IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

Tag: Hjerte

 • The Law of One – del8

  The Law of One – del8

  Emerald Founder Records Smaragd-pagten The Founder Records omtales også som Emerald Covenant CDT Holographic Plates, der omfatter den egalitære filosofi om Law of One, som oprindeligt tilhørte alle de [menneskelige] 12 stammer og var den vigtigste åndelige lære, der var almindeligt forstået under de lemuriske og tidlige atlantiske tidslinjer. Hver holografisk disk blev beskyttet og…

  læs vider…

 • The Law of One – del7

  The Law of One – del7

  Venlighed frem for alt Det står meget klart for de fleste af os, at vi er en del af noget enormt, der er ved at ske på planeten Jorden. Den planetariske opstigning påvirker alle og har personlige implikationer, der har forskellige betydninger, som er meget intime for hver person. At forbinde sig med sin sjæl,…

  læs vider…

 • The Law of One – del6

  PRAKSIS SYV: ANSVARLIG SAMSKABELSE – Efterhånden som man bliver mere gennemsyret af den [åndelige identite]ts evige [kærlighed], aktiverer det [intelligente] blueprint det [guddommelige] formål med at være en [samskaber] med [Gud]. Den åndelige identitet og den intelligente plan for det [guddommelige formål] er ét og det samme. Klarhed over formål og retning bliver tydeligere og…

  læs vider…

 • The Law of One – del5

  PRAKSIS FIER: ELSK JORDEN OG NATUREN – [Elsk] [jorden] og alle dens [skabninger], [naturens riger], [planter], [dyr] og [mineraler], som alle er [levende], [bevidste] og [intelligente] [energivæsener]. Anerkend den dyrebare livskraft, der er til stede i hele Guds skaberværk, ved at vise ærbødighed og [respekt for naturen]. På den måde genskaber man balance og harmoni…

  læs vider…

 • The Law of One – del4

  PRAKSIS ET: ENHEDSBEVIDSTHED – Loven om En er forståelsen af, at alle ting er lavet af intelligent energi og er en del af Alt-Et. Loven om Én er en hellig videnskab om [bevidsthedens] mekanik og er de [naturlove], der styrer vores universelle [skabelse]. Alt-Et er [erkendelsen] af, at evig [sandhed] er evig [kærlighed], og evig…

  læs vider…

 • The Law of One – del3

  Verdenshumanisme I fortolkningen af Den Enes Lov i forbindelse med åndelig opstigning er det en egalitær filosofi for [udvikling] af [menneskeheden] mod [humanitær]e mål. Opstigningsstudiet er lavet som en evolutionær model for vores planet og [menneskeheden] til at opnå [åndelig frihed]. Hovedfokus er på det indre [spirituelle studie] og refleksion over den personlige forpligtelse til…

  læs vider…

 • The Law of One – del2

  Christos Mission Udtrykket Kristus eller Christos, der bruges i denne sammenhæng, betegner således ikke det [individ], der omtales som Jesus Kristus, som det læres gennem verdensreligionerne. Christos rækker langt ud over al betydning forbundet med planetarisk [bevidsthed] og beskriver faktisk tilstanden af evig [kosmisk bevidsthed], den titel, der gives til en fri kosmisk menneske. Tjeneste…

  læs vider…

 • The Law of One – del1

  The Law of One (Den enes lov) er forståelsen af, at alle ting er skabt af intelligent energi og er en del af Alt-Et. Loven om Én indeholder de hellige videnskaber, der forklarer mekanikken i Kristusbevidstheden, som omfatter de naturlove, der styrer den universelle skabelse. Alt-Et er erkendelsen af, at den evige sandhed er evig…

  læs vider…

 • Du har nu gennemført

  …dette niveau med succes.Gør dig klar, du har overvundet ALLE forhindringer og afsluttet dette niveau for at gå videre til det næste.Mentalt.Følelsesmæssigt.Økonomisk.Åndeligt.Energimæssigt.Det hele kommer NU.Dette er din præmie 🥇Du fortjener den, men vær klog med din præmie.Denne præmie åbner det næste kapitel i dit liv, hvis du nærmer dig den med dit hjerte.

  læs vider…

 • Sandheden er, at vi ALLE

  Sandheden er, at vi ALLE

  …har brug for [opmuntring], [motivation], [håb] og [kærlighed].Alle har brug for lidt glæde, [kærlighed], håb og lykke i deres liv.En hånd at holde i.Et [hjerte], der lytter.Et varmt kram.En grund til at blive ved med at løbe.En person, der opmuntrer dig, styrker dig, ser dig, lytter til dig, også stoler på dig og elsker dig…

  læs vider…

 • Maj var en

  …meget personlig og begivenhedsrig måned, præget af betydelige [fremskridt] og overgangen til vores [højere skæbne].Vi er nu på vej ind i en ny historie, hvor vi vil møde mange andre [m e n n e s k e r].Disse [m e n n e s k e r] er [bevidst] bragt ind på vores vej,…

  læs vider…

 • Svarene vil komme

  Jeg ønsker jer ALLE en Søndag fuld af velsignelser.Uanset hvad der sker, så lyt ikke til dem, men hold heller ikke op med at lytte til dit hjerte, og bliv ved med at banke på den dør, der er beregnet til dig, med dine mest oprigtige intentioner.Svarene vil komme, og de rigtige døre bliver åbnet…

  læs vider…

 • Glødende ild🔥

  Glødende ild🔥

  Så længe der altid er en [sjæl] på dette niveau, der [lyser] fra det dybeste [hjerte], vil der altid være et [lys], der giver andre [sjæle] [håb] samt mod og den tilsvarende [tro]. Så længe du ikke beslutter dig for, at dit lys ikke længere skinner, er det DIG, der kan være dette [lys] for…

  læs vider…

 • De fleste starseeds kæmper

  …med andre omstændigheder et eller andet sted i verden lige nu.Men de giver stadig deres sjæls lys betingelsesløst og beskytter endda andre levende væsener med deres sidste [energi]…Nogle [m e n n e s k e r] undrer sig over, hvordan de kan genkende et starseed?Med [hjertet]. I denne video er der et meget stort…

  læs vider…

 • Ingen vil HUSKE

  Ingen vil [HUSKE] dit udseende, din titel, dine penge, hvor du var “ansat”, hvordan du blev stresset der, hvor hårdt du altid har haft det, hvad du har oplevet indtil nu, hvor mange besiddelser du har eller hvor meget du ikke har!!!! Folk vil altid [HUSKE] hvad du [gjorde], den [tid] du brugte med dem…

  læs vider…

 • Enhver entitet,

  …der prædiker skadelige løgne, politiske, religiøse eller andre, vil være sårbar over for afsløring, hån og latterliggørelse fra folk som mig, der med [hjerte] og [sjæl] søger at bringe [sandhed], [ærlighed] og [integritet] tilbage til gavn for en blomstrende [m e n n e s k e h e d]. [Sandhed], [ærlighed], [autenticitet] og [integritet]!

  læs vider…

 • [Mandens] hjerte

  …vil ikke føle sig stille og frit uden en [kvinde].[Kvinde], synonymt med hjerte, blanding af intellekt, følelser og fornuft, en omvandrende [m e n n e s k e l i g] ligning og samtidig porten til dimensioner.Hun er det eneste sted, hvor [mandens] [hjerte] frivilligt holder op med at slå….

  læs vider…

 • Jeg er dig

  Jeg er dig

  Hvordan kan jeg vide det? Fra mig. Hvilket ikke betyder, at jeg ved alt. Jeg er dig – du er mig, men hver for sig selv. Vi er én, der oplever sig selv gennem mange. Åbn dit hjerte, lad det flyde og se, hvad der vil ske. Du vil kende ALT selv. Det er inden…

  læs vider…

 • Du gør…

  Du har et stort hjerte, større end denne verden fortjener. Og nogle gange betyder det, at du bliver for længe på steder, hvor du ikke burde være…. At du elsker “mennesker” for meget, som ikke gengælder din kærlighed…. Men det betyder også, at du prøver for hårdt for “mennesker”, som ikke kan eller vil blive…

  læs vider…

 • Jeg er nu…

  Jeg er nu en anden. Jeg er nu mig selv. Blindt styrer mit hjerte mig. Jeg taler kun til mig selv. Jeg stikker mig gennem rum og tid. Søger efter de tabte dele af dig. Dit bankende hjerte trækker mig ind og er noget, der skal bringes tilbage til overfladen. Så nogle gange er der…

  læs vider…

 • Forstå med dit hjerte

  Bare slap af i fred hver dag, og dine sindets vægge vil opløses. Tænk på det lidt ligesom at løsne hele kroppen, mens du går. Forstå med dit hjerte, ikke med dit sind. Lyt til den blide, ordløse stemme og ikke til den stemme, der ser ud til at være en, men som i virkeligheden…

  læs vider…

 • Dagens visdom

  Dagens visdom

  ✨ Den hellige nøgle til et følende hjerte vil kun blive værdsat af et åbent hjerte, der har frigjort sig fra buret og fængslet af smerte og ego. 💗

  læs vider…

 • Du må ikke fortvivle…

  …fordi du synes, at du ikke gør fremskridt. Nogle gange kræver det perioder med stilstand at genvinde alle dine kræfter og at være i stand til at og at kunne komme til fred.❤️ I stilheden bliver du opmærksom på nogle af årsagerne til din stagnation. For det meste er det begivenheder fra din fortid, som…

  læs vider…

 • Nogle mennesker er ikke gode til at bede om hjælp…

  Nogle mennesker er ikke gode til at bede om hjælp…

  …fordi de er så vant til at være “#hjælperen”. Disse #mennesker har altid givet uden at spørge eller sige noget andet, selv når de ikke havde så meget…. Hele deres liv har de oplevet ubalanceret #give og #tage, så deres #instinkt er som regel at tænke ved sig selv: “Jeg finder selv ud af det”.…

  læs vider…

 • Få fred med dig selv

  Få fred med dig selv

  Få fred med dig selv, så dit hjerte kan udvide sig og dit sind kan slappe af. Selvtilgivelse er at vide, at du ikke er defineret af din fortid, og at hvert øjeblik er en helt ny begyndelse for dig til at genskabe, genopfinde og re-designe dit liv. Dit potentiale er ubegrænset. Du bliver ALT…

  læs vider…

 • Autenticitet er #ALT.

  Jeg skriver meget, men aldrig uden grund og direkte fra #hjerte til #hjerte. En #menneske er altid forbundet med mig. Antag aldrig, at højt er stærkt og stille er svagt. Antallet af abonnenter gør dig hverken mere eller mindre #værdifuld. Det deroppe er bare et tal, og dem, der bliver narret, lever efter den illusion.…

  læs vider…

 • Befrielse

  Befrielse

  Vær opmærksom på, at dette niveau er en materielle polaritet. Det vil sige, at der er intet her, hvortil der også er en modsat pol. Gennem vores #tro er vi i stand til at skabe alt – alt, hvad vi kan forestille os. Det #kræver dog udøvelse og fuld #koncentration. Dette sker ikke bare i…

  læs vider…

 • Din #sjæl

  Din #sjæl

  DU ER IKKE LÆNGERE DEN DU VAR I GÅR, for du #udvikler dig konstant og #skifter til en større og #udvidet #version af #dig #selv. Ingen modstand vil stoppe denne dynamik. Det er meningen, at du skal være, og du har allerede #bevidst valgt at stige op til #dig #selv. #Lyt til dit #hjerte. –…

  læs vider…

 • Hvorfor begynder vi først, når det som regel er for sent?

  Hvorfor begynder vi først, når det som regel er for sent?

  Hvorfor begynder vi først, når det som regel er for sent? Vi vander ikke vores blomster, før de er visnet. Hvorfor lader vi os distrahere af andres blikke, som også kan være blikke af beundring? Så lad os holde op med at forsøge at overbevise os selv. Det er muligt at gøre en ende på…

  læs vider…

Translate »