IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

Ændringen Del 11 – Visioner for fremtiden

Visioner for fremtiden

I den gyldne #tidsalder, som vi ser i fremtiden, og som mange millioner #mennesker har arbejdet for i baggrunden i årtier, vil der hverken være fattigdom eller sygdom. Fordi vi har afskaffet penge, vil der være en udveksling af varer og goder uden penge. Alle har en basiskvote af fødevarer, husholdningsartikler og andre fornødenheder til fri afbenyttelse. Og boliger og energi er også gratis. Til gengæld deltager alle i de #selvforsynende #samfund, der er blevet skabt. Alle bidrager med deres #egne #færdigheder og en del af deres tid til at få deres samfund – uanset om det er en bygd, en landsby eller en lille by – til at blomstre. Nogle arbejder i fælleshaverne eller på markerne, andre arbejder med anden vedligeholdelse af strukturerne, hvad enten det drejer sig om energi, rengøring eller kunst. Der tages hensyn til den enkeltes gave i deres tjeneste. Der findes en helt ny form for #energi, som elektricitet og varme kan hentes fra. Dette opnås som fri #energi fra etheren. Derfor er der ubegrænset, gratis energi til alle. Biler drives af denne #energi, men vil snart blive erstattet af mere støjsvage og effektive køretøjer, som man også kan lette i luften. Der er næsten ingen sygdomme længere, fordi #energiniveauet er #meget #højt, og alle opfører sig bevidst og mindfuldt, og årsagerne til blokeringer reflekteres i stedet for at blive undertrykt. Kommunikationen er stadig verbal, men intuitionen er så høj hos alle mennesker, at meget ikke længere behøver at blive udtrykt, men opfattes mentalt – en første form for #telepati, som vil blive mere og mere udtalt i løbet af de næste årtier.

I stedet for partier er der råd, og deres medlemmer, der er nøje udvalgt af folket, handler i #mental #enighed med hinanden. Ud fra tidligere hemmelige rumteknologier, som senere blev videreudviklet, har alle husstande en replikator, hvormed mad og redskaber kan replikeres. Ikke desto mindre er livet overvejende naturligt, og den anvendte teknologi er usynlig eller knap nok synlig og tjener til at gøre livet lettere. Der er også rumfart, og menneskeheden opretholder kontakt med andre civilisationer, mens kontakt med Dracos og Reptos er blevet udelukket på grund af den høje grundvibration på Jorden. Livet betragtes af os mennesker som noget meget værdifuldt, hvor livet leves bevidst. Gennem den bevidste, opmærksomme og glade måde at omgås hinanden og leve sammen på er der næsten ingen dramatik eller ofre. Alle er #bevidste #om at se #sig #selv i sammenhæng med deres reinkarnationsslægt og familie og er bevidste om deres opgave og evner. Alt, hvad der ønskes, #manifesteres gennem fokus og #koncentration, men altid i #harmoni med den større helhed og til gavn for alle. Religionerne har mistet deres strenghed og ekstremisme, hvilket har resulteret i en verdensomspændende naturreligion. Seks gange om året fejres naturfester som solhverv, jævndøgn og andre højtider.

Magthaverne ønsker at holde os fra #positive #forandringer og den gyldne tidsalder og har udviklet deres eget mål, som de har døbt “den nye verdensorden” (NWO). Konceptet blev udtænkt af baggrundsmagterne (som omfatter Dracos og Reptos). Det blev endda officielt proklameret af Bush-familien i 2000. Den fremtid, som NWO forestiller sig, ser meget anderledes ud end den, som blev tegnet af guldalderen. Alle skal fortsat arbejde, betale skat, have en bankkonto og være tvunget til at tegne en syge- og pensionsforsikring. Han skal fortsat være en arbejdsslave, som kan lånes uendeligt af gældspengesystemet uden at vide noget om det. For at ingen fremover skal kunne undslippe systemet, skal alle have en chip i hånden, som ikke kun kan bruges til at låse op for egen dør, men også til at betale ved supermarkedskassen, da kontanterne afskaffes. Med chippen vil overvågningen og kontrollen også blive strammet op. Alle transaktioner vil gå gennem skattekontorerne, fordi verden er blevet en enkelt handelskonto, hvor ikke blot alle stater er blevet til virksomheder, men også alle mennesker er blevet forbrugere, der ikke længere stiller spørgsmålstegn ved noget og ikke længere har en vision om en bedre verden. For selv tankerne skal kontrolleres, når det første hjerneimplantat er blevet transplanteret. Den biorobot, som mennesket er blevet til, vil fortsat få sin energi fra olie, kul og atomkraft.

Derefter bor han i store byer med tæt indlejrede lejligheder i højhuse, der er fuldt digitalt forbundet, men som stadig kun tilbyder den mest nødvendige komfort. Køretøjer bevæger sig på gaderne og i luften, formørker himlen og tilstopper vejene. Uden for byerne dyrkes der fødevarer. Robotter betjener de marker, hvor genetisk manipulerede fødevarer vokser. Hvis nogen bliver syge, bliver de behandlet af det klassiske ortodokse medicinske system og behandlet med kemisk medicin, der undertrykker symptomerne og opretholder et konstant giftniveau i befolkningen, samt gennem visse gifte i drikkevandet og luften, der forhindrer folk i at gøre oprør. I baggrunden styrer Reptos og Dracos stadig skæbnen på Jorden, og rumrejserne fortsætter med det ene formål at handle med andre arter og erobre andre verdener.

Den sidst beskrevne vision af fremtiden vil ikke blive til virkelighed, da vi nu bevæger os ud af mørkets tidsalder (Kali Yuga) og ind i lysets tidsalder (Vandmandens tidsalder). Selv en baggrundselite kan ikke ændre dette. Den del af vores civilisation, hvis aspirationer var baseret på magt og negativitet, vil gå til grunde, mens den anden del vil forblive og bevæge sig mod en gylden tidsalder.

Dagens tilstand

Men det er endnu ikke tilfældet. Tværtimod ser vi i øjeblikket en #stigende #polarisering mellem #mennesker. Mens det i de sidste års transformation primært handlede om karma, der var afbalanceret, og hvorfor vi så så så mange magtkampe og polariseringer, er årsagen nu de øgede indkommende energier fra partikelskyen. Selv om #højvibrerende #energier nåede os tidligere via det galaktiske center, nærmede vi os kun denne sky på det tidspunkt og var endnu ikke kommet ind i hovedskyen. Dette er nu ved at ændre sig. Vi befinder os nu på kanten af denne hovedsky og vil være i stand til at observere og føle en stigning i energierne i løbet af de næste par år. For at kunne overleve denne energi ubeskadiget blev kugler som bøjer forankret i vores solsystem af de blå avianere, en art, der i øjeblikket hjælper os, for at dæmpe #energierne en smule. Men disse sfærer er nu ved at blive slukket, og de høje #energier når os nu #ufiltreret. Den forstærker nu alt – både det #positive og det #negative. #Positivt orienterede #mennesker bliver mere #positive, og #negativt orienterede #mennesker bliver mere #negative. De, der tror på det gode, vil opleve en endnu dybere tillid. På den anden side vil de, der deltager i destruktive kræfter, nærer negative tanker og føler had, dreje endnu dybere ind i denne negative spiral. Dette forklarer også den kløft, der er opstået mellem mennesker. En del af #menneskeheden er faktisk i opstigning eller en opadgående kraft, mens en anden del er i en nedadgående udvikling. Sidstnævnte omfatter IS, de krigsførende lande og politikere og alle institutioner, virksomheder og projekter, der ønsker ødelæggelse (chemtrails, medicinalfirmaer, Monsanto osv.). Hver del forfølger sin egen dagsorden og kæmper for sin egen virkeligheds forrang. Til tider falder enkeltpersoner eller grupper endda tilbage i gamle mønstre, hvilket er noget, der sker i øjeblikket. Selv positivt indstillede mennesker kan føle sig tilbøjelige til at give op eller skifte side. Men det gode og lyset vil i sidste ende sejre, for vi går ind i en ny tidsalder, der vil bane vejen med den #nye #energi, der nu vil stige mere og mere. Tilbage og glemt i løbet af udviklingen vil så være baggrundsmagternes forsøg på at få deres NWO-dagsorden igennem.

De næste ca. 15 år vil handle om at gennemføre det, der er blevet forberedt indtil nu. Om det sker på det subtile niveau eller på vores nuværende virkelighedsniveau er af underordnet betydning, for begge niveauer vil konvergere og på en eller anden måde smelte sammen på en sådan måde, at vi får mulighed for at skabe en ny verden. Når tiden er inde, vil det sandsynligvis ikke længere være så vigtigt for os at vide, om vi er steget op til en #højere #dimension, eller om vi har #hævet #vibrationen på vores #niveau. Det eneste vigtige vil være, at vi har nået et nyt #udviklingsniveau, hvor livet på jorden har ændret sig så meget, at det ligner #forvandlingen af en larve, der er blevet til en sommerfugl.

Forfatter

 • Lin Ajna G o m n t u

  fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen!
  Velsignelser og taknemmelighed, @Kesszero @Lisa @Lin @Thor @Laura @Anna-Maria.
  Videredistribution til ikke-kommerciel brug er udtrykkeligt ønsket.
  Som altid og overalt: Tro ikke på noget, test alt, og behold det bedste.
  Træk vejret dybt og lev i velstand og harmoni.
  🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer

Translate »