IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

Den skamfulde krig mod ulve i Skandinavien. Del 1

Den nuværende jagt i 2022 er endnu mere grusom end normalt, idet de forskellige lokale amtsråd samarbejder om at udrydde hele ulvefamilier fra deres territorium og levesteder.

Norge (et land uden for EU, hvor jagten på 54 ulve kan fortsætte indtil den 31. maj) og Sverige samarbejder med hinanden i denne groteske udryddelsesaktion og er i gang med at skabe et ulveholocaust. På den svenske side har næsten 2.000 jægere meldt sig til at nedlægge 27 ulve. Finland har også indledt en jagt på 20 ulve. Således vil mere end 100 ulve blive grusomt slagtet i Skandinavien i 2022.

Den bevidste aflivning af rovdyr er i strid med formålet og ånden i EU’s habitatdirektiv om beskyttelse af truede arter. Ikke-statslige organisationer i Sverige, Norge og Finland har opfordret til at stoppe jagten.

Ikke i overensstemmelse med moderne naturbeskyttelse: Sverige har siden 2010 været involveret i den grusomme trofæjagt på brune bjørne, losse og ulve.

Ulve og andre rovdyr blev næsten udryddet som følge af menneskelig forfølgelse i slutningen af det 19. århundrede. I begyndelsen af det 19. århundrede bidrog naturromantikken og tilstrømningen af mennesker til byområderne til en fornyet påskønnelse af forskellige vilde dyr og planter. Jægerforeningen bidrog også til beskyttelsen af visse arter. Men desværre fik jægerforeningen i slutningen af 1930’erne af staten overdraget forvaltningen af vildtet og modtog enorme økonomiske ressourcer, hvilket forbandt staten og jagtinteresserne efter en model, der blev anvendt i det autoritære Tyskland på det tidspunkt. Denne model er stadig gældende og giver dem et budget på ca. 5,6 millioner dollars hvert år. Dette har skabt en institution, der udøver kontrol over vildtet og fungerer som en lobbyist, der infiltrerer regeringen og den politiske dagsorden for jagt på alle niveauer. Dette er på trods af, at jægerne kun udgør mindre end 3 % af befolkningen.

Hvorfor er der trofæjagt i et udviklet land som Sverige?

Ulve blev fuldt beskyttet fra 1966 og frem for at redde arten. Men som vi kan se, har dette ændret sig, selv om Sverige har været underlagt EU’s beskyttelsesregler siden tiltrædelsen af EU i 1995. Siden 2010 har licensjagt udvidet trofæjagten i Sverige, idet jægere nu har fået lov til at dræbe bjørne, lossehorn og ulve. Udenlandske jægere er også velkomne. Det svenske miljøbeskyttelsesagentur ændrede sin strategi for forvaltning af vildtet til fordel for jægerne efter en række politiske ændringer i slutningen af 1990’erne. Situationen eskalerede, da jægerne besluttede, at rovdyr, især ulve, skulle betragtes som konkurrenter til andre vildtlevende dyr, som de jager! Dette havde en negativ indvirkning på alle vilde dyr, men især på rovdyrene, da de blev politiseret.

Oversat fra Lin

Original

Forfatter

  • Lin Ajna G o m n t u

    fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen! Velsignelser og taknemmelighed, 🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer