IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

Grundlæggende energetiske koncepter – del3

Ubesværethed
De naturlige love, der styrer universets energetiske verden af kræfter, er ubesværethed. At spare på energien for at maksimere resultaterne er organisk for den spirituelle kilde. Når vi anvender energetiske koncepter og forsøger at bruge dem i vores liv, ønsker vi at øge vores styrke og effektivitet ved at lære, hvordan vi bevarer de energetiske ressourcer og styrer dem ubesværet. Brugeren vil lære at ændre egoets paradigme med stress, anspændthed og en enorm indsats for at opnå resultater. Vi er blevet konditioneret og gjort til slaver af at arbejde under opslidende forhold for at opnå en formodet succes i vores 3D-verdens sociale forpligtelser. Med de skiftende forandringer på planeten Jorden får vi mere støtte til at lære, hvordan vi kan leve i udveksling med det spirituelle kildelys ved hjælp af bevarelse og ubesværethed. Ligesom naturens kræfter bevæger sig ubesværet for at generere kraft, kan man lære at efterligne naturens kræfter ved at lade kroppen og sindet efterligne naturen. Vær til stede, tillad og tilpas dig let til skiftende omstændigheder. Lær at udvikle energisk ubesværethed i forbindelse med sessioner og i hele din livsstil, så du bliver mere effektiv i forbindelse med fysiske opgaver. Ved at reducere mental og fysisk stress og anstrengelse i kroppen bliver man mere intuitiv med kreative løsninger til at løse og rydde op i problemer.
Smidighed i bevægelse
Generel smidighed og afslapning af både sind og krop vil i høj grad forbedre HSP-udviklingen og dens relaterede kommunikationsforbindelser. Når vi er mentalt polariserede i behovet for at kontrollere svar og resultater, eller vi er nødt til at forsvare vores trossystemer mod frygt, spænder vores krop op og indsnævrer energiflowet. Fra denne tilstand vil du have en tilbøjelighed til at kanalisere dine indre børnepersonligheder og egopræferencer, da den information, der modtages, kun kan nå udvekslinger på de lavere vibrerende niveauer.  Når et væsen er indsnævret, lukker energimodtagerne til. Når et væsen er flydende og afslappet, åbner energimodtagerne sig. Vær villig og åben til at acceptere de svar, du måtte modtage, uden at dømme. Vær bevidst om og opmærksom på din krops reaktioner. Åbn ikke et sessionsfelt, hvis du er vred, oprevet eller meget anspændt. Lyt til din krop, behandl den med omtanke, og åbn en session, når din biorytme føles afslappet og åben. Åbn en session, hvor du kan indstille det personlige rum. Med øvelse og tilgængelige teknikker vil du disciplinere dit sind og dine følelser fra at overvælde din effektivitet. Jo mere vi frigør os fra vores behov for at kontrollere de ydre påvirkninger og lærer at tillade og acceptere dem, jo hurtigere kan vi tilpasse os. Hvis du har brug for yderligere vejledning, kan du se skemaet over den spirituelle selvcentreringsmodel (Ego Discipline 2 i HGS’ teknikafsnit) for at lære, hvordan du kan fokusere dit sind på afslappede tilstande.
Styrkelse af kerne eller centrering
At opbygge styrken i det spirituelle hus (kroppens tempel) ved at styrke den indre kerne er obligatorisk for at legemliggøre dit spirituelle lys og forstærke dets intelligenser. At opbygge den indre kerne er det første mål og det vigtigste skridt for at sikre din succes med de effektive og hurtige resultater, der kan opnås ved brug af dette system. Den spirituelle lyskrop er en høj energetisk frekvens, og det fysiske selv skal tilpasse sig og indstille sig på at være kongruent med at huse din spirituelle lyskilde. Når man åbner et felt til en session, skal man være spirituelt centreret fra sin indre kerne for at løse polaritetsubalancer.
12 D Shield-teknikken og Axiatonal Alignment, som vil blive lært i løbet af dette system, er en sådan teknik til opbygning af kernen. Derudover styrker et mentalt fokus på kroppens midterlinje enhver svaghed med det samme. Hvis du placerer din højre hånd langs kroppens midterlinje (langs hara-linjen), vil det øge din styrke med det samme. Mens du lukker øjnene, placerer du din højre hånd på dit stille punkt/centrum og trækker vejret dybt, mens du fokuserer på dit kernecentrum og mentalt siger “kerne”. Centrering af kernen styrker din fysiske og mentale krop med det samme. Afbalancering af din kerne relaterer også til den korrekte justering af kroppen og dens struktur.  Man kan scanne for at teste, om disse forhold til kropsstrukturen og den energetiske struktur er i balance. Test balanceforholdet mellem top til bund, bund til top, inderside til yderside, yderside til inderside, forside til bagside, bagside til forside. Eller når du har brug for at balancere til midten, så fokuser mentalt på disse kommandoer, mens du trækker vejret dybt og holder din højre hånd over din midterlinje.  Afbalanceringsøvelserne kan anvendes på ethvert kropsligt system eller struktur. (f.eks. centralnervesystemet, hjernen osv.)

Organisk vs. uorganisk
Inden for systemet af energetiske kræfter, der har indflydelse på planeten og menneskeheden, har vi energier, der er organiske eller uorganiske, naturlige eller unaturlige i deres arkitektur. Organisk og naturlig energi og dens arkitektur er defineret som balancen mellem kræfter, der eksisterer i harmoni med naturen og derfor i harmoni med de universelle naturloves cyklusser. Uorganisk og unaturlig energi defineres som det, der eksisterer som en kunstig struktur for at replikere eller generere energier, der er i uoverensstemmelse med de universelle naturlove. Uorganiske energier genereres af kunstige systemer, der replikerer kræfter for at erstatte naturlovene og i sidste ende medfører død, sygdom og ødelæggelse, hvis de ikke bringes i balance. Når en person f.eks. vælger at manipulere andres energier og ressourcer for egen vindings skyld ved at lyve udadtil og kontrollere den indflydelse, han har på andre, defineres det som “kunstigt og uorganisk”. Denne person har opstillet kunstige strukturer for at udnytte andre ved at repræsentere det modsatte af det, han siger, han repræsenterer.  Dette er uorganisk i forhold til de naturlige energilove.
Man kan bemærke, at ting i naturen repræsenterer sig selv som det, de er, og ikke skjuler det, de ikke er. En fugl i sin naturlige tilstand opfører sig ikke som en hund, da fuglen reagerer på sin naturlige skabelsesplan. Hvis fuglen udsættes for syntetiske kemikalier (uorganiske), kan den mutere til uorganiske sygdomstilstande, som hurtigt vil forringe racen fra dens oprindelige plan og muligvis forårsage udryddelse.
Et andet eksempel: Hvis et negativt rumvæsen implanterer tankekontrol i et menneske og manipulerer med dets tanker uden dets bevidsthed eller samtykke, er det en overtrædelse af naturlovene. Det “implantat”, der bruges, er kunstigt og ikke organisk for personen. Fordi det ikke er organisk, kan det skabe sygdom, smerte eller enorme traumer, der skaber skismaer i personen.  Jo flere skismaer en person har, der blokerer for selvbevidsthed, jo mere sjælsfragmenteret bliver vedkommende.  Al indblanding og manipulation, der afbryder og blokerer strømmen af en persons åndelige kilde (organiske) lys, er en overtrædelse af naturlovene. Fortsat overtrædelse af naturlovene medfører genetisk forringelse, fysisk og psykisk sygdom og i sidste ende udryddelse af en art, hvis der ikke rettes op på det.
Når man lærer at observere og skelne energisignaturer, vil man gerne vide, om den energi eller arkitektur, man forbinder sig med, er organisk eller uorganisk i forhold til ens energetiske og fysiske person. Dit mål er at fjerne alle uorganiske energier og deres arkitektur fra at forstyrre din krop for at skabe det rum, der gør det muligt for dine organiske spirituelle energier at få fuldt hus i din naturlige person. Fjernelsen af uorganiske energier vil muliggøre en naturlig opbygning af ens indre kerne, som vil være fundamentet for sammensmeltningen med ens spirituelle-energetiske kroppe.
Medfølende vidne
Uden et klart fundament for at udvikle den indre kerneessens som vores første prioritet, kan vi blive bombarderet med energetisk slim og blive en dørmåtte, et offerlam eller parasitføde. Det får vores energetiske krop til at blive tilsløret af astralt snavs og derfor eksistere i en forvirret tilstand af indre perception. At være uklar og styret af egodomme i enhver form for opfattelse, hvad enten det er over for dig selv eller andre, er energetisk drænende og helt uholdbart i den nye energiplatform.  Når vi tænker på medfølelse i disse termer af god eller dårlig (eller vi udvikler selektiv medfølelse), har vi mistet kerneessensen af, hvad sand åndelig medfølelse faktisk er.
For at opnå det intelligente design af Guds uendelige medfølelse for alt liv er det vigtigt at legemliggøre en neutral observatørbevidsthed, der afbøjer alle dømmende personlige synspunkter og dens tilknytning til resultatet.
Medfølelsens kraft styres naturligt af det intelligente design af Guds levende essens, når den er legemliggjort i et menneske, der har opnået en neutral observatørtilstand. Denne levende essens healer kroppe, ændrer tidslinjer (løfter resultater), afslører bedrag, aktiverer lyskroppen, henter sjælsfragmenter og forbinder sig til det universelle sinds rene geni for at løse alle energetiske konflikter mellem parterne. Den er intelligent designet til at skabe forening, og dens kerneessens søger at løse, forsone, rehabilitere og harmonisere. At legemliggøre det medfølende vidne sammen med dette system er det ultimative alkymistiske værktøj i Guds Liquid Light Technology-kit!

Forfatter

 • Lin Ajna G o m n t u

  fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen!
  Velsignelser og taknemmelighed, @Kesszero @Lisa @Lin @Thor @Laura @Anna-Maria.
  Videredistribution til ikke-kommerciel brug er udtrykkeligt ønsket.
  Som altid og overalt: Tro ikke på noget, test alt, og behold det bedste.
  Træk vejret dybt og lev i velstand og harmoni.
  🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer

  Vis alle indlæg
Translate »