IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

Universal Time Matrix

En tidsmatrix er et kort over alle de tidslinjer, som bevidstheden bevæger sig i, og som samtidig finder sted i hele tidsmatrixen, det er det matematiske program, hvormed bevidstheden oplever tid og materie. Den kosmiske struktur indeholder seks 15-dimensionelle universelle tidsmatricer med henblik på bevidsthedsindividualisering til dimensionalisering for at opleve tidsopfattelsen, og som kollektivt omtales som tidsmatricen.

Universal Time Matrix del1-6

Den universelle tidskosmologi med tolv dimensioner af samtidige tids-rum-cyklusser inden for et femtendimensionelt bølgespektrum.

Hvert harmonisk univers er lig med den triade af åndelig identitet, som vores bevidsthed udvikler sig igennem som vores personlighed (1D-2D-3D), sjæl (4D-5D-6D), oversjæl (monade) (7D-8D-9D), Avatar Christos (10D-11D-12D) og grundlæggerbevidsthed (13D-14D-15D).

Det universelle livstræ

Alle aspekter af den universelle skabelse og dens livsspiral er designet og instrueret gennem disse blueprint-strukturer, som indeholder flere arrangementer og lag af vibrationelle frekvensspektre. Dette er det Universelle Livstræ. At lære at rejse bevidst gennem Livstræets vibrationskvalitet er at rejse gennem tidens mange dimensioner, og det er den personlige vej til at opnå åndelig suverænitet og energetisk frihed. Dette omtales som GSF.
12 Træets gitterarkitektur

Det centrale fundament for manifestationslegemet: Strukturen i det makrokosmiske universelle livstræ er gengivet i det mikrokosmiske personlige livstræ. Det enkelte menneskes anatomi manifesterer sig på og inden for de multidimensionelle lag, der er instrueret af kernemanifestationsskabelonen – Livets Træ. Alle aspekter af den universelle skabelse og livsspiralen er designet og instrueret gennem disse Blueprint-strukturer, der er bygget på hellig geometri.
Harmoniske universer eller densiteter

Den Universelle Tidsmatrix består af fem tæthedsniveauer, som hver især rummer tredimensionelle holografiske felter eller grupper af tre frekvensspektre, der manifesterer sig som platforme for bevidsthedsopfattelse og -udtryk. Hvert af disse tæthedsniveauer er organiseret i en treenighed af dimensionelle virkelighedsfelter, og hvert af disse virkelighedsfelter kaldes også harmoniske universer eller HU. I hvert harmonisk univers er der bevidsthedsniveauer, der har karakteristika i blueprintet, som resulterer i materieformer og bevidsthedsopfattelse, der er unik for hvert harmonisk univers eller tæthed. Hvert udtryk for Gudskilden i sin kollektive bevidsthed eller livsform har mange identitetsstationer, der eksisterer i hver af de dimensionelle virkeligheder eller harmoniske universer.
Planet Jordens tidslinjer

Disse kollektive bevidsthedslegemer findes på planeten Jorden i alle densiteter og er aspekter af de fremtidige tidslinjer og Planet Jordens Lyslegeme.

Jordens bevidsthedslegeme er i alle harmoniske universer direkte forbundet med den menneskelige bevidsthed, som er dets livsformsudtryk i alle densiteter.

 • I det første harmoniske univers i 1D-2D-3D findes de tre lag af jordens matrix.
 • I det andet harmoniske univers i 4D-5D-6D findes de tre lag af Tara-matrixen.
 • I det tredje harmoniske univers i 7D-8D-9D findes de tre lag af den gaianske matrix.
 • I det fjerde harmoniske univers i 10D-11D-12D findes den fremtidige jordplan i sin krystallinske form i de tre lag af Aramatena- eller Aurora Earth-matrixen.
 • I det femte harmoniske univers er der ingen dimensionalisering i materieformer, derfor er der ingen planetariske kroppe eller menneskelige former. I den femte tæthed, hvor bevidstheden ikke manifesterer sig i materie, kaldes dette område for præ-materie. De tre primære lys- og lydfelter rummer stråleudtrykkene af Moderbuen, Faderbuen og Christos‘ gyldne strålesol, treenigheden af Guddommen, hvorfra alle biologiske former skabes i alle de harmoniske universer.

Det genetiske biblioteks kildekode

I bund og grund indeholdt de holografiske diske hele den genetiske kildekode og arkitekturbiblioteket for Diamantsolens skabelon, herunder skemaerne over de multidimensionelle planetariske kropslag, som de blev genereret af de oprindelige Smaragdgrundlæggere. Ud over den ældgamle visdom, der afsløres i de forenende principper i de kosmiske suveræne love, indeholder de holografiske diske også den komplette bog med kort og genetiske nøgler, der er nødvendige for at få fuld adgang til den universelle 12 Tree Grid holografiske matrix inde fra Grual-punkterne i det planetariske stargate-system. Adgang til Diamond Sun-kropsskabeloner og specifikke detaljer om den planetariske stjerneports kvantemekanik er meget eftertragtet af de NAA-kontrollerende grupper, fordi de mener, at det er deres billet til at ride videre ud af denne universelle tidsmatrix.
Universel opstigningsmodel

I vores opstigningsmodel anerkender vi og arbejder med 15 bølger i frekvensspektret, som korrelerer direkte med de universelle stråler (se den universelle tidsmatrix) og vores individuelle chakrasystemer.

De første ni lag af frekvensspektret eller Kundalini omfatter niveauer af partikelstrømme, der udgør stofverdenerne. Over de ni dimensioner findes antipartikeldimensionerne, som er tegninger af flydende plasmalys eller hydroplasmiske strømme. Den mængde energi, der er lagret i Kundalini, svarer til den genetiske kodes kapacitet til at rumme energi. De sjælsenergier, der ikke kan integreres i DNA’et, vil blive lagret i Kundalini-centret ved rygsøjlens basis.

Forfatter

 • Lin Ajna G o m n t u

  fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen!
  Velsignelser og taknemmelighed, @Kesszero @Lisa @Lin @Thor @Laura @Anna-Maria.
  Videredistribution til ikke-kommerciel brug er udtrykkeligt ønsket.
  Som altid og overalt: Tro ikke på noget, test alt, og behold det bedste.
  Træk vejret dybt og lev i velstand og harmoni.
  🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer

  Vis alle indlæg
Translate »