united not divided…

Email: info[æd]danmarkvaagner[dot]dk

Som mennesker er vi mere end blot fysiske væsener.

Vi er også #åndelige #væsener på en rejse til #selvopdagelse og #selvbeherskelse. Denne rejse handler om at indse vores sande natur og vores plads i universet.

Kernen i denne rejse er selvbeherskelse, som er evnen til at kontrollere vores #følelser, #tanker, #ord og #handlinger. Ved at beherske os selv kan vi bedre navigere i livets udfordringer og opfylde vores højere formål.

#Mennesker #Væsener

Forfatter