IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

Overlev opstigningsprocessen

Formålet med denne månedlige serie vil være at udforske og bedre forstå de symptomer, vi kan opleve i vores fysiske og energimæssige kroppe under opstigningen. At beskrive denne opvågningsproces mere detaljeret, mens vi gennemlever den, og at udforske forskellige værktøjer til at cleare os selv så glat og let som muligt. Denne artikel vil gennemgå betydningen og mekanikken i Ascension og diskutere de forskellige symptomer, vi som mennesker kan støde på i vores evolutionsproces. Vi vil dele og undersøge disse symptomer og i fremtidige artikler udforske de konsekvenser, de har for mennesker, vores planet og bevidsthed.

Det er vigtigt at dele denne information for ikke at føle sig isoleret og bange for det potentielle utal af usædvanlige oplevelser, der kan være resultatet af den integration af vores højere lyslegemer, der sker under vores opstigningsproces. Mit ønske om at dele denne information kommer fra min meget personlige og skræmmende fysiske opvågningsproces, som afmonterede hele min virkelighed og mit ego på meget kort tid. Jeg deler mine erfaringer med alle, der måtte have brug for disse oplysninger, da jeg har oplevet mange usædvanlige, mystiske og uforklarlige manifestationer i mit liv, siden min spontane kundalini-frigørelse for flere år siden. Da jeg ikke havde nogen guru, lærer eller mentor til at forklare mig det, var mit ego skrækslagen for, at jeg var ved at miste forstanden og min identitet i det liv, jeg havde kendt indtil da. Hvem henvender man sig til, når man har kundalini-influenza? Hvem i alverden taler man med, når man bliver introduceret til andre dimensionelle væsener i et organiseret spirituelt hierarki? Desuden har jeg haft mange fysiske lidelser, der dukkede op i perioder, hvor den guddommelige kraft blev forøget og aktiveret i mig. I disse perioder var jeg velsignet med at have hold af engle og mestre omkring mig, da jeg var følelsesmæssigt ødelagt og fysisk syg, hvilket blev forværret af min manglende forståelse af, hvad der foregik.

Nu ønsker jeg at dele mine erfaringer for at hjælpe alle, der måtte have brug for denne information, så det at have denne viden kan udrydde frygten for at møde de ukendte mysterier, der ligger indeni. Når vi først går ind i og bliver indviet i disse Guds mysterier, er der ingen vej tilbage. I disse tider, hvor planeten accelererer så hurtigt ind i højere frekvensmønstre, vil mange flere mennesker opleve spontane opvågninger og bevidsthedsændrende oplevelser. Mange af disse mennesker vil ikke være i spirituelle eller metafysiske omgivelser, når det sker, det vil være kontorfolk, bankfolk, den gennemsnitlige person i det nuværende niveau af massebevidsthed. Den ultimative frigørelse af vores sjæl kommer gennem denne velsignelse, og vi som mennesker må omfavne og forberede os på denne forandring, der for altid vil ændre den måde, vi opfatter virkeligheden på. Denne proces er den guddommelige skæbne for hele menneskeheden og vores smukke planet. Vi befinder os i en accelereret evolution, og det er tid til at forberede sig.

Mekanismerne bag skiftet

Lad os gennemgå betydningen af opstigning, og hvorfor vi som mennesker vil opleve fysiske, følelsesmæssige og mentale symptomer og forandringer.

I øjeblikket befinder vi os i en fase, hvor vi ekspanderer ind i områder med højere bevidsthed som multidimensionelle mennesker, der lever på denne planet. I denne fase af opstigningscyklussen vil vi som mennesker opleve mange forskellige fysiske symptomer, når vi skifter vores celler til højere frekvensmønstre.

Opstigning handler om at bringe de lag af lys, den kraft, der findes i niveauerne af vores åndelige kroppe, vores multidimensionelle gudselv, ned i materien og forankre dem i den fysiske virkelighed. Samtidig er opstigning et skift i energetiske frekvensmønstre i et dimensionelt rum, som, når de absorberes og aktiveres i lagene i det planetariske og menneskelige bioenergetiske felt, aktiverer dets DNA-skabelon-instruktionssæt. Dette katalyserer en kæde af begivenheder, der skaber en fuldstændig transformation og transmutation af forskellige mønstre og programmer i de energetiske skabeloner for den menneskelige sjæls rejse inden for en cyklus af evolutionær tid. Når de aktiveres, begynder disse mønstre at skifte, dukke op igen og fjerne de lag af erfaringer, der er kodet i hver eneste celle, og de hukommelsesmønstre, der ligger som en energetisk vibration i kroppen.

Opstigningsprocessen handler om at flytte bevidstheden fra én virkelighed til en anden, hvilket inkluderer bevidstheden om, at der kan eksistere flere virkeligheder på samme tid. Da en virkelighed er en dimension, er det, vi foretager os, i bund og grund et komplet dimensionsskift. En dimensionel virkelighed holdes på plads af et komplekst lag af kodede energetiske gitre, der skaber illusionen af tid og rum, så bevidstheden kan opfatte og deltage i sin egen oplevelse inden for båndbredden af det pågældende frekvensområde. Når de dimensionelle gitre skifter frekvens, og de magnetiske egenskaber ændrer sig, vil alle ting, der eksisterer inden for dette bredbånd af virkelighed, også skifte og ændre sig på et utal af måder. De naturlove, der styrer tid og rum, som vi kender dem, vil ændre sig. Det betyder også, at opfattelsen af vores rumlige bevidsthed, vores forhold til tid og rum, også vil ændre sig ret dramatisk.

For at gå igennem dette skift må vi derfor forberede os og justere vores måde at tænke og være på til det, der er i overensstemmelse med vores sjælsformål og sande guddommelige essens. Overgivelse og accept er to vigtige egenskaber, som vi skal lade gennemtrænge os for at gøre det lettere. For at ændre den gamle adfærd og de tankemønstre, der ikke længere tjener vores sjælsformål, må vi blive bevidste om de overbevisninger og den adfærd, der eksisterer som ubalancer i os, og tage de rette skridt til at integrere eller rydde dem. Denne proces vil bringe vores dybeste frygt, overbevisninger om begrænsninger og gamle smertemønstre op til overfladen, så vi bevidst kan erkende, løse og helbrede dem gennem begivenheder, der udløser dem i vores bevidsthed. Nogle af disse problemer er nedarvede og kan føles ret mærkelige, men alligevel velkendte, når de bringes til vores bevidsthed. Det er vigtigt at huske, at vi ikke kun rydder op i vores eget individuelle mind grid, men også i de karmiske mind implikationer og de kollektive (u)bevidsthedsimplikationer på denne planet fra den sidste evolutionære cyklus. På den måde kan vi omforme omstændighederne i vores sind til at være mere upersonlige og løsrevet fra at identificere os med det specifikke problem, der er kommet op til overfladen for at blive renset i vores kroppe. Værdsæt og anerkend dit lysvæsen for at acceptere opgaven med denne clearing, snarere end at hævde, at den tilhører dig.

Ved at gøre dette gentagne gange renser vi vores følelses- og energikroppe for de gamle traumer, overbevisninger og frygt, som har forhindret os i at opleve vores sande væsen og bringe mere glæde ind i vores liv. Når den følelsesmæssige krop er forløst og renset for gammel smerte eller traumer, er den fysiske krop i stand til at fjerne det, der svarer til denne blokering.

Alt dette sker samtidigt i alle lag af det bio-energetiske felt, når hver healing cleares. I virkeligheden er det en fuldstændig clearing og frigivelse af disse smertefulde begivenheder, der er fastholdt som mønstre i kroppen fra sjælens optegnelser og cellulære hukommelse. Og det er ret ærefrygtindgydende, når man indser, hvordan det vil påvirke den menneskelige oplevelse, når vi bevæger os fremad!

Når disse smertefulde mønstre fjernes fra sjælens hukommelse, omkoder clearingen også vores DNA, så det kan rumme mere lys og dermed opretholde vores nye frekvens og vores tilstand af stigende højere bevidsthed og multidimensionalitet. Når vi holder dette større lys og denne avancerede genetiske pakke i vores bioenergifelt, gør det det muligt for andre gennem resonansprincippet at vibrere med den øgede frekvensrate og aktivere deres eget indre potentiale og guddommelige arv mod opstigning.

Transmutationelle symptomer

På grund af nogle af de ekstreme transmutationelle symptomer, der dukker op i øjeblikket, vil jeg gerne være mere specifik for dem, der kan have gavn af dette detaljeniveau. Jeg har klienter, familie og venner, der rapporterer, at noget føles meget forkert i det, der sker med dem, på grund af de ekstreme transmutationelle og transformative symptomer, de oplever. Mange af dem er vage, enten har de svært ved at beskrive det eller kan ikke udtrykke det i lineære tanker og sprog. Når de går til lægen, får de at vide, at de skal tage medicin, eller de bliver bedt om at søge professionel psykologisk hjælp. Jeg påstår selvfølgelig ikke, at jeg giver nogen medicinske råd. Det kan være gavnligt for nogle af os at opsøge medicinsk eller psykologisk behandling under vores proces. Vi må hver især følge vores egen indre vejledning om, hvordan vi skal gå videre med det, der sker i vores fysiske og energimæssige kropssystemer i denne hidtil usete tid med acceleration.

Visse symptomer bliver nu mere tydelige, så jeg deler en mere detaljeret liste i tilfælde af, at det er støttende. Når vi ved, at dette er en proces, og at mange andre føler de samme ting, kan en vis ro bringes ind i sindet. Mange kan hvile i visheden om, at de bliver transformeret på måder, der kan føles ekstremt hårde for den fysiske krop.

Nogle af de rapporterede symptomer omfatter:

tryk i kraniet og hovedpine
ekstrem træthed
Opvarmning af den fysiske krop
Kvalme
svimmelhed
glemsomhed
irritabilitet
Søvnløshed
ledsmerter
smerter i kroppen
muskelkramper i ben, lægge og skuldre
influenzalignende symptomer
kundalini-oplevelser
Diarré
følelse af at være ude af form
Muskelsmerter
hududslæt
snurren i kropsdele
at have specifik bevidsthed om et indre organ eller en kropsdel i modsætning til tidligere
Forringelse af rumlig bevidsthed
Klodsethed
Feberagtig følelse
Følelser af at være der og ikke være her
tab af visuel skarphed
hukommelsestab
ændringer i krops- og hovedbehåring
manglende evne til at koncentrere sig
følelsen af at rejse sig op eller bevæge sig for hurtigt, hvilket skaber "svimmelhed"
følelsen af, at man ikke kan nå noget, fordi der ikke er tid nok
angstanfald, der kommer pludseligt og forsvinder lige så pludseligt igen

Vores kroppe oplever også ofte et sus af varme og energiudladninger, som ikke er behagelige. Vores kroppe forskydes på termodynamiske måder, og med så meget lys, der kommer ind i kroppens felter, forhindrer nogle af de symptomer, vi oplever, faktisk vores fysiske køretøjer i at sprænges af lysets intensitet. Vi kan opleve et triadisk søvnmønster, hvor vi vågner hver tredje time, eller afbrudt søvn, fordi vi bliver rekalibreret og bearbejdet energetisk om natten. Det bidrager til, at vi er rastløse og trætte om morgenen.

Husk at være blid mod jeres hjerter og væsener, og tillad kun andre inden for grænserne af jeres indre helligdom, som behandler jer på samme måde. Dette kan være en ekstremt sårbar tid følelsesmæssigt. Vi er nødt til at slippe frygten for at bede om hjælp og investere i os selv for at føle os afbalancerede og sunde. Massage, kropsarbejde, energiarbejde, spirituel rådgivning og bare latter og sjov er ekstremt vigtigt i denne tid. Tillad dig selv!

Hvis jeg kunne formidle noget til vores læsere, ville det være at understrege, hvordan mennesker er så dybt elskede og værdsatte af Ånden, Hierarkierne og Planeten, fra alle dem, vi tjener som Én. Virkningen af vores kollektive arbejde i denne evolutionære tidscyklus er ubegribelig! Tak med dyb taknemmelighed for alt jeres fantastiske arbejde!

Bliv i lysstyrken af jeres hjerte og sjælsvej! Vi er her som EN!

Forfatter

 • Lin Ajna G o m n t u

  fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen!
  Velsignelser og taknemmelighed, @Kesszero @Lisa @Lin @Thor @Laura @Anna-Maria.
  Videredistribution til ikke-kommerciel brug er udtrykkeligt ønsket.
  Som altid og overalt: Tro ikke på noget, test alt, og behold det bedste.
  Træk vejret dybt og lev i velstand og harmoni.
  🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer

  Vis alle indlæg
Translate »