IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

Ændringen Del 8 – Dimensionsskiftet eller opstigningen


#Dimensionsskiftet eller #opstigningen

Tidligere troede vi, at vi ville blive usynlige, når #dimensionsskiftet fandt sted. Vi antog, at vi en dag – efter at de tre dages mørke var forbi – ville vågne op på et andet, smukkere virkelighedsplan med #femdimensional #bevidsthed og få et helt nyt, smukkere liv, #befriet fra alle #begrænsninger fra det gamle liv. Vi troede, at 2012 var det tidspunkt, hvor denne #overgang ville finde sted. Indtil da var det faktisk umuligt for seere at se ud over 2012, så man antog, at livet på jordplanet ville gå i stå i 2012. Dette ændrede sig omkring to år før 2012, fordi det var da de #manifestationer, vi sendte ud i verden med vores #tanker, #følelser og #visioner, nåede ud over den magiske dato 2012. Nu vidste vi, at de 25 år fra 1987 til 2012 ikke omfattede hele forandringen. Vi vidste også hurtigt, at den “#opstigning”, som andre verdener faktisk har foretaget på denne måde, ikke altid sker på denne måde.

Ifølge en rapport fra den venusianske Omnec Onec fandt en sådan ændring sted på Venus. Indbyggerne forlod det gamle #eksistensplan med deres subtile kroppe og efterlod alle de gamle strukturer. De #skiftede #dimension, som om de gik gennem en tåge ind i en anden verden, hvor de samme strukturer eksisterede – blot smukkere og mere strålende, fordi der herskede en #højere #vibration. Venusianerne selv levede fra da af med deres kroppe, som også var blevet hævet i #vibration, på det nye plan, som eksisterede parallelt med det gamle plan. #Strukturerne på det nye plan var tegninger af det gamle plan, som løbende blev skabt af indbyggerne på det nye plan, så på et tidspunkt var alt, hvad de havde i deres gamle verden, til stede i den nye verden – bortset fra de ting, der ikke passede vibrationsmæssigt til det nye plan. Sådan eller på lignende måde kunne det have været med os – og det kan det stadig være. For det andet, subtile niveau i vores verden er også til stede hos os på en anden #vibrationsfrekvens med alle de strukturer, der passer ind i den.

Dette nye niveau bliver løbende forberedt og opbygget til overgangen til det nye – gennem os selv, vores visioner, følelser og tanker. På et tidspunkt vil vi enten forsvinde ind i dette nye plan, eller det nye plan vil komme til os og smelte sammen med vores plan. Det er et spørgsmål om resonans. Andre kilder fortalte os, at 2012 ikke var en overgang for os, men begyndelsen på den tid, hvor #forandringerne #viser #sig. Indtil da, sagde de, havde der fundet en indre oprydning sted, og nu skulle forandringen begynde at vise sig udadtil, og først fra nu af skulle opbygningen af den nye verden begynde. Nogle kilder sagde også, at det åndelige hierarki i 2012 ønskede at teste, om vi kunne gennemføre ændringen eller ej.

Ved afslutningen af #transformationsprocessen, som ifølge flere kilder og ifølge nutidens #tidsberegning skulle være omkring år 2032, har #mennesket ændret sig. Gamle #blokeringer, der var baseret på magt, er så godt som #forsvundet. I stedet har #hjertet #åbnet sig og #bevidstheden er blevet #udvidet. Det forventes, at mennesket til den tid vil være et fuldt bevidst galaktisk væsen, hvis #DNA igen har tolv (eller 13) tråde. En #kosmisk #evolutionær #proces, så at sige! Og år 2032 er – kosmisk set – ikke så langt væk. Alt dette skal ske på blot 15 år? Det er mere sandsynligt, at begyndelsen af denne udvikling vil være genkendelig på det tidspunkt, og at udviklingen til et #galaktisk fuldt bevidst menneske gradvist vil finde sted i årtierne derefter. Ifølge Diana Cooper har vi siden 2012 været i en #udrensnings- og #oprydningsfase, som skal vare indtil 2023. Siden 2017 har vi været i denne hovedudrensningsfase, hvor #naturen #renser sig selv, og som vil fortsætte indtil 2022. I perioden mellem 2023 og 2032 aftager turbulensen, og vi begynder at forberede os på begyndelsen af den gyldne tidsalder. Det er muligt, at en større solbegivenhed – dvs. et massivt soludbrud – vil hjælpe os med at tage et udviklingsspring. Indtil da, fra 2032 og fremefter, begynder en ny 5D hverdag, mens #vibrationerne på Jorden øges massivt. Mange vil forlade planeten på dette tidspunkt, fordi de ikke kan tåle den høje frekvens og deres kroppe ikke kan følge med. Ved afslutningen af denne udvikling – som måske først vil ske om 100 år eller mere – vil der være opstået en helt ny civilisation med nye måder at producere energi på, nye måder at bygge byer på, nye måder at drive landbrug på, og som har overvundet fattigdom og sygdom. Alle kampe, hvad enten de er religiøse eller politiske, vil være ophørt, og folk vil leve i fred og harmoni med hinanden.

Forfatter

  • Lin Ajna G o m n t u

    fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen! Velsignelser og taknemmelighed, 🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer