IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

The Law of One – del3

Verdenshumanisme

I fortolkningen af Den Enes Lov i forbindelse med åndelig opstigning er det en egalitær filosofi for [udvikling] af [menneskeheden] mod [humanitær]e mål. Opstigningsstudiet er lavet som en evolutionær model for vores planet og [menneskeheden] til at opnå [åndelig frihed]. Hovedfokus er på det indre [spirituelle studie] og refleksion over den personlige forpligtelse til at udvide ens [bevidsthed] og velvilje over for livet. Når vi udvider vores bevidsthed, skifter vi perspektiv, så vi føler os forbundet med alt liv og bliver orienteret mod at tjene andre (Service to Others), hvilket afspejler den indre [sandhed]. Når vi oplever denne altomfattende [åndelig-energetiske forbindelse], ønsker vi i sagens natur at udvise menneskelig venlighed og søge at samarbejde om at udvikle højere strukturer, der sætter pris på mennesker, et værdisystem for en verdenshumanisme.


Menneskerettigheder

Menneskerettigheder er moralske principper, der beskriver en bestemt standard for menneskelig adfærd, og de er de samme som i [Guds naturlove], den enes lov:

 1. Jeg har ret til at tage vare på mig selv og beskytte mig selv mod at blive truet fysisk, mentalt, følelsesmæssigt eller åndeligt.
 2. Jeg har ret til at sætte mine egne prioriteter og vælge den måde, jeg ønsker at leve på jorden, så længe det ikke forsætligt skader andre.
 3. Jeg har ret til at udtrykke følelser, meninger og ønsker.
 4. Jeg har ret til at blive behandlet respektfuldt.
 5. Jeg har ret til at skabe mit eget lykkelige, sunde liv baseret på et spirituelt formål.
 6. Jeg har ret til at være [GSF] (God-Sovereign-Free) og få magten til at styre mine energier og min livskraft.

Forfatter

 • Lin Ajna G o m n t u

  fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen!
  Velsignelser og taknemmelighed, @Kesszero @Lisa @Lin @Thor @Laura @Anna-Maria.
  Videredistribution til ikke-kommerciel brug er udtrykkeligt ønsket.
  Som altid og overalt: Tro ikke på noget, test alt, og behold det bedste.
  Træk vejret dybt og lev i velstand og harmoni.
  🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer

Translate »