IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

Bevidsthed og den strukturelle retning – del1

By Tony Wright oversæt af Lin

At løse mysteriet om menneskets evolution ved hjælp af Darwins grundlæggende teori krævede ikke mere end en simpel nyfortolkning af eksisterende data og anvendelse af grundlæggende biologiske principper. Den samme fremgangsmåde løser samtidig flere andre store gåder inden for discipliner, der sjældent betragtes i samme sammenhæng. Ved at følge i William af Ockhams fodspor fører det at gå den vej, hvor der er mindst modstand, til en enkel, sammenhængende og elegant forklaring på vores unikke fysiologiske træk og kaster lys over vores sindstilstand.

Din evne til at læse og forstå denne artikel, din opfattelse, din sindstilstand og din følelse af dig selv er direkte relateret til de samordnede realtidsvariationer i strukturen og kaskade af kemiske og elektriske kædereaktioner i din hjerne. Det betyder ikke, at din bevidsthed er strukturen, men snarere at det ene letter det andet. Glem for nu det såkaldte svære problem, hvordan bevidsthed opstår eller opstår fra en stor klump fedtstof, eller fysikkens esoteriske områder, hvor materiens og energiens natur er ubestemmelig. Lad os begynde med en model baseret på strukturbegrebet, i dette tilfælde hjernens mikrostruktur og molekylære arrangement, da en forståelse på dette niveau kan kaste lys over nogle af de mere esoteriske mysterier.

Forfatter

 • Lin Ajna G o m n t u

  fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen!
  Velsignelser og taknemmelighed, @Kesszero @Lisa @Lin @Thor @Laura @Anna-Maria.
  Videredistribution til ikke-kommerciel brug er udtrykkeligt ønsket.
  Som altid og overalt: Tro ikke på noget, test alt, og behold det bedste.
  Træk vejret dybt og lev i velstand og harmoni.
  🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer

Translate »