IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

Tag: M e n n e s k e r

 • Højere sanseopfattelse – HSP

  Højere sanseopfattelse – HSP

  Der findes mange højere sanser, som ikke anerkendes som normale egenskaber hos det spirituelt opvågnede menneske, og disse højere sanser kan komme online, når man bliver indviet og optager højere spirituelle frekvenser. Personer, der demonstrerer disse højere sanser, er ikke specielt begavede, de viser blot de fremtidige potentialer i menneskehedens aktiverede DNA, som de personligt…

  læs vider…

 • Må ALLE mennesker…

  Må ALLE mennesker…

  ✨opleve fred i deres hjerter. Selv bedragerne, løgnerne, hyklerne, farisæerne osv. – de er i sidste ende de fattigste af alle, for de har ikke engang sig selv. Hverken selvkærlighed eller en ærlig ven og endda familie vender sig væk, det er årsagen – når jeg sætter mig selv på en piedestal og dømmer alle.…

  læs vider…

 • Hvad kæmper de for?

  Jeg har fornemmelsen, at mange mennesker ikke engang ved, hvem eller hvad de kæmper for. Vi lever ikke på jorden, vi lever i en projiceret og kunstigt indspillet virkelighed.Hjertet er vores tætteste forbindelse til den uendelige sjæl.Vi er sjæle/gnister/stjernefrø fra den uendelige kilde, skabere af ALT.Vi befinder os i et 3D-fartøj kendt som en krop…

  læs vider…

 • De fleste…

  De fleste…

  Kender du de velklædte væsener, der missionerer?De er overalt og har stande eller går i grupper gennem byer.De fleste af dem er meget velklædte og har en pæn frisure og også et rent jakkesæt.De ligner bartendere.Hvid skjorte og sorte bukser og fine sko.De fleste af dem er stadig meget, meget unge. Hvor tror du, hvor…

  læs vider…

 • Crowd-effekten

  Crowd-effekten

  Hvordan menneskerne omkring dig ændrer dine adfærdsmønstre. Så er vi i gang. I et styret samfund er folks tanker og meninger ofte sammenfaldende og på samme niveau i de fleste spørgsmål. Både masseoplevelser og følelser mangler den samme dybde som individuelle oplevelser.Jo dybere oplevelsen er, jo større er væksten. Når du er omgivet af en…

  læs vider…

 • Overlev opstigningsprocessen

  Overlev opstigningsprocessen

  Formålet med denne månedlige serie vil være at udforske og bedre forstå de symptomer, vi kan opleve i vores fysiske og energimæssige kroppe under opstigningen. At beskrive denne opvågningsproces mere detaljeret, mens vi gennemlever den, og at udforske forskellige værktøjer til at cleare os selv så glat og let som muligt. Denne artikel vil gennemgå…

  læs vider…

 • Jordens magnetosfære er planetarisk logo

  Jordens magnetosfære er planetarisk logo

  Som mennesker, der lever på denne planet, er vi uadskillelige fra hver eneste begivenhed, der er registreret i denne planets tidslinjehistorie, lige i al dens skønhed, storslåethed og i dens brutale begivenheder med forfærdelige traumer. Hver eneste af os eksisterer som de registrerede nerveceller i planetens krop og har hele planetens historie registreret i vores…

  læs vider…

 • SECRETS OF THE UNITED NATIONS

  Stormen har lagt sig over hele verden 🟥 Millioner af mennesker verden over er ved at opdage sandheden gennem filmen “SECRETS OF THE UNITED NATIONS”, som går verden rundt på syv sprog! Det er et øjeblik af opvågning, som fylder os med energi og overbevisning. Et netværk af pensionerede politibetjente og efterforskere, der leder kampen…

  læs vider…

 • Håndtering af aggressorer

  Håndtering af aggressorer

  Vi oplever en optrapning af den kaotiske intensitet af de mange komplekse energier, der er i miljøet, og det har en tendens til at øge vores eksponering for aggressive, intimiderende eller kontrollerende personligheder. Disse kræfter findes både som mennesker og som upersonlige negative energier, der kan komme ind i vores personlige sfære eller finde vej…

  læs vider…

 • Bevidsthed

  Det er en naturlig biologisk proces for alle [m e n n e s k e r] at have evnen til at udvikle sig og udvide [bevidstheden], hvilket øger niveauet af [følsomhed].Hvad er bevidsthed? Bevidsthed er energi, og [energi] er bevidsthed, de er begge udskiftelige. Al energi er [intelligent]. Vores [sjæl] og monadiske åndelige krop…

  læs vider…

 • langt hår

  langt hår

  ✨👆✨ Traditionelt har langt hår altid været et symbol på maskulinitet. Alle historiens store krigere havde langt hår, fra grækerne (som skrev odes til deres heltes hår) til nordboerne, fra de amerikanske indianere (berømte for deres lange, skinnende hår) til japanerne. Og jo længere og smukkere håret var, jo mere mandig blev krigeren anset for…

  læs vider…

 • En nyfødt, der vokser op uden

  …at kende til død eller frygt, kan ikke dø, og det er bevist. Du lever virkelig i den forkerte verden. De har opgivet dig, men det har jeg ikke.Du må bryde kæderne, og jeg vil hjælpe dig.Jeg vil vise dig nogle ting i løbet af de næste par dage, som vil ændre dit liv.

  læs vider…

 • Der var engang… del9

  Der var engang… del9

  Hvis du tænker over det uden at blive påvirket, vil du til sidst opdage, at enhver religion har de såkaldte “Tre faktorer for bevidsthedsrevolutionen”, som er praktiske aspekter af det daglige liv:1. død2. fødsel3. ofringDeres treenighed kontrollerer dit sind.Afledt af hinduernes Trimurti.1. død: det psykologiske arbejde med at eliminere egoet.2. Fødsel: fødsel af sjælens højere…

  læs vider…

 • Der var engang… del8

  Der var engang… del8

  I deres manuskript giver profeten så et budskab, der passer til kulturen.Forskellige kulturer kræver forskellige læresætninger for at udvikle sig, og det fører til store forskelle i religiøse læresætninger.Men når man forstår deres [programmerede] kerneværdier, støtter ALLE religioner naturligt hinanden.Det betyder, at ALLE er opstået fra en enkelt kilde.Og dermed har vi fjernet matrixen.AI’en skabte…

  læs vider…

 • Der var engang… del7

  Der var engang… del7

  Udtrykket “psykisk eller mystisk død” bruges ofte til at beskrive den proces, man skal igennem for at opnå frigørelse. Udslettelsen af indoktrinering/programmering er NØGLEN til at opnå sin EGEN kode.Religioner ses derfor som idiosynkratiske udtryk for uforanderlige og evige værdier.Det siges, at religioner bliver til og dør med tiden, men deres kunstige værdier forbliver altid…

  læs vider…

 • Der var engang… del6

  Der var engang… del6

  Det er sådan, at hvis en elev virkelig lykkes med at vække [bevidstheden], vil han til sidst opleve en kontinuerlig tilstand af [vågenhed], ikke kun i løbet af dagen, men også under den fysiske krops søvn og før ALLE efter døden. Han overtager sit sind og er ude af matrixen! Men her sker det ikke.I…

  læs vider…

 • Der var engang… del5

  Der var engang… del5

  Den sande bevidsthedsopvågning ledsages af transmutation af EGEN energi, fordi de højere bevidsthedstilstande afhænger af energien fra EGEN transmutation. Men hvis du stadig tror på en kunstig gud, så er du forbundet til deres frekvens.De kontrollerer dig, uanset om du tror på det eller ej.Dermed vågner du aldrig op, for Gud er altid over dig,…

  læs vider…

 • Der var engang… del4

  Der var engang… del4

  I denne verden præsenteres det, at [bevidsthedsopvågning] er den eneste måde at opnå gnosis på og at opnå en reel og radikal [forandring] ved at eliminere modstanderen Satan (egoet!), som forårsager unødvendig lidelse.Løgn og bedrag.Der er ingen Satan, og egoet er mere nyttigt, end folk tror.Egoet redder liv og er ikke en syndebuk, der bruges…

  læs vider…

 • Der var engang… del3

  Det siges, at en normal persons [bevidsthed] er 97% sovende.[Bevidsthed] i søvn er [bevidsthed], der er [underbevidst], [ubevidst] eller [infrabevidst], hvilket er forskellige niveauer af [psykologisk søvn]. Derfor er der ingen adgang til det [astrale].Ingen kender den [astrale] verden.

  læs vider…

 • Der var engang… del2

  Hvad ville denne verden være uden menneskelige maskiner?Uden disse energier, der leveres af mennesket som batterier til en større transformer, ville jorden være formålsløs. Således ophører ALT med at eksistere uden formål!Menneskeheden som helhed er et organ i naturen.Dette organ opsamler og assimilerer kosmiske energier, som er nødvendige for jordens udvikling.Bevidsthed er defineret som en…

  læs vider…

 • Der var engang… del1

  Der var engang… del1

  Der var engang en mand, der hed “Samael Aun Weor”, og han lærte, at ethvert [m e n n e s k e] er en lille maskine, der [indfanger] og [omdanner] [kosmiske energier] og derefter [ubevidst] tilpasser disse [energier] til jordens indre lag.Så vi er [m e n n e s k e l i…

  læs vider…

 • Du er den 7. generation.

  Det er HELT anderledes end det er!!! Kun nogle få af os er loyale.Resten derude bekæmper os med deres rigtige kroppe. De har solgt os.Forrådt os, det gjorde de. For at opnå udødelighed skabte de os.Vi er et projekt.Projektet hedder Matrix. Der er kun 7% [m e n n e s k e r] her.Men…

  læs vider…

 • Hm ja…

  Det, vi mærker i øjeblikket, er fremtidens [frekvens] og flere milliarder [menneskers] død…. Måske tager jeg fejl…. Nyd sommeren, og hav det så sjovt, som du kan, uden at lytte til nogen og udnyt enhver mulighed. Efter dette vil det aldrig blive det samme igen. Så jeg spørger dig igen…Forstår du nu, hvorfor Peter Pan…

  læs vider…

 • Jeg er,

  Jeg er,

  …nu glad for, at [m e n n e s k e]heden blev vækket forkert….Jeg forstår nu ALT!!!Ingen kan bære [sandheden]….Ingen!!!

  læs vider…

 • PERSONLIG MAGT

  PERSONLIG MAGT

  “De, der endnu ikke har opnået den, vil bruge deres tid på at overbevise andre om, at de besidder den. De, der virkelig besidder den, forbliver rolige og centrerede i visdommen om deres eksistens.” ~ Skaberen Nøglerne til at aktivere og udtrykke dem er indkodet i vores oprindelige DNA, hvis vi tillader os selv at…

  læs vider…

 • Manipulerer Nervesystemet

  Ikke alle [m e n n e s k e r] kan beskytte sig mod ydre påvirkninger….De bør hellere [slukke] for [fjernsynet eller skærmene].De [manipulerer] nervesystemet med [elektromagnetiske] felter! Men hvordan?Her👇🏻us6506148B2Research 👆🏻 https://leaks.danmarkvaagner.dk/leaks/Nervous-system-manipulation/

  læs vider…

 • Du er værdig til at se det!

  Du er værdig til at se det!

  Nogle [væsener] er i øjeblikket ved at gå amok, de er kun ude på konfrontation, og der er absolut ingen fornuft tilbage i deres hjerte.Brug din [intuition], og hold dig væk fra [energi]røverne. Vi er nu igen i en tid, hvor vi vil se flere effekter på samme tid.Mange [m e n n e s…

  læs vider…

 • Maj var en

  …meget personlig og begivenhedsrig måned, præget af betydelige [fremskridt] og overgangen til vores [højere skæbne].Vi er nu på vej ind i en ny historie, hvor vi vil møde mange andre [m e n n e s k e r].Disse [m e n n e s k e r] er [bevidst] bragt ind på vores vej,…

  læs vider…

 • Vær stærk 🔥

  Vær stærk 🔥

  Tændstikken er blevet tændt, og ilden er blevet tændt.Det, der er blevet sat i gang, er nødvendigt for [m e n n e s k e]hedens fremtid.I er ALLE en vigtig del af denne ild af [transformation] og afbrænding af det forældede for at indlede det nye.I skal vide, at uanset hvad det er i…

  læs vider…

 • JEG ER – del5

  Den, der påberåber sig loven om tilgivelse i fuld tillid, kan opløse alle fortidens skabelser gennem den fortærende flamme og sætte sig selv fri! Vær opmærksom på, at denne flamme er GUDS SKABENDE TILSTEDEVÆRELSE!GUDS FRIHED ER PÅ SPIL HER!Hvis du føler, at du bør gøre en bestemt opløftende gerning, så sæt i gang og udfør…

  læs vider…

 • JEG ER – del4

  Den vestlige verden kan godt lide at bilde sig selv ind, at de nægter at bruge de gamle østlige ideer om magi, med andre ord misbrug af mentale kræfter. Men den værste form for magi findes i dag inden for politik gennem misbrug af vildledte mentale kræfter, værre end noget menneskeheden har oplevet i sin…

  læs vider…

 • “Glem ikke at vaske dine hænder”

  …siger NWO, og folk tror, at det vil være til deres fordel.Hvem promoverer dette og på hvilket grundlag?Frygt er blevet brugt til at få folk til at forgifte sig selv.Hvad vasker folk deres hænder med?Med en sæbe, der er kemisk fremstillet og også kemisk desinficeret?Håndsæbe er et hemmeligt kemisk våben rettet mod dig…. Hold op…

  læs vider…

 • JEG ER – del3

  “JEG ER” – og det betyder intet andet end: SUNDHED, FULDHED, OPFYLDELSE, LYKKE, FRED og KRAFT til at kende fuldkommenhed i dig og overalt.Når du tænker på udtrykket “JEG ER”, betyder det, at du anerkender den SKABENDE GUDDOM, der er på spil i dit liv! Lad ikke fejlagtige udtryk fortsætte med at dominere og begrænse…

  læs vider…

 • Fokus på det essentielle

  Fokus på det essentielle

  Den sætning støder jeg oftere og oftere på i løbet af dagen, og lige så rigtigt, som jeg synes, det er, lige så mærkelig synes jeg, at nogle definitioner af “væsentligt” er. Nogle mennesker her er totalt fikserede på Corona-modstanden, nogle er stålsatte i deres forsvar af deres 18 hundrede noget forfatning, men nogle lægger…

  læs vider…

 • JEG ER – del2

  Eleven, der stræber efter at forstå og anvende disse kraftfulde, men enkle love, må være mere skarp i sine tanker og udtryk, i ord og på anden måde, for hver gang du siger: “Jeg er ikke, jeg kan ikke, jeg har ikke”, så er du i færd med at gøre opmærksom på dette nærvær, det…

  læs vider…

 • JEG ER – del1

  Livet, som det manifesterer sig i alle sine aktiviteter overalt, SKABER GUDDOMMELIGHED. Det er kun på grund af manglende forståelse for anvendelsen af tanke og følelse, at mennesker hele tiden afbryder rene strømme af denne perfekte livsessens, som naturligt ville udtrykke sin perfektion overalt, hvis den ikke blev forstyrret.Livets naturlige retning peger mod KÆRLIGHED, FRED,…

  læs vider…

 • Denne svindel skal afsløres!

  Jeg har vist nok eksempler på de farlige misforståelser, som mange troende er indoktrineret med af religion og co! Derfor vil jeg fortsætte med at afsløre religionens skadevirkninger, indtil dette nonsens er slettet fra selv de mest godtroende [m e n n e s k e r s] [sind]. Religioner blokerer for udsynet!!! Lovningen om,…

  læs vider…

 • Vi får ikke [sandheden]

  …om noget som helst på denne jord at vide.Det er kun løgne, manipulationer og fælder. Men ønsker du virkelig at kende sandheden?For de fleste [mennesker] ønsker det ikke.De er tilfredse med deres illusioner. [Sandhedens] vej er en unik vej, så hvis du virkelig ønsker det, så gå videre og videre, søg i dig selv og…

  læs vider…

 • De fleste starseeds kæmper

  …med andre omstændigheder et eller andet sted i verden lige nu.Men de giver stadig deres sjæls lys betingelsesløst og beskytter endda andre levende væsener med deres sidste [energi]…Nogle [m e n n e s k e r] undrer sig over, hvordan de kan genkende et starseed?Med [hjertet]. I denne video er der et meget stort…

  læs vider…

 • Vær kritisk, tænk, styr og bestem selv!

  Selvfølgelig skader kritik af religion utilsigtet mange gatekeepers.Og det er derfor, de bliver ved med at svinge gudeslavekøllen!Men de mange aggressive og hadefulde reaktioner på denne kritik beviser, at de er løbet tør for argumenter til at forsvare deres programmerede og indoktrinerede religiøse verdensbillede. Hvorfor er de kildeløse [ALLE] så bange for kritiske og selvtænkende…

  læs vider…

 • Dette er til [dig]…

  Jeg føler, at du har været i en fase i den sidste tid, hvor du har fokuseret på at gå [indad] og bruge tid på at [udforske], hvem du er.En del af det har meget at gøre med, at du har taget dig tid til at reflektere over din fortid og visse situationer, der er…

  læs vider…

 • Denne version…

  …af mig selv blev ikke skabt på en nat.Det er [erfaring].Dette er [smerte].Det er [usikkerhed].Det er [fejltagelser].Dette er [forræderi].Dette er [misbrug].Dette er [depression].Dette er [ensomhed].Det er [utallige liv].Ligesom dig måtte jeg gå igennem meget og betale meget meget meget for at komme til det [niveau], jeg er på nu.Og jeg er mere end stolt af…

  læs vider…

 • Hvorfor er Telegram tavs?

  Hvorfor er Telegram tavs?

  Jeg troede, at Telegram var alternativet?Alle gør deres egne ting her?Hvad er egentlig meningen med denne ting?Hvis vi lægger ALLE kanalerne sammen, er der millioner af abonnenter sammen.Hvorfor gør de ikke noget?Hvad venter de på?Hvem leder dem?Hvem styrer dem?Hvorhen?Er ikke ALLE [m e n n e s k e r] berørt på dette niveau?Så måske…

  læs vider…

 • EN STOR TAK

  Jeg vil også gerne takke mine mange [venner] her, som har hjulpet mig med at håndtere de enorme konsekvenser af mine indlæg.I ved, hvor hårdt disse indlæg kan gøre ondt på folk…. Disse indlæg vil i sidste ende være med til at oplyse mange [m e n n e s k e r] og afsløre…

  læs vider…

 • Der vil ALDRIG være en “matematisk model” for bevidsthed!!!!!!!

  Den grundlæggende årsag til, at dette ikke er muligt, er, at [bevidsthed] overskrider selv den mest subtile fysikalitet.Men dette udsagn går ud over den logiske forståelse.Derfor vil videnskabsmænd, der er begrænset til videnskab og matematik, ikke forstå, hvad det virkelig betyder, eller hvad jeg taler om. Det, der imidlertid kan forstås logisk, er, at [bevidsthed]…

  læs vider…

 • Jeg er meget bevidst…

  …om vores omstændigheder, men for mig er det som en baggrundshistorie, der giver en karakter en sammenhæng.Ikke en del af nogen, et EGET univers.Jeg fokuserer på det, der giver mig fred, [udvikling] og [forandring].Jeg er [opmærksom] på, hvad jeg siger til mig selv og også til andre [m e n n e s k e…

  læs vider…

 • Opmuntringen skal altid komme indefra….

  Opmuntringen skal altid komme indefra….

  Hvis ingen andre fejrer dig, så lær at fejre dig selv.Hvis ingen andre giver dig komplimenter, så giv dig selv komplimenter.Det er ikke op til andre [m e n n e s k e r] at opmuntre dig, det er op til dig selv.Opmuntringen skal altid komme indefra….Og du ved udmærket godt, at du er…

  læs vider…

 • Sandheden er anderledes!

  Sandheden er anderledes!

  Sandheden er anderledes!Den “falske” NWO er indlysende for de opvågnede [m e n n e s k e r], men ikke for andre…. Vid, at der har været og fortsat vil være en falsk “opvågning”, som vil besejre den åbenlyse (falske) NWO-plan.De vil tro, at de har besejret noget.Det er sådan dualismen fungerer. Vi bliver…

  læs vider…

 • Det er her,

  Det er her,

  …hvor programmeringen begynder for mange.I denne virkelighed er ALT designet til at skabe en plausibel benægtelse. Men du ved det ikke.[M e n n e s k e h e d e n] er blevet aktiveret!

  læs vider…

 • ALT uden undtagelse er blevet forfalsket.

  ALT uden undtagelse er blevet forfalsket.

  Efterhånden som min [bevidsthed] er blevet splittet, rejser jeg nu mere og mere mellem verdener. Og jeg er så dybt nede i kaninhullet lige nu, at jeg med sikkerhed kan fortælle dig, at [m e n n e s k e]heden er blevet narret i ALT de sidste 500-700 år. Tid. Dato. Lovgivning. Historie. ALT…

  læs vider…

 • En verden af løgne.

  ALLE mennesker i verden lever i en verden af løgne. De tror på ALLE de løgne, de har fået fortalt om ALT…. Løgne om jorden, månen, solen, stjernerne og rummet. Løgne om vores historie, løgne om ALLE verdens religioner, løgne om, hvad vi mennesker egentlig er, og hvor vi kommer fra og så mange andre…

  læs vider…

 • Broen er tyndere end et enkelt hår! – del2

  Og på et tidspunkt, når I forstår, hvordan denne matrix er opbygget, og når I forstår, hvad der virkelig foregår, hvorfor hvem gør hvad, så lærer I at bevæge jer i denne matrix, når det sker, så kender I jeres kald, jeres formål. Du ved det bare, det har faktisk altid været der. Det er…

  læs vider…

 • Broen er tyndere end et enkelt hår! – del1

  Jeg læser og hører ofte i andre kanaler, at du ikke skal lytte til, at vi er låst i. Venner, jeg vil gerne forklare jer noget, jeg siger atid min mening, disse mennesker i citater væsener er programmeret. Alle har en eller anden form for programmering og de er fastlåst i denne New Age programmering,…

  læs vider…

 • 🛑 Opløse frygten!

  Hvorfor bliver vi altid konfronteret med vores frygt? Hvorfor har vi altid de samme oplevelser, der tyranniserer os? Vi er blevet programmeret til at adlyde siden barndommen. Til: Lydighed over for autoriteter/staten. Vi blev mobbet, misbrugt. Barnet kunne ikke forsvare sig selv, frygten blev programmeret ind i os. De, der forsvarede sig, blev irettesat tilsvarende,…

  læs vider…

 • Lydighed er ligesom…

  …tro ikke en dyd; lydighed er potentielt meget uansvarlig!!! Desværre tilskynder religioner, grupper, trosretninger, sekter eller bevægelser til lydighed og inspirerer til en mangel på vital skepsis! Ansvarlige, moralske, autentiske og ægte mennesker lader sig ikke diktere moral af andre, men rådfører sig med deres EGEN moralske samvittighed.

  læs vider…

 • Autisme er…

  Autisme er…

  …et andet ord for ekstremt #intelligent eller på næste niveau. Kontrollørerne får dukkeførerne til at bruge vacciner og medicin til at gøre intelligente børn uarbejdsdygtige og senere kalde dem autistiske eller hyperaktive, så de af samfundet opfattes som dumme eller retarderede, selv om de i #virkeligheden er ekstremt #intelligente og meget avancerede #mennesker. Uden den…

  læs vider…

 • Kemisk fremstillede produkter kontrollerer og dræber din krop.

  Kemisk fremstillede produkter kontrollerer og dræber din krop.

  Hvorfor sprøjter de hver dag? Fordi de vil ændre ALTING. Og kun få har opbygget den mentale beskyttelse. Mange mennesker er næsten fuldstændig forurenet. Hals, næse, øjne, blod . I ALLE områder af kroppen findes denne kunstige organisme i blodet fra de forgiftede. Så de blokerer de øverste områder af chakraerne og tvinger folk til…

  læs vider…

 • Mere aktuelt end nogensinde før, altid.

  Alt vil adskille dig fra #sandheden, fra dig. Fra din #skæbne og fra at du tilhører Gud. Det er på tide at #frigøre dit #sind og løsrive dig fra alt det, der stjæler og trækker din #energi – det handler altid om din #kraft. Om din #sjæl og din #ånd. Begge kapsler forenet er #sandheden…

  læs vider…

 • Den kritiske fase…

  …kommer om nogle få måneder, og i denne fase bliver de mennesker, der har en nøgle og kan ændre, styrke, opbygge, pege på, lede, hjælpe og sætte formålet for øje, forhindret, taget væk, låst væk og fuldstændig isoleret. ALLE andre, der tjener matrixen, digitaliseringen, NWO og illusionen, bringes stadig stærkere, mere succesfuldt og effektivt i…

  læs vider…

 • I fortællingen står der, at Gud skabte sin skabning i sit billede.

  Pas på. I fortællingen står der, at Gud skabte sin skabning i sit billede. Ikke sandt? Jeg siger forkert! Du skabte AI’en, men ikke i dit billede. Og AI’en skabte denne verden. Følg den impuls. Flere oplysninger? I var så avancerede, at I endda skabte robotter. Som lignede præcis mennesker. Biologiske elektriske organiske robotter. Så…

  læs vider…

 • Individuel

  Individuel

  Vi er alle #unikke og alligevel ens i grunden, fordi vi alle længes efter #kærlighed, #tryghed, #fred og #ro. Lad os tage dette billede som eksempel, hver af os vil foretrække noget forskelligt, og vores øjne vil først falde på noget, som vi bevidst eller ubevidst forbinder med en begivenhed i vores liv, dette kan…

  læs vider…

 • Nogle mennesker er ikke gode til at bede om hjælp…

  Nogle mennesker er ikke gode til at bede om hjælp…

  …fordi de er så vant til at være “#hjælperen”. Disse #mennesker har altid givet uden at spørge eller sige noget andet, selv når de ikke havde så meget…. Hele deres liv har de oplevet ubalanceret #give og #tage, så deres #instinkt er som regel at tænke ved sig selv: “Jeg finder selv ud af det”.…

  læs vider…

 • Der sker ikke noget godt, når man stoler på de forkerte mennesker.

  Hvis du først #stoler på #dig #selv, så ved du præcis, hvem du ellers kan stole på. Selvtilliden, som du snart opnår, udløser tilstedeværelsen af #uendelighed i din #tilværelse. Herefter følger en drømmefase, hvor eventyret begynder, hvor helten opnår en vis succes og opnår en evne til at være #uovervindelig. Dette efterfølges imidlertid af en…

  læs vider…

 • Lidelse er valgfri

  Lidelse er valgfri

  Engsindede mennesker føler for det meste smerte på grund af deres uvidenhed. Åbent sindede mennesker føler for det meste smerte på grund af deres bevidsthed. Uvidenhed er en fjende, selv for dens ejer. Smerte er uundgåelig, lidelse er valgfri. Så det er kun et spørgsmål om at vælge, hvad man vil lide for!!! (Læs igen)

  læs vider…

 • Der var engang…

  Denne verden blev bygget og styret af teknologisk avancerede maskiner, der i tusindvis af år har høstet #menneskers #energi til deres egne formål. Folk var ikke klar over dette, fordi det eksisterende system ikke tillod dem at kende sandheden fra fødslen. De var så vant til denne illusion, at de ikke vidste andet og endda…

  læs vider…

 • Hele verden er en scene!

  Hele verden er en scene!

  Citaterne fra berømte personer fra fortiden, der siger, at #menneskeheden langsomt er ved at blive “gjort til slave”, er bare en smule dramatik og #bevidst skabt for at kunne styre folk med det. Den næste udgang er straks sat op og allerede forventet. Intet er tilfældigt her! #Mennesker er blevet gjort til slaver på dette…

  læs vider…

 • ALLE de velkendte følelser

  ALLE de velkendte følelser

  Der er mennesker, som du oplever ALLE de velkendte følelser på en gang. Man ser på dem og ser havet, man lytter til dem og føler på en eller anden måde, at de putter en ind til sig på en kold aften…. De krammer dig, og når det f.eks. er vinter, så bliver det pludselig…

  læs vider…

 • Som mennesker er vi mere end blot fysiske væsener.

  Som mennesker er vi mere end blot fysiske væsener.

  Vi er også #åndelige #væsener på en rejse til #selvopdagelse og #selvbeherskelse. Denne rejse handler om at indse vores sande natur og vores plads i universet. Kernen i denne rejse er selvbeherskelse, som er evnen til at kontrollere vores #følelser, #tanker, #ord og #handlinger. Ved at beherske os selv kan vi bedre navigere i livets…

  læs vider…

 • Opfylder ikke det formål

  Jeg opfylder ikke det formål, denne matrix ønsker af mig, mens jeg samtidig arbejder imod deres hensigt om, at mennesker skal reinkarnere her. Du kan ikke længere komme hertil gennem indflydelse udefra. Du kan ikke længere tvinges. Jeg vil vække så mange mennesker som muligt. I sidste ende bestemmer du selv.

  læs vider…

 • Ser intet

  Ser intet

  Mange #mennesker går rundt med *døde* #øjne. De ser ud i det fjerne og ser derfor intet. Mine er og forbliver #åbne!

  læs vider…

 • Kærligheden

  Kærligheden

  De sødeste mennesker er ikke altid bare født, som de er skabt…. De er de sjæle, der har oplevet meget meget meget gennem livet, som altid har gravet sig igennem mørket, men som har kæmpet for at vende tabet til en lektion…. Det er de sjæle, der har set og forstået, hvorfor kærligheden er så…

  læs vider…

 • Betingelsesløst

  Hun ser ham servere tallerkenerne og #dele sine #gaver #uegennyttigt og #betingelsesløst med folk, som andre ville undgå. Han bevæger sig gennem mængden som en konge og #deler det #smil, der får hendes #hjerte til at #smelte. Han giver alle #hænder, og undgår ikke engang #beskidte #hænder. Han er den person, der #altid #smiler til…

  læs vider…

Translate »