IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

VA del5 – Falsk forælder

Den falske forælder er den vigtigste offerarketype, der bruges til at skabe smerte og traumer hos barnet, når det er helt afhængigt af den voksne person. Når et barn udsættes for overgreb i barndommen, dannes der destruktive tilknytninger og negative bånd i barnet, som fortsætter ind i voksenlivet, hvis de ikke fjernes. For at frigøre kroppen, sindet, følelserne og ånden fra de traumer, som forældre eller andre påførte os, da vi var børn, må vi tage ansvar for at lære at elske os selv og ubetinget tilgive det, der er sket med os. Denne handling opløser årsagssammenhængen og følgevirkningerne samt senere forviklinger, som denne smerte har skabt gennem hele barnets tidslinje, helt ind i voksenlivet. Uhelede traumer og smerte fra barndommen overføres ofte til vores intime forhold som voksne, hvor de inficeres med smerte og fører til usunde og destruktive forhold. Når vi er i stand til betingelsesløst at tilgive situationen og elske os selv, lærer vi, at det, der skete med os som barn, ikke havde noget at gøre med vores sande jeg.

Når vi er i stand til betingelsesløst at tilgive situationen og elske os selv, lærer vi, at det, der skete med os som barn, ikke havde noget at gøre med vores sande jeg. Vi skifter vores tankegang til at reflektere over, hvad vi har lært, og hvilke styrker vi kan tage med os fra den oplevelse. Vi må ændre vores opfattelse af den forælder, der findes i det ydre, til at blive den forælder, der findes i det indre, og vide, at vi er den sande åndelige forælder for os selv. Vores selvværd er ikke relateret til, hvordan vores biologiske familie eller adoptivforældre behandlede os som børn.

Når vi ændrer den måde, vi opfatter vores negative oplevelser på, er vi i stand til at eje vores egne følelsesmæssige konflikter uden at bebrejde, skylde eller projicere det over på en anden person ved at gøre det til deres skyld. Det er meningen, at mennesker altid skal tro, at deres elendighed er en andens skyld, så de altid er i en tilstand, hvor de bebrejder noget andet uden for sig selv. Det skaber magtesløshed og cyklusser af offerrolle, som fastholder personen i at følge slaveriprogrammerne. Antag ikke, at du ved noget om den person, der kan dømmes for det, du ikke kan se eller virkelig vide, da du ikke har gået i deres sko. Mange mennesker på denne jord lever med et knust hjerte og oplever en stor mængde isolation, elendighed og frygt gennem hele deres liv. Chancerne er, at du havde en forælder eller andre mennesker, der lod disse følelser gå ud over dig.

Healing af falske forældre-mønstre

På dette tidspunkt [december 2012], hvor vores Moder Gud Forælder vender tilbage til jorden med sit hjertenærvær, vil mange af os få mulighed for at gennemgå de uhelede sår, vi har omkring den Falske Forælder. Dette er et af Controller-programmerne, som er et underprogram til Victim-Victimizer-softwareprogrammet og en kollektiv miasme, der har ophobet sig gennem mange generationer af forældre- og familieenhedsdysfunktion.

Den falske forælder er den forvirring, et barn har med trossystemet om, at vores biologiske mor eller far skal elske, beskytte og pleje deres afkom, men i virkeligheden bliver ingen af disse følelsesmæssige behov opfyldt af forældrerollen. Derudover bliver ønsket om at tilhøre en familie, for at føle sig forbundet, ikke tilfredsstillet følelsesmæssigt. Afhængigt af graden af forældredysfunktion bliver kærlighed og følelsesmæssige behov indgroet til at være krænkende, smertefulde eller egoistiske, og det “trossystem” følger med gennem hele livet. Hvis denne dysfunktion ikke korrigeres, fortsætter mønsteret med at definere “kærlighed” i alle barnets mellemmenneskelige relationer ind i voksenlivet. Så længe mønsteret fortsætter, vil personen føle sig afkoblet, kærlighedsløs, have mislykkede ægteskaber og vil søge forsvars- eller mestringsmekanismer for at udfylde det indre tomrum.

Den falske forælder er både et primitivt offerprogram og et biprodukt af det planetariske slaveri, der skal producere afkoblet og tyrannisk menneskeligt afkom, som tjener den fremmede dagsorden. Hvordan en civilisation behandler kvinder og børn, er en afgørende markør for en races bevidsthedsmæssige tilbageskridt eller udvikling. For at udvikle bevidstheden og begynde at heale forældrerollerne såvel som kønsrollerne, må dette mønster forstås som en hjørnesten i menneskehedens spirituelle healing.

På dette tidspunkt har vi mulighed for at komme til en større erkendelse af, at vores sande forælder er vores gudsforælder. Når vi finder Gud dybt inde i vores hjertecenter, vil vi begynde at forstå, hvordan vi kan blive fri af denne voldelige falske forælder og al den smerte, vi har lidt under den. Når vi tager ansvar som den rigtige forælder, tilgiver vi fuldstændigt vores biologiske forældre (og vores forfædre) og lærer at være forælder for vores barn. Vi er moderen, faderen og barnet. Vi er alle tre i én. Vi kan få adgang til den indre Gudsforælder og bede dem om at være forældre for og elske deres barn, den fysiske krop. At være forælder kræver ansvar over for barnet. Det er en måde at forstå selvbeherskelse på. At være en fast, men kærlig forælder betyder, at barnet ikke kan få lov til at gå amok med kroppen, der udlever alle sine luner og fantasier. Barnet kan skade sig selv, hvis det ikke får den rette opdragelse og kærlige disciplin til at lære følelsesmæssig og åndelig vækst.

I løbet af denne tid vil spirituel refleksion for at tilgive ens forældre, tilgive familieproblemer og løse anden smerte relateret til kønsrolleforvirring blive understøttet for at afslutte disse tidligere mønstre. Indre balance mellem de maskuline og feminine energier kræver, at vi bliver renset for mor/far-forvrængninger. Det hellige ægteskab med Gud er lagene af vores eget indre mandlige og kvindelige i balance. Hieros Gamos er repræsentanten for de tre i én: Moderen, Faderen og den hellige sol (barnet). Gennem det hellige ægteskab mellem moderen og faderen fødes Christos-barnet. Når vi løser fortidens smerte med vores falske forælder, fjerner vi de karmiske knapper, der har skadet eller ødelagt vores forhold og ægteskaber i voksenalderen. Så kan vi blive frigjort til at have relationer, der er baseret på kærlighed og ikke karmisk smerte. Den åndelige løsning på dette vil give mange af os en evne til at opleve de første forhold, der udelukkende er baseret på kærlighed, ingen karmisk historie, ingen kønsforvrængning. Hierogami eller helligt ægteskab i Christos Lys er fuldt ud muligt nu på planeten jorden!

Arketyper af ofre

False Parent er en software-arketype til tankekontrol, der bruges til at ramme mennesker i åndelig udvikling.

Da offer-arketyperne og relaterede programmer, der er indlejret i den cellulære matrix, er meget forstærkede nu, især i forbindelse med livsgennemgangsmønstre for mange af os, der nu er på opstigningsvejen. Lad os sige, at dette er eksplosivt for nogle af os nu, og jeg observerer fælder til indfangning og afhængighed, som kæber, der forsøger at gribe fat i vores sårbarhed. Folk omkring os, inklusive familiemedlemmer, kan spille ind i disse offer-software-arketyper, og at være opmærksom på den falske forælder vil hjælpe dig til at holde dig fri af energetisk dræning og følelsesmæssige dramaer.

 • Falsk forælder (dvs. overflade: Jeg er din beskytter/plejer. Skjult: Lad mig spille denne rolle, så jeg kan udmatte dig og aflede dig fra at realisere din virkelige spirituelle vej).

Healing af den falske forælder

Menneskehedens største opgave under opstigningscyklussen er at hele deres personlige følelsesmæssige traumer omkring seksuel smerte og kønsskader, der er relateret til arketypen Den falske forælder.

Der er grupper af mennesker, der har hjerteåbninger og vælger at have mere kærlig venlighed og fred i deres livsstil. Der er grupper af mennesker, som lukker deres hjerte ned på grund af uforløst følelsesmæssig smerte og lidelse, og de skaber ubevidst mere kaos, negativitet og stress i deres livsstil. Når disse forskellige valgniveauer kommer op til overfladen i intime relationer som ægteskaber eller partnerskaber, kan konflikten være ekstremt eksplosiv, følelsesmæssig og smertefuld. Før opvågningsprocessen vælger mange mennesker partnere eller ægtefæller, som bærer på karmiske smertemønstre, der er forbundet med eller velkendte for dem fra barndommen, baseret på den falske forælder. Hvis vi har et Falsk Forælder-forhold i denne tid, hvor den kollektive smertekrop kommer op til overfladen på planeten, vil vi være under et intenst pres for at løse denne følelsesmæssige konflikt og træffe anderledes valg i vores fremtidige retning. Vi må finde den følelsesmæssige blokering, der fungerer som en barriere for vores åndelige vækst, ellers vil forholdet ophøre. Selv om det kan være svært på kort sigt, er det meget bedre for vores vækst og lykke på længere sigt at afslutte usunde forhold.

Mennesker, der er styret af deres ubevidste sind eller smertekrop, kan have ringe eller ingen kontrol over deres reaktioner og impulser på dette tidspunkt. De vil ikke have nogen forståelse af de falske forældre eller den seksuelle elendighed, der overlejres i omgivelserne og hos andre mennesker. Som et resultat vil de ubevidst udspille den falske forælders impulsive adfærd i deres relationer, og disse dysfunktionelle mønstre vil forstørres og blive værre. Alt, hvad der er skjult, skal ses og iagttages for at blive healet og ændret energetisk i vores relationer. De fleste mennesker er ikke gode kommunikatorer eller i stand til at kommunikere følelser særlig godt. Det gælder især, når det drejer sig om intime relationer og seksualitet.

På dette tidspunkt har vi mulighed for at komme til en større erkendelse af, at vores sande forældre er vores gudsforældre, og at vores gudsforældre kalder os hjem under opstigningscyklussen. Når vi er i stand til at elske og være forældre for os selv, bliver vores krop en elsket ven, et trygt og sikkert sted. Vores intime relationer og ægteskaber transformeres gennem kærlighed til os selv, og vi bevæger os ind i sundere tilstande for at skabe mere kærlige og fredelige relationer.

Den omvendte moder = satanisk

Omvendelsesmoderen er det anti-livs had til Guddommen, som findes i satanisternes anti-kvindelige kollektive bevidsthed. De interdimensionelle rumvæsner i Orion-gruppen, såsom Black Sun Dragon Moth, har primært brugt satanismens Reversal Mother-princip til at sprede deres krigs- og blodofferideologi på jorden. De ideologier, der støtter religiøse krige, folkemord, racehygiejne, pædofili, drab for Gud som et blodoffer, er specifikt genereret af de sataniske kollektiver. De har akkumuleret jordens kollektive bevidsthedsnet, så de er programmeret med alien-maskineri, der kører AI-software til tankekontrol, og som suger energi ud af planeten for at drive andre tidslinjer og fantomvirkeligheder.

Omvendt Fader = Luciferianer

Reversal Father er luciferianernes anti-livs mandlige kollektive bevidsthed, hvis akkumulerede kollektive bevidsthed høstes af NAA for at få energetisk magt fra jordnettet og fra menneskeheden ved at kapre og voldtage de mandlige og faderlige princip-energier. De interdimensionelle fremmede Annunaki-guder, Enki, Enlil, Thoth og Yahweh og Jehovah fra Saturn, har primært brugt luciferianismens omvendte faderprincip til at etablere verdensreligionerne på jorden ved at bruge patriarkalsk dominansretorik til at tjene det falske lys og Bi-Wave Consciousness, så de kunne få fuld kontrol over mennesker og udøve sig selv som guderne.

Falske forældres kollektive bevidsthed

De bedrageriske åndeformer, som mange Negative Aliens har taget til sig i rollen som Falske Alien Guder, der er mellemled på jorden, er forbundet med den Falske Kollektive Forældrebevidsthed, der kaldes satanisme og luciferianisme. At blive satanisk eller luciferiansk betyder, at bevidsthedskroppen har mistet sin evige forbindelse til Guddommen og derfor er nødt til at finde energikilder at leve af for at fortsætte med at eksistere. Satanisme er et kollektivt bevidsthedskraftfelt, og enhver form for væsen kan legemliggøre antikrist og blive en legemliggjort Satan.

Amoraea Flamme

Amoraea er en lydfrekvens, der fungerer som bærebølge for Override Pillar Gates. Når Amoraea-flammens lydfrekvens kører i vores Universelle Livstræ, deler den sig i Moder- og Faderbuen, hvor Moderbuen manifesterer sig i vores tæthed, mens Faderbuen forankres i den Parallelle Tidsmatrix. Når vi legemliggør begge dele, tilsidesætter vi de falske forældreenergier, der kører i vores felt, og forankrer sammensmeltningen af både det virkelige moder- og faderprincip, som legemliggørelser på jorden.

Forfatter

 • Lin Ajna G o m n t u

  fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen!
  Velsignelser og taknemmelighed, @Kesszero @Lisa @Lin @Thor @Laura @Anna-Maria.
  Videredistribution til ikke-kommerciel brug er udtrykkeligt ønsket.
  Som altid og overalt: Tro ikke på noget, test alt, og behold det bedste.
  Træk vejret dybt og lev i velstand og harmoni.
  🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer

Translate »