IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

Naturlig orden

Basis 12-mekanikken repræsenterer den naturlige orden i den universelle tidsmatrix, en organisk skabelse og indre opretholdende arkitektur, der forbinder sig direkte med Guds kildefelt for en ubegrænset forsyning af bevidsthedsenergi. Dette er en open source-energistruktur, som i sagens natur kaldes Christos Blueprint.
Base 12, Christos Blueprints naturlige orden

Det guddommelige blueprint, som indeholder den oprindelige intention for den naturlige orden af bevidsthedsevolution i vores universelle skabelse, er kodet i base 12-mekanikken i Christos-blueprintet. På et kosmisk niveau kaldes den samme open source-arkitektur for Kryst-Krystallah, den forenede maskuline og feminine bevidsthedsenergi, der eksisterer i perfekt harmoni og balance i den organiske skabelse. De grundlæggende 12 universelle androgyne merkabafelter i Christos-Sophia omtales også som Kryst-Krystallah-arkitektur, da de udgør instruktionssættet for alle merkabafelter inden for alle tidslinjer og tætheder i alle universerne.

Udtrykket Kristus eller Christos, der bruges i denne sammenhæng, betegner således ikke det individ, der omtales som Jesus Kristus, som det læres gennem verdensreligionerne. Christos rækker langt ud over al betydning forbundet med planetarisk bevidsthed og beskriver faktisk tilstanden af evig Kosmisk Bevidsthed, den titel, der gives til en fri Kosmisk Borger.
Afvigelser forårsager skade

Overtrædelser af den naturlige orden: I løbet af mange millioner år har der været mange krigeriske konflikter, som har skabt afvigelser fra den naturlige orden og forårsaget en række aberrationer, såsom skader på det planetariske net og fragmentering af bevidsthedskroppe i hele vores univers. De primære historiske tidslinjeudløsende begivenheder i menneskets galaktiske historie, der skabte de mest alvorlige skader, såsom rifter og huller i rummets og tidens stof, var under Lyran-krigene, Orion-krigene og efterfølgende krige, der førte til den fuldstændige ødelæggelse af en hel planetarisk bevidsthed.

5D-planeten Tara eksploderede for millioner af år siden og blev som følge heraf suget ind i et sort hul, der fragmenterede hele den femtedimensionelle planetariske plan til 12 planetariske legemer i vores nuværende tredimensionelle solsystem. De 12 planeter er Merkur, Venus, Jorden, Mars, Maldek, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto, Nibiru og så stjernen Solen. Den nuværende videnskab anerkender kun otte af de tolv planeter i vores solsystem sammen med dværgplaneter. Med de 12 planetariske legemer kan vi igen bemærke den 12 basale matematik, der går igen og er repræsenteret i makrokosmos i vores solsystem.

Meget af den bevidsthed, der oprindeligt blev inkarneret på Tara, findes i øjeblikket på jorden og er blevet udsat for gentagen genbrug og fragmentering uden noget alternativ, der giver mulighed for fortsat bevidsthedsevolution eller biospirituel opstigning. Paliadorianerne legemliggjorde alle de genetiske stammeoptegnelser for planeten Tara, der eksisterede før ødelæggelsen af planetlegemet, og bevarede alle de genetiske optegnelser for racelinjerne i Moderens Aqua Ray. Efterhånden som Blue Flame Arc-teknologierne kommer online, giver det mulighed for reintegration af mange sjælsfragmenter gennem Moderens Aqua Ray. En opstigningsvej er forankret i materiefelterne, som giver mulighed for genetisk rehabilitering og genforbindelse med vores oprindelige Christos Blueprint, for at genoprette den direkte forbindelse til Gudskilden.

Forfatter

 • Lin Ajna G o m n t u

  fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen!
  Velsignelser og taknemmelighed, @Kesszero @Lisa @Lin @Thor @Laura @Anna-Maria.
  Videredistribution til ikke-kommerciel brug er udtrykkeligt ønsket.
  Som altid og overalt: Tro ikke på noget, test alt, og behold det bedste.
  Træk vejret dybt og lev i velstand og harmoni.
  🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer

  Vis alle indlæg
Translate »