IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

At træne et åbent sind

At være fordomsfri betyder, at man er modtagelig over for nye ideer og ny viden, og at man kan tilpasse sig forandringer. Åbenhed handler også om den måde, hvorpå man forholder sig til andres synspunkter og viden. Når vi er fordomsfri, ved vi, at andre bør have frihed til at udtrykke deres synspunkter, og at værdien af andres viden bør anerkendes. Når vi ikke føler os truet eller skræmt af andres synspunkter, forbliver vores krop og hjerne åben, modtagelig og afslappet. Vi søger at have dialoger og opretholde et frit informationssamfund, der deler viden med humanitære mål. Vores mål er at forblive mentalt åbne og mentalt fleksible med et empatisk, kærligt og medfølende hjerte, og at tillade andre mennesker at sige, hvad de mener, uden at opfordre til eller billige vold. Her er nogle forslag til, hvordan man holder sindet åbent og fleksibelt, hvilket er afgørende for at holde hjertet åbent. Husk, at et åbent sind er lig med et åbent hjerte.

Bøn og meditation

Bøn og meditation forbinder os med en højere intelligens og har en positiv indvirkning på at berolige vores sind. Bøn fokuserer på positive følelser som kærlighed, taknemmelighed og medfølelse, som tillader godhed i vores liv og i livet for dem, vi beder for. Meditation reducerer angst, stress og depression, hvilket hjælper os med at finde og forbinde os med fredfyldte tilstande. At være mindful forbedrer vores mentale fleksibilitet, hjernens elasticitet og holder neuronerne aktive. Åndelig centrering om fred, bøn og kontemplation af Gud/universet hjælper os med at bevare vores tillid til livet, troen og slapper af i alle dele af kroppen.

Taknemmelighed

Bliv ved med at styrke de positive ting, du har i dit liv lige nu. Føl og udtryk taknemmelighed for de mennesker, ting og oplevelser, der er positive eller har en positiv side i forhold til højere læring. Forstærk ens forpligtelse til at udtrykke kærlighed, godhed og taknemmelighed og til at opføre sig så etisk, som Kristus ville gøre.

Forstå andre mennesker bedre

Det kan være nyttigt at øve sig i at lytte til perspektiver, der er forskellige fra vores egne, og at lade andre mennesker udfordre og stimulere vores måde at tænke på. Vi har et utroligt udvalg af sprog, kulturer og trossystemer, der definerer en række forskellige synsvinkler på jorden. Når vi er i stand til at forstå andre mennesker gennem deres synsvinkel, er vi mere empatiske over for dem. Vi kan forstå, hvordan de måske har det. Det hjælper os til at have medfølelse med mennesker og ikke gruppere dem i statistikker, lande, religioner eller andre klassifikationssystemer. Når vi klassificerer folk, begynder vi at tage afstand fra det faktum, at de er mennesker, vores brødre og søstre, der har ret til at leve fredeligt på denne jord.

Lær noget nyt

Lær at tænke og udforsk dine egne læringsmønstre ved at give dig selv tid og plads til refleksion. Læg mærke til, hvordan vi konstant bombarderes af eksterne former for distraktion. Vores kreative sind kan have brug for at holde sig væk fra samfundets formler og søge svar på de mest uforudsigelige steder eller i meditationens stilhed. Vær ikke bange for at lære noget nyt, der kræver koncentration, eller for at få dybere viden om din egen bevidsthed. Hold dig informeret og vågen, vær villig til at se de ting, der foregår omkring dig. At være interesseret i højere læring udvider ens sind og bevidsthed.

Stol på dig selv

Vær opmærksom på, at dårligt selvværd og manglende tillid til vores egne evner til at lære og løse problemer, vil lukke vores sind og hærde vores hjerte. Lad dig ikke skræmme af viden, kompetence eller andre mennesker, der kritiserer for at lukke dig ned. Når du ved, at du er en værdig, værdsat og elsket person, skal du være stærk til at opbygge selvværd og selvtilstrækkelighed og vide, at du kan stole på dig selv, hvis det bliver hårdt. Det meste af den frygt, vi dvæler ved, kommer aldrig til at ske. Når man fokuserer på at opbygge det rette forhold til selvaccept og selvkærlighed, opbygger man tillid til sig selv. At opbygge tillid til sig selv og tillid til Gud er de eneste to relationer, vi virkelig har brug for! Med disse to relationer og overgivelse af egoet vil alt andet falde på plads.

Tilgivelse

At tilgive en anden person eller omstændigheder er det mest generøse, man kan gøre for sig selv. Når vi tilgiver andre for deres overtrædelser, frigør det os fra de bånd, forviklinger og snore, som manifesterer smertefulde mønstre som fordømmelse, vrede og bitterhed. Når vi er vrede, er det en meget destruktiv følelse, som øger angsten, skader vores hjerne og lukker vores hjerte. At tilgive sig selv fra at være vred er den vigtigste handling, man kan tage for at fjerne selvsaboterende offerbindinger. Det vigtige ved at tilgive er, at det bringer dig tilbage til nuet i stedet for at dvæle ved fortidens sår og smerte. Det er utroligt positivt for at opnå en tilstand af åbenhed og friere tænkning, så man kan komme videre.

Vær opmærksom på balance

Vid, at du er et flerdimensionelt åndeligt væsen med en krop, et sind, følelser og ånd. Hvilke områder af dit multidimensionelle væsen kræver mere opmærksomhed? At have et åbent sind kræver, at vi bliver ved med at udvikle vores selvbevidsthed og bevidsthed, bliver ved med at udvikle nye interesser og forbliver modtagelige over for nye aktiviteter og ideer. Men der er også tidspunkter, hvor vi har brug for hvile og afslapning og er nødt til at give slip på det hele i mental stilhed. Som et afbalanceret og sundt menneske må vi derfor forsøge at bevæge os ind og ud af hver tilstand af hvile og aktivitet for at modtage de positive fordele ved begge.

Hjernens og nervesystemets suverænitet

Åbn dit 12D-skjold. Stabiliser dig i din kerne, og åbn et vortexfelt, hvis det er en del af din praksis. Du er velkommen til at påkalde Krystal Star Guardians eller vejledende væsener, der er forbundet med dit guddommelige formål. Når dit skjold og din kerne føles så stabiliserede, som du kan få dem, skal du tale til din krop, hjerne og nervesystem med disse ord: Min krop, jeg taler til dig som en intelligens, og jeg taler til dig med kærlighed. Jeg er ansvarlig for vores guds suveræne frihed, og intet vil kompromittere dette. Jeg vil tage mig af dig af hele mit hjerte! (Brug et øjeblik på at mærke denne forbindelse komme til live. Sig derefter følgende).

[Jeg befaler nu min hjerne og mit centralnervesystem:]
[Jeg accepterer kun budskaber, der er sandfærdige og organiske for min højeste bevidsthed i Kristus.]
[Jeg accepterer kun budskaber, der støtter mit højere gode og min guddommelige plan i Guds suveræne frihed.]
[Jeg tillader kun det, der støtter mit højeste gode og guddommelige suveræne formål om at tjene mit gude-selv.]
[Jeg eliminerer alle budskaber, der er uorganiske eller er skadelig kunstig intelligens, nu.]
[Alle uorganiske påtrængende eller kunstige budskaber, scripts eller impulser er udstødt og forbudt nu.] [Da jeg er Gud, suveræn og fri, erklærer jeg dette af hele mit hjerte, sind og magt for at tjene mit Gud-selv.] [Elskede krop, tak, og sådan ER DET.] [Jeg forsegler og afslutter min forbindelse med kærlighed og taknemmelighed.]

[ Jeg takker dig!]

hent billede her

Forfatter

  • Lin Ajna G o m n t u

    fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen! Velsignelser og taknemmelighed, 🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer