Ændringen Del 9 – Den anden side

Den anden side kæmper tilbage

Vi ser: Selv om utallige kilder i løbet af de sidste 30 år har fremsat mange profetier om, hvordan #forandringerne vil ske, ved vi faktisk meget lidt og har været nødt til at #åbne #op og tilegne os denne viden gennem mange år, kassere den igen og fornemme den igen og igen.

Hvad ved vi overhovedet? Vi ved, at vi er på vej ind i en ny tidsalder – #Vandmandens #tidsalder. Det er den sjette tidsalder; vi har allerede passeret fem, herunder Hyperborea, Lemurien og Atlantis. Vi ved, at den nye tidsalder har en anden #grundlæggende #vibration, som vi må tilpasse os. Men mange detaljer, som vi troede, vi kendte, har – som vi har set – også vist sig at være #illusioner. Det er ting, som vi er blevet forledt til at tro, og som er blevet påduttet os. For det er ikke kun os, der er blevet opmærksomme på de #globale #forandringer, den anden side vidste også tidligt om dem. Derfor begyndte de tidligt at #manipulere #menneskeheden. For det første blev der i #forbindelse med den #åndelige #opvågnen i 1960’erne skabt et esoterisk marked med det formål at styre os mennesker med et bestemt indhold i en bestemt ønsket retning af tænkning. Derefter blev esoterikken, som egentlig kun betyder “læren om det indre væsen”, så forsmået og latterliggjort, at man i dag næppe kan udtale ordet uden at se dum ud. Det går så vidt, at en esoteriker i dag er forbundet med “højrefløjsscenen”. Betegnelser som “neurechter Esoteriker” eller “rechte Esoterikzene” (højre esoterisk scene) opstod, fordi man i visse grupper allerede i nazitiden kendte til indgangen til en “guldalder”. Hvilket naturligvis var fordi, at viden begyndte med strålingen fra partikelskyen i 1930’erne.

Fordi baggrundsmagterne var bange for, at menneskers #vibrationer skulle #stige, begyndte de at ændre den #naturlige #grundvibration, der hersker på Jorden, ved hjælp af frekvensmodulatorer som #HAARP, mobilmaster, ELF-bølger og andre #elektromagnetiske #våben. Desuden begyndte de at udstråle og kontrollere folk selv, når de først havde pillet sig selv ud af en lav vibration. #Fluor i drikkevandet skulle holde os dumme og tilpasningsdygtige. De stadig mere forgiftede fødevarer, medicin, kosmetik osv. skulle sænke kroppens vibrationer og føre til sygdom for at holde os fra yderligere udvikling. Da baggrundsmagterne opdagede, at der var #født #særlige #børn – #indigo- og #krystalbørn – skyndte de sig at dæmpe deres #vibrationer – bl.a. med medieafhængighed (smartphone). Det konventionelle skole- og uddannelsessystem blev også ændret på en sådan måde, at børn og unge ikke længere blev opmuntret i deres talenter, men blev presset ind i skemaer gennem pres for at præstere, så de blev til arbejdere og forbrugere, der var tilpasset morgendagens samfund. Så kom chemtrails, hvormed de forsøger at forgifte miljøet, at frembringe Alzheimers hos os mennesker og at holde os væk fra solens stråler. Dernæst skabte de genmonsteret i form af Monsantos genetisk modificerede frø og giftige ukrudtsmidler (glyphosat), som gør alt, hvad der kommer på vores tallerkener, endnu mere giftigt for os.

Derefter strammede de deres kontrol over medierne ved kun at servere os det, de ønsker, at vi skal vide og tænke. Internettet blev den største trussel mod dem, da det ikke kun gav gode netværksmuligheder, men også gratis og sande nyheder. Men også her er det netop ved hjælp af censur, netsøgningslove, sletninger og udvalgt indhold i søgemaskinerne, at man forsøger at undertrykke den sande viden og samtidig skabe et ukontrolleret forbrug hos os mennesker ved hjælp af personliggjort reklame. Sidstnævnte bruges til at sikre den ustabile økonomiske struktur og forføre folk (især de unge) til at vende sig mod det ydre i stedet for at vende sig indad. Og endelig overtog baggrundsmagterne endda kanalisering og brugte teknologier som “Voice-of-God” til at få folk til at tro, at en opstegen mester eller engel taler til dem.

Men alle disse forsøg på at forhindre os i at vågne op er nytteløse, hvis den gamle verdens 3D-hus er blevet ustabilt. Man kunne sammenligne det med et strandhus, hvis søjler er blevet rådne.

Vandet, der konstant slår mod træet, gør denne struktur mere smuldrende med hver bølge.

Med hver bølge af energi, der rammer planeten, kollapser også den politiske 3D-struktur og det gamle samfund.

Ændringen Del 8 – Dimensionsskiftet eller opstigningen


#Dimensionsskiftet eller #opstigningen

Tidligere troede vi, at vi ville blive usynlige, når #dimensionsskiftet fandt sted. Vi antog, at vi en dag – efter at de tre dages mørke var forbi – ville vågne op på et andet, smukkere virkelighedsplan med #femdimensional #bevidsthed og få et helt nyt, smukkere liv, #befriet fra alle #begrænsninger fra det gamle liv. Vi troede, at 2012 var det tidspunkt, hvor denne #overgang ville finde sted. Indtil da var det faktisk umuligt for seere at se ud over 2012, så man antog, at livet på jordplanet ville gå i stå i 2012. Dette ændrede sig omkring to år før 2012, fordi det var da de #manifestationer, vi sendte ud i verden med vores #tanker, #følelser og #visioner, nåede ud over den magiske dato 2012. Nu vidste vi, at de 25 år fra 1987 til 2012 ikke omfattede hele forandringen. Vi vidste også hurtigt, at den “#opstigning”, som andre verdener faktisk har foretaget på denne måde, ikke altid sker på denne måde.

Ifølge en rapport fra den venusianske Omnec Onec fandt en sådan ændring sted på Venus. Indbyggerne forlod det gamle #eksistensplan med deres subtile kroppe og efterlod alle de gamle strukturer. De #skiftede #dimension, som om de gik gennem en tåge ind i en anden verden, hvor de samme strukturer eksisterede – blot smukkere og mere strålende, fordi der herskede en #højere #vibration. Venusianerne selv levede fra da af med deres kroppe, som også var blevet hævet i #vibration, på det nye plan, som eksisterede parallelt med det gamle plan. #Strukturerne på det nye plan var tegninger af det gamle plan, som løbende blev skabt af indbyggerne på det nye plan, så på et tidspunkt var alt, hvad de havde i deres gamle verden, til stede i den nye verden – bortset fra de ting, der ikke passede vibrationsmæssigt til det nye plan. Sådan eller på lignende måde kunne det have været med os – og det kan det stadig være. For det andet, subtile niveau i vores verden er også til stede hos os på en anden #vibrationsfrekvens med alle de strukturer, der passer ind i den.

Dette nye niveau bliver løbende forberedt og opbygget til overgangen til det nye – gennem os selv, vores visioner, følelser og tanker. På et tidspunkt vil vi enten forsvinde ind i dette nye plan, eller det nye plan vil komme til os og smelte sammen med vores plan. Det er et spørgsmål om resonans. Andre kilder fortalte os, at 2012 ikke var en overgang for os, men begyndelsen på den tid, hvor #forandringerne #viser #sig. Indtil da, sagde de, havde der fundet en indre oprydning sted, og nu skulle forandringen begynde at vise sig udadtil, og først fra nu af skulle opbygningen af den nye verden begynde. Nogle kilder sagde også, at det åndelige hierarki i 2012 ønskede at teste, om vi kunne gennemføre ændringen eller ej.

Ved afslutningen af #transformationsprocessen, som ifølge flere kilder og ifølge nutidens #tidsberegning skulle være omkring år 2032, har #mennesket ændret sig. Gamle #blokeringer, der var baseret på magt, er så godt som #forsvundet. I stedet har #hjertet #åbnet sig og #bevidstheden er blevet #udvidet. Det forventes, at mennesket til den tid vil være et fuldt bevidst galaktisk væsen, hvis #DNA igen har tolv (eller 13) tråde. En #kosmisk #evolutionær #proces, så at sige! Og år 2032 er – kosmisk set – ikke så langt væk. Alt dette skal ske på blot 15 år? Det er mere sandsynligt, at begyndelsen af denne udvikling vil være genkendelig på det tidspunkt, og at udviklingen til et #galaktisk fuldt bevidst menneske gradvist vil finde sted i årtierne derefter. Ifølge Diana Cooper har vi siden 2012 været i en #udrensnings- og #oprydningsfase, som skal vare indtil 2023. Siden 2017 har vi været i denne hovedudrensningsfase, hvor #naturen #renser sig selv, og som vil fortsætte indtil 2022. I perioden mellem 2023 og 2032 aftager turbulensen, og vi begynder at forberede os på begyndelsen af den gyldne tidsalder. Det er muligt, at en større solbegivenhed – dvs. et massivt soludbrud – vil hjælpe os med at tage et udviklingsspring. Indtil da, fra 2032 og fremefter, begynder en ny 5D hverdag, mens #vibrationerne på Jorden øges massivt. Mange vil forlade planeten på dette tidspunkt, fordi de ikke kan tåle den høje frekvens og deres kroppe ikke kan følge med. Ved afslutningen af denne udvikling – som måske først vil ske om 100 år eller mere – vil der være opstået en helt ny civilisation med nye måder at producere energi på, nye måder at bygge byer på, nye måder at drive landbrug på, og som har overvundet fattigdom og sygdom. Alle kampe, hvad enten de er religiøse eller politiske, vil være ophørt, og folk vil leve i fred og harmoni med hinanden.

Ændringen Del 7 – Et liv i 5D

Et liv i 5D

I den nuværende tid bliver det mere og mere vigtigt at #væreherognu for ikke at blive revet med af den accelererede #frekvens og andre #turbulenser. Dette er en vigtig del af den nye femdimensionelle livsform.

At være har her forrang frem for at gøre og det hvad vi er nødt til at gøre. Lige så vigtigt er #tillid. #Bevidstheden om, at alting har sin mening, og at alting sker på det rigtige tidspunkt, gør hverdagen lettere. Det omfatter også at #stole på, at #universet vil tage sig af dig, og at du aldrig vil være i nød. #Tvivl og #domme er ikke en del af et velfungerende 5D liv. Hvis de alligevel opstår, oplever du deres virkning ret hurtigt, for i dag #manifesterer alting sig meget hurtigere end tidligere. Så fungerer tingene ikke bagved og foran, timingen er forkert, og vi kommer i problemer.

Så opstår de “3D-forretningsforstyrrelser”, som jeg længe har kaldt dem – forstyrrelser i en hverdag, der egentlig burde fungere, men hvor virksomheder, myndigheder, postvæsenet, flyselskaberne eller andre virksomheder skaber problemer, ekstra arbejde og forsinkelser, fordi de arbejder for hurtigt, forhastet, anonymt, respektløst, umenneskeligt, med for lidt kommunikation og overbureaukratisering. Med en 5D-bevidsthed – med tillid, kærlighed, intuition, klarhed, venlighed og sans for det rette øjeblik – ringer postbuddet altid på det rette tidspunkt, ikke lige når du er i bad.

I en velfungerende 5D hverdag #passer den ene #ting ind i den anden, #alting #fungerer, og vi oplever, at vi er ét med vores omgivelser, ja, med alting. Det centrale punkt i livet er vores eget hjerte, som vi altid lytter til, og som til enhver tid kan fortælle os, hvad der er godt for os, og hvad der ikke er godt for os. Dette omfatter også #bevidstheden om at have kontakt med den #åndelige verden og f.eks. at kunne bede englene om at gribe ind eller hjælpe når som helst. 5D er også at tage sig tid nok til at lytte indad, for det er indad, at skiftet til 5D-verdenen finder sted.

Indefra kommer de #budskaber og #inspirationer, der fører os til #løsninger og til #nytænkning. Hvis alle #mennesker lytter til denne indre 5D-verden og deres hjerte og følger denne indre verden, vil vi snart have #mennesker overalt, der gør dette og dermed forandrer verden.

Forestil dig bare denne verden, hvor alting hænger sammen, hvor det ene liv passer til det andet, og hvor det, vi gør, altid giver mening.

5D-øjeblikke er øjeblikke, der lader os vide, at vi hører til en større helhed. Disse øjeblikke vil blive flere i løbet af de næste par år, hvis vi vælger at lade vores verden rejse sig og ikke gå til grunde.

Ændringen Del 6 – Kontakt

Kontakt med extraterrestriske væsener, engle og opstegne mestre.

Efterhånden som den #gamle #struktur smuldrer, bliver sløret mellem #dimensionerne med tiden #tyndere, hvilket gør det muligt for os at komme i kontakt med den #åndelige #verden og med #vibrationsmæssigt og #dimensionelt #højere #væsener. Mange #spirituelle #mennesker har oplevet sådanne kontakter, fordi det er en del af #opvågningsprocessen, når kontakten med det #højere #selv genetableres. Så ved vi pludselig, at der er #engle omkring os, som #beskytter og #hjælper os, når vi beder dem om det. Opstegne mestre som Jesus, Saint Germain og andre kan også træde frem og videregive budskaber, der transmitteres #telepatisk eller ved automatisk skrivning.

Men det er ikke alle disse kontakter, der er ægte. I dag ved vi, at bagmændene har #teknologier, der gør det muligt for dem at “hviske” beskeder til en person, som ligner virkelige beskeder meget. Vi har også erfaret, at nogle af Jordens indre beboere har taget kontakt med os mennesker og udgivet sig for at være #engle, #mestre eller #rumvæsener. Man må formode, at selv nogle kontakter, som George Adamski og andre kontaktpersoner havde, kan have været fingerede kontakter med rumvæsener, da jordboerne også har rumskibe. Mens vi (med få undtagelser) udelukkende opretholdt kontakt med rumvæsener gennem kanaliseringer og håbede på UFO-observationer, blev der opbygget et helt rumapparat, der var fuldstændig skjult for os, og først nu får vi gennem flere og flere #whistleblowers at vide, at Jorden længe har haft kontakt med andre arter, handlet med dem og besøgt andre planeter.

Gennem kanaliseringer fik vi kun kendskab til sirianere, plejadianere og andromedianere – for blot at nævne nogle få – som nogle mennesker var i kontakt med, og der findes en Galaktisk Føderation, som Jorden endnu ikke er blevet optaget i. Men samtidig eksisterede der en sammenslutning bestående af mange andre arter, som vi aldrig har hørt om, og som Jorden er medlem af. Den intetanende befolkning på Jorden blev berøvet alt dette, mens de drømte om et liv i rummet inspireret af “Star Trek” og “Starship Enterprise”. Virkeligheden og illusionen er endnu ikke blevet tilpasset her, og det vil tage lang tid.

Ændringen Del 5 – Massefylde

Ændret #massefylde

En #acceleration af planetens #frekvens, som også kan ses ved, at #Jordens #grundfrekvens (Schumann-resonansfrekvens) er steget en del, betyder også, at de #materielle #strukturer ændrer sig på det subatomare niveau. Molekylernes #dynamik er anderledes, hvilket også ændrer rummene mellem dem.

#Materien bliver således mere og mere #gennemsigtig og mister sin #sammenhængskraft. Dette #afspejler sig i sammenstyrtning af broer, bygninger og jorden. Vi finder en pendant til denne #energiforandring i #vekselvirkningen mellem #solen og #jorden, hvor mindre positivt ladede protoner når jorden under lav solaktivitet, og spændingsforskellen bremser jordens rotation og deformerer jorden, så der opstår brud og revner under denne bevægelse (teorien om det elektriske univers). #Klimapåvirkninger og slitage spiller naturligvis også en rolle, men det er kun mindre vigtige faktorer.

Alene i de sidste seks år (siden 2010) er antallet af jordfaldshuller steget med over 3000 procent på verdensplan.

Ændringen Del 4 – Acceleration af tiden

Acceleration af tiden

Mens begivenhederne udviklede sig langsomt indtil begyndelsen af sidste århundrede, steg tætheden af begivenheder fra 1930’erne og frem, da vi nærmede os partikelskyen, og svingningen øgedes. I løbet af årtierne er tiden også accelereret med den, i hvert fald hvad angår vores opfattelse af den. For vores #sanseorganer ændrer sig, ligesom vores #fysiske #krop med alle dens celler, herunder DNA’et, som udvikler sig og meget gradvist bliver komplet igen evolutionært set. Det samme gælder for #pinealkirtlen, som holder os bevidst om den tid, vi lever i, og som vores #biorytmer tikker med. Alt dette ændrer sig, og det ændrer også vores opfattelse af tid.

Desuden er antallet af milliarder af #mennesker, der lever på #jorden, konstant stigende. Nu er der allerede 7,5 milliarder mennesker, og der tales allerede om, at vi vil nå op på 10 milliarder inden for en ikke alt for fjern fremtid. Jo flere mennesker, jo højere er tætheden, og jo mere #vibration er der. Så planeten #vibrerer stærkere, jo flere #mennesker der bosætter sig på den. Dette bidrager også til en opfattet #acceleration. Det samme gælder computere, hvis #vibrationer har domineret vores dagligdag i årtier og også har øget accelerationshastigheden. Alle disse faktorer bidrager til #følelsen af, at vi ikke har mere tid, og at dagen ikke længere har 24 timer, men betydeligt færre.

For år tilbage sagde man i åndelige kredse, at vi kun havde 16 timer, selv om uret stadig viste 24 timer for en dag. På det tidspunkt troede vi, at det blot var baseret på vores opfattelse. I dag er vi begyndt at indse, at tidens acceleration er mere reel, end vi troede. Fordi vi nu ved, at rumtiden bliver kortere, og at tidsacceleration virkelig eksisterer. Der er endda beviser for dette: Hvis du sammenligner et ur fra i dag med et ur fra 1980’erne, kan du se, at sekunderne går en brøkdel langsommere i sidstnævnte.
Det skyldes, at industrien har justeret urene, så vi ikke oplever nogen af tidens acceleration, og alt fortsætter som før. Og faktisk #tilpasser vores #biorytme sig, hvilket gør, at vi ikke lægger mærke til det direkte og kun undrer os over, hvor tiden går hen, og at den ikke længere er nok til alt det, vi skal nå.

Ændringen Del 3 – Den lyskropsproces

Den lyskropsproces

For os voksne, som ikke var indstillet på den nye #energi fra #begyndelsen, men stadig blev født ind i den gamle #energistruktur, må #processen med at åbne os for den nye #energi tage en anden form. Det kan ske ved et skæbnesvangert slag, som det var tilfældet med mig, eller ved sygdom, eller når livet pludselig begynder at ændre sig og/eller accelererer på mange måder. Mange mennesker, der er interesseret i spiritualitet, har bemærket tydelige fysiske og mentale forandringer i sig selv i de sidste årtier, som har forberedt dem på den nye energi. For de fleste mennesker skete de første ændringer i 1989, for de lette arbejdere og de vejvisere allerede i 1988. I dag vågner folk op i et hurtigere tempo og har ikke brug for så mange år, som vi havde dengang. I mellemtiden er der gået 30 år. Der har været talrige portalåbninger og energetiske begivenheder som f.eks. den Harmoniske Overensstemmelse i november 2003, 11:11-portalen eller Venus-transitterne i 2004 og 2012. Hver af disse portalåbninger bragte mere ny energi til planeten og gav os hver gang et nyt energiboost. Disse portalåbninger fortsætter i dag og er endda blevet intensiveret i 2017.

Transformationsprocessen omfatter også #processen med #lyskroppen, som oprindeligt var en oplysningsproces, og som kun de store mestre gennemgik. I dag gennemgår alle det, hvis de åbner sig for det. Den foregår i 12 faser, som ikke er #lineære. Processen ledsages af en større #resonans med de rigtige tilfældigheder, der opstår på det rigtige tidspunkt, en #synkronicitet, hvis tegn peger på den rigtige vej, og en nysgerrighed for den åndelige eller mentale vej. Nogle mennesker åbner også op for processen gennem en udbrændthed eller en virussygdom, de har været igennem. Energierne begynder at strømme i kroppen, og man begynder at se på begivenhederne i en større sammenhæng, mens interessen for dagligdags ting mindskes.

På denne måde #udløses #ændringer i ens eget liv (f.eks. i ens job eller i ens forhold). I løbet af #lyskropsprocessen øges #opfattelsen, #følsomheden, #intuitionen og #lysfølelsen. Den fysiske krop ændrer sig: der dannes nye synapser, de #elektromagnetiske og #kemiske tilstande i hjernen ændres, og begge hjernehalvdele forbindes gradvist. Cellerne åbner sig for at modtage #mere #lys, hvilket øger #energistofskiftet og bremser aldringsprocessen. #Kirtlerne (#thymus, #hypofyse, #pinealkirtel) #vokser og #udvikler sig og kan igen udføre deres fulde funktion. #Chakraerne #aktiveres og #justeres, og chakraerne uden for kroppen bliver også aktive. #Blokeringer #åbnes, følelsesmæssige mønstre kommer frem for at blive bearbejdet og løst. #Karma ønsker at blive bearbejdet. #Egoet #smuldrer og opløses senere. Sjælens dele kommer tilbage.

Og #vibrationerne øges lidt efter lidt, hvilket ofte opleves som svimmelhed. Man får adgang til højere ting, f.eks. til sit eget Højere Selv, til engle eller opstegne mestre eller til #Akasha-krøniken, hvorved man begynder at modtage information fra den åndelige verden. Ved afslutningen af #lyskropsprocessen er alle lavere karaktertræk opløst, ens selvforståelse er vokset, og man er i kontakt med sin egen sjæl. Man er altid på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, føler sig forbundet med alting og forstår den større overordnede sammenhæng i alt, hvad man gør eller sker. Hjertet er åbent, og man udstråler kærlighed og visdom og lever i overensstemmelse hermed. Ens eget #lyskrop er nu aktiveret og begynder at vibrere, så man har mulighed for at rejse gennem #dimensionerne med det eller Merkabah’en. Mange vælger at spise let mad, da fast føde sænker vibrationen. #Kroppen kan nå en så høj vibration under denne proces, at den mister sin fysiske tæthed og bliver næsten halvt eller helt gennemsigtig. Med dette færdige lyslegeme er man endelig i stand til at foretage opstigningen og skifte dimension. Man kan også fremskynde processen med lyslegemet, som antændes af den kontinuerlige #vibrationsforøgelse i alle #mennesker, hvis man engagerer sig i den ved bevidst at arbejde med sig selv. Jeg har gjort det på seminarer, fordi det er uundgåeligt at arbejde med sig selv og opløse gammel ballast. Indtil videre er der dog næppe nogen på jorden – bortset fra de opstegne mestre som Babaji, Sai Baba, Buddha eller Jesus – der konsekvent har gennemgået denne proces til ende. Derfor er denne beskrivelse indtil videre kun teoretisk og skal forstås som en mulighed. Som den seneste information ved vi nu også, at der ud over Merkabah, lyslegemets elektromagnetiske køretøj, findes en anden opstigningsstruktur: den blå kugle, som på den ene side kan virke på energien og vibrationerne og på den anden side tjener som en portal samt et køretøj til at kunne transportere sig selv fra sted til sted.

Ændringen Del 2 – De nye børn

De nye børn

En lettere tilpasning til den nye #energi sker med de såkaldte nye #børn. De første pionerer i den nye #generation blev født i 1960’erne. Jeg er en af dem. Det er #mennesker, der har arbejdet hen imod deres opgave lige fra begyndelsen (ofte uden at vide det i begyndelsen), og for hvem visse begivenheder har revet sløret væk, så de vågner hurtigt op. Men det siges også, at der allerede i 1930’erne og 40’erne kom isolerede #mennesker til verden med denne #bevidsthed. Fra disse to #generationer opstod mange #lysarbejdere fra den første og anden bølge, så der blev udført et stort #bevidsthedsarbejde mellem 1960/70’erne og 1980/90’erne. De banede vejen for de nye børn, der blev født først som Indigobørn i 1990’erne og senere som Krystalbørn (i 2000’erne). De er tilpasset den nye energi og lider ikke af fysiske lidelser, som vi gør, fordi de har et mere udviklet #DNA. De er bevidste om deres opgave/gave og betragtes ofte som højt begavede. De er fortrolige med den nye #vibration og bærer i sig alle de krav, som den nye verden, vi bevæger os ind i, stiller til os. Desværre opdagede systemet hurtigt, at “systembrydernes” oprørske natur, som #Indigobørnene også blev kaldt, fordi en af deres evner er at sætte spørgsmålstegn ved det gamle, kan bringe systemet til fald.

Derfor udtænker baggrundsmagterne snart flere strategier for at forhindre indigobørnene i at forfølge deres opgave med forandring. Fordi de kan befinde sig i flere virkelighedsrum på samme tid på grund af deres flerdimensionalitet, bemærkede de en vis nervøsitet og uopmærksomhed, fordi de skulle bearbejde for mange oplysninger fra flere niveauer på samme tid. Som følge heraf blev de identificeret som havende opmærksomheds- og hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD), som blev bekæmpet med den kemiske dæmper “Ritalin”. På denne måde blev børnene bedøvet og bedøvet. Det var først omkring to årtier senere, at det kom frem, at ADHD bare var en opdigtet lidelse. Derefter fulgte vaccinationskampagnen, som havde til formål at svække de nye børn. Især med vaccination af piger mod livmoderhalskræft. Den omfattede også nedskæringer i finansieringen af alternative skoler, fremme af alkopops, fastfood og dårlige skoleluncher, fluorid i tandpasta, aspartam i coladrikke og tyggegummi.

I USA er man endda gået så langt som til at fængsle unge #mennesker i lange perioder for de mindste forseelser. Desuden er der tilfælde af misbrug, kidnapning, genetisk manipulation og #tankekontrol af børn. Sidstnævnte blev afsløret for et par år siden af en insider. Eksperimenterne på børn og unge havde til formål at svække børnenes levetid og mentale styrke. Det øgede antal teenagere, der begår hærværk, skyldes sandsynligvis #Mind #Control, hvis overgreb aktiveres af mobiltelefoner via satellit. I de seneste år har der været en tendens til at fjerne børn fra deres forældre gennem ungdomsforsorgskontorer og til at gennemføre kønsundervisning i skolerne. Sidstnævnte tjener til at dræbe #uskyld, #kærlighed og ethvert behov for tilknytning hos børn.

Men i nogle dele af verden bliver de nye #børn også #opmuntret. Waldorf- og Montessori-skolerne er begyndt. “Sudbury Schools”, som har eksisteret i USA siden 1968, fremmer også elevernes #kreativitet og evner. I Rusland blev Schetinin-skolen grundlagt i 1990’erne, hvor eleverne i stedet for at blive tvunget til at lære og presset til at præstere, gennemgår en #læringsproces, hvor de lærer i dialog med andre elever og helt uden lærer. I stedet er der #læringsvejledere, som observerer undervisningen og sørger for, at eleverne holder sig på sporet. Der er hverken klasser eller karakterer. Eleverne lærer frit og på en selvorganiseret måde. Resultatet: Mens eleverne på en konventionel skole i dag skal bruge 12 år på at få deres eksamen, skal en Schetinin-elev kun bruge ca. fire år, er fri for præstationspres og kan udvikle sig individuelt. I mellemtiden har konceptet fundet efterfølgere. I Østrig, Schweiz og Tyskland gennemføres det af LAIS-skolen. I Kina og Japan har man i årtier beskæftiget sig med emnet de nye børn. Her er undervisningen blevet omlagt, så eleverne lærer med venstre hjernehalvdel i 10 minutter og derefter laver 50 minutter med bevægelse, musik eller noget lignende #kreativt for at fremme højre hjernehalvdel og for at lagre og konsolidere det, de har lært.

 

Ændringen Del 1 – Ændringer i kroppen

Ændringer i kroppen

#Chakras, #sjælsdele og nye #DNA-strenge

I løbet af #forvandlingsprocessen ændrer vores krop sig. Vores chakraer justeres, og yderligere fem ud-af-kroppen-chakraer aktiveres. Mange kilder har bekræftet dette, selv om der er uenighed om placeringen og antallet af de nye chakraer. #Sjælsdele kommer tilbage, hvis #energi vores #fysiske #krop ikke har været i stand til at modstå. Når de kommer tilbage, bringer de nye gaver med sig og aktiverer nye evner i os, som giver os et bredere spektrum af muligheder i livet. Og #DNA’et, der oprindeligt var udstyret med tolv (eller 13) strenge (eller lag) (igen, kilderne er uenige) og muterede til to i den laveste vibrationstid i Kali Yuga, udvikler igen ti strenge eller lag og fuldender sig selv.

De 10 DNA-strenge er i #energetisk form i vores celler og reaktiveres af den øgede #vibration og #aktiveringen af cellehukommelsen. De genoptager gradvist deres funktion, i første omgang i det immaterielle rige. Senere udvikler de sig mere og mere ind i det materielle område. Men denne proces tager tid. Det kan ikke forventes, at det vil ske inden for få år. Faktisk har videnskaben i de seneste år opdaget, at menneskets DNA er under forandring. I 2011 bekræftede forskere, at der var dannet en tredje streng hos nogle mennesker. Men fordi de ikke ønsker at skræmme menneskeheden, holder de stadig denne nyhed tilbage. Kort tid efter opdagede forskere på Cambridge University for første gang firestrenget DNA i menneskelige celler, men antog fejlagtigt, at de ekstra strenge var faktorer, der bidrog til udviklingen af kræft. De kan simpelthen ikke forestille sig, at mennesket kan udvikle sig! Nogle genetikere er dog gået så langt som til at sige, at mennesket en dag vil have 12 tråde igen! Dette blev offentliggjort for et par år siden i tidsskriftet “Nature Chemistry”.

#Organerne ændrer sig også i #transformationsprocessen. Efterhånden som der kommer #mere #energi og #lys ind i #kroppen gennem #chakraerne og #vibrationen øges, får kirtler som f.eks. #pinealkirtlen, #hypofysen og #thymus mulighed for at udvikle sig og vokse igen, men det sker også gradvist. Hvis denne udvikling sker for hurtigt, vil kredsløbs- og nervesystemet, ja hele kroppen, bryde sammen, og der vil opstå unormale celler. Energierne kommer derfor i ryk og ændrer sig en smule hver gang. Hjernen ændrer sig, og sanseorganerne skærpes, så opfattelsen øges, og vi “ser” mere end før, f.eks. afdøde mennesker eller væsener, som normalt ikke er synlige for det blotte øje. Med tiden bliver vi mere lysende. Nogle bliver opmærksomme på, at de eksisterer samtidig i andre parallelle liv. Og nogle kan pludselig høre, hvad andre tænker (#telepati). Med kroppens forandring ændres naturligvis også spiseadfærden. Man kan ikke længere spise så meget som før, man er opmærksom på, hvad kroppen har brug for, udelader kød, bliver vegetar eller veganer eller beslutter sig endda for at spise let mad. Aldringsprocessen bliver også langsommere på grund af kroppens omstruktureringsproces. Mange mennesker ser i dag omkring 10 år yngre ud, end de er biologisk set. Videnskaben bekræfter dette og siger, at den forventede levealder, som for 30 år siden var omkring 72 år, nu er 84 år i gennemsnit. Selvfølgelig tilskriver de denne udvikling den forbedrede medicin, men som vi ved i dag, har den ortodokse medicin ikke fået en helbredende karakter, men snarere en destruktiv karakter. Det eneste, den gør, er at anvende livreddende foranstaltninger, som resulterer i, at mennesker, der normalt ville være døde, lever videre. Det er langt mere sandsynligt, at det er kroppens remodellerings- og #udviklingsprocesser i #transformationsprocessen, der er ansvarlige for at forynge os.

Dødsfantomet

Det er det samme med dødsprocessen. Der er mange mennesker, der oplever det såkaldte “dødsfantom” eller “fantomdød” i transformationsprocessen. I denne proces oplever de deres egen jordiske død. Det kan være ved en ulykke eller sygdom, hvor man med nød og næppe undslipper døden, eller ved at man på anden vis konfronteres med sin egen død og indser, at man er ved at overvinde den. Nogle oplever også processen ved at blive erklæret døde. Jeg oplevede det selv som en åbenbaring, hvor jeg vidste, at jeg skulle dø. Det var den dato, hvor jeg ville være død i den gamle energi. I den nye energi fortsatte jeg med at leve, fordi omstændighederne havde ændret sig. Jeg følte, at jeg havde et frit valg og besluttede mig for at blive. “Dødsfantomet” udløses hormonelt på celleniveau, når man befinder sig i en transformationsproces, og genopbygningen af kroppen er i gang, samtidig med at tidslinjestrømmene bliver sorteret på ny.

Det er ikke det ydre, der ændrer sig, det er dig og din vibration, dine tanker og følelser.

Det er ikke det ydre, der ændrer sig, det er dig og din vibration, dine tanker og følelser.
Det er dig, der ændrer dig.
Først da omdanner det ydre sig selv til at passe til jeres nye overbevisninger og frekvenser.
Det begynder altid indeni.

Husk disse sætninger, når du skaber din egen virkelighed.

Danmark Vågner logo

Tilmeld dig på vores ny telegram gruppe og få løbende opdateringer.

Følge vores telegramkannal: https://t.me/danmarkvaagner

Kom med i vores gruppe: https://t.me/danmarkvaagnergruppe

eller find os på: https://twitter.com/Danmark_Vaagner

Tilmelding nyhedsbrev: