IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

Den skamfulde krig mod ulve i Skandinavien. Del 2

Rensdyrbruget har udviklet sig helt anderledes end sin kulturelle arv og er nu en industri med eksportambitioner. For ikke at nævne den ekstreme grusomhed, som landmændene har lov til at behandle rensdyrene med (Not as Nature intended – A book by undercover journalist Rich Hardy). Disse halvvilde dyr transporteres i massevis til slagterier. Der anvendes snescootere og helikoptere til at samle dyrene op under stressende forhold. Selv om klimaændringerne er en større trussel end rovdyrene, holder statens enorme økonomiske støtte denne grusomme forretning i live.

Staten yder stor økonomisk støtte til rensdyrejere/samfund, der “accepterer” tilstedeværelsen af rovdyr på deres jord og betaler for hvert dyr, der dræbes af rovdyr. Dette beskytter dog på ingen måde rovdyrene mod at blive dræbt. Det modsatte er tilfældet, som det fremgår af stigningen i den såkaldte beskyttelsesjagt og den ulovlige jagt. For ulve er dette et yderligere dødbringende problem, fordi den eneste vej til genetisk fornyelse går gennem Finland og Rusland. Ingen ulve overlever, hvis de kommer til Sverige. Hadet til ulve er blevet patologisk, når ikke engang “flotte bestikkelser” kan redde dem. I nogle regioner minder det om heksejagterne mod kvinder i det 17. århundrede.

Debatten om de svenske ulves uddøen har ikke resulteret i mere beskyttelse end symbolske tal.

I 2016 fastslog den øverste forvaltningsdomstol, at 300 ulve skal være et minimum for at bevare arten. I stedet for at være et minimum anvendes det af EPA og jægerne som et maksimum for tolerancen. Biologiske og videnskabelige beviser er ikke nyttige. Retssystemet er baseret på denne dom, så NGO-appeller har generelt ikke meget held til at redde enkeltpersoner. Europa-Kommissionen har indledt en procedure mod Sveriges ulvejagt, men der er endnu ikke opnået noget konkret.

Sveriges gentagne overtrædelse af EU’s habitatdirektiv fortsætter, og ved at tilpasse sine egne nationale smuthuller og fortolkning af undtagelsesreglerne for begrænset jagt underminerer Sverige også formålet med konventionen om international handel med udryddelsestruede arter (CITES), da eksporttilladelser til alle trofæer let udstedes af Landbrugsstyrelsen. I den forbindelse er det værd at bemærke, at den svenske regering nægtede at tage forbuddet mod import af trofæer fra løvejagter op i 2016/2017, hvilket ville have været en lavthængende frugt. Det viser desværre, at de fleste politikere fra alle partier slet ikke er engagerede, når det gælder dyrevelfærd, og endnu mere når det gælder jagt.

På trods af kovidepandemien er minkindustrien og industriel svine- og kyllingeopdræt under grusomme forhold stadig fremherskende i Sverige.

Mere end 7.000 rovdyr på den røde liste er blevet dræbt på 20 år. Naturvårdsverket har endda øget kvoten for lovlig trofæjagt. Siden 2000 er mere end 7 000 brune bjørne, losse, ulve og jærve blevet dræbt lovligt i dette system.

I Sverige findes der i dag anslået 2.800 brune bjørne, ikke meget mere end 1.000 losse og måske 600 jærve. Og dette i et land med en lav befolkningstæthed i de områder, hvor rovdyrene har deres naturlige levested. Men rovdyr er blevet brikker på den politiske dagsorden. Denne polarisering er baseret på rovdyrkonflikter, der udkæmpes i marken af jægere, hyrder, rensdyrholdere og naturligvis de økonomiske interessegrupper, der står bag dem.

Systemet til overvågning og optælling af ulve drives af lokale myndigheder og jægere. Da ulven ikke kun betragtes som en trussel mod husdyrene, men også som en konkurrent i jagten på vildt, er det indlysende, at jægerne ønsker at opdage så mange rovdyr som muligt.

Desuden reducerer mennesket generelt rovdyrenes territorium ved at bruge jorden til husdyrbrug, især i de store områder i Nordsverige, hvor rensdyrene går frit omkring.

Ulvebestand

Antallet af ulve diskuteres og sættes der gang på gang spørgsmålstegn ved, da den ulovlige jagt stadig udgør 10-20 %. Ved optælling af individer (1. oktober til 1. marts) tages der ikke hensyn til disse ulve og til dyr, der er dræbt efter denne dato ved ulykker eller af andre årsager (f.eks. konflikter med husdyr). Det betyder, at der ikke tages hensyn til ulve, der nedlægges efter den 1. marts og indtil det følgende efterår, flere måneder senere, når der træffes jagtbeslutninger! Nogle mener, at der måske endda er færre end 300 ulve på grund af dette.

“Forsigtighedsprincippet” er ikke en svensk styrke

Når det drejer sig om bjørne, ulve og losser, ignoreres “forsigtighedsprincippet” i vid udstrækning. Det officielle antal ulve blev opgivet til 395, da myndighederne besluttede at aflive 27-33 ulve i 2022. Nogle amter forsøger endda at udvide områderne for at være sikre på at dræbe ulve, der forsøger at flygte. Dette kan ske ved grænsen til Norge (med deltagelse af de administrative myndigheder i Dalarna, Värmland og Jämtland) og sker gentagne gange i Gävleborg amt. Juridisk set bør det ikke være tilladt at ændre eller udvide de jagtområder, der oprindeligt blev fastlagt, da beslutningen blev truffet i november/december. Men de lokale administrative myndigheder i de ovennævnte regioner er – ligesom alle nordlige regioner – hårde mod rovdyrene. Vi ved endnu ikke, hvad domstolene vil sige.

Det er både grusomt og alarmerende, at de svenske ulve bliver indavlet og degenererer. Mange hanulve har kun én testikel (kryptorchisme), og obduktioner af dræbte ulve viser grusomme beviser på jægernes sadisme – mange af dem har gamle sår og blyammunition i kroppen.

I Sverige dræbes rovdyr i strid med EU’s direktiver om artsbeskyttelse

Mærket licensjagt og/eller beskyttelsesjagt. Begge metoder er steget siden 2010. Miljøstyrelsen har delegeret beslutningerne til de lokale myndigheder i hvert amt, hvor der lever rovdyr. Beskyttelsesjagtordrerne udstedes ofte pr. telefon, og som regel får dyrene lov til at blive nedlagt samme dag. Tiden til at anfægte ngo’ernes beslutninger er derfor nyttesløs og rent symbolsk. Disse jagter er hurtige henrettelser, der udføres med helikoptere og snescootere. På jorden bruges hunde til at opspore dem, når de forsøger at gemme sig i huler. Helikopterjagterne kunne være inspireret af amerikansk krigsførelse … og også af det, der sker i USA nu. Desværre har globaliseringen og de internationale jægerorganisationer spredt disse metoder som en pandemi. Historisk set begyndte amerikanerne at skyde afrikansk vildt fra tog og biler i de hvide jægeres tid, herunder den svenske baron Blixen (forfatteren Karen Blixens mand), som ledsagede alle de rige og berømte på trofæjagt og drabsture i Afrika.

Grusomheden kræver altså stadig sin pris i Sverige. Hunner med unger bliver ikke skånet. For eksempel kan hunulve med unger blive dræbt i deres huler. Hunlodder med unger bliver dræbt fra en helikopter, og den “etiske ordre” er at dræbe “børnene” før moderen….

Den tilladte jagt på Fjällräve finder sted fra den 1. marts – det er parringstid for de sky rovkatte. En rigtig forbrydelse! Vores nordlige leopard!

Lovgivningen mod dyremishandling omfatter ikke vilde dyr – det er kun jagtlovgivningen, der gælder. Den svenske jagtlovgivning er baseret på brugen af dyr som genstande, der tilhører jægeren og/eller jordejeren. Statslige arealer/skove udlejes også til jagt, som er en stor forretning, og til alle landmænd, som har ret til at jage på deres jord. Det vilde liv har ikke noget åndehul. Ikke engang i en nationalpark eller et naturreservat, hvor EPA tillader jagt. Havet er også et jagtområde, og hvert år udvider Miljøstyrelsen jagten på alle sælarter, selv de stærkt truede rødlistearter i den nordlige del af Østersøen.

Forfatter

 • Lin Ajna G o m n t u

  fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen!
  Velsignelser og taknemmelighed, @Kesszero @Lisa @Lin @Thor @Laura @Anna-Maria.
  Videredistribution til ikke-kommerciel brug er udtrykkeligt ønsket.
  Som altid og overalt: Tro ikke på noget, test alt, og behold det bedste.
  Træk vejret dybt og lev i velstand og harmoni.
  🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer

  Vis alle indlæg
Translate »