IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

The Law of One – del5

PRAKSIS FIER: ELSK JORDEN OG NATUREN – [Elsk] [jorden] og alle dens [skabninger], [naturens riger], [planter], [dyr] og [mineraler], som alle er [levende], [bevidste] og [intelligente] [energivæsener]. Anerkend den dyrebare livskraft, der er til stede i hele Guds skaberværk, ved at vise ærbødighed og [respekt for naturen]. På den måde genskaber man balance og harmoni i naturen, og den [intelligente energi] i alle jordens skabninger vil reagere og [samarbejde med menneskeheden]. [M e n n e s k e r], der lever i uoverensstemmelse med naturen, skaber mange begivenheder, der anses for at være “underlagt” de utæmmede kræfters nåde. Efterhånden som mennesker lærer at leve i harmoni med jorden og naturriget, vil de naturlige skabninger indrette sig på at være i harmoni og samarbejde med alle indbyggere.


PRAKSIS FEM: TJENESTE TIL ANDRE – Når du elsker dig selv og ærer din vej, skal du finde metoder til at [tjene andre], som ikke overskrider dine grænser for dømmekraft. At være til tjeneste for andre omfatter ikke forbrugende modellering, såsom offer-offer, parasitisme eller følelsesmæssig vampyrisme. At være tjenende indebærer ikke et egoperspektiv med krav, forventninger eller tilknytning. Øv dig i at være [tjenestevillig] med [betingelsesløs kærlighed] og naturligt flydende i øjeblikket. Den [energiudveksling], der finder sted mellem deltagerne, når de er tjenende over for andre, forstærker og [udvider] [bevidsthedsvæksten] som ingen anden metode. Jo mere du [forstærker] det [energetiske] felt af at være i tjeneste for andre, jo mere glæde, harmoni og gaver vil der blive bragt ind i dit liv. Jo mere tjeneste man dedikerer til Guds plan, loven om én, jo mere åndelig støtte og åndeligt nærvær kan man udveksle med Guds kraft.


PRAKSIS SEKS: BEVIDSTHEDSUDVIDELSE – Lær at [udvikle indre klarhed og åndelig integritet] ved at have til hensigt at [udvikle personlig bevidsthed] og/eller åndelig identitet. For at legemliggøre sin spirituelle identitet skal ens sind indvies og disciplineres. Hvis egoet har magten over kroppen, vil det afvise den spirituelle identitet fra at blive legemliggjort. Hvis den mentale krop skaber forhindringer for den spirituelle identitet, vil den [spirituelle identitet], og dermed [bevidstheden], ikke blive oplevet. Det første skridt til [bevidsthedsudvidelse] er at [blive bevidst] om tankekontrol og kvalitetsindholdet i tanker og trossystemer. Det andet skridt er at samarbejde med processen af mentalt og fysisk ubehag ved at have tålmodighed og vente i stilhedens tomrum. Lær at dæmpe sindet, sublimere egosindet og være stille. Når stilhed, mental disciplin og egosublimering er opnået, skal du lytte til din indre ånd for at modtage vejledning. Indre vejledning vil altid føre til en genopdragelsesproces, så man kan opleve en [kontinuerlig bevidsthedsudvidelse] fri for frygt og dogmer. Den indre Christos guider altid én til at vælge mere [kærlighed] og [fred] via [bevidsthedsudvidelse] af den [spirituelle identitet].

Forfatter

 • Lin Ajna G o m n t u

  fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen!
  Velsignelser og taknemmelighed, @Kesszero @Lisa @Lin @Thor @Laura @Anna-Maria.
  Videredistribution til ikke-kommerciel brug er udtrykkeligt ønsket.
  Som altid og overalt: Tro ikke på noget, test alt, og behold det bedste.
  Træk vejret dybt og lev i velstand og harmoni.
  🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer

  Vis alle indlæg
Translate »