IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

Lys-akkretion

Forklaring af processen med lysakkretion i det personlige auriske felt.

Opstigning til højere og højere vibrerende lysfelter er en særlig proces, der involverer tre hovedniveauer for den menneskelige krop. Processerne “indvielse”, “akkretion” og “aktivering”. Når du “indvies” til de højere dimensionelle lysfelter, får dit auriske felt adgang til forbindelsen til den pågældende frekvenskvalitet på det dimensionelle plan og dets frekvensbølgespektrum. Efterhånden som det auriske felt smelter sammen med det dimensionelle frekvensfelt, begynder det at “akkumulere” eller absorbere den pågældende frekvens i sit personlige auriske felt. Efterhånden som væsenets personlige auriske felt bliver fyldt op til sin kapacitet, lagres den nye lysfrekvens og forankres derefter permanent i kroppen. Ved denne forankring af frekvensens oktaver opløses visse chakraforseglinger, og derefter sker der en “aktivering”.

Aktiveringen tjener til at stimulere DNA og derved skabe nye neurologiske strukturer til at opfatte disse højere vibrerende lysfelter. Disse højere vibrerende lysfelter er også dimensioner, som et højere aspekt af vores selv oplever på samme tid. Vi smelter så sammen med dette aspekt af vores højere selv og bliver det højere selv, der smelter sammen med den fysiske personlighed. Egoet opløses, og den observerende vidnebevidsthed bliver det fysiske fartøjs styrer. Når vi gennemgår lysforøgelse, kan vi opleve en række forskellige opstigningssymptomer, fysiske, mentale, følelsesmæssige eller åndeligt-energetiske.

Polariteter af disse konkurrerende kræfter i vores kollektive menneskelige bevidsthed vil undergå transmutation i vores individuelle kroppe. Ved visse tærskler for frekvensaktivering vil både mørket og lyset blive ekstremt forstærket, og valget om at dirigere lyset til at opløse mørket er et valg, der træffes i autoritet over det fysiske køretøj. Det valg er altid op til den enkelte. Selv hvis individet er manipuleret af frygt og negativitet, er valgets magt altid inden for individets rækkevidde til at træffe valg om at genvinde suverænitet ved at vælge den guddommelige viljes autoritet over den personlige vilje. For at modtage alt – må man give alt.

Denne cyklus fortsætter og fortsætter i mange fremtidige cyklusser af sjælens evolution, her på Jorden og hinsides. Opstigningen markerer dog en vigtig forskel fra andre evolutionære cyklusser. Planetarisk opstigning betyder, at man potentielt er befriet fra genfødslens cyklusser ind i den 3. dimension af slaveri og lidelse, hvis man vælger at deltage.

På dette vigtige tidspunkt er der flere væsener med høj bevidsthed inkarneret på det fysiske 3D-plan end nogensinde før. Efter at have perfektioneret et vist niveau af fysisk beherskelse gennem chakraindvielserne, er de udelukkende her på planeten som en tjeneste for menneskeheden. Disse “Opstegne Mestre” vælger at inkarnere på Jorden i bestemte cyklusser for at støtte og arbejde for menneskehedens oplysning. Mange af disse opstegne sjæle fødes i øjeblikket på Jorden og er frivillige sendt fra Starseed eller Indigo Races. De har udviklet deres åndelige kroppe til at tjene andre og har svoret, at ikke én sjæl må lide i åndeligt mørke. Det er en af hovedprincipperne i “Law of One“. Disse medfølende og kærlige væsener er også blevet omtalt som “Boddhisattva’er” i østlig mystik gennem tiderne.

Forfatter

 • Lin Ajna G o m n t u

  fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen!
  Velsignelser og taknemmelighed, @Kesszero @Lisa @Lin @Thor @Laura @Anna-Maria.
  Videredistribution til ikke-kommerciel brug er udtrykkeligt ønsket.
  Som altid og overalt: Tro ikke på noget, test alt, og behold det bedste.
  Træk vejret dybt og lev i velstand og harmoni.
  🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer

  Vis alle indlæg
Translate »