We The People united not divided…

t.me/danmarkvaagner

Formål med initiativet Danmark Vågner

Initiativets formål er at oplyse om tilgængelige fakta omkring sundhed, menneskerettigheder, verdenspolitik, verdensøkonomien, det finansielle system, samfundsudviklingen samt spiritualitet, bevidsthed, manipulation, alternativ livsstil, ernæring og sundhed.

At udfordre det dominerende narrativ med substansfyldt information og undersøgelser. Således præsenterer vi en kritisk undersøgende tilgang til situationen, og hermed andre narrativer end det officielle, som dog i høj grad er baseret på fakta, data, og valid materiale, som vi er i besiddelse af. At skabe baggrund for, at arbejdsgrupper og yderligere netværk kan dannes med forskellige underformål, men alle for at oplyse, støtte og finde nye veje til at håndtere den nuværende situation, og det åbenlyse magtmisbrug som finder sted fra regeringens side, og fra de etablerede institutioner, som er involveret i situationen. Initiativet er til som gensidig støtte til at finde og oplyse om handlemuligheder, når nye tiltag, såsom obligatorisk maskebrug, tvangsisolation, contact-tracing, eller tvungen vaccine bliver gjort obligatorisk for alle eller dele af landets beboere fra regeringens side.

Gruppen er også til for, at medlemmerne kan uddanne sig yderligere i forhold til al viden, som er relevant for den nuværende situation for hermed at kunne understøtte den fælles informering omkring alle væsentlige omstændigheder, som er forbundet med den nuværende situation, således at alle medlemmer kan deltage i debat, dialog eller lignende med en faktuelt solid og oplyst baggrund.

Så vidt det er muligt, og giver mening, ønsker gruppen også samarbejde med andre lignende grupper/netværk, således at vi kan supplere hinanden i at oplyse, forandre, og desuden finde løsninger på spørgsmålet om, hvordan vi etablerer nye levemåder, der tilgodeser de mange, og ikke kun de få.

Flere steder i verden er der poppet fællesskaber op, som samler læger og andre sundhedsfaglige. De er fælles om at dele faglige veldokumenterede oplysninger om den Globale COVID-19 situation. Danmark mangler sådan et tiltag. Det er vort ønske at skabe en platform som samler denne viden Vi ønsker at skabe et lægefagligt fællesskab og på sigt etablere faglige konferencer, hvor læger m.fl får mulighed for at dele viden og organisere sig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet eller send os en besked for at give dig til kende eller holde dig opdateret.

Hvad enten du er læge, sygeplejerske, advokat eller kommer med enhver anden baggrund, ønsker vi, at række ud til dig, som langsomt begynder, at undre dig og ikke ved, hvor du skal gå hen med dine spørgsmål og svar. Har du spørgsmål, viden og ressourcer du vil dele med danskerne, så er det dig vi har brug for.

Vi ønsker, at samles, som befolkning med en række praktiske og konkrete tiltag imod myndighedernes påbud, tvang og restriktioner, som krænker menneskerettigheder og udsætter os for en sundhedsrisiko. Vi har allerede klargjort mange forslag til forskellige “aktioner” af større eller mindre karakter, som du nemt selv kan udføre.

Uafprøvede vacciner og ny teknologi, der ikke er sikkerhedstestet kan meget snart være en realitet for os alle. Det kan være du er ligeglad – men du kan ikke lade uvidenhed være dit forsvar.  Derfor er det vores hensigt, at stille så meget valid og dokumenteret information til rådighed for dig, så du på et oplyst grundlag kan tage stilling og handle derefter.

Danmark Vågner fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte følgevirkninger, skader, skuffelser, ulemper samt eventuelle tab, som skyldes brug eller misbrug af hjemmesiden, uanset om dette eksempelvis skyldes fejl, uhensigtsmæssigheder, udeladelser eller manglende opdateringer af indholdet på hjemmesiden. Dette gælder også indholdet på de hjemmesider hvortil der henvises eller linkes til. Hvor lovgivning er refereret tages der således udtrykkeligt forbehold for, at nye regler kan være trådt i kraft, der modificerer det beskrevne, og der henvises til de til enhver tid gældende regler.

Forfatter

  • Lin Ajna G o m n t u

    fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen! Velsignelser og taknemmelighed, 🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer