IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

The Law of One – del4

PRAKSIS ET: ENHEDSBEVIDSTHED – Loven om En er forståelsen af, at alle ting er lavet af intelligent energi og er en del af Alt-Et. Loven om Én er en hellig videnskab om [bevidsthedens] mekanik og er de [naturlove], der styrer vores universelle [skabelse]. Alt-Et er [erkendelsen] af, at evig [sandhed] er evig [kærlighed], og evig kærlighed er den [organiske] [bevidsthed] hos den uendelige Skaber, eller Gud. Evig [kærlighedsbevidsthed] legemliggjort i en form er enhedsintelligens og samtidig anerkendt som Christos’ indre [lys]. Enhedsbevidstheden er ét med Gud, og [enhedsbevidstheden] antænder Christos’ indre [lys]. Når Christos’ indre lys aktualiseres i form, er det legemliggørelsen af et evigt [Gudsmenneske]. Når man praktiserer enhedsbevidsthed, reflekterer man direkte billedet af Guds kærlighed og er evigt beskyttet. Vær ét med alt, som ét er alt med Gud.


PRAKSIS TO: KÆRLIGHED TIL DIG SELV – Anvend praksis med enhed med Alt-Et som en udvidelse til at [elske], [ære] og [respektere] [dig selv]. Anerkend den dyrebare livskraft indeni ved at vise ærbødighed og respekt for dig selv på alle måder. At elske sig selv er en handling af selvsuverænitet, som er den naturlige tilstand af at legemliggøre Guds evige kærlighed. Som en [manifestation] af Guds evige [kærlighedsånd] har man evnen til at vælge at skabe [frihed] uden at skade andre. Hav mod til at fjerne smertens og frygtens forhindringer for at blive legemliggjort Kærlighed, da Guds ånd altid findes indeni.


PRAKSIS TRE: ELSK ANDRE – Når du [lærer at elske dig selv], så elsk andre. Anerkend den dyrebare livskraft i andre ved at udvise [kærlighed], ærbødighed og respekt for andre. At elske andre, som du elsker dig selv, er den [naturlige] tilstand af [selvsuverænitet], da du giver andre den samme ærbødighed for deres liv, som du giver dit eget liv. Når man praktiserer selvkærlighed og elsker andre, bliver der ikke sat spørgsmålstegn ved godkendelse, værdi eller agtelse, for [alle er elsket lige højt].

Forfatter

 • Lin Ajna G o m n t u

  fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen!
  Velsignelser og taknemmelighed, @Kesszero @Lisa @Lin @Thor @Laura @Anna-Maria.
  Videredistribution til ikke-kommerciel brug er udtrykkeligt ønsket.
  Som altid og overalt: Tro ikke på noget, test alt, og behold det bedste.
  Træk vejret dybt og lev i velstand og harmoni.
  🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer

  Vis alle indlæg
Translate »