IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

Hvordan kan jeg starte?

Vi er klar over, at der er så stor variationer i de enkelte opstigningsstadier, og at vores materiale her kan være overvældende at navigere rundt i. Tag kun det til dig, som føles rigtigt for dig, og kassér resten. Vi har dog nogle hurtige forslag til, hvordan du kan begynde lige nu. Tag en 30-dages udfordring med 12D Shield og refokusering af dit Ego Mind, og se de resultater, du får ved daglig brug!

Det følgende er vigtige oplysninger og trin, der introducerer dig til DV-materialet og giver dig værktøjer, du kan bruge med det samme! Gennemse og afprøv alt materialet, som du føler dig vejledt, men bemærk: Opstigningsmaterialet er tæt pakket med information og ofte overvældende for folk, der for nylig har stiftet bekendtskab med disse termer. Tag det i dit eget tempo, men vær konsekvent og dedikeret i din praksis, og du vil opleve mange forbedringer, f.eks. i mental og følelsesmæssig frihed.

Aktivér dit 12D-skjold som en daglig meditationsøvelse for at styrke dig.
-Ryd negative ego-frygtprogrammer, og øv dig i at holde op med at bruge følelsesmæssig manipulation.
-Mental disciplin gennem hengiven nu-øjebliksbevidsthed og brug af meditation til at udvide bevidstheden.
-Løs følelsesmæssige konflikter i smertekroppen. Vær villig til at heale de mentale og følelsesmæssige områder med kognitiv dissonans.
-Sig, hvad du mener, og mener, hvad du siger.
-Find en daglig spirituel praksis, såsom DV Core Triad Daily Techniques.

Alle disse trin er en del af at forpligte sig til DV Core Triad-praksisserne hver dag.

Uddan dig selv

At gennemskue, hvilke tankeimpulser der stammer fra lavere-højere selv- og tankekontrol-agendaer. Lær at mærke efter, udvikle HSP og selvkilde personlige tanker. Hvad tænker du på? Er det åndeligt sundt?
Lær at være psyko-emotionelt afbalanceret for at skabe et centreret spirituelt selv (se nedenfor).
At forstå den lumske natur af tankekontrol, der bruges på denne planet.
Udvikle en køreplan til at fjerne negative ego-impulser og udvikle immunitet over for tankekontrol og automatadfærd.
At gennemskue falske New Age-kanaliseringer eller -modaliteter eller formodede autoriteter, der ønsker at tage din magt eller manipulere gennem lavere følelsesmæssige tilstande. Undgå New Age-materiale, der er kapret med vampyrisme eller kultmentalitet.
At gennemskue følelsesmanipulation på de mange niveauer, den foregår på i dit liv, og blive fri for dens indvirkning på dig.
At tage 100 % ansvar for dine tanker og følelsesmæssige tilstande gennem personlig selvbeherskelse og indre bæredygtighed.
Dette udvikler din indre, personlige kraft til at tage magten i dit personlige rum – GSF!

Sådan refokuserer du dit sind

Ovenstående er en graf over en psykologisk centreringsmodel, der kan bruges til bedre at måle tanker, der går igen i begge polariteter. De to vigtigste polaritetsgrupper, som hjernen kan lide at beskæftige sig med, er “overlegne” eller “underlegne” tanker.

Når du bruger din mentale disciplin Refokuseringsteknik 1, skal du identificere tanken som stammende fra den negative egohjerne (reptilhjernen) og omvurdere den fra dens kontrol over din følelsesmæssige krop og dine andre selv. Når du falder ind i enten en underlegen eller overlegen tankeform, så mærk den straks som Negativt Ego og dis-identificer dig med tanken som definerende din værdi eller sande natur. Lad ikke negative tanker kontrollere dig. Fokuser igen, og bekræft det korrekte tankemønster.

Succes sker, når du ikke tillader dig selv at gå ind i “Auto Response”-triggere. Identificer den “udløsende” tankeform, og “ommærk” den straks, mens det sker i din opfattelse. Jo hurtigere du identificerer triggeren og holder op med at lade dit sind gå på “auto-pilot”, jo hurtigere vil du opleve succes gennem “lettelse”. Målet er ikke at føle en negativ reaktion eller følelsesmæssig ladning over for nogen tankeform, der plejede at udløse negative tanker, såsom panik og angst. Du ønsker at forblive i en neutral association til det udløsende tankemønster. Når du korrigerer tanken, kan du mentalt beordre neutral association til mønsteret for at korrigere det.

Forespørgsel om opmærksomhed

Hvad er din prioritet i dit liv? Hvor placerer du din opmærksomhed og dit fokus?

Uden et klart fundament for at udvikle den indre kerneessens som vores første prioritet, kan vi blive bombarderet med energetisk slim og blive en dørmåtte, et offerlam eller parasitføde. Det får vores energetiske krop til at blive tilsløret af astralt snavs og derfor eksistere i en forvirret tilstand af indre opfattelse. At være uklar og styret af egodomme i enhver form for opfattelse, hvad enten det er over for dig selv eller andre, er energetisk drænende og helt uholdbart på den nye energiplatform. Af disse grunde må vi lære at blive bevidste om vores tanker og følelser, såvel som vores adfærd og den indvirkning, de har på os selv og andre.

At udvikle selvbevidsthed sker ikke automatisk gennem læsning af bøger eller mentale koncepter. Det er gennem specifikke aktiviteter og følelsesmæssige oplevelser, at vi er i stand til at øge vores iagttagelsesevne. Det er evnen til at observere eller bevidne, der giver os den personlige kraft til at ændre vores grundlæggende overbevisninger (når vi bliver gjort opmærksomme på dem), som kan være destruktive eller skabe blokeringer, så vi kan komme i kontakt med vores indre ånd.

Hvordan påvirker dine tanker og ord, hvordan du har det?
Hvordan driver dine instinktive ønsker ubevidst din adfærd?
Hvordan påvirker skjulte kerneoverbevisninger din daglige lykke?

Lav en opgørelse over dine personlige tanker, og identificer dem som mindreværdige eller overlegne, eller som kærlighedstanker eller frygttanker. Træf et valg lige nu om, hvilke tanker du vil eje, og hvilke du vil forkaste. Brug ovenstående spirituelle selvcentreringsmodel som et mål for at holde dit sind i balance og forblive i centrerede kærlige og neutrale tanker. Hvor længe kan du blive der i midten? Gør det til et mål at forbedre din evne til at blive i essensen og energien af de nøgleord, der opretholder dit spirituelle center. Bring dig selv tilbage til centrum med åndedrættet, og anvend neutral association til omstændigheder, når du falder ud af indre balance.

Overlegen tænkning: Intolerance, utålmodighed, arrogance, manipulation, angreb, vrede, fordømmende tænkning.
Mindreværdig tænkning: Bekymring, lav selvkærlighed eller selvværd, jalousi, skyldfølelse, sår, frygt, tilknytning, martyrium.

Hvad er dine overbevisninger?

Motivation påvirker opfattelsen, opfattelsen påvirker overbevisningerne, overbevisningerne påvirker handlingerne.

Motivationer
Opfattelser
Overbevisninger
Handlinger

De tre største motivationsproblemer, der skal overvindes i den buddhistiske tradition, er grådighed, vrede og illusion. Hvis disse udgør en stor del af din motivation, kan dine opfattelser, overbevisninger og handlinger blive fordrejet. Dette kan være en nyttig model til at forstå os selv bedre samt motivationen hos andre omkring os.

Kritisk tænkning

Kritisk tænkning er den proces, hvor man aktivt og dygtigt konceptualiserer, anvender, analyserer, syntetiserer og evaluerer information for at nå frem til et svar eller en konklusion, baseret på en nøjagtig vurdering af forholdene, konteksten og den rette dømmekraft.

Når vi udvikler større evner til nøjagtig vurdering af de forhold, vi udsættes for, bliver vi nødt til at integrere den mentale krops evner til kritisk tænkning med vores hjertes intelligens, såsom at udvikle vores intuitive følelser og højere sensorisk opfattelse for at få en højere grad af personlig klarhed.
Personlig integritet

Personlig integritet er kvaliteten ved at være sandfærdig og ærlig over for sig selv og andre, ved bevidst at tilpasse sin personlige adfærd og sine handlinger, så de er i overensstemmelse med ens eget personlige værdisystem, moralske principper og etik. Det kræver generelt et personligt valg og en forpligtelse til at holde os i overensstemmelse med personlige værdier og etiske standarder, så vi mener, hvad vi siger, når vi taler.
Opbygning af selvværd

Selvværd er værdien af en persons værd, og der er mange faktorer, der spiller ind, især når det gælder om at hjælpe en person med at få større selvtillid, hvilket også er en primær faktor, når det gælder om at etablere en persons syn på personlig inspiration og føle sig som en succes. På den spirituelle opstigningsvej er det afgørende at anerkende vigtigheden af karakteropbygning som en nødvendig del af at have selvkærlighed og selvaccept for at komme videre gennem blokeringer af selvbedrag. Når vi har lavt selvværd, vil vores psykologiske forsvarsmekanismer blokere for, at vi kan komme videre og udvikle os i livet. Hvis man forstår, at man er en elsket og værdig åndelig beholder for Gudskildens ånd, vil man begynde at lære, at selvkærlighed er kernen i selvaccept, som er den kvalitet, man skal opbygge for virkelig at føle og opleve Guds kærlighed til os alle. Når vi føler kærlighed til os selv, opbygger vi indre selvtillid, som yderligere opbygger vores tillid til livet.

Retningslinjer i første triade af evolutionsfasen

Dette er den første triade af åndelig opvågnen, hvor livslektionerne er prøver på personlig selvbeherskelse, hvor man er opmærksom på og fokuserer på at lede sin bevidsthed. Disse er beregnet til at støtte harmonien, efterhånden som man udvikler og udvider sin bevidsthed.

Spørg og forhør dig om din sjæls vej og dens formål.
Lyt, lær hjertets sprog, som er sjælens højere sanseopfattelse, og handl i overensstemmelse med din sjæls vejledning.
Udvikl din indre forbindelse til sjælen, som erstatter al afhængighed af de ydre forbindelser eller opfattelser af virkeligheden, slip frygten for at blive bedømt af andre.
Lev et liv, der er i overensstemmelse med din sjæl og dine formål, og som tjener som et eksempel for andre. Praktiser 12D Shield, Law of One og GSF-adfærd.
Fjern negativt ego, frygt og følelsesmæssig smerte i de nedre chakracentre, bliv bevidst om, hvordan det ubevidste sind, det instinktive sind og det bevidste sind fungerer.
Øv dig i at give ubetinget kærlighed og medfølelse til andre, og lær at elske dig selv og øve dig i empati.
Lær mere om opstigning, Kundalini og den spirituelle proces med at vække ens bevidsthed for at hjælpe med at fjerne Ego/Personlighed-frygt, der skaber smerte og forvirring omkring denne naturlige proces (se Fire faser af spirituel evolution – kommer snart). Læs også: https://danmarkvaagner.dk/dv-kerne-triade/

For at starte kan du også læs vider på: https://danmarkvaagner.dk/udvid-din-bevidsthed/

Forfatter

 • Lin Ajna G o m n t u

  fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen!
  Velsignelser og taknemmelighed, @Kesszero @Lisa @Lin @Thor @Laura @Anna-Maria.
  Videredistribution til ikke-kommerciel brug er udtrykkeligt ønsket.
  Som altid og overalt: Tro ikke på noget, test alt, og behold det bedste.
  Træk vejret dybt og lev i velstand og harmoni.
  🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer

  Vis alle indlæg
Translate »