IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

The Law of One – del1

The Law of One (Den enes lov) er forståelsen af, at alle ting er skabt af intelligent energi og er en del af Alt-Et. Loven om Én indeholder de hellige videnskaber, der forklarer mekanikken i Kristusbevidstheden, som omfatter de naturlove, der styrer den universelle skabelse. Alt-Et er erkendelsen af, at den evige sandhed er evig kærlighed, og at tilstanden af evig kærlighed er den uendelige Skabers eller Gudskildes organiske bevidsthed. Evig kærlighedsbevidsthed legemliggjort i en form omtales som enhedsintelligens og genkendes samtidig som Christos’ indre lys. Enhedsbevidstheden er ét med Gud, og denne enhedsbevidsthed er den, der antænder Christos’ indre lys, der holdes som en evig flamme i det hellige krystalhjerte. Når Christos’ Indre Lys aktualiseres i en manifest form, er det legemliggørelsen af et Evigt Gudsmenneske, der har titlen Kosmisk Borger og derfor er GSF. Når vi øver os i at udtrykke kærlig venlighed, opbygger vi enhedsbevidsthed, der afspejles direkte som den sande natur og det hellige billede af Guds kærlighed, og denne indre hellige ånd i den hellige hjerteflamme er for evigt beskyttet i englemennesker. Vær ét med alle, som ét er alle med Gud. Alle sjæle tager på den samme spirituelle rejse, men hver sjæl har udviklet sig på forskellige niveauer inden for de manifesterede tidslinjer. Læren om Den Enes Lov beskriver de åndelige love, der styrer den engleagtige menneskeheds åndelige evolution for hver dimension, der eksisterer i den universelle tidsmatrix. Det er et enkelt filosofisk system af verdenshumanisme, som fusionerer kosmologi, videnskab, menneskerettigheder og spiritualisme.
Den enes lov, lovens bøger

Kort sagt er Den Enes Lov den universelle sandhed om, at alt er ét. Det er den sandhed, som Kristus lærte, da han proklamerede: “Elsk din næste, som du elsker dig selv.” Vi er alle direkte udtryk for den ene kilde, Guds kilde. Smaragdordenen, Ametystordenen, Guldordenen, RA’s kosmiske familieenhed, Aurora-værtsracerne fra de syv højere himle tjener Krystalstjernen for at beskytte alle racers åndelige suverænitet gennem genvindingen af Christos-missionen. Loven om Én praktiseres af de avancerede racer, der fremmer selvansvar og ansvarlighed i vores universelle tidsmatrix gennem forståelsen af den energetiske sammenkobling, der eksisterer mellem alle levende ting. Den enes lov udtrykker og anerkender sammenkoblingen, værdien og den gensidige afhængighed af den ånd og bevidsthed, der lever i alle ting. At leve en livsstil, der udtrykker betingelsesløs kærlighed til hele skabelsen, bringer sand enhed med Guddommen og udvikler et direkte forhold til Gud. Dette er således løftet i Smaragdpagten, der er givet til menneskeheden for at opnå planetarisk frigørelse, og det er de kosmiske grundlæggeres opstigende vej for at opnå fuldstændig åndelig frihed fra reinkarnationscyklusser i de lavere verdener under Opstigningscyklussen.

Forfatter

 • Lin Ajna G o m n t u

  fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen!
  Velsignelser og taknemmelighed, @Kesszero @Lisa @Lin @Thor @Laura @Anna-Maria.
  Videredistribution til ikke-kommerciel brug er udtrykkeligt ønsket.
  Som altid og overalt: Tro ikke på noget, test alt, og behold det bedste.
  Træk vejret dybt og lev i velstand og harmoni.
  🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer

Translate »