IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

The Law of One – del7

Venlighed frem for alt

Det står meget klart for de fleste af os, at vi er en del af noget enormt, der er ved at ske på planeten Jorden. Den planetariske opstigning påvirker alle og har personlige implikationer, der har forskellige betydninger, som er meget intime for hver person. At forbinde sig med sin sjæl, at forbinde sig med Guds kilde er meget personligt og unikt for hver enkelt. Som en del af den [menneskelige] race ved vi alle, hvad det vil sige at lide forfærdeligt af følelsesmæssig smerte og føle sig helt alene i mørket. Når vi gennemlever opstigningscyklussen, skal vi huske, at det handler om [venlighed] frem for alt. Anerkend, hvor du er, tag den tid, du har brug for, giv dig selv plads til at hele og finde [medfølelse] og [venlighed] over for dig selv. Når du styrker din kerne og kan udvide din indflydelsessfære i verden, så øv dig i tilfældige venlige handlinger over for andre. Et sekunds kritik, sarkasme, nedsættende eller hadefulde ord kan skade og mærke et [barn] og et [menneske] for livet. Et sekunds venlighed kan løfte et barn eller en person/menneske til at opnå storhed, der giver dem mulighed for at finde deres [sjæl] og [forbindelse] til Gud. Sjælen er venlig og kærlig. Gud er venlig og kærlig.


Indre Christos (kunst af Sequoia)

Den Indre Christos er den personlige guddommelige plan for den evige Gudskildes bevidsthedsenergi, hvorfra alle ting manifesteres og bliver til. Den enes lov er den lov, der styrer den indre Christos’ evige guddommelige plan og [bevidsthedsenergi], og de er derfor indbyrdes udskiftelige. For at udvikle den indre Christos’ evige plan, må vi tilpasse os og følge principperne i [naturlovene], den enes lov. Loven om Én er baseret på den sande viden om vores højeste udtryk, at vores direkte forhold til Gud er [kærlighed], og at denne rene [bevidsthed] kommer til udtryk gennem vores Indre Christos eller Levende Guds Ånd. Den ældgamle viden om den indre Christos, som findes i vores oprindelige guddommelige plan, tilhører alle [mennesker], uanset deres religiøse tilhørsforhold eller trossystem. Denne ældgamle [spirituelle visdom] i filosofierne om loven om én var almen viden for hele menneskeheden indtil det luciferianske oprør. Det var, da planeten blev sendt tilbage til den mørke middelalder ved slutningen af den atlantiske katastrofe, hvor alle de oprindelige åndelige læresætninger fra den indre Christos blev elimineret og forfalsket.

Forfatter

 • Lin Ajna G o m n t u

  fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen!
  Velsignelser og taknemmelighed, @Kesszero @Lisa @Lin @Thor @Laura @Anna-Maria.
  Videredistribution til ikke-kommerciel brug er udtrykkeligt ønsket.
  Som altid og overalt: Tro ikke på noget, test alt, og behold det bedste.
  Træk vejret dybt og lev i velstand og harmoni.
  🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer

  Vis alle indlæg
Translate »