IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

Ændringen Del 5 – Massefylde

Ændret #massefylde

En #acceleration af planetens #frekvens, som også kan ses ved, at #Jordens #grundfrekvens (Schumann-resonansfrekvens) er steget en del, betyder også, at de #materielle #strukturer ændrer sig på det subatomare niveau. Molekylernes #dynamik er anderledes, hvilket også ændrer rummene mellem dem.

#Materien bliver således mere og mere #gennemsigtig og mister sin #sammenhængskraft. Dette #afspejler sig i sammenstyrtning af broer, bygninger og jorden. Vi finder en pendant til denne #energiforandring i #vekselvirkningen mellem #solen og #jorden, hvor mindre positivt ladede protoner når jorden under lav solaktivitet, og spændingsforskellen bremser jordens rotation og deformerer jorden, så der opstår brud og revner under denne bevægelse (teorien om det elektriske univers). #Klimapåvirkninger og slitage spiller naturligvis også en rolle, men det er kun mindre vigtige faktorer.

Alene i de sidste seks år (siden 2010) er antallet af jordfaldshuller steget med over 3000 procent på verdensplan.

Forfatter

 • Lin Ajna G o m n t u

  fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen!
  Velsignelser og taknemmelighed, @Kesszero @Lisa @Lin @Thor @Laura @Anna-Maria.
  Videredistribution til ikke-kommerciel brug er udtrykkeligt ønsket.
  Som altid og overalt: Tro ikke på noget, test alt, og behold det bedste.
  Træk vejret dybt og lev i velstand og harmoni.
  🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer

Translate »