IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

Tag: Sjæl

 • Hvad er Bevidsthed

  Hvad er Bevidsthed

  Det er en naturlig biologisk proces for alle mennesker at have evnen til at udvikle sig og til at udvide bevidstheden, hvilket øger niveauet af bevidsthed. Hvad er bevidsthed? Bevidsthed er energi, og energi er bevidsthed, de er begge udskiftelige. Al energi er intelligent. Vores sjæl og monadiske åndelige krop er bevidsthed og derfor intelligent…

  læs vider…

 • At finde sjælens formål

  At finde sjælens formål

  Hvordan det at finde dit sjælelige formål hænger sammen med din opstigning. For at gennemgå dette skift må man forberede sig og justere sin måde at tænke og være på til det, der er i overensstemmelse med at leve i sjælens formål og blive styret fra den sande guddommelige essens. Ego-personligheden skal sublimeres fra sin…

  læs vider…

 • En enkelt sjæls besættelse

  En enkelt sjæls besættelse

  Vi lever i en multidimensionel verden med alle de åndelige kræfter, man kan forestille sig. For hver ny portal, der åbnes, kollapser de membraner, der tidligere adskilte virkelighederne, og flere væsener deler rum med os. Der er nye niveauer af støtte til dem af os, der er på vej med denne forståelse og kontekst. Dette…

  læs vider…

 • Bevidsthed

  Det er en naturlig biologisk proces for alle [m e n n e s k e r] at have evnen til at udvikle sig og udvide [bevidstheden], hvilket øger niveauet af [følsomhed].Hvad er bevidsthed? Bevidsthed er energi, og [energi] er bevidsthed, de er begge udskiftelige. Al energi er [intelligent]. Vores [sjæl] og monadiske åndelige krop…

  læs vider…

 • Enhver entitet,

  …der prædiker skadelige løgne, politiske, religiøse eller andre, vil være sårbar over for afsløring, hån og latterliggørelse fra folk som mig, der med [hjerte] og [sjæl] søger at bringe [sandhed], [ærlighed] og [integritet] tilbage til gavn for en blomstrende [m e n n e s k e h e d]. [Sandhed], [ærlighed], [autenticitet] og [integritet]!

  læs vider…

 • Beskyt din sjæl

  De handler ikke om penge, de kan trykke så mange penge ud af den blå luft, som de vil eller har brug for. Det eneste, de bekymrer sig om, er din [SJÆL], DET ER DET, DER ER VIRKELIG VÆRDIGT. [Beskyt] din [sjæl]

  læs vider…

 • Bare lyt til din sjæl

  Bare lyt til din sjæl

  Den store centrale sol er en kraftfuld katalysator for sand forandring. Den energi, som denne katalysator leverer til din virkelighed, trænger dybt ind i dine celler og DNA og tvinger dine indre skygger op til overfladen for at blive renset. Du ser bogstaveligt talt ALT, og det er ikke tilfældigt. Det er derfor, at I…

  læs vider…

 • Mere aktuelt end nogensinde før, altid.

  Alt vil adskille dig fra #sandheden, fra dig. Fra din #skæbne og fra at du tilhører Gud. Det er på tide at #frigøre dit #sind og løsrive dig fra alt det, der stjæler og trækker din #energi – det handler altid om din #kraft. Om din #sjæl og din #ånd. Begge kapsler forenet er #sandheden…

  læs vider…

 • Ikke spørge!

  Selv hvis du siger, at der ikke er nogen plan, har din sjæl altid en plan. Vi kan ikke tale åbent om vores plan, vi kan ikke engang tænke åbent. Derfor er vi tvunget til at gøre det med omstændighederne. Forskellen er, at vi nærer en idé snarere end en tanke. En idé er i…

  læs vider…

 • Mennesket?

  Hvad er mennesket? Et guddommeligt væsen. Mennesket består af ånd, sjæl og krop. Han er et menneske, fordi Gud har givet ham et jordbundet legeme. Alt, hvad Gud har skabt, er guddommeligt. (Bruno Gröning)

  læs vider…

 • 3. Intuition er en gave fra din sjæl.

  #Intuition er en gave fra din sjæl. Den er en fejlsikring. Et lys i mørket. En havn i stormen. En fejl, der tjener dig, og som, hvis du følger den, vil føre dig præcis derhen, hvor du har brug for at være. Jeg vil have dig til at tænke på det som en snydekode. Og…

  læs vider…

 • Kære sjæl

  Der er #mennesker med en vis glans i øjnene…. De så hvad der skete, da ALLE deres planer kolliderede med deres sjæl… de blev rolige og overgav sig til #sig #selv….. #Kære #sjæl, løft mig fra mine skuffelser og mit knuste #hjerte…. Vis mig visdommen i min smerte og led mig til vores #healing. Beskyt…

  læs vider…

 • Din #sjæl

  Din #sjæl

  DU ER IKKE LÆNGERE DEN DU VAR I GÅR, for du #udvikler dig konstant og #skifter til en større og #udvidet #version af #dig #selv. Ingen modstand vil stoppe denne dynamik. Det er meningen, at du skal være, og du har allerede #bevidst valgt at stige op til #dig #selv. #Lyt til dit #hjerte. –…

  læs vider…

 • Hvorfor begynder vi først, når det som regel er for sent?

  Hvorfor begynder vi først, når det som regel er for sent?

  Hvorfor begynder vi først, når det som regel er for sent? Vi vander ikke vores blomster, før de er visnet. Hvorfor lader vi os distrahere af andres blikke, som også kan være blikke af beundring? Så lad os holde op med at forsøge at overbevise os selv. Det er muligt at gøre en ende på…

  læs vider…

 • Det er, hvad det er.

  Det er, hvad det er. Eller er det ikke? Hvad betyder det at stille spørgsmål? Hvornår opnår vi #erkendelse? Hvordan skelner vi mellem rigtigt og forkert? I sidste ende kun gennem os selv, for det er en vigtig opgave at træffe en #beslutning. Ubevidste #beslutninger er ofte smertefulde. #Empati spiller en stor rolle, men først…

  læs vider…

 • Taknemmelighed

  Taknemmelighed

  #Taknemmelighed er en #kraftfuld katalysator for #lykke. #Taknemmelighed er den #gnist, der antænder glædens #ild i din #sjæl og i andre #sjæle. #Værdsæt dem, der er sammen med dig i dine højeste og laveste #øjeblikke, og som ikke opgiver dig.

  læs vider…

Translate »