IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

Threefold Founder Flame

Der er tre oprindelige lydfelter af urorden, som udgør stråleaspekterne af hele vores universelle skabelse i den universelle tidsmatrix.

Solar Rishi er den første triade af lysmanifestationer, der udgør den universelle treenighed, som projiceres fra Smaragdordenen og den Blå Flamme, Guldordenen og den Gyldne Flamme og Ametystordenen og den Violette Flamme fra Gudskildefeltet, den Trefoldige Grundlæggerflamme eller den Kosmiske Treenighed.

 • Den første emanation af det primære lydfelt, som repræsenterer den første individualisering af Gudskilden, er smaragdordenen. En del af den kosmiske treenighed.
 • Den anden emanation af det primære lydfelt, som repræsenterer den anden individuation af Gudskilden, er Guldordenen. En del af den kosmiske treenighed.
 • Den tredje emanation af det primære lydfelt, som repræsenterer den tredje individualisering af Gudskilden, er Ametystordenen. En del af den kosmiske treenighed.

Tilsammen kaldes de også Grundlæggerne og den Trefoldige Flamme, som udgør GSF-triaden. Den Trefoldige Grundlæggerflammes gestalt af Lyd-Lys Universel bevidsthed kaldes Vogternes Vært. Aurora fra de syv højere himle i Andromeda svarede på Guardian Hosts opråb og har sluttet sig til dem for at beskytte denne særlige universelle tidsmatrix. Som et resultat har vi også Omniversale Gudskilder, der kaldes Aurora-værten, og som også er forbundet med den primære Guardian Host.

De tre universelle grundlæggerstråler er den universelle treenighed og består af den blå stråles moderbue, den violet-magenta stråles faderbue og Christos’ gyldne strålesol.

Den Universelle Treenighed er det første lys fra EN BLÅ FLAMME i 13D, det andet lys fra EN GULDFLAMME i 14D og det tredje lys fra EN VIOLET FLAMME i 15D.

Sammen udgør de den treenighed, der udgør den trefoldige grundlæggerflamme for hele vores universelle tidsmatrix.

Femte harmoniske univers

For mennesker findes disse bevidsthedslegemer i alle densiteter og er aspekter af det højere selv og Lyslegemet. Disse aspekter kaldes Identitetens Stationer.

I det femte harmoniske univers i 13D-14D-15D findes de tre lag af Rishi-matrixen eller den trefoldige grundlæggerflamme eller GSF-flammen.

Disse kollektive bevidsthedslegemer findes på planeten Jorden i alle densiteter og er aspekter af de fremtidige tidslinjer og planeten Jordens Lyslegeme. Jordens bevidsthedslegeme er direkte forbundet i alle harmoniske universer med den menneskelige bevidsthed, som er dets livsformsudtryk i alle densiteter.

I det femte harmoniske univers er der ingen dimensionalisering i materieformer, derfor er der ingen planetariske kroppe eller menneskelige former. I femte tæthed, hvor bevidstheden ikke manifesterer sig i materie, kaldes dette område for præ-materie. De tre primære lys- og lydfelter rummer stråleudtrykkene af Moderbuen, Faderbuen og Christos‘ gyldne strålesol, Guddommens treenighed, hvorfra alle biologiske former er skabt i alle de harmoniske universer.

Det Interdimensionelle Frie Verdensråd

Smaragdordenen er de oprindelige grundlæggere af de Interdimensionelle Frie Verdensråd, som et resultat af den Paliadorianske Pagt, der skal sikre, at alle sjæle, der er gået tabt i Fantommatrixen, vender tilbage til Gudskilden. Som følge heraf kaldes planen om at genoprette åndelig frihed og opstigning til sektionerne Tara i den faldne matrix også for Smaragdpagten.

Smaragdordenen Oraphim

Oraphim er Christos’ dobbelte diamantsollegeme, som er her på planeten for at lede de trefoldige grundlæggerfrekvenser til at reparere arkitekturen i det planetariske gitter samt kommunikere med Aurora til Aurora Krystal Matrix Re-Encryption of Elemental Body-projekterne med Master Christos Collective, et konsortium af væsener fra de syv højere himmelriger.

Grundlægger Aqua Blue Ray

Jordkernechakraet er akvamarin og forbindes til den universelle moderbue i bunden af 12D-skjoldet 12″ under fødderne og ind i jordkernen. Dette er den ægte Blue Ray-aktivering af Mother Arc. For at forbinde os med grundlæggeren af Aqua Blue Ray og genvinde vores Guds Moder-princip for planeten og menneskeheden, forbinder vi os med Aqua Blue Ray of Mother Arc. Den blå stråle var tidligere under kontrol af Melchizedeks værtskab på vores planet. Siden den sumerisk-egyptiske invasion var Moder Arks Aqua Blue Ray ikke i jordens kerne, og derfor havde jorden mistet sit Moder af Gud-princip og kvindelige Kristus Sophianic Body-princip. Opstigningscyklussen handler om at genvinde Kristus- og Moderprincippet for planeten. Siden den sumerisk-egyptiske invasion var Aqua Blue Ray en fragmenteret blå stråle, der blev brugt af Melchizedek- og Michael-familiens kræfter. I 2009 blev Mother Arc genantændt i jordens kerne og i mange Mother Arc Hubs Gates på jordens overflade. Vi har nu adgang til vores Moder af Gud, indehaveren af den grundlæggende Aqua Blue Ray og videre ind i den kosmiske æter, der åbner den 13. port ind til Neutronvinduet, som forbinder os med Aurora og Krystalstjernen.

Grundlæggerens blege guldstråle

For at forbinde os med Founder Gold Ray og genvinde vores Christos Sun og Daughter of God-princip Christos-Sophia for planeten og menneskeheden, forbinder vi os med Gold Ray of Rishic Suns. Guldstrålen var tidligere under kontrol af Golden Eagle Grid-forvrængningerne og de faldne engles skader på vores planet. Siden det luciferiske oprør har Golden Eagle Grid og Gold Ray lidt under enorme forvrængninger. For at hjælpe med at reparere denne skade på den serafisk-aviære bevidsthed, der udgør Gold Ray og GEG, har Vogterne forsøgt at helbrede planetens maskuline princip og dens Rod-funktion gennem Salomons Skjold.

Grundlæggerens blegviolette-magenta stråle

For at forbinde os med Founder Magenta Ray og genvinde vores Fader af Gud-princip Father Arc for planeten og menneskeheden, forbinder vi os til Father Arc’s Magenta Ray. Den Magenta Stråle var tidligere under kontrol af forvrængningerne fra invasionen af de Planetariske Logoer, der havde forvrænget dens ledsager 7D Violet Stråle alvorligt, som forbinder sig til 1D Jordens kerne for at fusionere med Moder Arks Aqua stråle. Månekædens slægter sendte magnetiske feltforvrængninger for at fremme Archon Controller patriarkalske dominansarketyper til det maskuline, som manifesterede genetisk skade på vores planet.

Moderbuen er det, der har bragt Den Hellige Fader frem igen og genvundet hans bevidsthedsdele til planeten jorden.

Solar Rishis tilbagevenden

Hele den Universelle Tidsmatrix, vores Mælkevejssystem, er skiftet til det højere frekvensdomæne i de ikke-dimensionaliserede Kosmiske lag af Gudskildefeltet som en Opstigningsværts Failsafe Plan. Udvidelsen til disse tre nye bånd af skabelsen af det kosmiske Gudskildefelt giver mulighed for, at Solar Rishi, den første triade af lysmanifestationer, der udgør den Universelle Treenighed, kan vende tilbage. De Universelle Solar Rishi er den Trefoldige Grundlægger Flamme gestaltbevidsthed, der eksisterer i præ-materie og er det, som alle biologiske former er blevet skabt af i de Harmoniske Universer. For nylig, under de næste stadier af den planetariske opstigningscyklus, har Solar Rishi påbegyndt deres nedstigning fra før-stoflagene og ind i skabelsens kerne, som forbinder sig med stofverdenernes dimensioner.

Solar Rishis tilbagevenden til materieverdenerne er en betydningsfuld begivenhed, som har skabt massive påvirkninger af denne virkeligheds tidslinjearkitektur og medført strukturelle ændringer og bølger af dyb cellulær transformation i den individuelle, kollektive bevidsthed og hele den planetariske sfære. I denne fase er den planetariske arkitektur gået ind i Solar Rishi-matrixens spirituelle indvielse, Kee Ra Shas trebølgede flettede kommunikation. Omkring slutningen af dette år vil Solar Rishi-matrixen have flettet sig selv og forankret hele Rishi-matrixen i den planetariske stav med det formål at integrere den universelle treenighed i denne materies organiske tidslinje.

Emerald Founder Records

De kosmiske grundlæggere lovede os med Smaragdpagten, at alle sjæle i dette faldne univers til sidst ville blive fundet og bragt tilbage til deres oprindelige åndelige hjem. Dette var den oprindelige guddommelige plan for åndelig opstigning, den evolutionære rejse gennem de astrologiske tidsaldre og tidslinjer, som ville lette vores vej hjem, så vi kunne huske vores guddommelige formål og blive genforenet med Gud.

Grundlæggerens Kapselsten

Nylige udvidelser i triaden af 22D, 23D og 24D kildefelter, der blev afsluttet under Skyttens solcyklus i januar 2023, afslørede Guddommens grundlæggerhjørnesten eller den trefoldige grundlæggerflamme i den parallelle universelle tvillingematrix som 22D rubinflammen, 23D safirflammen og 24D smaragdflammen. Oraphim og Sirius B Maharaji holdt 23D safirlegemets skabelon for Smaragdordenens Kosmiske Moder til tredobbelte sofianske datterarkitekturer, som endelig er ved at blive realiseret med begivenheder, der finder sted over hele kloden nu.

Forfatter

 • Lin Ajna G o m n t u

  fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen!
  Velsignelser og taknemmelighed, @Kesszero @Lisa @Lin @Thor @Laura @Anna-Maria.
  Videredistribution til ikke-kommerciel brug er udtrykkeligt ønsket.
  Som altid og overalt: Tro ikke på noget, test alt, og behold det bedste.
  Træk vejret dybt og lev i velstand og harmoni.
  🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer

  Vis alle indlæg
Translate »