Det er et must at beskytte din sjæl mod energivampyrer!

Fysisk set har vi kroppe, men #åndeligt/#spirituelt set har vi et #aura-felt.
Energivampyrerne lever ikke af din krop, de lever af dit aura-felt.
AL den undervisning, vi modtager i 3D, fokuserer på kroppen, men det vigtigste område er, at fokusere på er #auraen!

Energivampyrer ser ikke kun din krop.
Faktisk skaber de kontakt med jeres #aurafelt, før I overhovedet fysisk ser dem.
Du sender energisignaler, uanset hvor du går hen.
Så det er meget let for energivampyrerne at vide, at du har en ubeskyttet aura, før de ser dig.

Der er folk, der bygger mure eller hegn omkring deres hus for at beskytte sig mod uønskede ubudne gæster. Du skal gøre det samme for din aura.
#Auraen er dybest set #sjælens #energiradius.
Den skal beskyttes for at undgå energivampyrerne.

Din #aura er beskyttet af din #åndelige #bevidsthed om, hvem du ER.
Disse energivampyrer lever kun af stærke, men usikre #sjæle.
Hvis du bare vidste, hvem du er…..
Det er derfor, de har givet jer religion og en million andre eventyr.
At gøre dig svag og usikker, så din aura er ubeskyttet.

At bygge en mur omkring din aura sker ikke fra den ene dag til den anden.
#Energi er vanskeligere at håndtere end materie.
Du bør skabe en livsstil med sejr og dominans.
Vær #selvsikker og helt #sikker på det.

Når du er helt #bevidst om din #magt, flygter energivampyren øjeblikkeligt.
De er kun rettet mod svagheder.
Frygt tiltrækker dem.
Det er derfor, du skal ud af deres område af frygt!!!
Energivampyrer ligner i øvrigt #mennesker som dig og mig, der stjæler #kildeenergi fra deres #medmennesker.
De er #væsener uden #kilde, som kun er der for at stjæle din #energi.

Kend din #guddommelighed.
Når du er sikker på det, går de og kommer aldrig tilbage.
Når du virkelig ved, hvem du er, dræber dit #lys dem.
Fordi den er for stærk.

De er alle steder, de energivampyrer, de kildefrie.

Starseed, forstå dette:
De er alle steder, de energivampyrer, de kildefrie.
De har brug for din energi.
Du får din energi fra dit indre, fra Kilden, og du kan genopbygge den, men det kan de ikke.
De skal få energi fra dig.

Det betyder, at de hele tiden skal fodres af dig!
Det er som en fødekæde.
De har brug for dig for at få adgang til energien fra kilden.
Da de er Kilde-løse, bruger de den menneskelige natur som en kanal til at få adgang til energien fra Kilden gennem starseeds.
Den menneskelige natur bruges som en bro til at nå kilden.
Det er den eneste måde, de kan overleve på.

Deres standardnatur er uren.
Vi kan ikke sige, at de er onde i sig selv, fordi de ikke engang kan skelne mellem ondt og godt.
De er tømt for kærlighed og følelser.
De er meget, meget gode skuespillere.

Da de lever af jeres aura, er der en ting, som ALLE starseeds skal mestre, at beskytte DERES AURA.
Vi befinder os i en jungle her, så vær ikke naiv og tro, at lys og kærlighed vil beskytte dig.

Disse væsener skal afskrækkes med jeres frygtløshed!!!!

Undersøgelse: Insektmad er giftig!

Insekter indeholder chitin, som ikke kan forarbejdes af vores tarme.
Cheatin er et meget velsmagende polysaccharid for kræft, parasitter, svampe og alt andet, der forårsager sygdom. Chitin er en del af dens struktur. Insekter indeholder også metamorfe steroider, især ecdisteron.
Det er ikke en føde for pattedyr. Kun fugle kan sikkert forarbejde insektfoder. Fuglenes fordøjelsessystem er helt anderledes end vores.
Nu ved du, hvorfor de vil have os til at spise insekter

Undersøgelse: Insektmad er giftig!

I dag træder en forordning i kraft i EU, som tillader tilsætning af insekter i fødevarer på en bred front.
Fra nu af kan forbrugerne tilsyneladende også blive forgiftet med kornskimmelbiller. Forgiftet? De Grønne og WEF fremhæver insekter som rige på protein og hævder, at de betragtes som almindelig mad i visse dele af verden.
De hævder også, at Det Europæiske Fødevaresikkerhedsagentur har undersøgt deres forbrug videnskabeligt og fundet dem uskadelige for sundheden. Så det er grønt lys for den grimme mad. Tilføjelsen af insekter er et profitmæssigt formål – de er rigelige og billige at skaffe.
Et hold forskere fra det veterinærmedicinske fakultet ved universitetet i León (ULe) undersøgte allerede i maj 2022 sundhedsrisikoen ved insektfødevarer. Farlige er “antinutritive og giftige stoffer som f.eks. chitin, det vigtigste materiale, der udgør exoskelettet hos leddyr {det videnskabelige navn for leddyr}.”
Et andet eksempel er tanniner, som danner uopløselige komplekser med proteiner og reducerer deres biotilgængelighed. Også fytater og oxalater, som nedsætter optagelsen af mineraler som calcium, zink, mangan, jern og magnesium. Desuden “forstyrrer saponiner fordøjelsen af proteiner, reducerer absorptionen af vitaminer og mineraler og er forbundet med hypoglykæmi”.
Alkaloider, der findes i mange leddyr, er “giftige for forbrugerne over en vis dosis”, og ligeledes er kryptotoksiske insekter risikable, “deres indtagelse bør undgås, da de indeholder steroidhormoner som f.eks. testosteron, der findes i nogle biller (…). Fortsat indtagelse af disse insekter kan føre til væksthæmning, manglende frugtbarhed, maskulinisering hos kvinder, ødemer, gulsot og leverkræft,” advarer undersøgelsen.
Andre stoffer, der er fundet i kryptotoksiske insekter, omfatter cyanogene glykosider (som findes i nogle larver), der hæmmer visse vitale enzymer, mens toluen, et giftstof, der angriber hjerne, lever og nyrer, er fundet i cerambycider af slægten Syllitus, samt nekrotoksiske alkaloider i nogle myrearter. Desuden er der en anden risiko for alvorlige allergiske reaktioner forbundet med at spise insekter – mange leddyr indeholder tropomyosin, argininkinase, glyceraldehyd-3-fosfathydrogenase eller hæmocyanin.
For at forenkle den videnskabelige jargon: Derfor væmmes vi naturligt nok ved at spise de krybdyr. De bør fortsat være en absolut undtagelse for overlevelsesmad eller kortvarig nødmad til overlevelsesferiegæster. I det daglige er de dog tilbøjelige til at forgifte os. Det er her, at den store tilbagejustering tydeligt viser, hvad den har til hensigt: Afindustrialiseringen og ødelæggelsen af vores økonomi følges op af en sænkning af vores levestandard til det laveste niveau, og den laveste skuffe skal også være vores daglige brød?

Kilde: Internet

Tro

Hvis vi ikke selv tror på forandring, hvordan kan den så finde sted? Derfor er sindet vigtigere end materien. Vi ser, hvad vi tror. Lad os rense vores tidligere sind og give plads til det nye. Vi skal frigøre os fra gamle vaner og åbne os for sand udfoldelse.

Hver dag igen, igen og igen. Det er som en træning for vores sind. Vi bestemmer vores tilstand, indtil vi bliver roligere og klarere. Jo klarere vi bliver, jo mere fredfyldt bliver vi. Mærk, hvordan din intuition bestemmer vejen og ikke længere følelser.

Kristusbevidsthed betyder for mig overbevisning i vores tro. Denne tro fører til viden. Denne viden skaber overbevisning. Det skaber vækst og forandring. Det starter i os selv og antænder vores ild.

Tro på dig selv uden tvivl, og se processen, når den ændrer din tankegang og aktiverer dine nye værdier og visioner. Det er det, som hjertet længes efter. Hjertet vil vejlede dig. Vær dig selv, du er hjertet. 💚

Tage af sted nu


Hvis den måde du har levet dit liv på indtil nu – har gjort dig ulykkelig….

…så har du to muligheder:

– Lad alt være, som det er, og håb på, at der sker et mirakel, så du bliver lykkelig -.

ELLER 👇🏻🕺🏼🍀

– du begynder at ændre noget, og du begynder med dig selv. Hvad er du værd for dig selv! Hvad ønsker du at tænke! Hvad er det, der giver dig glæde! Hvad giver dig #styrke! Hvad giver dig ægte #kærlighed! –

#Ærlighed over for dig selv er den eneste nøgle – som vil befri dig fra den byrde, der blev pålagt dig, men som aldrig kunne knække dig – det er på tide at tage af sted nu, endegyldigt og frygtløst, og aldrig holde op med at flyve i denne lethed, der vil omgive vores løsrevne #aura.

Mandlig + Kvindelig

Dette princip er et af de få principper i den verdensmæssige dualitet, som er helt nødvendigt for at nå sit højeste potentiale. Som vi ved, har vi alle kvindelige og mandlige dele i vores sjæl – det kan også være bestemt af hjernehalvdelene eller kromosomerne. Det er derfor, det er så magisk, når en mand og en kvinde bliver fuldstændig involveret i hinanden – uden irrationel frygt – og der skabes en ubeskrivelig alliance, en symbiose, der ændrer alt.

For at nå dertil er det imidlertid nødvendigt at forstå sig selv og frem for alt at være i fred med sig selv – hvor mange mennesker begår den fejl at søge udenfor efter en partner, som så skal helbrede eller opfylde dem? Men det er ikke kun egoistisk, det er simpelthen ikke grundlaget for et tilfredsstillende og harmonisk, men først og fremmest ærligt partnerskab.

Ingen af de mennesker, du møder, er ansvarlige for de traumer, der vandrer rundt med dig uden at være helet. Desuden er de fleste traumer ubevidste, fordi meget få mennesker (ønsker) at forlige sig med sig selv. Så alle ville relativt hurtigt indse, at vi jagter en illusion og overlader løsningen til andre, eller at vores forventninger aldrig kan opfyldes.

Så det første skridt er ALTID at reflektere over sig selv og lære at være helt tilfreds med at være alene. Fordi de mennesker, der er lykkelige alene – har ikke brug for andre. Dette bør være målet for alle, ikke at have brug for nogen – for så kan der ikke opstå følelsesmæssige afhængigheder. Men at man ikke har brug for nogen betyder ikke, at man skal være alene hele livet. Tværtimod er ledsagelsen af livets faser kun bevidst valgt og hædret som en bonus/gave.

Der opstår et helt andet billede af et partnerskab – som bør bygge på loyalitet, ærlighed og åben kommunikation. Hvor partneren hverken skal være en besiddelse, en slave eller en terapeut. Vi bør heller aldrig tage et menneske for selvfølgeligt, men altid som en værdifuld specialitet. Så hvis vi først og fremmest har det maskuline + feminine princip i os – vil det også afspejle sig i vores udseende, og vi vil tiltrække en partner i vores liv, som værdsætter os og ikke har brug for os.

Det samme gælder i øvrigt for venskaber, arbejdsforhold eller familieforhold – vi bør altid selv være årsag til lykke. Men det er kun muligt, hvis vi altid holder fast i os selv – kender vores grænser og holder fokus. Vi er her for at elske og blive elsket. Os alle.

Fortsættes 😊💚💚

Hold fokus, vær glad og #elsk #dig #selv

Da vores opfattelse konstant ændrer sig, afhængigt af vores #perspektiv og #bevidsthedstilstand, er det klogeste ikke at udelukke noget og frem for alt at være i stand til at give slip på alt til enhver tid.

Det er ikke alt, hvad vi ser, der er virkeligt. Men så snart vi føler noget (uanset hvordan), behøver vi ikke længere at se, om det faktisk er virkeligt.

Hold fokus, vær glad og #elsk #dig #selv og livet – for livet er det, hvad vi gør ud af det. Lad #hjertet lede, øjnene lader sig for let narre.

vil aldrig opgive disse værdier

Den #programmerede #person tror, at han er interesseret i #sandheden, men han tager #aldrig de relevante og egne skridt til at #finde frem til #sandheden.
Disse #mennesker har altid sat #nytteværdi #højere end #sandhed.
De fleste af dem tror, at bare fordi en idé har været nyttig for dem, så må den være sand.
Den måde, hvorpå de fleste #programmerede #mennesker søger efter #sandheden, er #forvrænget.
De er ikke konfigureret til erkendelse, de er simpelthen konfigureret til at #overleve + #reproduktion, så deres #verdensbilleder er ikke helt #sande, men snarere nyttige tilnærmelser af den #kunstige #virkelighed.
Og det er dybest set det, der altid har fungeret for dem, så de vil aldrig opgive disse værdier!!!!

#Spar #din #energi, de fleste af dem er uden #kilde, du ved det bare ikke….

Tro på dig selv.

Kom ud af din #komfortzone og vær #åben over for nye #udfordringer.
Du skal også være klar til at lære nye #færdigheder.
Opdag dine skjulte #talenter, byg på dem og bliv bedre hver dag.
Fordel dine #styrker.

Så vil du være mere, end du nogensinde havde forestillet dig.

Lad dig ikke #distrahere!
Du skal ikke spørge nogen, hvis du er overbevist.
Hold det altid for #dig #selv, og bliv en #mester i det, du laver.
Alt er muligt.
Det er vores begrænsede tro, at vi tror, at det er umuligt.
Tag et skridt ad gangen for at få det bedre hver dag.
Lad aldrig dine overbevisninger skjule #dit #sande #potentiale.

Vi kan #ALLE opnå meget mere, end vi kan #forestille os, ved hjælp af enorm #koncentration.

Fredag den 13. heldig dag for de Germanske Folk

For de #germanske stammer var #fredag den #tretten #13. en særlig heldig dag.

Den kombinerede dagen for deres højeste gudinde #Freya, efter hvem fredag stadig er opkaldt, med hendes #hellige #tal. Freja, #frugtbarhedsgudinden, havde 13 som hellig tal, fordi man normal/tidligere målte tiden i måneder.

Et år har 13 måneder, dvs. 13 månemåneder. En månemåned er så meget som tiden mellem to fuldmåner.

Vidste du også, at 13 er det mest #feminine af alle tal?
Nummeret på #Mama #Earth.
Mange ting er blevet #fordrejet i historien.

Det blev et uheldigt tal.
Endnu mere, folk ignorerer den… annullerer den.
Som f.eks. hoteller. Der er ingen 13 etager der… er udeladt. Ofte er der ikke plads med 13.
Kender du historien om den 13 fe?
Hvem blev udelukket… Og derefter handlede på grund af smerten over ikke at blive set?
Dette aspekt findes i mange af os, en uhelet del.

Afvist.
BORTVIST.
Ikke set.
Ikke ønsket.
Ikke elsket?
Måske også det.

Jeg ved, hvad jeg skriver om.
Jeg har også følt og gør det nogle gange stadig. Det viser… denne smerte.
Men du ved.
#Helbredelse sker på dette #område.
#Helbredelse i #kvinder.
#Healing i Mama #Earth.
Vi #mindes.
Vi #anerkender. #Integrere.
Og giv #hinanden #hånden.

JA.
2023.
År for integration.
Jeg er klar.
Jeg kan se mig selv.
Helbred mig.
Helbrede i VI.
~nu~

Radio – Mission

Mission

Danmark Vågner Radio er et team af #mennesker, der #fokuserer på at #udvide #menneskehedens #bevidsthed ved at bringe #lys ind i mørket. Vi er her for at fremme #kærlighed, #enhed og #respekt for alle #mennesker, samtidig med at vi bekæmper og afslører de elementer, der systematisk splitter og slaver menneskeheden.

Selv om vores holdninger til tider kan være modsatrettede, er det fundament og de mål, vi står på, altid fokuseret på at skabe en bedre verden for den næste generation.

Danmark Vågner Radio har været online siden december 2022 og har siden da fungeret på et 100 % lytterstøttet grundlag med kontinuerlig vækst og udvikling.  I modsætning til de fleste radiostationer forpligter vi ikke vores hold kontraktmæssigt til at udvande deres budskab med betalte reklamer, og vi kræver heller ikke, at de skal forklæde reklamer som nyheder. Vi censurerer, regulerer eller kontrollerer ikke indholdet på vores sendeflader, så de synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk på DVR, er dem, der kommer med dem.

Vi beder dog vores hold om at holde det grove sprog på et minimum, så vores station er stilfuld og sikker nok til at lytte til den på arbejdspladsen eller i skolen. Alle holdninger og emner er velkomne på DVR, undtagen had baseret på race.

Vi lover, at du altid kan stole på det, du hører på vores station.
Vi er Danmark Vågner Radio.
Din beskyttelse mod bedrag.

 

Radio Mission

 

Styrken i tallene 3, 6 og 9

Hvis bare DU kendte hele styrken i tallene 3, 6 og 9, kunne DU have nøglen til universet.
– Nikola Tesla –

Disse tre tal udgør roden til vibrationerne i de gamle Solfeggio-frekvenser. Frekvenser er elektromagnetiske musikalske toner. Universet er en smuk symfoni af lyde og melodier.

174 Hz – Denne frekvens virker bedøvende, lindrer smerter og giver organerne en følelse af tryghed og kærlighed.
1 + 7 + 4 = 12 = 1 + 2 = 3

285 Hz – Frekvens, der hjælper med regenerering af væv, påvirker energifelter og giver energi til kroppen.
2 + 8 + 5 = 15 = 1 + 5 = 6

396 Hz – En frekvens, der hjælper med at lindre skyldfølelse, angst og tristhed.
3 + 9 + 6 = 18 = 1 + 8 = 9

417 Hz – En frekvens, der hjælper os med at slippe af med negative energier og ubevidste blokeringer i vores dybe overbevisninger, usunde tankemønstre og dårlige vaner.
4 + 1 + 7 = 12 = 1 + 2 = 3

528 Hz – Frekvensen, der hjælper os med at åbne vores hjerte, bringer fred og glæde. DNA-transformation.
5 + 2 + 8 = 15 = 1 + 5 = 6

639 Hz – Denne frekvens forbedrer kommunikation, forståelse, tolerance og kærlighed. Den kan bruges til at generere positive energier og skabe forbindelse med en soulmate.
6 + 3 + 9 = 18 = 1 + 8 = 9

741 Hz – En frekvens, der har evnen til at rense de negative energier og toksiner fra vores krop. Den bruges til afslapning, healing og til at vække intuition.
7 + 4 + 1 = 12 = 1 + 2 = 3

852 Hz – Frekvens forbundet med lys. Den kan bruges til at kommunikere med højere væsener, intuition og indre styrke. Den sensibiliserer og gør det muligt at vende tilbage til åndelig orden.
8 + 5 + 2 = 15 = 1 + 5 = 6

963 Hz – frekvensen af pinealkirtlen. Den forbinder os med kilden. Det er lysets frekvens.
9 + 6 + 3 = 18 = 1 + 8 = 9

Der er en gentagelse af tallene 3, 6 og 9. Det er Teslas hellige tal. Når du lytter til disse frekvenser, får du en balance af din egen energi. Vores fysiske krop er energi med høj tæthed og vibrerer ved lavere frekvenser. Ved at lytte til denne musikalske frekvens opløser vi det kondenserede stof og hæver vores vibration.

432 Hz er universets naturlige musik, der resonerer med det menneskelige hjertechakra og fornyer vores DNA. Det er derfor, vi føler os godt tilpas og lykkelige i naturen. Fuglenes kvidren, lyden af havmure, alt i naturen vibrerer ved 432 Hz. Men nazisterne ændrede denne frekvens til 440 Hz. Denne frekvens er ikke naturlig og gør det lettere at manipulere med menneskelig energi. Det er derfor, at folk sover, de kan ikke se deres sande natur. Det er meget vigtigt, hvad vi ser, hvad vi hører, hvilke mennesker der er omkring os. Der sker en daglig overførsel af energi mellem mennesker. Nogle mennesker trætter dig, fordi de frarøver dig energi, og du føler dig udmattet. Andre mennesker gør dig glad, glad og kærlig. Disse mennesker giver dig energi. Vælg derfor bevidst og omhyggeligt. Det er den valgfrihed, som vi har fået fra fødslen.

Hvis du lægger alle solfeggiofrekvenserne sammen, får du tallet 9.
174 + 285 + 396 + 417 + 528 + 639 + 741 + 852 + 963 = 4995 = 4 + 9 + 9 + 5 = 27 = 2 + 7 = 9

Vi har den tredje Tesla nummer 9. Det er gammel viden. Mennesket er en stjerne, der lyser i kroppen. Denne stjerne lyser, indtil den slipper ud af hans indsats.

Hvis du er kærlighed, vil denne stjerne i dig endelig skinne ind i et nyt liv.

Dig og ingen andre

At få denne #menneskelige #oplevelse er en stor #ære for mig.
Forestil #dig bare, hvilken #variation af #følelser du kan #føle.
De #oplevelser, du kan få, og de #erfaringer, du kan lære af din smerte.
Tror du virkelig, at jeg er dit problem?
Jeg kender dig ikke engang, og jeg har ikke gjort dig noget?
Er du virkelig villig til at spilde #energi på at blive #kontrolleret?
Hvorfor bruger du ikke dit #liv, din #tid og din #energi på at gøre noget #smukt i stedet for at bekæmpe folk?

Hvorfor indser du ikke, at det er dig og ingen andre?
Hvis du virkelig ønsker at hjælpe folk, så hjælp dig selv og lad dem være i fred!
Og hvis #du ikke kan #føle denne #guddommelighed, så er det helt op til dig.

Følg kun dig selv.

De kildeløse [NPC’er] har ikke normale #menneskelige #følelser.
De handler og opfører sig ALLE lykkeligt, men deres [følelser] er kontrolleret af AI’en.

Hvis du virkelig er opmærksom, vil du opdage, at ALT, hvad de gør, er tvunget.
Tvungen lykke.
Tvungen latter.
Tvungen glæde.
Tvangsinteraktioner.
Og og og og og.
Intet er nogensinde virkeligt.
De er ligeglade, fordi de er ligeglade med, hvad du laver eller skaber, så længe du spilder din #energi.
De skal altid lade som om, at ALT er i orden, men bag scenen er de tvunget til at have og gennemføre visse fortællinger.
De er blot #skuespillere og #marionetter.

Hvis du er en #stjernefrø, ved #ALLE de kildefrie, hvem du er.
Du er #født med #evnen til at #afkode, hvilken person der er hvem.
Vær derfor altid #klartseende for at #genkende de kildeløse #væsener i dit liv.
Følg ikke hypen.
Du ved det bare og føler det i dit hjerte.
Følge kun #dig #selv.

#Følgedigselv

Bæredygtighed: At gøre det enkle uopnåeligt

At gøre det enkle vanskeligt og uopnåeligt er en af globalisternes vigtigste regler. Du skal gøre alting så kompliceret som muligt. #Mad, #forhold, #tøj, #hverdagsliv, #tænkning, #erhverv og utallige andre områder af vores liv.

Gør en miljøvenlig, #sund, #glad, #lykkelig, #praktisk, #livsvenlig, #naturlig livsstil så kompleks og “utilgængelig” som muligt – kun for nogle få udvalgte – så den er svær at omsætte i praksis.

Hvis der er tale om øko-mad – så er det super sjældent og dyrt, hvis der er tale om øko-tøj – det samme, hvis der er tale om øko-produkter – det samme. Så du får tilbudt en løsning, men den virker ikke. Det er ikke metoder, der vil hjælpe #menneskeheden med at løse problemerne med ødelæggelsen af #naturen og #mennesket i den.

Allerede for år tilbage lærte globalisterne på de vestlige universiteter modedesignere det, der nu kaldes bæredygtig, langsom mode. Selv dengang fik de at vide, at problemet med forurening, overproduktion og de forfærdelige arbejdsforhold for de #mennesker, der fremstiller masseproducerede varer, simpelthen skulle løses:
1. #købmindre, 2. køb #kvalitet, 3. køb i #genbrugsbutikker, 4. #reparer de gamle #ting, 5. lav ting af gammelt plastik. 6. købe ting, der har eksisteret i årevis.

Alyona T.

Denne #styrede #udvikling kan kun afbrydes af #sandheden.

Jeg vil naturligvis forklare #hvorfor og hvorfor ikke.
Hvis I har #forstået de #oplysninger, jeg har delt, så forstår I også, at ingen har #vækket jer, men i stedet har #programmeret jer og #forsøgt at #tilpasse jer til noget, de har skabt.
Denne #illusion fungerer godt, fordi det #angiveligt “nye” #passer til #tiden, da folk er i færd med at finde sig selv på ny.
Derfor krydser de denne udvikling med et planlagt forløb.

Denne #styrede #udvikling kan kun afbrydes af #sandheden.
Jeg giver #ALT, så I forstår, så giv også ALT, så I ikke bliver styret imod jer selv.

De er bange for at #sandheden #bliver #afslørt.

#Årsagen til den #psykologiske #programmering bliver nu mere og mere tydelig, og #tapperheden er ved at bryde sammen i overensstemmelse hermed.

Det er #bevidst, og det er nu blevet #moderne at #indleve sig i og #analysere #ALTING.
Hvorfor tror du det?
På samme måde skaber du en #energetisk #forbindelse.
Og fordi du ikke kan #kontrollere #energien, men de kan, er der en #ubevidst #forbindelse, som #dræner #dig.

Deres #spil er altid de samme.
Og jeg er den #menneske, der vinder #ALLE #spil, fordi jeg kender #ALLE spil og #spiller dem bedre end dem selv!
De er bange for at #sandheden #bliver #afslørt.

Og de, der ikke kan lide mig og går imod mig, er en del af det hold, der forsøger at stoppe mig med ALLE midler.

Hvilken en #ære 😇

#påvirket eller #manipuleret

Når du virk3lig #lærer at #lytte til #dig #selv, så #vibrerer du også på din egen #frekvens, og d3rmed har du også din #magnetiske #signatur.
Når det først er sk3t, vil #intet kunne #påvirke 3ller #manipulere #dig.
Du ser #ALT, #genkender ALT og #kender ALT.

Vid, at du kun kan blive #påvirket eller #manipuleret, når du 3r på samme #frekvens som #manipulationen.

🎄”Glædelig russofobisk jul”

🎄”Glædelig russofobisk jul”

RT har udsendt en ubehagelig video for at advare den europæiske befolkning om, hvor de er på vej hen, hvis der ikke sker nogen politiske ændringer næste år.

Jeg håber stadig, at det ikke behøver at komme så vidt, og ønsker dig en god jul ❤️

🎄Счастливого «русофобского» Рождества.

Vil du vide nogle af de hårde sandheder?

Vil du vide nogle af de hårde #sandheder om #livet, som ingen fortæller dig?

Man lærer folks #sande #karakter at kende, når man ikke kommer godt ud af det med dem.

Dårlige og #giftige #væsener vil gøre #dårlige ting mod dig og #overbevise folk om, at du er #årsagen.

Nogle gange er de #mennesker, du kalder dine bedste venner, dine værste fjender.

Den person, som du betror dine hemmeligheder, kan en dag bruge dem mod dig.

Uanset om du er god eller ej, vil folk stadig dømme dig.
Gør det, der gør dig glad, og lyt ikke til, hvad andre mener.

Vær #opmærksom på, hvad andre #mennesker siger om dig, når de er vrede på dig.
Tag aldrig let på disse ord.

De mennesker, du stoler på, kan være de mennesker, der forlader dig, når du har mest brug for dem.

Der er ingen, der skylder dig noget!

Nogle gange er man nødt til at give slip på nogle mennesker, så man kan heles.
Det vil være svært, men det vil få dig til at prioritere din #mentale #sundhed.

Tro ikke, at væsener, der behandler andre dårligt, ikke vil gøre det samme mod dig en dag.
Genkend disse #advarselstegn hurtigt og sæt grænser mellem dig selv og sådanne #væsener

At forklare “æterenergi” til et 3D-menneske er som at forklare en fisk, hvad vand er

At forklare “æterenergi” til et 3D-menneske er som at forklare en fisk, hvad vand er.

Den er overalt omkring os – den er os. Det er ALT. Det er den ENE guddommelige bevidsthed. Æter – Prana, Qi, Chi, Kildeenergi, Nulpunktsenergi eller i kvantefysik kaldes det rumtidsvakuumfeltet.

Det er en uudtømmelig nulpunktsenergi i æteren. Nassim Haramein siger, at vi bruger flere Enheder af Energi i vores krop til at fungere i vores daglige liv, end vi får fra vores daglige fødekilde – hvilket betyder, at vores krop allerede bruger denne Nulpunktsenergikilde. Den gør det naturligt. Det er den samme Energi, som Tesla bruger til sine maskiner til fri energi.

ALT er forbundet. Hver tomme af Æteren er en uendelig mængde fri energi. Dette er den største hemmelighed, der er tilbageholdt for menneskeheden. Viden er ude. At vente på at matrixen fortæller dig om Æterenergi er som at vente på at nogen fortæller dig om Solen & giver dig tilladelse til at bruge Solens Kraft. Hvad venter du på? ✨👁✨

Kilde https://t.me/drue86/25610

Kildekoden skaber fysisk virkelighed

ligesom det at skrive en back-end kildekode kan skabe et websted, en app eller et program. Kildekoden er din energetiske signatur – din energi, frekvens, vibration, hensigt, tanker og følelsesmæssige tilstand. Disse er alle ikke-fysiske elementer.

Tesla sagde “den dag videnskaben begynder at studere ikke-fysiske fænomener, vil den gøre større fremskridt på et årti end i alle de foregående århundreder af dens eksistens”.

For virkelig at skabe, ændre eller redigere det “fysiske rige” må du forstå og arbejde dygtigt med det ikke-fysiske.

Hvorfor siger man: “Dette er en åndelig krig, eller det bliver bibelsk”?

At have sand viden om de æteriske love var den fordel, som de mørke kræfter havde over 3D-mennesker. At placere al energi & fokus i det fysiske rige har været en tabt kamp mod kræfter, der opererer i det ikke-fysiske rige. Sløret er nu løftet – træd ind i det udvidede Lys forbi 3. tæthedsgrad. ✨🙏🏽👁🤍✨

Kilde: https://t.me/drue86/25671

Dette er en åndelig og energimæssig krig

men hvad betyder det egentlig? Det betyder, at angreb på menneskeheden også kommer massivt i ikke-fysiske former – stråling, frekvens & (mørk) energi eller usynlige væsener. Derfor SKAL mennesker blive opmærksomme på disse emner meget hurtigt – for at handle i overensstemmelse hermed. For at afskærme & beskytte ens Energi & Aurafeltet.

Vi må arbejde i æterisk energi eller livskraft eller nulpunktsenergi. De skyldige er afhængige af menneskelig uvidenhed på disse områder for at opretholde deres indflydelse & fordel på de kontinuerlige angreb & fælde dem i manifestationer & realiteter i lavere tidslinjer – uden fuld bevidsthed om, hvad der virkelig foregår.

Hvad er Æteren?

Kilde: https://t.me/c/1341659151/79499

NEJ

Hvis du er usikker, er svaret altid #NEJ.
Hvis nogen presser dig eller tvinger dig til at træffe en beslutning, er svaret også #NEJ.
Hvis du føler dårlig energi, løgne, mærkelige vibrationer eller snigende lort, så er svaret også #NEJ.
Hvis nogen forsøger at ændre dit “#nej” til “#måske” eller “#ja”, er svaret stadig “#nej”.
Så enkelt 😇

Du er en magnet

Du er en magnet, og dit DNA er en antenne.

Hverken Schumann-resonans eller kollektiv energi eller noget andet.
Det er alt sammen falsk og illusion.
Bare for at de kan ændre planetens frekvenser efter deres lune.

Se dig omkring, der er satellitter, antenner, trafiklys og droner overalt.
Selv gadebelysningen er ikke forberedt.
Næsten alle routere, som folk har i deres hjem, sender via 5G.
Alle nye mobiltelefoner får 5G.
Hele planeten er blevet forandret.

Det, I har følt intenst siden i går, er 5G-manipulation.
Styrk dit sind og hold dit DNA rent.
Hvordan?
Med frekvenser:
https://danmarkvaagner.dk/tag/frekvens/

Eller find selv ud af en metode, der øjeblikkeligt transcenderer dig og beskytter dine celler.
Lyt ikke til nogen og find selv ud af det.

Lyt bedre

#Lyt #bedre til væsenerne, de fortæller dig præcis, hvem de er, og hvad de ønsker.

De siger, at de ønsker sandheden, men de har fortællinger, som de stadig følger og spreder til fordel for de kræfter, som de foregiver at bekæmpe!!!

Ved du, mange sandhedsfællesskaber, grupper er ALLE bare sorte huller 🕳.

#Du #er selv #sandheden, så lyt kun til dig selv.

Universet er i dig.

I tipper vågen fra negativ energi til positiv energi, med sneboldeffekter, mens I fremskynder jeres skift fra parallelle virkeligheder og designer jeres virkelighed med jeres Højere Selv….

En virkelighed, der allerede eksisterer i multiverset, og som matcher din adfærd med dine handlinger.

Kredsløbet og jordforbindelsen for disse energier findes allerede i jeres hjerte.

Når I retter jer ind efter taknemmelighed, når I tillader dette at påvirke jeres lidenskab, justerer I den frekvens, der udgår fra jeres magnetiske kompasnål.

Og dermed udvider du din bevidsthed og dine unikke evner til at manifestere dine ønsker.

Universet er i dig.

Du bliver ikke frelst af nogens blod.

Du bliver ikke frelst af nogens blod.
Ingen kan dø for at redde nogen fra en eller anden opdigtet synd!

Det er på tide at #kende den fulde #sandhed.
Det er på tide at #ryste #bedrageriet af sig!
Det er på tide at #tage #ansvar.
Disse løgne, som du har lært, vil ikke redde dig.
De vil gøre det modsatte.

De må forstå, at de er nødt til at dele folk, så de kan gennemføre og gennemføre de planer, de har på bordet.
Man kan ikke bedrage ALLE mennesker.

Sandheden er inden i dig og ikke derude!

De kildefrie

De kildefrie drives af elektriske frekvenser (batterier).
De har ingen naturlig energi.

Det betyder, at de er kontrolleret udefra!
De er ikke uafhængige væsener.
De er ALLE forbundet, og det er den eneste grund til, at de altid vil forsvare eksistensen af det kunstige gudsbegreb.

De ved, hvad de vil have!
(Din kreative kraft/kvante og energi), men de vil aldrig fortælle os sandheden!
Derfor spiller de med og ser ud som om, de også er berørt.

Du skal vide, at de kildefrie arbejder i stafetter!
Ligesom stafethold i atletik.
Det gør de, når de modtager visse oplysninger om star seeds.
De videregiver oplysninger om et væsen til deres næste øverstbefalende, som også videregiver dem til sin overordnede.
Og ingen af dem ved rigtig, hvad der foregår, undtagen dem, der kontrollerer dem.

Truman

#Truman indså til sidst, at hans virkelighed slet ikke var #virkeligheden, men en #simulering, der var designet til at holde ham #indespærret.
Han indså, hvor dybt #bedrageriet omkring ham var, og opdagede, at selv hans “forældre” og hans “kone” var “inde” i det.
I et desperat forsøg på at holde ham #fanget i den #iscenesatte #virkelighed brugte #dukkemageren den #skuespiller, der havde spillet hans bedste ven, siden han var syv år, til at få ham til at blive fanget.
Han kaldte ham sin bror, han sagde, at det sidste, han nogensinde ville gøre, var at lyve for ham, og hvert eneste ord, der kom ud af hans mund, var en fuldstændig scriptet #løgn.

På samme måde forstår de dig.
Gennem venner, nye forbindelser, nye bekendtskaber og frem for alt velkendte bekendtskaber.
De holder dit sind ikke i denne matrix med de marionetter, du hader, men med dem, du elsker.
Det er dem, I holder kært for at blokere jeres egen udgang fra dette iscenesatte mareridt, som vi ALLE lever i.
Når man først har overvundet #kærligheden til den karakter, man holder af, og indser, at den ikke er andet end en karakter i et spil, #vågner man virkelig op.

Lad mig gætte, du nægter at #frigive en #marionet i #dit #hoved?
Fordi du er #moralsk #bundet.
De har dig, hvor de vil have dig.
Er det Trump? John John? Putin? Kennedy?
ALLE er bare karakterer, IKKE REELLE!!!

Klubben står bag #kulisserne og #skriver hvert eneste #ord, der kommer ud af personerne.
De er alle skuespillere, og verden er en scene!
Intet er virkeligt!!!!

Mine kære venner, undgå venligst papkrus.

Mine kære venner, undgå venligst papkrus.
Hvad drikker de fleste mennesker om morgenen?
Kaffe eller te.
De fleste af dem er endda på farten, fordi de ikke har meget tid.
Kaffe til at tage med, te, varm chokolade, cappuccino og og og og… sælges i papirkopper, og det er ikke tilfældigt.
De har forberedt industrien, og det virker nu som den stille død.
Indersiden af papirkopperne er dækket med polyethylen for at forsegle dem!
Pas nu på.
Så snart de varme drikkevarer kommer i kontakt med disse papirkopper, opløses disse giftige stoffer, og folk drikker dem.
Ved høje temperaturer nedbrydes polyethylen, der dækker papirbægerets inderside, og det medfører, at folk sluger giftige mikroplaststoffer!
En papkrus indeholder næsten 25.000 mikroplast.
Mikroplast indeholder tungmetaller og mange andre giftige kemikalier!

OBS: gælder også til plastikkrus!

Sørg for at indtage denne varme drik i et glas og vand lavet af rent kobber.
Kobber er helbredende.
Vi kommer også til kobber.

Alle trin 528Hz

Disse trin virker mirakler.
Hver eneste person, der arbejder med dem, oplever noget magisk.
De helbreder og opbygger virkelig ALTING.
Hvis du ønsker at bruge disse trin til media eller til dit eget arbejde, er du velkommen til at gøre det.
Her får du lov til at bruge dem, som om de var dine.
De er dine.

528Hz_MegaMix

niv9  niv8  niv7  niv6  niv5  niv4  niv3  niv2  niv1

Niveau 9 fra 9 – 528 Hz

Niveau 9 fra 9 – 528 Hz
Slut=Begyndelse

1. ligge behageligt, vi er blevet programmeret til at sidde og stå, vi vil deprogrammere mest effektivt, når vi ligger ned.
2. sænk skulderen helt ned og slip alle muskler
3. hovedtelefoner i og start musikken
4. tilpas åndedrættet til frekvensen og lad det bare gå
5. luk øjnene (vigtigt) bevidsthed aktiv
6. accepter følelser, billeder og alting, lad dem ikke klamre sig fast, men lad dem bevidst gå
7. bevidst drive og visualisere DNA’et til at tage sin naturlige oprindelige form og helbrede sig selv
Helbreder, renser, styrker og forandrer hele organismen – energetisk, fysisk og også åndeligt.

Niveau 8 fra 9 – 528 Hz

Niveau 8 fra 9 – 528 Hz
#Infinity
#AntiStressFrekvens

1. ligge behageligt, vi er blevet programmeret til at sidde og stå, vi vil afprogrammere os selv mest effektivt, når vi ligger ned.
2. sænk skuldrene helt ned og slip alle muskler
3. hovedtelefoner i og start musikken
4. tilpas åndedrættet til frekvensen og lad det bare gå
5. luk øjnene (vigtigt) bevidsthed aktiv
6. accepter følelser, billeder og alting, lad dem ikke klamre sig fast, men lad dem bevidst gå
7. bevidst drive og visualisere DNA’et til at tage sin naturlige oprindelige form og helbrede sig selv
Helbreder, renser, styrker og forandrer hele organismen – energetisk, fysisk og også åndeligt.

Niveau 7 fra 9 – 528 Hz

Niveau 7 fra 9 – 528 Hz
Denne frekvens vækker din grundlæggende tillid.
#FrequencyMagic

1. ligge behageligt, vi blev programmeret til at sidde og stå, vi vil afprogrammere os selv mest effektivt, når vi ligger ned.
2. sænk skuldrene helt ned og slip alle musklerne
3. hovedtelefoner i og start musikken
4. tilpas åndedrættet til frekvensen og lad det bare gå
5. luk øjnene (vigtigt) bevidsthed aktiv
6. accepter følelser, billeder og alting, lad dem ikke klamre sig fast, men lad dem bevidst gå
7. bevidst drive og visualisere DNA’et til at tage sin naturlige oprindelige form og helbrede sig selv
Helbreder, renser, styrker og forandrer hele organismen – energetisk, fysisk og også åndeligt.

Niveau 6 fra 9 – 528 Hz

Niveau 6 fra 9 – 528 Hz
Jeg kalder denne frekvens for Spirit Amplifier – Sound of Miracles.

1. ligge behageligt, vi er blevet programmeret til at sidde og stå, vi vil deprogrammere mest effektivt, når vi ligger ned.
2. sænk skulderen helt ned og slip alle muskler
3. hovedtelefoner i og start musikken
4. tilpas åndedrættet til frekvensen og lad det bare gå
5. luk øjnene (vigtigt) bevidsthed aktiv
6. accepter følelser, billeder og alting, lad dem ikke klamre sig fast, men lad dem bevidst gå
7. bevidst at drive og visualisere, at DNA’et tager sin naturlige oprindelige form og helbreder sig selv

Denne frekvens vil hjælpe os med at fortsætte med at tilpasse os selv fuldt ud gennem universet.
Helbreder hele organismen – energimæssigt, fysisk og også åndeligt.

Det gyldne niveau 5 fra 9 – 528 Hz

Det gyldne niveau 5 fra 9 – 528 Hz
Vi #bevarer #vores #fokus ✨

1. Lig behageligt, vi blev programmeret til at sidde og stå, vi vil deprogrammere mest effektivt, når vi ligger ned.
2. sænk skuldrene helt ned og slip alle muskler
3. hovedtelefoner i og start musikken
4. tilpas åndedrættet til frekvensen og lad det bare gå
5. luk øjnene (vigtigt) bevidsthed aktiv
6. accepter følelser, billeder og alting, lad dem ikke klamre sig fast, men lad dem bevidst gå
7. bevidst at drive og visualisere, at DNA’et tager sin naturlige oprindelige form og helbreder sig selv

Denne frekvens vil hjælpe os med at fortsætte med at tilpasse os selv fuldt ud gennem universet.
Helbreder hele organismen – energimæssigt, fysisk og også åndeligt.

Niveau 4 fra 9 – 528 Hz

Niveau 4 fra 9 – 528 Hz
#Sortering og #frigørelse #Letting Go
Dette bliver en intens #kerneudgivelse af OLD! #LetGoWhateverArises
♾♾

1. Lig behageligt, vi blev programmeret til at sidde og stå, vi vil deprogrammere mest effektivt, når vi ligger ned.
2. sænk skulderen helt ned og slip alle muskler.
3. hovedtelefoner i og start musikken
4. tilpas åndedrættet til frekvensen og lad det bare gå
5. luk øjnene (vigtigt) bevidsthed aktiv
6. accepter følelser, billeder og alting, lad dem ikke klamre sig fast, men lad dem bevidst gå
7. bevidst at drive og visualisere DNA’et, der tager sin naturlige oprindelige form og helbreder sig selv

Denne frekvens vil hjælpe os med at fortsætte med at tilpasse os selv fuldt ud gennem universet.
Helbreder hele organismen – energimæssigt, fysisk og også åndeligt.

Niveau 3 fra 9 – 528Hz #AllTone

Niveau 3 fra 9 – 528Hz #AllTone
Manifestation.
I er klar venner ❤️🔥
#afgiftning

Dette bliver en intens udrensning 🧬

1. Lig behageligt, vi blev programmeret til at sidde og stå, vi vil deprogrammere mest effektivt, når vi ligger ned.
2. sænk skuldrene helt ned og slip alle muskler
3. hovedtelefoner i og start musikken
4. tilpas åndedrættet til frekvensen og lad det bare gå
5. luk øjnene (vigtigt) bevidsthed aktiv
6. accepter følelser, billeder og alting, lad dem ikke klamre sig fast, men lad dem bevidst gå
7. bevidst at drive og visualisere DNA’et, der tager sin naturlige oprindelige form og helbreder sig selv

Denne frekvens vil hjælpe os med at fortsætte med at tilpasse os selv fuldt ud gennem universet.
Helbreder hele organismen – energimæssigt, fysisk og også åndeligt.

Niveau 2 fra 9 – 528 Hz

Tilvænning og manifestation af frekvens.

528 Hz stopper kunstig frygt, afslutter frygt, fjerner mørke frekvenser og reparerer DNA 🧬.

1. Lig behageligt, vi blev programmeret til at sidde og stå, vi vil deprogrammere mest effektivt, når vi ligger ned.
2. sænk skulderen helt ned og slip alle muskler
3. hovedtelefoner i og start musikken
4. tilpas åndedrættet til frekvensen og lad det bare gå
5. luk øjnene (vigtigt) bevidsthed aktiv
6. accepter følelser, billeder og alting, lad dem ikke klamre sig fast, men lad dem bevidst gå
7. bevidst at drive og visualisere DNA’et, der tager sin naturlige oprindelige form og helbreder sig selv

Denne frekvens vil hjælpe os med at fortsætte med at tilpasse os selv fuldt ud gennem universet.
Helbreder hele organismen – energimæssigt, fysisk og også åndeligt.

Niveau 1 fra 9 – 528 Hz

Niveau 1 fra 9 – 528 Hz

Indledning og godkendelse af #frekvensen.
Hvis du føler manipulation udefra, kan du bruge denne frekvens direkte.

528Hz stopper den kunstige frygt, afslutter frygten, fjerner mørke frekvenser og #reparerer #DNA’et 🧬

1. Lig behageligt, vi blev programmeret til at sidde og stå, vi vil deprogrammere mest effektivt, når vi ligger ned.
2. sænk skulderen helt ned og slip alle muskler
3. hovedtelefoner i og start musikken
4. tilpas åndedrættet til frekvensen og lad det bare gå
5. luk øjnene (vigtigt) bevidsthed aktiv
6. accepter følelser, billeder og alting, lad dem ikke klamre sig fast, men lad dem bevidst gå
7. bevidst at drive og visualisere DNA’et, der tager sin naturlige oprindelige form og helbreder sig selv

Denne frekvens vil hjælpe os med at #fortsætte med at #tilpasse os #selv #fuldt ud #gennem #universet.
#Helbreder hele #organismen – #energimæssigt, #fysisk og også #åndeligt.

Der vil ikke ske noget!

Der vil ikke ske noget!
Vær ikke bange, men #stol #på #jer #selv.
Du skal ikke tro på noget, de siger, og du skal ikke lade dig skræmme.
Så længe du er #frygtløs, sker der ikke noget!

Det er ikke vores tid og ikke vores bølge.
Vores bølge vil vende verden på hovedet og helbrede den!
Bare vær #tålmodig og lad dig #ikke #påvirke.
Iagttag #uden at #reagere.

Modenhed er

Venner, lad os gøre dette indlæg nyttigt for ALLE. #Teamwork
Alle lærer af alle.
Vær venlig at tage dette indlæg til dig og dele det i kommentarerne.

1. modenhed er, når man ikke tager noget personligt

2. modenhed er, når du ikke reagerer på andres meninger

3. modenhed er, når du accepterer dig selv

4. modenhed er…

Symbolik…2016

Symbolik…2016
Husk ceremonien ved overdragelsen af embedet til præsident Donald Trump.😘
Det hele falder på plads.🙏

Den lyseblå farve, gaveæsken og den høje, “skaldede” sikkerhedsvagt med et meget velkendt håndtegn til os. John F. Kennedy Junior, hvornår kommer du til at vise dig??❤️

Vi ser bare en gigantisk film – en del af en illusion -🙏.
Det er ikke en realitet, alle handlingerne blev udført for en del år siden.‼️ Det var en bevidsthedsfælde.

Allerede i 2016 kunne vi se, at kabalens dagsorden blev stoppet.💯

Spørgsmålet alle kan stille sig selv: Har jeg selv kontrol over, hvad jeg virkelig føler på baggrund af oplysningerne, eller tillader jeg stadig dem at kontrollere mig???😉

husk det

Du kan ikke gøre ALLE #lykkelige, og hvis du prøver, vil du miste #dig #selv.

===

Dine #handlinger #taler #højere end #dine #ord, så du har kun dig selv at holde dig ansvarlig.

===

#Materiel rigdom gør dig #ikke til et bedre eller #lykkeligere menneske!

===

Du kan gøre, hvad du vil, ingen er eller vil være perfekt!
Du kan ikke være perfekt!
Og at holde fast i urealistiske standarder skaber lidelse.

===

Du behøver kun at #forbedre #dit #forhold til #dig #selv for at blive #lykkelig.

===

#Tid er #energi og dit mest #værdifulde.
Derfor bør du prioritere, hvordan du bruger din energie og din tid.

===

Det er ikke det, der sker, men #hvordan #du #reagerer!

Du kan gøre ALT

For nogle vil du være en #mystiker.
For andre vil du være #skør.
For nogle vil du være #klog og en #god #ven.
For andre vil du være skyldig i #ALT.
#Forstår du det?
Uanset hvad du forsøger at “være” for andre, vil det aldrig være nok!!!!

Du er en afspejling af andres #bevidsthedstilstand.
Så vær altid dig selv, uanset hvad der bliver tænkt eller sagt uden for dig.
For der er ingen større storhed i #ALLE #eksistenser end #friheden til at #udtrykke dit eget #væsen.

Vær #tålmodig med dig selv, tag ikke forhastede #beslutninger, og giv aldrig op.
Ikke nu og aldrig senere.
#Bliv #ved med at #løbe og #bevæge dig.
#Lys dit #lys i #hvert #øjeblik.
#Du kan gøre #ALT.

“Såkaldte” rumanimationer og billeder som videoer fra rummet er altid skabt af computerteknologi!

“Såkaldte” #rumanimationer og billeder som videoer fra rummet er altid skabt af #computerteknologi!
#CGI=Computer genererede billeder
#NASA=WaltDisney

#NASA’s opgave er at narre folk med #falske visuelle #illusioner og holde dem fast i illusionen om #planeter og #rummet.
På den måde styrer de opfattelsen.
Det er derfor, ingen kender til en isring og alle de verdener, der findes derude.

#NASA betyder “#bedrageri” på #hebraisk.
Husk venligst denne video, når du hører om en månemission på lørdag.
På lørdag vil de praktisere et ritual kaldet Artemis og ikke tage ud i rummet!

Danmark Vågner logo

Tilmeld dig på vores ny telegram gruppe og få løbende opdateringer.

Følge vores telegramkannal: https://t.me/danmarkvaagner

Kom med i vores gruppe: https://t.me/danmarkvaagnergruppe

eller find os på: https://twitter.com/Danmark_Vaagner

Tilmelding nyhedsbrev: