IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

Livet efter livet. Hvad følger efter døden? Del 6

Sjælen har flere komponenter:

– Det guddommelige jeg – som går til de højeste dimensioner, som altid er guddommeligt og ikke er belastet af karma eller dårlige gerninger. Ren bevidsthed!

– Information – indgår i informationspakken af den pågældende art (art – mennesker). Alle gerninger, tanker og følelser indgår i den pakke, vi kalder Adam Kadmon, og er en slags oprindeligt menneskeligt mønster. På baggrund af disse erfaringer gives livet videre til kræfter, og informationen lagres også i det oprindelige menneskelige mønster.

– Energi – Sjælen kan også udføre gode gerninger fra andre verdener! Den kan f.eks. inspirere andre mennesker gennem drømme. Man kan sige, at man havde en drøm, hvor nogen fortalte en noget eller lyttede til musik, og derigennem fik man en inspiration til at skrive en bog osv.

I den tid, sjælen venter på sin næste inkarnation, heler og lærer den. Før det inkarnerer, skal det samle energi. Det er altid stressende for sjælen at være i denne verden, fordi sjælen ikke kender nogen grænser. Det er grunden til, at vi har brug for at sove. For ikke kun vores krop er træt, men også vores sjæl. Den skal ud af kroppen til en højere frekvens og samle energi igen. Det er det samme efter døden. Selv om vi befinder os på en anden frekvens, ønsker vi altid at gå til en højere frekvens og samle den guddommelige kærlighedsenergi. Nogle sjæle kan også få yderligere opgaver på dette tidspunkt, som er relateret til karma. Det betyder, at det ville være passende for personen at blive født på det tidspunkt, men hans sjæl skal stadig restituere, og det er nødvendigt at forbedre hans karma. Man kan gøre det på den måde, at man, selv om man er ved at “komme sig og samle energi”, får bestemte opgaver – f.eks. at gå hen til nogen, fortælle dem noget, inspirere dem osv. I en vis periode optræder man som en engel eller beskytter. Meget ofte er børnebørn eller oldebørn til bedstefar eller oldemor, der er døde, beskyttet! Først bagefter, når sjælen er helet, inkarneres den igen på denne eller en anden planet. Det kan betyde tre dage eller flere år, århundreder eller årtusinder! Det afhænger af, hvor stressende oplevelserne var for sjælen, og af hvilket åndeligt niveau sjælen befinder sig på, og hvor hurtigt den lærer!

– Gennemsnitlig person/menneske:

I den anden verden tager folk, som han harmonerer med, imod ham. Det kan være hans venner eller familiemedlemmer, men kun dem, som han havde et hjerteligt forhold til. De forklarer ham, at han er død, og at det er i orden. De fortæller ham, at døden ikke eksisterer. De forklarer endvidere, at det er nødvendigt for ham at se på sit liv og derefter forberede sig på den videre inkarnation.

Forfatter

 • Lin Ajna G o m n t u

  fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen!
  Velsignelser og taknemmelighed, @Kesszero @Lisa @Lin @Thor @Laura @Anna-Maria.
  Videredistribution til ikke-kommerciel brug er udtrykkeligt ønsket.
  Som altid og overalt: Tro ikke på noget, test alt, og behold det bedste.
  Træk vejret dybt og lev i velstand og harmoni.
  🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer

Translate »