IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

Tag: Lyset

  • Vi er alle fraktaler af lys. Livet på jorden opstår af lys.

    Vi er alle fraktaler af lys. Livet på jorden opstår af lys.

    [Lys] er elektrisk – elektromagnetisk. Elektricitet er et [fraktalt] udtryk for [energi] i bevægelse. Rødder er fraktaler ligesom elektricitet, fordi energi følger den vej, der giver mindst mulig modstand og størst effektivitet. Alle livsformer er [fraktaler], fordi fysik, kemi og al materie udviser fraktale egenskaber. Se på [naturen] og se det uendelighedsmønster, som findes i…

    læs vider…

Translate »