IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

Tjeneste for andre

Forkortelse – STO (Service to Others)

Bevidstheden om at tjene andre er iboende integreret med Guds kosmiske suveræne lov, eller Law of One – loven om én, og er den femte praksis i loven.

Loven om Én er forståelsen af, at alle ting er lavet af intelligent energi og er en del af Alt-Et. Loven om Det Ene er en hellig videnskab om bevidsthedens mekanik og er de naturlove, der styrer vores universelle skabelse. Alt-Et er erkendelsen af, at evig sandhed er evig kærlighed, og evig kærlighed er den organiske bevidsthed hos den uendelige Skaber, eller Gud. Evig kærlighedsbevidsthed legemliggjort i en form er enhedsintelligens og samtidig anerkendt som Christos’ indre lys. Enhedsbevidstheden er ét med Gud, og enhedsbevidstheden antænder Christos’ indre lys. Når Christos’ indre lys aktualiseres i form, er det legemliggørelsen af et evigt Gudsmenneske. Når man praktiserer enhedsbevidsthed, reflekterer man direkte billedet af Guds kærlighed og er evigt beskyttet. Vær ét med alle, som ét er alt med Gud.

Det rette forhold til andre som til sig selv

Når vi føler os utilpasse med andres handlinger, kan vi lindre os selv ved at huske at kultivere den rette holdning til os selv. Den enes lov er den universelle sandhed, at alt er ét. En person, der praktiserer denne forståelse af loven om én, handler og træffer beslutninger baseret på sin bevidsthed om, at enhver handling har en konsekvens for en selv og for andre. Desuden forstår den, der eksemplificerer loven om én, at når én person lider, lider alle mennesker (uanset om de er klar over det eller ej). At være “Compassion in Action” over for andre som ét Selv-Gud-Selv er derfor at være i harmoni og i et rigtigt forhold til Selvet.

De grundlæggende principper for Service to Others omfatter:

 • Man opfatter kærlighedens forbindelse i alle ting og giver ubetinget kærlighed og medfølelse til andre,
 • Man er dedikeret til sin egen spirituelle bevidsthedsvækst og til at hjælpe andre med deres spirituelle udvikling,
 • Man er dedikeret til at transformere negative egotanker ved at udvikle GSF-adfærdsmodeller,
 • Man deler information og viden med andre som open source i et fælles samarbejde,
 • Individer er fuldstændig ligeglade med at tilfredsstille deres materialistiske ego-behov eller tilfredsstille drifter i egoets huse,
 • Man anerkender, at enhver person er et spirituelt væsen på sin egen personlige vej til spirituel vækst og opdagelse,
 • Individer er engagerede i at opleve en fælles positiv virkelighed af verdenshumanisme med andre på Jorden.

Den enes lov – tjeneste for andre (LAW OF ONE)

PRAKSIS FEM: TJENESTE FOR ANDRE – Når du elsker dig selv og ærer din vej, skal du finde metoder til at tjene andre, som ikke overskrider personlige grænser for dømmekraft. At være til tjeneste for andre omfatter ikke forbrugende modellering, såsom offer-offer, parasitisme eller følelsesmæssig vampyrisme. At være tjenende indebærer ikke et egoperspektiv med krav, forventninger eller tilknytning. Øv dig i at være tjenestevillig med betingelsesløs kærlighed og naturligt flydende i øjeblikket. Den energiudveksling, der sker mellem deltagerne, når de er tjenende over for andre, forstærker og udvider bevidsthedsvæksten som ingen anden metode. Jo mere du forstærker det energetiske felt af at være i tjeneste for andre, jo mere glæde, harmoni og gaver vil der blive bragt ind i dit liv. Jo mere tjeneste man dedikerer til Guds plan, loven om én, jo mere åndelig støtte og åndeligt nærvær kan man udveksle med Guds kraft.

Én tjeneste

Der findes kun én tjeneste. Loven om det ene. At ofre sig selv for at tjene Gud Skaberen er den største tjeneste, enheden, kilden til alle ting, der udspringer. Det væsen, der søger at blive ét med Gud, har uendelig intelligens og evig natur. Fra dette formål, fra dette tilbud, vil en stor mangfoldighed af muligheder udvikle sig afhængigt af lyslegemets åndelige formål og kroppen, sindet, det følelsesmæssige og det åndelige sammen med miasmaet eller de karmiske, forfædres aftryk. Disse kombinerede forvrængninger er med hensyn til de forskellige illusioner om adskillelse og de forskellige multidimensionelle identiteter, der eksisterer i de forskellige tidslinjer i ens tid-rum illusion. Den dyd, der opnås ved dedikeret tilpasning til at tjene vores højeste udtryk i Gud, er at modtage velsignelserne fra Fredens Ånd.

Venlighed frem for alt

Det står meget klart for de fleste af os, at vi er en del af noget kæmpestort, der sker på planeten Jorden. Opstigningen påvirker alle og har personlige implikationer, der har forskellige betydninger, som er meget intime for hver person. At forbinde sig med sin sjæl, at forbinde sig med Guds kilde er meget personligt. Som en del af den menneskelige race ved vi alle, hvad det vil sige at lide forfærdeligt i smerte og føle sig helt alene i mørket. Når vi gennemlever denne opstigningscyklus, skal vi huske, at det handler om venlighed frem for alt. Anerkend, hvor du er, tag den tid, du har brug for, giv dig selv plads til at hele og finde venligheden til dig selv. Når du styrker din kerne og kan udvide din indflydelsessfære, så øv dig i tilfældige venlige handlinger over for andre. Et sekunds kritik, sarkasme, nedsættende eller hadefulde ord kan skade og mærke et barn og et menneske for livet. Et sekunds venlighed kan løfte et barn eller en person til at opnå storhed, der giver dem mulighed for at finde deres sjæl.

Sjælen er venlig og kærlig.

Gud er venlig og kærlig.

Forfatter

 • Lin Ajna G o m n t u

  fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen!
  Velsignelser og taknemmelighed, @Kesszero @Lisa @Lin @Thor @Laura @Anna-Maria.
  Videredistribution til ikke-kommerciel brug er udtrykkeligt ønsket.
  Som altid og overalt: Tro ikke på noget, test alt, og behold det bedste.
  Træk vejret dybt og lev i velstand og harmoni.
  🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer

Translate »