IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

Tænkeren og validatoren.

En tænker er den del af hjernen, der skaber tanker og idéer, mens verifikatoren er den del af hjernen, der bekræfter disse tanker og idéer som sande.

Tænkeren tænker.
Verifikatoren bekræfter.
Under dette indlæg vil jeg forklare begge forhold i din psyke.
Så er vi i gang…

Tænkeren er den del af vores hjerne, der skaber tanker og idéer.
Tænkeren er noget som kilden til vores inspiration og kreativitet.
De tanker, vi har, er dannet af tænkeren.
Den virkelighed, vi oplever, er udtænkt af tænkeren, længe før vi lever den.

Validatoren er den del af vores hjerne, der bekræfter de tanker og ideer, vi har, som sande.
Validatoren analyserer oplysningerne og leder efter beviser, der understøtter disse tanker og idéer.
Validatoren forstærker også kerneoverbevisninger og afviser nye idealer, når den kører på autopilot.

Tænkerens og Validatores/Undersøgers funktionsmåde:
Tænkeren og undersøgeren arbejder sammen.
Tænkeren genererer idéer, mens eksaminatoren verificerer og validerer idéerne.
Undersøgeren fremhæver beviserne og kasserer ALT, der ikke stemmer overens med vores overbevisninger.
Men hvilke overbevisninger har vi?

Begrænsninger for tænkeren og undersøgeren:
Der kan være begrænsninger i den måde, hvorpå tænkeren og undersøgeren arbejder.
Nogle gange genererer vores tænker falske eller vildledende idéer….
Og vores kontrollant kan bekræfte disse idéer som gyldige.
Dette skaber en falsk tro eller kognitiv forudindtagethed.
For at træffe bedre beslutninger bør vi altid tænke kritisk:
– Evaluere forskellige perspektiver
– sætte spørgsmålstegn ved dine overbevisninger
– Undersøge ALT objektivt og uden at være drevet af en oplevelse

Vi bør være opmærksomme på tænkerens og undersøgerens begrænsninger og ikke stole på dem alene til at danne vores overbevisninger.
Sammenfattende kan man sige, at det at træffe vores egne valg og tage ansvar hjælper os med at forstå de kognitive processer bag vores tanker og overbevisninger.

Forfatter

 • Lin Ajna G o m n t u

  fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen!
  Velsignelser og taknemmelighed, @Kesszero @Lisa @Lin @Thor @Laura @Anna-Maria.
  Videredistribution til ikke-kommerciel brug er udtrykkeligt ønsket.
  Som altid og overalt: Tro ikke på noget, test alt, og behold det bedste.
  Træk vejret dybt og lev i velstand og harmoni.
  🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer

Translate »