IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

Tankeformer og Entiteter

På det psykologiske og spirituelle plan må man forholde sig til andre menneskers negative tanker, følelser, emotioner og energier.  3D-verdenen har dybest set institutionaliseret negativ egoadfærd og lavere selvbevidsthed, da det gennemsyrer alle aspekter af vores samfund.Hvis du ikke er stærk i dit energifelt, din bevidsthed og din personlige kraft til at afværge disse energier, kan de absorbere sig i din underbevidsthed, dræne din energi og efterlade dig med en tung følelse.

Negative elementaler, tankeformer eller dissocierede tankeformer sætter sig fast i din aura og skaber mørke energipletter, der dræner dig og skaber psykisk ubalance. Ligesom en sygdom er smitsom for menneskekroppen, er negative tanker smitsomme for den mentale krop. Mentalkroppen er en del af dit energifelt, som på sit eget plan genererer al den substans, som er dine “tanker”. Vi har et mentalplan, der grundlæggende er opdelt i to hovedområder, med lavere områder til basal funktion, og efterhånden som vi får kontrol over vores skabelser, et højere mentalplan, der giver adgang til højere tankeudtryk. Sindet er formens skaber, og derfor er det et plan, hvor al tankesubstans skabes og interageres med, så tankeformen kan begynde at manifestere sig i fysisk form.

Når ord bliver sagt, eller tanker bliver tænkt, bliver en “tankeform” projiceret ud. Den kan bare blive i dit felt, svæve tilfældigt rundt, eller den kan være rettet mod eller om en anden person. Hver gang du ser fjernsyn, en film eller læser en bog, genererer du tankeformer. Der findes ingen neutrale tanker, de er enten positivt eller negativt ladede. Mange tankeformer er lige så tankeløse som emnet, nogle er kærlige, og andre kan være grimme eller voldelige. Når man lever eller arbejder tæt på andre mennesker, er man ikke kun underlagt de tankeformer, man selv genererer, men også dem, man kommer i kontakt med. Så ligesom der er parasitter i den fysiske krop, vil den æteriske krop også bære på snavs eller medløbere. Ligesom du går i bad for at rense din fysiske krop hver dag, bør du også udvikle [selvbevidsthed] og gøre en indsats for at rense og rydde din æteriske krop. Ellers kan alt det lavere vibrerende skidt, såsom disse negative tankeformer og andet energetisk affald, skabe blokeringer i områder af æterlegemet, det energetiske gitterværk, chakraerne og meridianerne fra at modtage vital kraft og i sidste ende påvirke den fysiske krop fra at fungere sundt.

Så hvad kan du gøre for at forhindre dette? Det er vigtigt at være opmærksom på de tankeformer, du genererer, om dig selv, om andre mennesker, den slags underholdning, du ser og læser. Forsøg at fjerne alle tankeformer, der ikke er dine egne, fra dit felt, og visualiser en barriere, der holder negative tankeformer ude af dit felt. Teknikken med 12 D Shield og Platinum Net er en god daglig øvelse til at rense og beskytte dit felt. At arbejde med dine personlige Evolution Support Teams i energibalancering og clearing af dit felt er også fremragende. Jeg er blevet opmærksom på en dispensation af et gitterværk af lys, kaldet “Core Fear” matrix removal program, der arbejder med at frigøre og fjerne implanterede følelsesmæssige respons- og traumemønstre.

Det har helt klart forbedret den følelsesmæssige ladning og genskabt en neutral tilknytning til mange vigtige følelsesmæssige temaer i mit og mine klienters liv. Fordelen ved at rydde dit felt for mørke tanker er, at du ikke tiltrækker flere og forværrer problemet, hvilket bringer os til det næste emne om entiteter. Når du bliver svækket fysisk, psykisk eller spirituelt, er du åben for psykiske angreb fra det lavere astrale plan (som oftest) og muligvis fra andre planetariske eller dimensionelle kilder. I tilfælde, hvor energien er alvorligt opbrugt, kan der dannes besiddelser og åndelige bindinger. Yderligere obsessive tanker, afhængighed, dyb indre uro eller ubalancer i personlighedsforstyrrelser resulterer i tiltrækning af lavere energier og entiteter. 

Jordbundne ånder (diskarnerede) tiltrækkes af dem, der resonerer med lavere følelsesmæssige tilstande, såsom afhængighed, vrede osv., som de ikke selv har arbejdet sig igennem i deres egen inkarnation, mens de levede på planeten. Det er interessant at bemærke, at karmiske rester og efterladenskaber ikke kan renses uden for en fysisk form, og derfor har fortabte sjæle en tendens til at finde et energifelt i en menneskekrop at knytte sig til. Mange gange er der personer, som kæmper mod afhængighed og vanedannende tendenser, men som får disse lyster, [behov og beskeder fra underbevidstheden] manipuleret gennem en entitetstilknytning eller andre negative energetiske påvirkninger. Disse symptomer reduceres kraftigt, når en entitetstilknytning fjernes. Men hvis personen fortsætter med at have usunde vaner, lever i ubalance eller ikke tager ansvar for at rydde op i konflikter, vil entiteterne igen knytte sig til det “beskadigede” sted i energifeltet, indtil det er blevet følelsesmæssigt ryddet og helt løst.

Det samme tiltrækker det samme, og hvis dit felt er fyldt med mørke tankeformer, kan det tiltrække små mørke entiteter, som kommer ind for at nyde det rum, du har givet dem. De knytter sig også til dig på tidspunkter, hvor din modstandskraft er lav, f.eks. under sygdom, sorg eller stress.

De fleste entiteter, der knytter sig til os, er ikke onde, de er bare fortabte små sjæle eller brudte stykker af sjælen. Nogle gange vil vi have mennesker hængende, som er gået over, men som vi ikke er sikre på, hvor er – især hvis de har levet meget fysiske liv uden megen spiritualitet, eller hvis du stadig har bånd til dem. Ånder, der døde med afhængighed, vil også hænge rundt omkring levende misbrugere, der forsøger at tilfredsstille trangen. Variationen af entiteter i det æteriske er bred og varieret.

Det første, du skal beslutte, er, om du vil have disse entiteter hos dig eller ej. Selv om de dræner din energi og vil forårsage fysiske problemer, er nogle mennesker ikke klar til at give slip på dem. De er måske på et eller andet niveau blevet fortrolige med og trygge ved egoets følelse af struktur, og frygten kommer op til overfladen ved tanken om at slippe gamle adfærdsmønstre, som er knyttet til entiteter. Det er bedst at huske, at de kun bliver med din tilladelse, og at de alle har deres rette tid og plads til at vende tilbage til der, hvor de allerede skulle have været. Hvis du vil have dem til at gå, må du være bestemt. Husk på, at nogle helbredsproblemer, energiblokeringer og åndelig vækst ikke vil blive bedre, så længe de bliver i dit energifelt.

Med øvelse kan du se disse energetiske former, som entiteter, når du regelmæssigt scanner dit felt med dit indre syn. Hvis du har svært ved at visualisere dem, er det meget effektivt og kraftfuldt at lære muskeltestning og bede om vejledning og åndelig hjælp. At kultivere din særlige højere sanseopfattelse vil være unikt og individuelt for dig. Nogle mennesker er mere clairaudiente, clairsentient og til sidst clairvoyant. Med øvelse og din intention om at bringe dine intuitive gaver op til overfladen, vil det vise sig meget hurtigt. Udfordringen er at lære at stole på sin intuition og den vejledning, man får. Det er det, der tager længst tid, at opbygge tillid til budskaberne og skelne mellem egoets og det højere selvs vejledning. Din intention om at fjerne alle disse ting, mens du visualiserer, at der løber lys gennem dit felt, mellem dit gitterarbejde og ud af dine chakraer og ned i jorden, vil være en stor hjælp. Når du er færdig, skaber du en beskyttende boble omkring dig selv, der er forseglet omkring og gennem din aura, før du går ud i verden.

At lukke mere lys ind i dit felt og udføre spirituel rengøring vil hjælpe dig med din spirituelle vækst, indre fred og forbindelse. Men når du er blevet dygtigere, og dit felt er rent, vil du føle det konstante pres fra de negative tankeformer, der kommer fra de andre mennesker omkring dig. Tankeformer kan skabe rester i rum, værelser og steder, som kan gøre en energetisk sensitiv person meget utilpas. Også dette kan give indtryk af et psykisk angreb, fordi man føler sig presset af substansens tæthed.

Men at lære at sætte grænser ved at bevare sin personlige magt og forstå den energidynamik, man deler mellem mennesker og ting, gør det utroligt nemt at afhjælpe, efterhånden som man gør fremskridt.

Næste gang skal vi tale om – forbindelsessnore mellem dig selv og en anden, de æteriske, energetiske snore, der findes mellem vores relationer til mennesker, steder og ting. Indtil da må du have en god uge, hvor du tilpasser dig den guddommelige vilje og lyset på din unikke vej.

Forfatter

 • Lin Ajna G o m n t u

  fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen!
  Velsignelser og taknemmelighed, @Kesszero @Lisa @Lin @Thor @Laura @Anna-Maria.
  Videredistribution til ikke-kommerciel brug er udtrykkeligt ønsket.
  Som altid og overalt: Tro ikke på noget, test alt, og behold det bedste.
  Træk vejret dybt og lev i velstand og harmoni.
  🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer

  Vis alle indlæg
Translate »