IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

Fjernelse af Parasitter

Fjernelse af Suppressor Parasite Entity (SPE)

Der foregår en kamp mellem mørkets og lysets kræfter om kontrollen over denne planet og den menneskelige bevidsthed. Efterhånden som vi får dispensationer, der giver os mulighed for at legemliggøre guddommelig energi i fysisk form og bevæge den planetariske bevidsthed mod lyset, er mørkets overlevelse og styrke på denne planet truet.

I denne tid med skift til en højere bevidsthed og det deraf følgende behov for at skabe nye paradigmer, er der nye multidimensionelle udfordringer for de mennesker, der tager en bevidst, proaktiv og ledende rolle i deres egen udvikling og planetens udvikling. Disse udfordringer kommer i mange former, herunder psykiske angreb, negative implantater, tags og entiteter, der mindsker kvaliteten af dine energetiske ressourcer, fysiske vitalitet og optimale funktion ved at høste og udnytte dine dyrebare ressourcer. Dermed undertrykkes din evne til at opfatte større sandheder og udleve din sjæls maksimale potentiale for at opleve glæde, lyksalighed og frihed på det jordiske plan.

Under den evolutionære proces med ens opvågnen og erindring om sjælens plan og kontrakter, tager de mere bevidste og opstegne væsener deres suverænitet tilbage og lever i overensstemmelse med Skaberens love snarere end menneskeskabte love, hvorved de transcenderer mørket og lever i lyset. Som et resultat af at leve i lyset påvirker og guider disse mennesker gennem deres handlinger andre til lyset og øger derved eksponentielt lysets kraft og mindsker mørkets styrke.

De, der vågner op til at huske sig selv som lysvæsener og bliver en del af det kollektive lysarbejder- eller stjernefrønetværk på denne planet, har tendens til at være mål for mørke kræfter. Energien fra et meget bevidst menneske skaber et frekvenssignal, der aktiverer “radarskærmen” for bevidsthed i centrum af mørk bevidsthed. Når det er på mørkets radarskærm, placerer mørket et “tag” på det oplyste væsen for at spore dem og afgøre, om de er en trussel mod overlevelsen af mørkets “jeg er”, ego og selvbevidsthed.

Hvis det oplyste væsen anses for at være en trussel mod mørket, sendes der en Suppressor Parasite Entities (“SPE’er”), som i al hemmelighed implanteres i sådanne oplyste væseners fysiske, mentale og følelsesmæssige kroppe (“mål”). Disse mål har tendens til at være lysarbejdere, healere, åndelige ledere og andre meget magtfulde og/eller indflydelsesrige mennesker, hvis autentiske formål og mission er at skabe positiv global transformation, øge bevidstheden, heale og bringe vores guddommelige arv tilbage.

SPE’er sendes som en parasitisk energi, der opererer i en forenet gruppebevidsthed for at kløve sig fast til et bestemt fastlåst traume, en begivenhed eller en negativ tankeform, der findes i de fysiske og/eller energimæssige kroppe. De mørke kræfter bruger SPE’er til at undertrykke bevidstheden, oplevelsen af højere følelser og erkendelsen af oplysning hos deres mål.

SPE’er bruger overvejende implantater, negative energier og entiteter, der på det groveste understreger og forværrer de psyko-emotionelle-spirituelle ubalancer i menneskekroppen ved hjælp af en række multidimensionelle taktikker. Målet er at skabe en parasitisk energetisk effekt, der dræner værten for dens værdifulde ressourcer såsom fysisk vitalitet, følelsesmæssig balance, mental klarhed og i sidste ende selvherredømme som et kraftfuldt guddommeligt væsen.

SPE’er fungerer som parasitter med mange rødder (ligesom kræft eller skvalderkål), der stjæler værtens kraft og energi og derved fastholder implantaternes lavere følelsesmæssige niveauer, hvorved de dræner deres vært og skaber forhindringer, der blokerer værten fra at finde og/eller opnå værtens højere autentiske formål, hæve bevidstheden eller fremme åndelig opstigning. SPE’er forener eksisterende emotionelle implantater på lavt niveau, som fremmer frygt, medlidenhed, apati, grådighed, skyld og skam. Eksempler på disse implantater omfatter begrænsende følelser og trosmønstre, der er resultatet af samfundets programmering gennem massemedier og uddannelse, forventninger fra familie og venner og vores behov for deres kærlighed og godkendelse, opgivelse af vores personlige magt og andre ikke-styrkende begrænsninger og opfattede forpligtelser. Man har også set, at SPE’er blokerer for forbindelsen til Skaberen, engle, guider og lyset samt følelser på højere niveauer som kærlighed, glæde, sindsro, lidenskab og medfølelse.

Som et resultat af SPE’er har vi for nylig været vidne til den hurtige spredning af en negativ og/eller smertefuld fysisk effekt på implanterede værter. Dette vil kunne mærkes i kroppen som smerte, stivhed, ømhed, “hjernetåge”, hovedpine, dunken, afkobling, svimmelhed, manglende fokus, depression, irrationel frygt, distraktion fra autentiske formål og blokeret eller lav energi. Det skaber en forvrængning i kroppens energi og dermed en forvrængning fra den perfekte plantegning af kroppen og skaber smerte eller blokering i den fysiske krop. I sidste ende er dette en distraktionsteknik – ved at placere værten i smerte og/eller lavere følelsesmæssige tilstande, er deres bevidsthed mindst tilbøjelig til at være fokuseret på deres mål eller sjælens formål.

SPE’er ser ud til at have en særlig immunitet over for kærlighedslys og kræver en spirituel krigertilgang. Det er ikke kærlighedslyset, der vil påvirke disse entiteter, men snarere selve lysets kraft, der overtager mørkets magt. Da kraft overvinder kraft, er det denne anvendelse af kraft, der er kritisk. Der blev skelnet mellem kærlighedslys og lyskraft, da der er en fletning af begge i flydende lys, og det var lyskraften, der virkede bedst til at overvinde SPE’erne.

Man kan fjerne SPE’er ved bevidst at være i sin egen kraft og samtidig være i højere følelsesmæssige tilstande (ekstase, kærlighed, glæde). Start med at fokusere på Guds lyskraft og ens vilje og magt, mens du bringer rigeligt lys fra Skaberen gennem kronechakraet til kraft-/solar plexus-chakraet. Dette opnås ved at bruge chakraet med visualisering og indånding af store mængder guddommelighed for at udvide lyskraften og neutralisere det negative i SPE.

Lysets kraft rettes derefter fra kraftchakraet mod SPE’erne i en åndelig kamp til døden. Kampen indebærer, at værten, som en åndelig kriger, bruger lyskraften og værtens “krigervilje” til at infiltrere SPE’erne ved deres kerne og ved deres rødder. Efterhånden som lyskraften fylder disse entiteter, begynder de at svækkes og dø.

Så længe værten er helt i sin magt og ikke vil tage del i lavere følelsesmæssige tilstande og kun føler højere følelsesmæssige tilstande, vil værten sejre over SPE’erne, da magt triumferer over kraft.

***

Det er ikke let at slippe af med SPE’er. SPE’erne er intelligente og opfindsomme og vil forsøge at bedrage, skræmme, true, trygle, overtale, bruge skyldfølelse og skabe smerte for at forblive knyttet til deres vært. At kommunikere med energien/enheden kan være informativt, men vil normalt ikke være effektivt til at fremskynde processen, da de er blevet skabt med deres egoistiske motiver og er parasitiske af natur, ikke symbiotiske med den organisme, som de lever af. De er simpelthen ikke villige til at frigive værten med fornuft, da de er programmeret til at give dette formål fra en større autoritet, som de tjener.

Hvis værten ikke er stærk nok i sin kraft og vilje, er der hjælp at hente i form af guidet powermeditation og powerhealing, som uddriver SPE’er fra værtens krop, sind og følelser. Fordi SPE’er har tendens til at “rodfæste sig” dybt, er fjernelsen nogle gange en smertefuld proces. Men smerten er midlertidig i forhold til den vedvarende smerte ved at være vært for SPE’er.

Processen med at fjerne SPE involverer at lokalisere SPE gennem intuitiv fornemmelse. Disse SPE’er fornemmes som dunkende, pulserende energimasser på lavt niveau, der manifesterer sig fysisk i form af en meget dyb og mange gange skjult eller begravet muskelkrampe. SPE kan bringes op til overfladen gennem dybt triggerpunktarbejde og perkussionsteknikker. Når SPE er kommet op til overfladen og har afsløret sig selv, bruges hænder og fingre til at samle SPE-energimassen og trække energimassen ind i et koncentreret område og fortsætte med langsomt at samle og trække SPE ned ad en intuitiv naturlig frigørelseslinje gennem kroppens eget meridianlinjesystem gennem en ekstremitet (hånd, fod, toppen af hovedet, hagespids).

Vi har fundet ud af, at en dobbelt protokol, der bruger mandlig og kvindelig energi, har vist sig at være effektiv til at fjerne og reducere smerten i forbindelse med fjernelsesprocessen. Generelt er den mandlige energi fokuseret på eksorcisme og fjernelse af SPE, mens den kvindelige energi fokuserer på at støtte værten – give kraft, kærlighed og lys til værten, samtidig med at smerten fjernes gennem den kvindelige plejende og beroligende energi.

Den bedste forsvarsmekanisme, der findes, er helt sikkert afbalancerede, integrerede, spiritualiserede væsener, der gør krav på deres egen gudekraft og sætter de rette skjolde og filtre op mod negative energier, der ikke tjener det højeste gode. At være opmærksom på sit individuelle energetiske felt, sin aura og sine multidimensionelle kroppe bliver et must, når man har nået disse niveauer, da det er nødvendigt at udføre regelmæssig spirituel rengøring for at føle sig afbalanceret og sund, mens man integrerer højere spirituelle strømme og afbalancerer kravene i det 3. dimensionelle daglige liv.

Forfatter

 • Lin Ajna G o m n t u

  fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen!
  Velsignelser og taknemmelighed, @Kesszero @Lisa @Lin @Thor @Laura @Anna-Maria.
  Videredistribution til ikke-kommerciel brug er udtrykkeligt ønsket.
  Som altid og overalt: Tro ikke på noget, test alt, og behold det bedste.
  Træk vejret dybt og lev i velstand og harmoni.
  🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer

  Vis alle indlæg
Translate »