We The People united not divided…

t.me/danmarkvaagner

Sandhed

Derfor betragtes erkendelsen og oplevelsen af [sandhed] som det højeste mål for den menneskelige eksistens. Men hvordan kan man begribe det uforståelige og beskrive det ubeskrivelige? Det er det spørgsmål, der optager os igen og igen.

Ligesom det er umuligt for en person, der er født i frihed, at forstå oplevelsen af [frihed], så er det umuligt for mange [M e n n e s k e r] at forstå [sandhedens] fulde essens.

Søgen efter sandheden er en indre rejse, hvor vi må løsrive os fra [illusionerne] og [vrangforestillingerne] i vores verden for at nærme os [sandheden]. Men denne rejse er ikke let, for den kræver mod, [tålmodighed] og evnen til at se og [forstå det usete].

Forfatter

  • Lin Ajna G o m n t u

    fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen! Velsignelser og taknemmelighed, 🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer https://danmarkvaagner.dk/copyright/