IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

Ændringen Del 10 – Menneskets opvågnen

Menneskets #opvågnen

#Opvågningsprocessen i #transformationsprocessen er en #bevidsthedsproces, der starter fra os mennesker og overføres til jorden og den evolutionære proces. #Opvågnen har indtil nu betydet at gennemskue, hvorfor man er her, hvem man er, og hvad man har sat sig for at gøre her på jorden. I opvågningsprocessen indser man, at den jordiske kjole ikke er alt, at der er andre dimensioner, liv i universet, som man måske er nedstammer fra, og at der bag livet her på træningsplaneten – og især i det nuværende liv – er et formål, en mening, der er forbundet med en opgave.

Et #vågent #menneske kender sin #livsopgave, sin #eksistens’ #mening og #formål og #genkender #sammenhængen og den røde tråd i sit nuværende liv såvel som i forhold til tidligere inkarnationer. De begivenheder, der sker i hans liv, bliver ikke længere vurderet som tidligere, men reflekteres og anerkendes som en meningsfuld kæde af begivenheder i den røde tråd. I den proces træder dagligdags ting, forviklinger og lignende mere og mere i baggrunden. Tværtimod indfinder der sig en vis ro i sindet, som fører til dyb #tilfredshed og #taknemmelighed.

#Hjertet hos en #opvækket person er #åbent og #fuld af #kærlighed. På samme måde erkender man det system eller den “matrix”, som vi lever i, som en illusion og ved, at man er en del af et spil, som igen er en del af et større kosmisk spil. Alle åndeligt orienterede mennesker har gennemgået denne form for opvågning. Hvis man fortsætter på denne vej, vil man på et tidspunkt opnå oplysning, som de store mestre (Jesus, Buddha) gennemgik, før de steg op. Derfor talte man altid om opstigning, når man beskrev forvandlingsprocessen. Det blev sagt, at vi alle ville stige op. Men hvordan kan dette være muligt globalt set, når kun meget få mennesker når denne tilstand af oplysning? Svaret er: kun gennem den kritiske masse. Så snart omkring 10 procent af #menneskeheden har nået denne #bevidsthedstilstand, vil de andre 90 procent automatisk følge efter.
I dag har vi mennesker bevæget os så langt væk fra vores oprindeligt planlagte vej til opvågnen i transformationsprocessen, at opvågnen i dag betyder at se igennem det, der er blevet gjort mod os i matrixen. I stedet for at åbne os for den nye energi er vi tvunget til at gøre modstand og lukke os af for systemets og bagmændenes angreb.

Da vi nåede frem til 2012, steg spændingen. Hvad ville der ske? Ville vi stige op i den anden #dimension? Alle var spændte på, hvad der ville ske den 21. december. Men da der ikke skete noget udadtil, blev mange skuffede og vendte sig bort. Der var en nedgang af #energi. #Jorden øgede sin #vibration som planlagt, men vi mennesker fulgte ikke med. For at flere mennesker kan vågne op nu, trænger sandheder ind til os gennem det stadig tyndere slør, som bliver afdækket den ene efter den anden, så de #mennesker, der stadig sov indtil da, også bliver vågne. Derfor er mange #menneskers opvågnen i øjeblikket reduceret til en uformel opvågnen, som lader dem indse, hvad bagmændene, regeringerne, politikerne og eliten gør ved dem, men som holder dem så optaget af stadig nye #sandheder, at en #opvågnen i egentlig forstand endnu ikke er til at tænke på. Og selv nogle af dem, der kan kalde sig selv for opvågnede, som gjorde #lysarbejde i begyndelsen af #transformationsprocessen, som #mediterede for en bedre verden og engagerede sig, er blevet ældre i mellemtiden og er på en eller anden måde gledet tilbage i matrixens tåge. Det skyldes, at magthaverne, som ønsker at bevare alting, som det er, modsætter sig forandringer og holder folk beskæftiget ved at præsentere dem for den ene begivenhed efter den anden. Der er hovedsageligt tale om skræmmebilleder, som omfatter terrorangreb og den konstante gentagelse af profetier om undergang.

Kun få mennesker er i øjeblikket fokuseret på forandring, men lader sig i stedet blive fanget i systemets daglige trummerum og arbejdslivets hamsterhjul og glemmer, hvad der virkelig er vigtigt.

Den erkendelse, som de bagvedliggende magter mest ønsker at holde os fra, er, at vi mennesker er i stand til selv at være skabere og være i stand til at kontrollere vores egen virkelighed med vores bevidsthed.

Et vågent menneske ved dette og er bevidst om, at det må praktisere passende tankehygiejne og mindful adfærd, så hans virkelighed udfolder sig positivt og til gavn for alle, der er foran ham. Når alle mennesker først har indset dette, vil det skabe en helt ny virkelighed, hvor der vil være større anerkendelse, ansvarsfølelse og kreativ kraft til en bedre virkelighed.

Forfatter

 • Lin Ajna G o m n t u

  fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen!
  Velsignelser og taknemmelighed, @Kesszero @Lisa @Lin @Thor @Laura @Anna-Maria.
  Videredistribution til ikke-kommerciel brug er udtrykkeligt ønsket.
  Som altid og overalt: Tro ikke på noget, test alt, og behold det bedste.
  Træk vejret dybt og lev i velstand og harmoni.
  🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer

Translate »