IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

Livet efter livet. Hvad følger efter døden? Del 3

Kom sten og olie i et glas med vand. Det vil se ud som på billedet.

Stenene er i bunden, i midten er vandet, og på overfladen er olien. Selv om vi blander det, kommer olien tilbage til toppen, og stenene falder tilbage til bunden.

Grunden er, at stenene har en større massefylde end vand, så de falder altid ned. Olie har en mindre massefylde end vand. Det er en fysiklov.
Bemærk: Vi kan trække en linje og sige, at dette er oliens areal, men så snart vi tilsætter vand til olien, gælder denne linje ikke længere.

Det er det samme med #sjælene i #astrale #verdener. #Sjælen har en vis #tæthed (#lethed, #lyshed), fordi den har gennemgået en vis åndelig udvikling, hvilket afspejles i dens #grundfrekvens, som den #vibrerer på. Elisabeth Haich skriver også om disse #frekvenser i sin bog “#Initiation”. Materien repræsenterer den tykkeste frekvens, dernæst planter, dyr, mennesker, genier, profeter og Gudsmanden eller det #guddommelige #menneske. Det er forskellige #frekvenser af eksistens. Men blandt disse frekvenser kan man heller ikke sige, at alle dyr, planter eller mennesker befinder sig på én frekvens. Insekter har en helt anden frekvens og et helt andet eksistensniveau end f.eks. delfiner. Hvert af disse niveauer er yderligere opdelt. Ligesom dyr er opdelt i insekter, delfiner, aber osv., er mennesker også opdelt i simple til fuldt udviklede sjæle.

#Sjælene, der senere overgår til genialitet, og inden for rammerne af denne #genialitet er der også forskelle. Den #astrale #verden er én verden, men inden for rammerne af denne verden er der forskellige frekvenser, og sjælen går til det plan, hvis frekvens den selv har. #Dyrene har også deres eget plan. Hver art eller underart har sit eget plan.

Praktisk forsøg: Niveau
Stenen i vores eksempel går nedad. Det betyder, at selv en tung sjæl fra en person, der har løjet og myrdet, går til et andet sted i #astralrummet. Den møder sådanne sjæle, som har gjort det samme, og ikke de sjæle, som har levet åndeligt og givet hjælp. Men det er én og samme verden. Det afgørende er, at vi som tryllekunstnere inden for denne verdens rammer kan gå hvorhen vi vil. Som tryllekunstner har vi brug for #energi for at gå derhen, ligesom vi har brug for energi for at holde stenen der, hvor der f.eks. er olie! I forbindelse med verden efter døden går vores sjæl til det #frekvensniveau, den har.
Der er et astralt liv, der har forskellige frekvenser. En måde at opdele den på er som følger:
– Niveau, hvor sjælen ser på sit nuværende liv,
– Niveau, hvor sjælen ser på sit nuværende og tidligere liv,
– Niveau, hvor sjælen helbreder og modtager energi,
– Niveau, hvor sjælen forbereder sig på sit fremtidige liv og planlægger sit fremtidige liv,
– Niveauet lige før sjælen er født.

Forfatter

 • Lin Ajna G o m n t u

  fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen!
  Velsignelser og taknemmelighed, @Kesszero @Lisa @Lin @Thor @Laura @Anna-Maria.
  Videredistribution til ikke-kommerciel brug er udtrykkeligt ønsket.
  Som altid og overalt: Tro ikke på noget, test alt, og behold det bedste.
  Træk vejret dybt og lev i velstand og harmoni.
  🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer

Translate »