IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

Tag: Vibration

 • Solfeggio Frekvenser

  Solfeggio Frekvenser

  Telegram: https://t.me/thesolfeggiofrequency 🎧ALL IS VIBRATION🎧 – What can the Solfeggio music be used for? These frequencies can be used for meditations but also specifically for individual healings.https://danmarkvaagner.dk https://solfeggio.dkhttps://432hz.dk

  læs vider…

 • Lovene om vibrationer

  Lovene om vibrationer

  Fysikken skaber mønstre i naturen og biologien gennem lovene om vibrationer og deres harmoniske bevægelser. Enhver vibration er cyklisk. Graderne af dens cyklusser bestemmer dens frekvens, som igen genererer specifikke former. Blomster, frugter, vores DNA og alt stof i naturen er formet af deres grader af frekvens og vibration. Geometri, fra mikro til makro, er…

  læs vider…

 • Loven om vibration

  Loven om vibration

  Denne naturlov beskriver princippet om, at alt er i konstant bevægelse, og at intet hviler, og alt vibrerer med en hastighed, der enten er hurtigere eller langsommere, og roterer også, hvilket danner en frekvensvibrationshastighed. Hinsides den materielle verden og ind i en verden, hvor alt er bevidst energi, beskriver loven om vibration. Alt i vores…

  læs vider…

 • Hvad er Loosh?

  Hvad er Loosh?

  Loosh En betegnelse for energi, der produceres af mennesker og dyr, og som andre væsner bruger til at nære sig af. Det bruges også til at referere til den energi, der produceres af lidelse, som væsener lever af. Fra bøger af Robert Monroe. Måske et spil på det franske ord Louche. Indsamling af negativ følelsesmæssig…

  læs vider…

 • Lov om samtykke

  Lov om samtykke

  Gud-Suveræn-Fri (GSF) Med henblik på at tage kontrollen tilbage over ens eget sind, krop og åndelige bevidsthed fra de mennesker og negative rumvæsener, der har misbrugt strukturloven på denne planetariske krop, diskuterer vi grundlaget for loven om samtykke og dens afgørende betydning. Det, vi holder som vores intention i vores personlige tanker, er det, vi…

  læs vider…

 • Dit DNA afhænger af din frekvens.

  Din [frekvens] afhænger af din opfattelse.Din opfattelse er direkte forbundet med din [vibration] og omdanner dit perspektiv til [frekvenser].Du har ingen anelse om, hvad der sker lige nu!?!? Koblingen af DNA til digitale ID’er sker [ubevidst].Hvis du har et ID, har de også underskrevet for dig og besluttet for dig! Kom ud af ALLE deres…

  læs vider…

 • 7 ting, der påvirker din vibrationsfrekvens

  7 ting, der påvirker din vibrationsfrekvens

  GODMORGEN… 😉 7 ting, der påvirker din [vibration]s[frekvens] fra et kvantefysisk perspektiv. [Vibration] betyder i kvantefysikken, at alt er [energi].Vi er levende [væsener] på bestemte [frekvenser].Enhver vibration er synonym med en [følelse], og i “vibrationsverdenen” ,i den aktuelle videnskab, findes to typer vibrationer, positive og negative. Jeg går selv ud fra, at der er flere…

  læs vider…

 • INTET hurtigt, let og afslappet er HELLIGT.

  INTET hurtigt, let og afslappet er HELLIGT.

  Bevægelsen for kvinders rettigheder er blevet kapret siden 1960’erne. Den seksuelle frihedsrevolution var en del af det – det hele var en psyop. Alt sammen forbundet tilbage til CIA. Selv hippie-, Free Love- og Woodstock-bevægelsen var en del af det. Alt sammen en del af det arkoniske seksuelle elendighedsprogram – for at pervertere og omvende…

  læs vider…

 • frekvens = svingning

  fiberoptisk teknologi! alt er lyskodning…. fordi frekvens = svingning —> vibration…. = liv ud af statik…

  læs vider…

 • PSYCHOse(r)

  Du sjæl, ja lige præcis dig – lyt opmærksomt, lad dit ego og sind stå udenfor døren. Hold op med at give din magt udadtil i hænderne på en sjælespiser. Der er så mange dæmoner her, der lever af din #energi. De besøger dig #astralt, de kender din situation, du er i nød – de…

  læs vider…

 • The Spiritual Significance of Growing Your Hair Long

  The Spiritual Significance of Growing Your Hair Long

  • Hair is an antenna that absorbs energy from the Sun and transmits to deeper meditation, visualization, or other manifestation practices. • Brings cosmic energy and raises your vibration • Memory, stamina, physical energy, and patience • More energetic and upbeat • Stronger sense of intuition and premonition. • Keeping hair up during the day…

  læs vider…

 • Verdens lyd

  Verdens lyd

  Verdens lyd ✨ Alt på dette Planet har en vibration. Enhver vibration producerer en lyd, en (lyd)bølge eller en bestemt frekvens. Afhængigt af vores egen orientering kan vi opfatte de mest forskellige lyde, når vi koncentrerer os om dem. På denne måde er det muligt at kommunikere med mineraler, fossiler, planter eller subtile væsener. Uden…

  læs vider…

 • Ændringen Del 9 – Den anden side

  Den anden side kæmper tilbage Vi ser: Selv om utallige kilder i løbet af de sidste 30 år har fremsat mange profetier om, hvordan #forandringerne vil ske, ved vi faktisk meget lidt og har været nødt til at #åbne #op og tilegne os denne viden gennem mange år, kassere den igen og fornemme den igen…

  læs vider…

 • Ændringen Del 8 – Dimensionsskiftet eller opstigningen


  #Dimensionsskiftet eller #opstigningen Tidligere troede vi, at vi ville blive usynlige, når #dimensionsskiftet fandt sted. Vi antog, at vi en dag – efter at de tre dages mørke var forbi – ville vågne op på et andet, smukkere virkelighedsplan med #femdimensional #bevidsthed og få et helt nyt, smukkere liv, #befriet fra alle #begrænsninger fra det…

  læs vider…

 • Ændringen Del 7 – Et liv i 5D

  Et liv i 5D I den nuværende tid bliver det mere og mere vigtigt at #væreherognu for ikke at blive revet med af den accelererede #frekvens og andre #turbulenser. Dette er en vigtig del af den nye femdimensionelle livsform. At være har her forrang frem for at gøre og det hvad vi er nødt til…

  læs vider…

 • Ændringen Del 6 – Kontakt

  Kontakt med extraterrestriske væsener, engle og opstegne mestre. Efterhånden som den #gamle #struktur smuldrer, bliver sløret mellem #dimensionerne med tiden #tyndere, hvilket gør det muligt for os at komme i kontakt med den #åndelige #verden og med #vibrationsmæssigt og #dimensionelt #højere #væsener. Mange #spirituelle #mennesker har oplevet sådanne kontakter, fordi det er en del af…

  læs vider…

 • Ændringen Del 5 – Massefylde

  Ændret #massefylde En #acceleration af planetens #frekvens, som også kan ses ved, at #Jordens #grundfrekvens (Schumann-resonansfrekvens) er steget en del, betyder også, at de #materielle #strukturer ændrer sig på det subatomare niveau. Molekylernes #dynamik er anderledes, hvilket også ændrer rummene mellem dem. #Materien bliver således mere og mere #gennemsigtig og mister sin #sammenhængskraft. Dette #afspejler…

  læs vider…

 • Ændringen Del 4 – Acceleration af tiden

  Acceleration af tiden Mens begivenhederne udviklede sig langsomt indtil begyndelsen af sidste århundrede, steg tætheden af begivenheder fra 1930’erne og frem, da vi nærmede os partikelskyen, og svingningen øgedes. I løbet af årtierne er tiden også accelereret med den, i hvert fald hvad angår vores opfattelse af den. For vores #sanseorganer ændrer sig, ligesom vores…

  læs vider…

 • Ændringen Del 3 – Den lyskropsproces

  Den lyskropsproces For os voksne, som ikke var indstillet på den nye #energi fra #begyndelsen, men stadig blev født ind i den gamle #energistruktur, må #processen med at åbne os for den nye #energi tage en anden form. Det kan ske ved et skæbnesvangert slag, som det var tilfældet med mig, eller ved sygdom, eller…

  læs vider…

 • Ændringen Del 2 – De nye børn

  De nye børn En lettere tilpasning til den nye #energi sker med de såkaldte nye #børn. De første pionerer i den nye #generation blev født i 1960’erne. Jeg er en af dem. Det er #mennesker, der har arbejdet hen imod deres opgave lige fra begyndelsen (ofte uden at vide det i begyndelsen), og for hvem…

  læs vider…

 • Ændringen Del 1 – Ændringer i kroppen

  Ændringer i kroppen #Chakras, #sjælsdele og nye #DNA-strenge I løbet af #forvandlingsprocessen ændrer vores krop sig. Vores chakraer justeres, og yderligere fem ud-af-kroppen-chakraer aktiveres. Mange kilder har bekræftet dette, selv om der er uenighed om placeringen og antallet af de nye chakraer. #Sjælsdele kommer tilbage, hvis #energi vores #fysiske #krop ikke har været i stand…

  læs vider…

 • Frekvens – Vibration – Svingning

  Har du nogensinde set de cymatiske mønstre, der dannes på en stemmegaffel? #Frekvens – #Vibration – #Svingning Stemmegafler opløser hovedpine hurtigst og mest effektivt, når de kombineres med vand og citron. ALT er frekvens ✨

  læs vider…

 • Det er ikke det ydre, der ændrer sig, det er dig og din vibration, dine tanker og følelser.

  Det er ikke det ydre, der ændrer sig, det er dig og din vibration, dine tanker og følelser. Det er dig, der ændrer dig. Først da omdanner det ydre sig selv til at passe til jeres nye overbevisninger og frekvenser. Det begynder altid indeni. Husk disse sætninger, når du skaber din egen virkelighed.

  læs vider…

Translate »