IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

Lejre Kommune 10-11.08.2023

Dette sker virkelig og er sandheden om det danske system.

Her er en nylig rapport fra en god ven.

14 årige barn er bliv tvangsfjernet uden saglig begrundelse.

Sted: Lejre Kommune 10-11.08.2023

Sagen er ikke afluttet

Goddag.

I jeres sagsnummer xxxxxxxxxxxxxxxx anmodes hermed om fuld aktindsigt.

Jeres betjente har begået talrige overtrædelser på adskillige love regler og menneskekonventioner.

I har krænket levende mennesker på deres ejendom.

Jeres betjente har gennempryglet undertegnede foran min kone og min fjorten årige datter.

I laver voldeligt hærværk/indbrud på vores ejendom, sprænger jer vej ind i soveværelset hvor vi helt naturligt havde forskanset os.


I har 8-10 betjente der tæsker løs på undertegnede brækker min arm, bøjer ribben og mange andre skader – alt dette lige foran min kone og fjortenårige barn som I påstår at beskytte ud fra en kommunes løgnagtige påstande om mistrivsel uden beviser af nogen art.
Kommunen fik endda lov til at tale med vores datter og de kunne ved selvsyn se hun havde det godt. De forlangte at komme ind i huset på trods af, at de allerede har luret ind af alle vinduer og døre.

I anholder undertegnede uden at oplyse rettigheder og hvad forbrydelsen består af. Herefter kører I undertegnede til hospitalet for at løslade mig så snart I havde bortført vores datter.

I har nægtet adskillige henvendelser om at optage bortførelsesrapport efter opringninger på 112 og 114 så vi havde bevis for bortførelsen.

Udover fuld aktindsigt bedes oplyses samtlige betjente og øvrige involveredes navne, deres adresser og deres personnumre i jeres politiforretning i går på vores adresse
Dette gælder også for de ansatte fra kommunen – 4-5 styk samt låsesmeden.

Af hensyn til sagen videre forløb, anmodes hermed om, at I hastebehandler denne anmodning, da vores barn i skrivende stund stadig er bortført.

Den 14 årige barn er bliv tvangsfjernet uden saglig begrundelse i teksten.

Forfatter

Translate »