united not divided…

t.me/danmarkvaagner

Vi er alle fraktaler af lys. Livet på jorden opstår af lys.

[Lys] er elektrisk – elektromagnetisk.
Elektricitet er et [fraktalt] udtryk for [energi] i bevægelse.
Rødder er fraktaler ligesom elektricitet, fordi energi følger den vej, der giver mindst mulig modstand og størst effektivitet.
Alle livsformer er [fraktaler], fordi fysik, kemi og al materie udviser fraktale egenskaber.
Se på [naturen] og se det uendelighedsmønster, som findes i os og i hele universet: fraktaler er allestedsnærværende i alle [naturens] skalaer, for fraktaler af lys er grundlaget for form.

Hvor der er [Bevidsthed], er der fraktaler.
Liv eller [bevidsthed] kunne ikke eksistere, hvis ikke elektricitetens fraktale egenskaber havde eksisteret, som blot er en [manifestation] af selve [lyset], også kendt som elektromagnetisme.

Geometri i naturen, lige fra symmetri til asymmetri, er et resultat af elektromagnetiske interaktioner.

Uden denne kraft ville formen i materien ikke kunne eksistere, som den er.

Forfatter

  • Lin Ajna G o m n t u

    fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen! Velsignelser og taknemmelighed, 🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer https://danmarkvaagner.dk/copyright/