united not divided…

Email: info[æd]danmarkvaagner[dot]dk

Hvem er jeg

Hvem #er #jeg – et spørgsmål om #bevidsthed?

Vores bevidsthed, #sjælen, den indre “#ild” eller “#lys” er alle udtryk, som kan relateres til det #eksistentielle #spørgsmål “Hvem er jeg?”.

Man kan sige, at udtrykket “jeg” står for vores #individuelle #menneskelige jeg. Douglas Hofstadter skriver, at det menneskelige selv eller “jeg” er meget #selvcentreret. Enhver forklaring af dette begreb fører i sidste ende igen og igen tilbage til selve begrebet.

Men det resulterende #uendelige #loop af vores “#jeg” er ikke bundet til feedback. Hofstadter sammenligner manglen på feedback i vores selvreferencer med et videobånd, hvor tv-skærme er arrangeret i en uendelig lang korridor.

Jeg er – I am

Forfatter