IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

Forandringer i kroppen

Fra Davids Hus’ undervisningscenter

Denne fil er en montage, der fortæller om de forandringer, der vil ske i vores kroppe under den kommende trængselstid, Earth Changes. Disse er organiseret i 22 forskellige områder i kroppen. Kilderne til den profetiske information til denne montage er listet i slutningen af filen. Denne montage er opdelt i følgende:

ENDENS TIDER

Under jordforandringerne i disse Endetider eller Trængsler, som det kaldes, er det meningen, at jorden og de fysiske kroppe på jorden skal gennemgå en forandring, når vi bevæger os fra den tredje dimension til den fjerde og femte dimension. På den planetariske skala finder der et massivt skift sted. Enorme infusioner af lys kommer til jordplanet i takt med, at sløret af adskillelse og fornægtelse løftes. Jordforandringerne skaber fysiske forandringer i jeres kroppe lige nu. Planeten muterer, og det samme gør væsenerne på den. Der finder en transmutation sted i selve cellerne i din krop.

En transmutation er den handling at blive transmuteret eller ændret eller forandret i form, udseende, natur til en højere form. transmutation er den indre forandring, der foregår inde i kroppen, som sammensætter kombinationen af dele eller kemiske elementer, grupper eller enklere forbindelser eller ved nedbrydning af en kompleks forbindelse for at danne en helt ny kombination. Under mutationen kan denne nye kombination blive konstrueret af kroppen ud fra forskellige forestillinger til en sammenhængende hel krop, der kan være forskellig fra tidligere kroppe.

Den fysiske transmutationsforandring i jeres kroppe er en betydelig og grundlæggende ændring i kroppen. Det kan være en relativt permanent ændring i arvematerialet, som enten involverer en fysisk ændring i kromosomforholdene eller en biokemisk ændring i de kodoner, der udgør generne. Et codon er en triplet af nukleotider, som er en del af den genetiske kode for kroppen. Den genetiske kode specificerer en bestemt aminosyre i et protein eller starter eller stopper proteinsyntesen, hvilket betyder at sætte ting sammen. Det er på den måde, kroppen vokser eller ødelægges af sygdom i løbet af sin levetid.

Der er mange læresætninger i dag, der taler om mutation og også om cellulær transformation. Nogle har spurgt, hvad forskellen er, og om der er en forskel? Nogle entiteter føler, at ordet mutation er et ord, der nogle gange fremmedgør mange mennesker, det lyder skræmmende for nogle mennesker. Så de bruger ordet transformation eller cellulær transformation, fordi det virker som et lidt mere blidt ord at bruge. De føler, at flere mennesker er åbne over for ordet transformation. Det er mere som et gradvist skift, mens mutation for nogle mennesker føles, som om der vil ske nogle ændringer, der er så radikale, at det skaber mere frygt. Og disse entiteter forsøger at holde sig væk fra formuleringer og sprog, der vil skabe mere frygt, fordi det så skaber en begrænsning af energi, når folk bliver mødt med ord, der skaber den type oplevelse eller reaktion?

Uanset hvad du kalder de forandringer, der nu finder sted i vores kroppe, så bliver den information, der var kodet ind i DNA’et i din struktur, nu aktiveret. Det mest kortfattede lager af information i din personlige plan for din art findes i din krops cellulære DNA. Dit DNA vil udvikle sig fra to helixer til tolv helixer eller endda fjorten strenge, som svarer til energicentre, eller chakraer, i og uden for din krop. Den nye type tolvstrenget DNA var oprindeligt i kroppe for 300.000+ år siden.

I menneskekroppens celler er der lyskodede filamenter, fine spindelvævstråde af energi, som bærer information. Når disse spindeltråde arbejder sammen som et fiberoptisk kabel, danner de helixen i dit DNA. Forestil dig, at dine frekvenser begynder at løsne sig fra hinanden, og at de, hvor de stadig er forbundet, bare er trådet sammen. De er ikke så sammenvoksede, at de skaber så meget stof længere. Det, der så vil ske, er, at den energi, der kommer ind i dig, vil begynde at komme lettere ind. Det er, som om cellerne bliver nødt til at bryde lidt fra hinanden.

Det er derfor, at så mange mennesker nu vågner op og husker. Det var forudbestemt, at I skulle gøre det på dette tidspunkt! Væsener, der har levet i tætte fysiske kroppe, har nu mulighed for at leve i vidunderlige kroppe af lys. Virkningerne er på nogle måder meget rystende. På den ene side vil du få fysiske vibrationer, der er mærkelige og nogle gange føles ubehagelige. Dit endokrine system kan blive hurtigere eller langsommere, hvilket har forskellige effekter på dine hormoner. Du kan få en pludselig stærk følelse, og så er den væk igen. Du kan have en overvældende erindring, og du vil ikke være sikker på, om det er en drøm eller en realitet. I er højenergi-transformatorer, som svampe i energi-havet omkring jer. Efterhånden som mere og mere Lys bliver tilgængeligt for jer, stiger intensiteten af den elektromagnetiske energi omkring jer også. Alle ændringer i det omgivende energifelt opfanges af din subtile (æteriske) krop. Dette legeme fungerer både som modtager og sender af disse energier. Disse ændringer påvirker direkte din fysiske krop, som er den ydre manifestation af det æteriske niveau.

Disse forandringer sker gradvist og vil fortsætte i løbet af den syv år lange trængselsperiode. De er helt sikkert begyndt. Forandringerne afhænger for manges vedkommende af graden af åbenhed, graden af flow i den enkeltes liv. Mange har orienteret sig ud fra et lineært eller mentalt perspektiv. Det er ved at ændre sig for mange, og mange oplever forvirring, når de begynder at reorientere sig mod et fysisk og mere holistisk perspektiv. For mange mennesker har dette stået på i et stykke tid. Med hensyn til en tidsperiode for, hvornår det begynder, og hvornår det slutter, afhænger det virkelig af den enkelte, deres niveau af åbenhed og villighed og den afklaring, der allerede har fundet sted i deres energifelt. Med det mener vi, om de er ved at komme på linje med deres fysiske energisystem? Kommer de i overensstemmelse med deres følelser og den følelsesmæssige krop? Og skaber de mere åbenhed og flow i den mentale krop, så de bevidst kan modtage de energier og frekvenser, der skaber forskydningerne, transformationen.

Husk også på, at alle, der er på planeten i denne tid, alle former for liv, ikke kun menneskeliv, men alle former for liv, er og vil fortsætte med at være påvirket af det, vi kalder en stigning i intensiteten af lys, der kommer direkte ind i og omkring feltet på denne planet. Så selv om de, som vi eller I måske betragter som mindre bevidste eller måske endda helt ubevidste om forandringerne, helt sikkert er påvirkede og fortsat vil være påvirkede. De har ikke den forståelse, som mange har, der søger på vejen, af, hvad der sker for dem. Hvorfor de oplever større uro, hvorfor de oplever, at dele af deres liv ikke længere fungerer? Hvorfor oplever de mindre kontrol i den mentale krop, end de er vant til?

Der er stor forvirring blandt masserne, fordi der indtil nu ikke har været en tilstrækkelig stor mængde klar information til at forklare på en måde, der kan forstås af masserne, hvad det præcis er, der foregår i denne tid i historien. For der er intet i jeres fortid, der kan sammenlignes med det, der foregår i øjeblikket, og som vil fortsætte med at accelerere.

Det, der sker for mange af jer lige nu, er, at den æteriske krop vibrerer på en højere frekvens på grund af de øgede tilstedeværende energier. Den fysiske krop forsøger så at følge med, men det er ikke helt lykkedes endnu. Det resulterer i, at din molekylære struktur bliver hurtigere. Mange mennesker oplever nu, at dette sker hurtigere i deres egne kroppe. Denne optrapning af energierne påvirker alle systemer i din krop – nerver, muskler, blodkar, hud, organer og glans, mens de forsøger at tilpasse sig de nye frekvenser.

Nervesystemet, som transporterer disse energier gennem kroppen i form af nerveimpulser, og det endokrine system, som regulerer meget af din fysiologiske funktion gennem udskillelsen af forskellige kemiske stoffer (hormoner), kan opleve enorme energioverbelastninger, da de konstant forsøger at opretholde en tilstand af homeostase og balance i kroppen.

Denne form for bevidsthedsudvidelse under cellulær transformation trækker dig bogstaveligt talt ind i verdener, der ligger ud over potentialet og er ved at blive virkelige. Ting i din verden ændrer sig lige for øjnene af dig. Den måske mest mærkbare forandring er det behov for mere hvile, som mange mennesker har bemærket på det seneste. Er der nogen, der føler sig trætte for tiden? I så fald skal du fortsætte med at læse dette materiale.

Jeres kropssystemer er overbelastede, og Moder Jords systemer er også overbelastede. Hendes krop, massen af hende selv, fungerer meget ligesom din egen krop. De fleste mennesker er ikke klar over, at din Moder Jord faktisk ånder ind og ud? Folk, der har været i huler eller i nærheden af åbninger inde i jorden, kan faktisk høre luften fløjte ind og ud af Moder Jord. Når I overgiver jer til den forandringsproces, der foregår i Jorden og i jeres kroppe, giver I slip på jeres egen begrænsede eksistens, jeres egne begrænsede ønsker, alt det, I har holdt tæt ind til jer for at få tryghed og en følelse af nærhed og sikkerhed.

Der sker så meget på meget dybe niveauer i jer selv, og det sker som regel i underbevidstheden. Du kan føle dig overvældet af sorg, føle, at du har mistet noget, eller at du er ved at forlade noget uden overhovedet at have en idé om, hvad det er, du er ked af eller græder over. Efterhånden som du kommer tættere og tættere på den endelige oplevelse (kaldet opstigning), vil du føle, at du giver mere og mere slip på flere ting.

Under processen med cellulær transformation kan du se eller føle specifikke fysiske forandringer og fornemmelser i din krop og i kroppene på dem omkring dig, såsom følgende:

I. Ømhed, smerter og hovedpine

Nye smerter vil dukke op forskellige steder i kroppen, og derefter vil de forsvinde. Hovedpine og pludselige smerter i hovedet eller øjnene kan forekomme, og det kan være tegn på, at der er ved at blive foretaget justeringer i dine energier. Disse justeringer vil indstille dig på forskellige frekvenser under den cellulære transformation. De dele af din hjerne, som tidligere har ligget i dvale, bliver nu brugt. Det kan kræve nogle omkoblinger af hjernens kredsløb, mens hjernemønstre, der ikke længere er funktionelle, vil blive omdirigeret. Efterhånden som du udvikler en højere måde at tænke og være på, vil du opleve flere kreative energier og skabe dybere niveauer af meditation. Se også ÆNDRINGER I KROPSFORMEN samt ENERGIFLOW i KROPPEN.

Når transformationen sker, kan der være perioder, hvor du føler dig mere ængstelig og irritabel end normalt. Du kan også føle dig rastløs, have hovedpine og være mindre i stand til at koncentrere dig. Du kan have en øget følsomhed over for mennesker, lyde, lugte og omgivelser. Du kan opleve muskelømhed, især i lænden, ledsmerter eller dårlig fordøjelse. Når disse kirtler simuleres for meget, er din krop konstant i en hypertilstand af kamp eller flugt, og kroppen bruger ressourcer i et enormt tempo.

Den mutationsproces, som du gennemgår i øjeblikket, er blevet sat i gang i hjernens molekylære struktur. De progressive forandringscyklusser introduceres til resten af kroppens systemer primært gennem cerebral-spinalvæsken og derfra gennem nervesystemet generelt. Dette forklarer de gennemgribende fornemmelser af forstyrrelser i hovedet, øjnene, rygsøjlen og nerverne. Det har resulteret i svimmelhed, hovedpine og tryk i hovedet, som regel oplevet fra bagside til forside, andre gange fra side til side. Det giver også betydelige nervøse forstyrrelser, søvnløshed og uregelmæssige energistigninger og -fald. Fordøjelsen kan blive uberegnelig, og særlige smerter kan komme og gå uden varsel i forskellige dele af kroppen.

II. KROPPENS CELLER

Vævet i vores kroppe er opbygget af celler. Cellerne er opbygget af molekyler, og det fortsætter og fortsætter, indtil vi når det subatomare niveau. På det subatomare niveau dannes skabelonerne eller tegningerne til vores kroppe. Sandsynlighederne for, hvad vi kan gøre, skabes på det subatomare niveau. Der sker ændringer på dette niveau, efterhånden som jordforandringerne indtræffer, og planetens akse forskydes. Disse ændringer vil finde sted meget snart. I denne periode med et akseskift vil tidligere typer af adfærd og tidligere måder at arrangere stof på ikke være tilgængelige.

På vores materielle niveau vil disse forandringer se ud som en omorganisering af materien. Men fra et åndeligt niveau er disse forandringer relateret til væksten i den planetariske bevidsthed. Når disse forandringer sker, vil livsformerne på planeten ændre sig. Selve strukturen i hver eneste celle i vores kroppe ændrer sig. Forandringerne i din krop vil ske i kroppens celler, når disse celler gennemgår en blid infusion af nye elektromagnetiske impulser. Strukturen for energiudveksling og energioverførsel bliver langsomt omkoblet i cellerne under den cellulære transformation. Dette kan være årsagen til perioder med udmattelse, når din krop gennemgår en radikal ombygning og genopbygning. Når du observerer disse forandringer, skal du slappe af og bevæge dig med de forandringer, der finder sted i din krop. Når alt kommer til alt, har du ikke andet at gøre. Du er nødt til at bruge tid på meditation, læsning osv. for at slappe af, indtil det tidspunkt kommer, hvor forandringerne til sidst vil stoppe.

Vi bygger ny information ind i kroppens celler, og alligevel er det blevet sagt, at disse forandringer finder sted naturligt. Nogle har spurgt, om det betyder, at vi kan omprogrammere vores eget DNA, eller om det hele sker automatisk, uden at vi bliver involveret i det. Svaret er, at det er lidt af begge dele. Cellerne er blevet kodet til dette tidspunkt i historien, forud for menneskets fødsel. Mange mennesker oplever, at de bliver tiltrukket af et bestemt sted eller en bestemt person. De oplever, at det at være i det miljø, hvad enten det er sammen med den person eller på det fysiske sted, skaber en form for trigger, en trigger i den cellulære hukommelse. Så i denne henseende sker det automatisk. Vi følger vores impulser. Vi følger vores naturlige bevægelse i livet hen imod, hvor kroppen fører os hen, og hvem kroppen fører os hen til. Dette skaber affyringen eller udløsningen af ny information. Der er en form for overlapning og blanding af mange processer, der finder sted, når disse triggere aktiveres. Derefter aktiveres den nye information.

Dette foregår på en lang række niveauer i kroppen. Jo mere vi er på linje med vores krops visdom, jo mere bevæger vi os bevidst hen imod det, der vil udløse den cellulære hukommelse og aktivere transformationen i DNA’et. Så du deltager faktisk, men det er ikke at læne sig tilbage og gå på automatpilot, og så vil alt ske. Til en vis grad er det sådan, men det er også sådan, at jo mere du er på linje med disse forandringer bevidst, jo mere vil du være kaptajn på dit skib, dirigere og orkestrere en medskaber af disse forandringer i dig selv og i masserne. Der er mange dele i transformation, det er ikke sådan, at du er på den ene eller den anden side af hegnet.

Hvad dette betyder i biokemiske termer, er ganske forbløffende. Der sker en grundlæggende renovering af dit hus (kroppen), mens du bor i det. Hvis vi bruger analogien med at renovere dit hjem, så fjerner håndværkerne det gamle tag, river det gamle gulv op, frakobler din gamle VVS og slukker for strømmen for at trække nye ledninger i hjemmet. Alt dette sker, mens du forsøger at bo der. På samme måde, når din krop gennemgår den samme “ombygning”, forsøger du at være på forkant med forandringerne, og du vil føle dig ekstremt desorienteret og generet, når de sker. Forandringerne i dit kropshus sker, fordi dit DNA er ved at blive omstruktureret.

Dit DNA indeholder en gammel forståelse af, hvad det vil sige at være her, som er dybt fokuseret på individualitet. DNA’et har det individualiserede udtryk for guddommelighed, det individuelle Jeg Er, og det har helheden. Nu kan du forestille dig begge dele, men kan du endnu forestille dig, hvordan det ville være at være meget bevidst om dig selv som et individ og samtidig vide, at du er helhed? Det er det, du arbejder på at opnå i denne tid, uanset om du er klar over det eller ej. Potentialiteten i DNA’et er i stand til at reformatere sig for at muliggøre disse ændringer.

Den universelle lov foreskriver, at den fysiske form for en arts guddommelige livsudtryk kun kan ændres eller omformateres af dem, der bor i den. Det betyder, at DNA’et hos en art på Jorden kun kan ændres gennem et kreativt valg fra den bevidsthed, der bor i kropsformen. For dig betyder det, at det menneskelige DNA, som er ansvarligt for alle aspekter af din fysiske tilstedeværelse, ikke kan ændres af andre væsener, og det kan heller ikke ændres af dig uden for det fysiske plan. Hvordan ændrer man sit eget DNA? For at ændre dit DNA og din struktur er du nødt til at ændre dine følelser. Du er også nødt til at ændre dine tanker, for at gøre disse to ting betyder at ændre din biokemi og din hjernekemi. Det betyder hovedpine og kvalme nogle gange.

Når disse forandringer sker, vil du opleve svimmelhed, følelsen af at snurre rundt og tab af følelsesmæssig centrering. Under den cellulære transformation er din krop en konstant strøm af kasserede proteiner og strukturer. Din cerebrospinalvæske bliver fyldt med kasserede mineralaflejringer. Du er bogstaveligt talt i gang med at afstøve din krop og genopbygge den. Forandringerne vil være meget intense og vil være meget udfordrende for dig under afstødningsprocessen. I er geningeniører af den nye verdensart. Hvis du er enig i dette, og du er villig, skal du omarrangere og genopbygge dit eget DNA. Du lever i din krop, og du vil ændre den, mens du lever i den. Nogle mennesker er allerede begyndt at gøre det.

III. Ændringer i kroppens farve

Under den cellulære transformation vil der ske en re-pigmentering af kroppen. Mange forskellige slags usædvanlige mærker (runde, røde, hvide osv.) vil dukke op på huden af unge mennesker såvel som på huden af ældre kroppe. Dette er en midlertidig re-pigmenteringsproces, der vil gøre det muligt for huden at komme til sin ret. Huden er et organ, der fungerer som en bro mellem kroppens tunge, tætte stof og det mindre tætte stof i kroppens auriske felt. Inden for 25 år vil selv de lyseste mennesker blive en smule mørkere. Det hænger sammen med, at blodcellemembranerne bliver beriget med ilt, så de kan bevæge sig i større antal og med større hastighed gennem kapillarsystemet tættere på hudens overflade.

IV. Ændringer i kroppens form

Du er ved at afslutte en tidssløjfe i din åndelige vækst, som har givet dig mulighed for at udforske nogle ting i dybden. Denne tidssløjfe er nu ved at være slut, og din krop begynder at ændre form, mens du lukker denne tidssløjfe. Når du kommer tilbage til din oprindelige tidssekvens, vil du gå tilbage gennem det, du har været i fortiden. Nogle mennesker vil måske bemærke, at deres hoved ser ud til at forsøge at udvide sig, og mange mennesker vil have hovedpine i disse tider, normalt forbundet med pres fra disse ændringer. Det vil næsten føles, som om nogen forsøger at tvinge dit hoved ind i en større form. Forandringer i kropsformen vil ske langsomt over tid. I øjeblikket sker forandringerne inde i kroppen i infrastrukturen på følgende steder:

A. i det cellulære system i blodet B. i centralnervesystemet C. i knoglemarven D. i hjernens mønster, hvordan den affyrer og modtager information fra Gud Kilde.

Det er de forandringer, der sker nu, og for mange skaber det forvirring, fordi de føler, at der sker noget, men de kan ikke se det i spejlet. De kigger sig i spejlet og ser, at de i høj grad er den person, de var for fem eller ti år siden. De ser ikke ud til at have færre rynker, de ser ikke ud til at være mere sunde. Det skaber en smule forvirring, fordi de ved, at de arbejder så bevidst og så hårdt på deres indre vej. Alligevel kommer forandringerne langsomt og bløder igennem til den ydre krop. Det vil helt sikkert ske over tid, men det sker indeni nu. Det er her, basen først skal bygges, dybt inde i kroppen, og den vil komme indefra og ud.

I din fremtid vil du se en større lethed, et udtryk for kroppen, der udtrykker sin lethed i tilværelsen. Du vil måske se væsener, der oplever en større udtynding eller en lysning af deres væsen. Mange mennesker vil føle sig højere. Der sker måske ikke en egentlig forandring i den fysiske krop, så man bliver højere, men der vil være en følelse af opløftelse. Kroppen udtrykker opløftelse med en følelse af at gå højt og af at være lettere med kroppen. Nogle mennesker vil opleve vægtændringer, enten tabe sig eller tage på i vægt som følge af indre transformation.

Kroppen ved, hvordan den skal justere og reorganisere sig selv, fordi denne proces er helt naturlig. Denne transformationsproces er kodet ind i kroppens celler og finder sted naturligt. Det, folk nu lærer at gøre, er at hjælpe det, der sker naturligt, ved at være udenfor, være opmærksomme på den mad, de spiser, være opmærksomme på deres forbindelse til jorden og ved at være opmærksomme på den retning, deres krop fører dem. Jo mere bevidst man er om dette, jo mere kan man hjælpe det, der allerede er i gang, og det vil fortsætte i sit eget naturlige tempo i overensstemmelse med den enkeltes cellulære kodning.

V. FORANDRINGER I DET ENDOKRINE SYSTEM OG DET CENTRALE NERVESYSTEM

I ser allerede en stigning i en svækkelse af immunsystemet med accelerationen af nervesystemet. Der er mange nye sygdomsspor (en ubalance), der kommer frem i folk. Flere mennesker oplever et dybere niveau af frustration og aggressiv uro, som skaber mange symptomer i kroppen, mange nervøse lidelser og følelser af ophedning. Det kommer ud med eksplosioner af vrede og vold. Der er en ubalance i nervesystemet, som kan skabe mange lidelser, mange former for feber eller enhver form for ubalance i hjernebølgesystemet, når der begynder at ske en justering af den måde, tankerne er sat op på. Du vil se mange nye lidelser eller sygdomme dukke op, som har at gøre med centralnervesystemet, fordi der er en fornemmelse af, at der sker en omkobling for at imødekomme den øgede lysintensitet.

Det er, som om nogen sætter en 120 watts pære i en fatning, hvor der før sad en 40 eller 60 watts pære. Der er et større niveau af amplitude, af kraft i den energi, der går, som du pludselig bliver tilsluttet. Det skaber ikke bare en acceleration, men en større forstørrelse af den energi, der går gennem din krop. Denne energi tilføres eller forbindes gennem nervesystemet. Medmindre der sker en ændring i den måde, mange mennesker lever deres daglige liv på, vil nervesystemet ikke være i stand til at håndtere den øgede mængde energi.

Nogle af de ting, vi vil foreslå, er en større fysisk kontakt med den naturlige verden ved bogstaveligt talt at sætte fødderne i jorden og hænderne på jorden. Det ville også være nyttigt at være i større kontakt med vand, f.eks. ved at have vand i hjemmet (dvs. et akvarium, skåle med vand eller en anden form for vand). Det er med til at skabe større balance i det elektromagnetiske felt. Dette anbefales for at hjælpe med at balancere den øgede energi, der kommer ind nu, og som påvirker den fysiske krop og dens tilstand af velvære.

Den æteriske krop fungerer som sender og modtager for de omgivende energier. Det sker via specifikke energicentre for kroppen eller chakraer. Hvert chakra er direkte forbundet med en endokrin kirtel og nerveplexus. På grund af deres tætte forhold til chakraerne, som sender og modtager denne energi, gennemgår især det endokrine system og nervesystemet nu en radikal transmutation. Stigningen i elektriske energier kræver en fuldstændig omkobling af nervesystemet, mens alle organer og kirtler i kroppen er ved at blive totalt omstruktureret. Efterhånden som du påtager dig lysets krop, vil de fleste af disse organer og kirtler ikke længere være nødvendige og vil gradvist svinde ind og forsvinde. I mellemtiden er det vigtigt at anerkende de forandringer, der finder sted i kroppen, og at støtte den fysiske krop så meget som muligt.

Efterhånden som mere og mere lys bliver tilgængeligt, stiger intensiteten af den elektromagnetiske energi omkring dig også. Det betyder, at der vil være hurtigere neurologisk aktivitet i kroppen, hvilket resulterer i impulser med højere intensitet, der affyrer centralnervesystemet. Nervesystemet vil straks forsøge at sprede denne energi ved at sende den tilbage ud af rygmarven. Hvis disse impulser derefter sendes langs faciliterede veje ind i muskelsystemet, kan de forårsage muskelstramhed og ømhed. Hvis de sendes ind i blodkarrene, resulterer det ofte i begrænset cirkulation. Når disse impulser udløses i huden, kan du opleve unormale varmefornemmelser (dvs. føle dig varm eller kold, stikkende, kløende osv.).

Hvis de går ind i organer og kirtler, kan de hæmme deres tidligere normale funktion. Derfor kan vi se vigtigheden af at støtte nervesystemet på dette tidspunkt, da det forsøger at opretholde en tilstand af homeostase (relativt stabil tilstand af ligevægt) i den fysiske krop. Kroppen forsøger at indhente de øgede frekvenser i den subtile krop. En måde at gøre det på er at afbryde nogle af de veje, som de højintensive impulser bevæger sig ad. Ligesom en person, der rører ved en strømførende ledning, bliver holdt fast af strømmen, indtil den bliver slukket, vil kroppens strukturer og væv også forblive i en stimuleret tilstand, indtil disse baner bliver afbrudt, så strømmen slukkes.

Mutationsprocessen implementeres af centralnervesystemet og indledes i den molekylære hjernestruktur. De progressive forandringscyklusser introduceres primært gennem cerebral-spinalvæsken og derfra gennem hele nervesystemet generelt. I løbet af mutationsprocessen vil man hele tiden afstøde hele strenge eller sekvenser af proteiner. Hele systemer kasseres af kroppen og genopbygges med forskelligt strukturerede forbindelser, som du modtager gennem vand, luft og fødevarer, der også undergår elektromagnetisk omformatering.

Du vil finde ret høje niveauer af udskilte proteiner i kropsvæsker som urin. Kroppen vasker bogstaveligt talt din gamle kropsformatering væk og genopbygger den, mens du lever og ånder og bevæger dig i den. Omstruktureringen af DNA’et betyder, at du ikke længere vil have fire kroppe. Du vil ikke længere have mange chakraer. Du vil ikke længere være en lagdelt bevidsthed. Du vil ikke indeholde nogen mellemrum, ingen huller i din bevidsthed eller i dit tilsvarende DNA. Du vil have en sfærisk model uden huller eller adskillelser. Alt inden for dit system, inden for dit væsen vil være helt, rundt. Det er en ubeskrivelig ting, som du vil opbygge.

Når vi gennemgår cellulær transformation (perioden med overgang fra den gamle døende verden til den nye verden, der dukker op), vil der være tidspunkter, hvor du kan føle dig adskilt, som om din krop er ude af fase med alting. Det vil være frustrerende for dig i din mentale og følelsesmæssige krop. Du kan føle dig mindre funktionel, hvilket vil ske, når du slipper de gamle måder, og før de nye måder er blevet fuldt formet. Denne overgangsperiode vil give dig en tendens til at have et lavere selvværd.

Den vil også bringe en række overlevelsesproblemer op. Det kan være nødvendigt at bruge dygtige kropsarbejdere til at hjælpe med at frigøre energier. Disse energier findes i den krystallinske matrix i kroppens strukturer og væv. Når kropsarbejde udføres sammen med lyd, er det særligt effektivt. Bindevævsarbejde vil også være nyttigt, og det samme vil neuromuskulær terapi. Kropsarbejde som dette vil hjælpe med at re-mønstre og åbne dit nervesystem, og det vil også nedbryde krystalliseret energi.

Kranio-sakral terapi, udført af en dygtig kropsterapeut, kan også være en hjælp til at integrere energierne i din krop. Efterhånden som de øgede energier integreres i kroppen, kan nogle have gavn af kiropraktiske justeringer, da der kan være perioder, hvor du er tilbøjelig til forvrængninger og subluxationer i rygsøjlen på grund af de forandringer, der finder sted i kroppen. Der findes mange homøopatiske midler, som du kan prøve, såvel som ædelstens- og Bach-midler, som du kan finde støttende for din følelsesmæssige og fysiske krop. De kan købes i din lokale vitaminforretning.

VI. SPISE- og DRIKKEVANER

A. SPISEVANER

Folk er allerede begyndt at få lyst til at spise på en anden måde. De ser et stort skift væk fra de tættere fødevarer (dvs. kød og tunge proteiner) og fra fødevarer, der er tunge og vil forblive i kroppen længere og vil skabe større tæthed i kroppen. Under den cellulære transformation vil din næring komme mere og mere fra lyset eller energivibrationen og mindre og mindre fra fysiske kilder. Dette lys gennemstrømmer universet og påvirker også forandringerne i kroppens celler under transformationen. Det kan resultere i ændrede spisevaner og ændringer i din appetit. Der kan også ske en helt ny tilrettelæggelse af dit indtag af næring. Tunge eller fedtede fødevarer kan ikke fordøjes, fordi kroppen fungerer med tunge fødevarer, der ikke vibrerer med din ændrede kropsvibration. Du vil blive tiltrukket af de fødevarer, der harmonerer bedst med dig som et lysvæsen. Det betyder for nogle mennesker, at de må nøjes med en meget sparsom kost, hvilket vil få dem til at føle sig fantastisk tilpas. For andre kan indtagelsen af mad være anderledes.

Du vil sandsynligvis bemærke fysiske forandringer i din krop, som i sidste ende vil føre til fysisk helbredelse. Spis så mange rå og rene, uforarbejdede og ukogte fødevarer, som du kan. Det betyder mest frisk frugt og grøntsager, hvilket resulterer i en grundlæggende afgiftningskost. Du skal lytte til din egen krop og spise det, der er rigtigt for dig. Din krops behov vil sandsynligvis ændre sig hurtigt i disse tider. Du kan få en underlig trang til mad, som du normalt ikke spiser. Du kan have en enorm appetit den ene dag og næsten ikke være sulten den næste. Du kan opleve intens trang til bestemte fødevarer, som du måske normalt ikke spiser. Det vigtigste er at være i kontakt med din krop fra øjeblik til øjeblik, når den guider dig til de fødevarer og den støtte, den har brug for. Det eneste, du skal gøre, er at lytte til din krop.

Derudover kan du lejlighedsvis opleve forstyrrelser i fordøjelsessystemet, hvilket resulterer i mavesmerter, gas eller oppustethed, delvis på grund af den øgede intensitet af energi i det tredje eller solar plexus-chakra. Det femte eller halschakraet er også et meget kraftfuldt energicenter, og dets fysiske modstykke, skjoldbruskkirtlen, er særlig sårbar over for ændringer i elektromagnetisk energi. Denne kirtel regulerer kroppens metaboliske processer, og i mange tilfælde prøver den ihærdigt at følge med de stigende vibrationshastigheder. Nogle af de transmutative symptomer, der ofte opstår, er uforklarlig vægtøgning eller -tab, træghed, ændrede søvnmønstre og igen, at man føler sig mere træt og udmattet end normalt uden nogen åbenbar grund.

Mere frugt og grønt vil være ekstremt vigtigt i din kost. I vil opdage, at mange fedtholdige fødevarer ikke vil fungere i jeres kroppe i disse omskiftelige tider med cellulær transformation. Mange mennesker har spist kød, hvilket stadig vil være af en vis betydning for dem. Men mange mennesker vil begynde at give slip på disse tættere fødevarer under den cellulære transformation. Nogle tungere kornsorter kan være for tætte for din krop, når de indre kropsforandringer finder sted.

Der findes nogle meget gode ernæringsmæssige stoffer fra naturen, som skaber balance i aminosyrekanalen. For eksempel er din fødevare, der hedder spirolina, en af dem, fødevarer, der nu kommer ud, og som kaldes cellefødevarer. Det er fødevarer med en høj grad af livskraft, og de er meget gode på et overordnet niveau. Vi foreslår, at man bruger disse nye fødevarer eller enhver form for kosttilskud direkte ved at få adgang til sin egen krops visdom.

Ved at spise anderledes hjælper du også med at afgifte jorden, dens overflade og dens atmosfære. Mens du gør dette, skal du visualisere et hvidt lys, der strømmer gennem din krop og jorden, lyser de mørke pletter op og elsker alle dine dele. Rensning af din krop vil resultere i en rensning af jorden. At ære din krop med rene og naturlige fødevarer (som naturen har tænkt sig) er at ære jorden og jordens tilbud på en måde, der er uden sidestykke. Når du har renset din krop, vil du begynde at styrke og helbrede de dele af kroppen, som var svage eller trætte. Under den cellulære transformation kan kroppen have brug for visse næringsstoffer, som den ikke havde brug for før (dvs. fedt, proteiner, kulhydrater, vitaminer, mineraler og hormoner).

Vi vil anbefale, at hver enkelt lærer at gå tilbage indad og genskabe forbindelsen til kroppens visdom og lærer at spørge og modtage fra øjeblik til øjeblik, da den konstant ændrer sig. Så den ene dag har du måske brug for en masse kulhydrater i en eller anden form, den anden dag har du brug for en helt anden slags kosttilskud, når din krop f.eks. har balanceret sig selv med en type mad, klorofyl eller grøn mad. Så flytter vi dit fokus til en anden for at skabe en anden overordnet balance. Generelt er det vigtigt at lytte til kroppen og holde sig ajour med den information, så man arbejder fra øjeblik til øjeblik og på et dagligt niveau.

Vi opfordrer hver enkelt person, og vil foreslå, at du opfordrer hver enkelt person, til at komme i en større forbindelse og bevidsthed om deres egen individuelle krop ved at lære at spørge kroppen og derefter lære at åbne sig for kroppens visdom. Du bør spørge din krop direkte: Hvad har jeg brug for denne dag for at fungere på et højt niveau af balance? Hvad kan jeg gøre denne dag for at skabe en følelse af flow i mit liv? Hvis vi udleverer formler, vil folk have en tendens til at holde fast i den formel og skabe en række kasser for, hvad de skal gøre. Vi har en tendens til at undgå denne type råd, fordi hver person er så unik, og det, der måske fungerer godt for én, vil ikke skabe åbenhed eller flow for en anden.

B. DRIKKEVANER

Mængden af vand, du drikker, vil også være ekstremt vigtig for dig under transformationen. Det vand, vi drikker, gør det muligt for elektrum at strømme gennem din krop, hvilket er lys, der sænkes til en tæthed, når det kommer ind i kropsmassen. Jo mere vand du drikker, jo lettere er det for lysenergien (prana) at komme ind i din krop og bevæge sig gennem den fysiske krop og forynge kroppens organer. Det vil være klogt under celletransformationen at drikke rigeligt med vand (mindst en liter om dagen). Det ekstra vand gør det muligt for lyset at bevæge sig hurtigere gennem kroppen. Lys er en elektrisk kraft i vores tæthed, og det ekstra vand hjælper lysets bevægelse. Fra dit perspektiv renser du din krop med ekstra væske. Det ekstra vand gør det muligt for lyset (prana) at bevæge sig gennem din krop, da prana bringer nyt liv ind i og gennem kroppen. For at mutationsprocessen skal blive så behagelig som muligt, er du nødt til at holde dit vandindtag oppe. Hvis du ikke gør det, vil din krop forsøge at tilbageholde væske for at sikre, at elementstrømmen i dit system opretholdes. Hvorfor er det vigtigt? Det er fordi, du under mutationsprocessen konstant afstøder hele strenge eller sekvenser af proteiner. Hele systemer kasseres og genopbygges med forskelligt strukturerede forbindelser, som du modtager gennem vand, luft og fødevarer, der også undergår elektromagnetisk omformatering. Med andre ord vil man finde ret høje niveauer af udskilte proteiner i kropsvæsker som urin. Du vasker bogstaveligt talt din gamle kropsformatering væk og genopbygger den, mens du lever og ånder og bevæger dig indeni.

Det er en stor hjælp for folk at gå over til en kost, der indeholder mere vand, ikke kun vand i sin rene form, men også gennem frugt og grøntsager. Det skaber en større lethed i kroppen og hjælper kroppen med at reorganisere sin elektriske struktur. Det er egentlig ret enkelt, hvis du tænker over det, det er mere en bevægelse væk fra tætheden og kompleksiteten i det, du har kaldt din moderne verden, og ind i en større tilstand af renhed, hvorigennem du kan modtage nåden ved denne transformation. Se også SINUS og ØREFORSTYRRELSER.

VII. ENERGISTrømmen i kroppen

Under den cellulære transformation i din krop vil der være en øget energistrøm, som hovedsageligt mærkes i kroppens parasympatiske system (dvs. underekstremiteterne, benene, knudepunkterne langs rygsøjlen og især ganglierne, hvor den nederste del af lænden er placeret) og i skuldrene. Elektriske fornemmelser vil bevæge sig op og ned i kroppens lemmer. Nogle mennesker vil også opleve svedeture og migrænehovedpine. Du vil bemærke øgede energier, når du manifesterer en tanke. Det er godt at være forsigtig med disse energier og dine tanker, fordi de vil blive forstærket i overgangsperioden under den cellulære transformation.

VII. MOTIONSVANER

Vi har nævnt vigtigheden af at drikke masser af vand under celletransformationen. Det er også vigtigt at lave flere fysiske øvelser (dvs. gå, jogge, løbe, vandre, svømme), som vil være ekstremt støttende under forandringerne. Øvelsen med at danse er også særlig kraftfuld, fordi mange energetiske veje kan afkortes og integreres i hele kroppen med den bevægelse, der er involveret i dansen.

IX. ØJNENE

Den hvide del af øjnene kan gradvist ændre farve, blive blodskudt og en smule mørkere. I nogle tilfælde kan dette skabe et let skær af rosenrødt i øjnene eller et let skær af brunt eller grønt, men i de fleste tilfælde vil farven være rosenrød. Denne ændring er relateret til den øgede hastighed af blod nær overfladen af øjnene, der kan ses. Øjnenes synsfelt vil ændre sig, og du vil begynde at se dimensioner anderledes, efterhånden som dit fysiske syn justeres i samspil med åbningen af det tredje indre øje mellem dine nuværende ydre øjenpositioner.

X. FINGERNEGLENE

Der kan komme flere riller i fingerneglene ved den glatte lyse halvmånelinje ved neglens basis. Denne del af fingerneglen kan begynde at variere og kan blive kruset.

XI. HÅR

En ændring i håret kan forekomme, hvor håret er på kroppen og i tykkelsen af håret, som gradvist vil blive tykkere over flere år. Denne ændring vil være tilstrækkelig til, at den kan måles.

XII. HOVEDET

Når I begynder at reformatere, har ting revet sig løs, og der kommer stykker ud af vævet i jeres kroppe. I jeres hoveder, i jeres kranier, hos dem, der er ved at mutere, og selv hos dem, der overvejer at forberede sig på det, er der mange mineralske strukturer, der bliver slidt af i cerebrospinalvæsken. Dette materiale bevæger sig ind i rygsøjlen, gennem nerverne og ud i vævet, så hvis du genbruger dette kasserede materiale, vil du blive meget utilpas. Der kan være forstyrrende fornemmelser i hovedet, øjnene, rygsøjlen og nerverne (dvs. svimmelhed, hovedpine, tryk i hovedet (normalt fra bag til front og kan også være fra side til side).

Det primære sted, hvor mutationen sker, er i hjernens DNA. Det betyder, at visse hjernefunktioner bliver en smule vanskelige. Dit syn vil blive påvirket; du vil helt sikkert få hovedpine; din hørelse vil til en vis grad blive ændret; og mest af alt vil din evne til at føle, at du har et skarpt fokus hele tiden, blive påvirket. Jeres hoveder er bogstaveligt talt begyndt at indeholde materiale, der er i stand til at kortslutte elektrisk. Hvis du har en fornemmelse af, at du mister din mentale klarhed, at der sker visse ting i dit hoved, herunder hovedpine, som får dig til at føle, at du har kortslutninger i din hjerne, skyldes det afstødningen af dette materiale.

Humørsvingninger er også symptomatiske for kroppens forsøg på at integrere mere lys. Der kan være øjeblikke, hvor du har det vidunderligt og har masser af energi, efterfulgt af et pludseligt sammenbrud og depression, når du oplever den gamle verdens tiltrækningskraft.

XIII. HØRELSE

Ørenes høreområde vil udvide sig, så du bliver i stand til at høre de i øjeblikket uhørlige lyde fra Guds skaberværk i dig, og som omgiver dig. Denne forandring vil gøre det muligt for dig at tro på Gud ved at høre lydene i dine ører. Ringen eller toner i ørerne kan også være transmissioner fra åndelige væsner fra andre dimensioner. Information fra disse kilder giver sig til kende for dig på det rette tidspunkt i din særlige åndelige vandring.

XIV. HJERTET

Hjertebanken kan mærkes til tider, når dit hjerte bliver synkroniseret med rytmen i jordens hjerteslag. Der kan også opleves forandringer i hjertemuskelvævet, og striberne i hjertemuskelvævet vil begynde at vise flere variationer. Vævet vil synes at sprede sig ud, efterhånden som hjertemusklen bliver tættere. Denne ændring vil gøre det muligt for hjertet at holde længere og skabe en normal levetid på 150 år for et individ. Den normale puls vil stige med omkring tre til fire slag i løbet af de næste ti til tolv år.

Du kan se en større sammentrækning omkring hjertet, når mange mennesker reagerer på den kærlighedsenergi og det lys, der kommer i større forstørrelse. Flere hjerteanfald eller forskellige sygdomme vil opstå, hvor der er en restriktiv strøm af energi omkring hjertecentret. Det kan undgås med en større bevidsthed om denne energi og en større åbenhed over for følelserne, ved at give slip, ved ikke at holde så meget af følelserne i kroppen, men ved at finde måder, hvorpå følelserne kan opleves harmonisk. Følelserne skal mærkes, ikke fornægtes, og følelserne kan så skabe mere flow og mindre lukning af livskraften.

XV. HEDE- OG KULDEGYSNINGER

Mange mennesker vil mærke disse mere, efterhånden som der sker en cellulær transformation i kroppen. Det er, som om dine motorer bliver bygget om, og temperaturmåleren bliver udskiftet. Det svarer til en motor i en bil, og denne temperaturmåler, som den er i en motor, er forældet. Så på en måde opdager du, at når du bygger ny information ind i kroppen, ind i cellerne, så redesigner du de forskellige aspekter af den fysiske krop gennem denne transformation. Så mens dette sker, er der en større kløft i det, der opleves, en større oplevelse op og ned, en større oplevelse af omvæltning. Meget bliver kastet rundt, meget, der ikke længere fungerer, og som er forældet. Det bliver smidt ud i takt med, at nye data og nyt udstyr gradvist bliver introduceret og bygget ind i kroppen.

Dette sker for alle væsener, uanset om de er bevidste eller ej. At de, der vælger ikke at blive på planeten, selvom de måske slet ikke er bevidste om deres valg, har besluttet ikke at gennemgå dette niveau af acceleration og forandring i kroppen. De, der vælger at være her på dette tidspunkt under denne hurtige acceleration og forandring af den fysiske krop, af det fysiske sind og af det emotionelle system, vil træffe disse valg enten bevidst for mange og ubevidst for mange. Men alle vil helt sikkert blive påvirket af energierne. Alle vil på et eller andet niveau opleve et skift i kroppen, efterhånden som kroppen naturligt bevæger sig til et højere niveau af modtagelighed og tilpasning til sin kilde.

XVI. ÆNDRINGER I HUKOMMELSEN

Flere mennesker er nu i stand til at indstille deres bevidsthed til at modtage usynlige kræfter eller bølgelængder fra universet og til at bruge denne nye bevidsthed til at transformere sig selv til en ny måde at være på. Disse nye indkommende energiimpulser påvirker de celler, der udgør de mentale, emotionelle og spirituelle kroppe. Mennesker manifesterer på alle niveauer dette indkommende lys med hele deres væsen. Der vil være tidspunkter, hvor du vil blive inspireret af blinkende erindringer, genkaldelse af tidligere situationer og liv og andre erkendelser. Indsigter, der er evige og kosmiske, begynder at infiltrere din krop og belyse det menneskelige sind på en måde, så kroppens indre celler aktiveres. Menneskers mentale kapacitet vil øges betydeligt under den cellulære transformation.

Du kan opleve, at du er midt i en sætning, og pludselig glemmer du helt, hvad du ville sige som det næste. Du tænker måske på noget, der er sket, men har svært ved at få adgang til hukommelsen om begivenheden. Jo mere du bevæger dig ind i en tilstand af nåde under den cellulære transformation, jo sværere vil det være at referere til din fortid gennem dit hukommelsessystem. Alle ubrugelige data bliver fjernet fra dine hukommelsesfiler. Da du mestrede begrænsningen, var det nyttigt at referere til data fra fortiden, fordi du accepterede dem som virkelighed baseret på dine overbevisninger og tidligere erfaringer. Referencer til data fra fortiden falder væk, og folk behøver ikke at holde hukommelsen i live.

XVII. MENSTRUATIONSKRAMPER

Kvinder kan mærke, at blodgennemstrømningen bliver mindre under menstruationen med mindre blødning og færre kramper. Nogle gravide kvinder vil få en lettere og kortere fødsel med færre smerter og veer.

XVII. UD-AF-KROPPEN-OPLEVELSER

Der vil være flere ud-af-kroppen-oplevelser, efterhånden som den cellulære transformation finder sted. Denne oplevelse vil også blive mere accepteret af offentligheden generelt. Den vil blive udført af flere mennesker, og oplevelsen vil blive mere populær og sjovere, efterhånden som flere mennesker oplever den. Mange har allerede fået flere ud-af-kroppen-oplevelser, efterhånden som sløret er blevet tyndere. Da et væsen besluttede sig for at tage fysisk form, var der et slør. Efterhånden som mange går bevidst på deres vej og åbner sig for at modtage de større frekvenser fra det sande multidimensionelle selv, er der større helhed og overensstemmelse med sjælen. Kroppen gennemgår en proces, hvor sløret udviskes, og der sker en udtynding og en gradvis frigørelse af denne beskyttelsesanordning.

Efterhånden som dette slør bliver tyndere, vil du indse, at der ikke er nogen grænser mellem dit fysiske selv, dit højere selv eller sjælsselv og dit multidimensionelle væsen. Mange begynder at opleve større kontakt med, ikke kun væsener fra andre riger, men med væsener af sig selv, da de er ren energi. For mange er det noget af en udfordring at begynde at opleve forbindelse med sig selv, da de eksisterer hinsides tid og rum som ren energi. Men efterhånden som sløret bliver tyndere, er det en af de oplevelser, der forstærkes og forekommer oftere, efterhånden som sløret bliver tyndere.

Hvad angår den ud-af-kroppen-oplevelse, udfordrer de åndelige væsner mange til at inkludere deres kropsbevidsthed og ikke efterlade den, når de rejser ud-af-kroppen, og hvor som helst bevidstheden skaber et fokuspunkt i deres bevidsthed. Dette kan omfatte en anden dimension som f.eks. inter-dimensionelle rejser eller rejser ud over tid og rum med bevidstheden. Det virker nu på dig, som om du ikke skal nogen steder. Men bevidstheden oplever virkelig og går ind i dette rige og denne dimension, og den kan derved få adgang til den energi og de frekvenssæt og de mønstre og oplysninger, du ønsker at søge fra væsener, der lever i den dimension.

Det er faktisk ikke så svært, som det kan se ud. Det er en naturlig færdighed, som igen er blevet afskærmet, og mange er ikke helt klar til at bevæge sig ind på det niveau af multidimensionalitet. Mange bliver mere interesserede i at gå ind i jordens bevidsthed, fordi der har været et kald fra jorden. Mange reagerer ubevidst eller bevidst på opfordringen til at begynde at arbejde bevidst og direkte på linje med jordenergien.

Det vil hjælpe både den enkelte, den menneskelige masseoplevelse og vil hjælpe med transformationen og afbalanceringen af jordens transformation eller mutation. Det er meget gavnligt for dem, der føler en form for nysgerrighed eller interesse eller en form for tiltrækning til dette kald, at begynde at udforske, hvordan det er, at de kan rejse ind i og tilpasse sig jordens bevidsthed. Det begynder meget med en hensigtsbøn om, at du virkelig har til hensigt at bevæge dig ind på dette niveau af assistance. Det er den første døråbning, man går igennem. Og derfra skal man være åben over for mange overraskelser, for det kan ske, og det kan ske hurtigt for nogle. De vil befinde sig i en meget dyb bevidsthed, i en meget dyb tilpasning til jordens bevidsthed. Derfra er valgene uendelige.

XIX. SINUS- og ØREFORSTYRRELSER

Forstyrrelser i disse områder er et af de primære tegn på cellulær transformation. Flere mennesker oplever problemer med bihulerne (dvs. ubehag, dræning og hovedpine). Disse øgede forstyrrelser vil fortsætte med at forekomme under den cellulære transformation. Der vil ske store forandringer i bihulerne, da de i kroppen primært har til opgave at skabe balance. Forandringerne skyldes primært, at kroppen er blevet bragt ud af balance under celletransformationen. Din fysiske krop reagerer på forandringerne ved at overreagere på let stimulering af biologiske stoffer, som f.eks. pollen, der ikke stammer fra den selv.

Influenzalignende symptomer, bihulebetændelse og overbelastning, specifikke smerter og følelser af toksicitet kan være andre reaktioner, du vil opleve fra den øgede intensitet af indkommende energi. Når disse forstyrrelser opstår, er kroppen ved at nå en tærskel. Den vil overskride denne tærskel, efterhånden som kroppens kapacitet til at håndtere mere lys øges. I disse tider vil det være særligt nyttigt at tage flere bade og drikke masser af vand. Det vil hjælpe din krop til lettere at håndtere disse forandringer. Svømning vil også være nyttigt i denne henseende, da vand er meget beroligende og afslappende samt nyttigt til at balancere din energi.

XX. SØVN OG DRØMME

Vi bevæger os ind i de højere dimensioner i øjeblikket. Det skaber en midlertidig forvirring af tiden. Du vil nogle gange have drømme, der er uberegnelige og mærkelige. Du vil vågne op og føle dig følelsesmæssigt forvirret. Dit søvnmønster kan være helt forstyrret. Måske har du sovet otte timer om natten indtil for nylig. Nu kæmper du for at få seks timers søvn, og du ved ikke hvorfor. Det, vi gerne vil have dig til at vide, er, at søvnmønstrene vil blive meget anderledes. Du vil måske opleve, at du sover mange flere timer end normalt og er nødt til at tage lure i løbet af dagen, eller at du har brug for meget lidt søvn og har en overflod af energi. Det, du vil opdage, er, at jo mere Lys du bringer ind i din krop, jo mindre tid vil du have brug for at sove.

Det, der vil ske, er, at det ikke er meningen, at du skal erstatte denne søvntid med et travlt liv i den tredje dimension. Det er vigtigt for dig at kunne bruge denne ekstra tid til et højere aspekt. Du vil begynde at se en bevidsthed om, hvad du laver, men dit ubevidste vil begynde at bruge denne tid til større oplysning.

Det sker, fordi du bevæger dig ind i højere dimensioner. I denne nye dimension er oplevelsen af nat og dag fuldstændig omvendt. De fleste mennesker er vant til at være oppe om dagen og sove om natten. Du er i en magtkamp inden i dig selv. Det er, som om en del af dig er forankret i den fjerde dimension og forsøger at leve på én måde, mens resten af dig er her i den tredje dimension og forsøger at fortsætte som i fortiden. Dine drømme kan til tider virke så forvirrede, fordi drømmelivet normalt foretager bevægelsen mellem dimensionerne før det fysiske liv. Din bevidsthed skifter frem og tilbage. Du har et glimt af den oplevelse i dine drømme. Nogle gange er dine drømme ikke bare fantastiske, men de er også sekventielle. Andre gange vågner du op, og de føles mere rodede end nogensinde.

Du bliver nødt til at skære ned på brugen af tv og radio, og du vil opdage, at selv dit elektriske lys vil begynde at være et handicap for dig, så vi forventer, at du også begynder at skære ned på det. En del af det, der kommer til at ske i jeres verden, er, at behovet for så meget elektricitet vil blive mindre, og I vil få lyst til at bruge mere tid på åndelig udvikling.

XXI. SVED og TÅREKANALER

Ændringer i kroppens tårekanaler og svedkirtler vil finde sted under den cellulære transformation. Hvad angår svedkirtlerne, sveder de fleste mennesker nu mindre, end de gjorde for omkring fem år siden. De fleste mennesker vil under den cellulære transformation svede mindre, end de gjorde tidligere, men det vil være en mindre ændring, som vil være observerbar og målbar. Hvad angår tårekirtlerne, vil din tårevæske blive en smule tættere, tykkere og bestå af flere mineralske forbindelser. Denne ændring vil også være målbar. Se også ENERGIFLOW i KROPPEN.

XXII. VIBRATIONER i KROPPEN

Nogle mennesker oplever fra tid til anden en vibration i deres solar plexus. De har bemærket denne vibration i stigende grad i de sidste mange måneder. Det er en del af de forandringer, der sker under den cellulære transformation. Jorden oplever også en vibration fra tid til anden. Disse vibrationer er designet til at ændre selve jordens og din substans. Forandringerne vil langsomt tilføje visse æteriske komponenter, der eksisterer i mulighed og sandsynlighed, og som eksisterer inden for de omfattede mål for din sjæls rejse gennem denne planet, som er Guds legeplads. Disse forandringer vil blande disse æteriske komponenter ind og ud af din fysiske krop på samme måde, som du ville dyppe en tepose i varmt vand for at opnå en endelig forfriskende drik.

Vibrationen i hele din krop skifter til en højere frekvens under den cellulære transformation. Nogle oplever mange forskellige fysiske symptomer, som til tider kan være stærke eller meget subtile. I dette liv sker der mere evolution i din krop end i alle tidligere liv på denne planet tilsammen. Der sker en forvandling i din krop såvel som i jorden. Selve cellestrukturen i din krop er ved at ændre sig, så du kan modstå og integrere disse højere energifrekvenser. Din krop har brug for at vide, at dette sker, og at det er okay, da den aldrig har oplevet at være i en Lyskrop før på denne dimension. Som et resultat kan der opleves kropsvibrationer, og mange mennesker kan tro, at der forekommer et jordskælv i disse perioder. Disse kropsvibrationer vil opstå gennem en induktionsproces, når jordens kraft kobler sig til kroppen. En måde at balancere og flytte denne energi gennem kroppen på er ved fysisk træning (dvs. at gå mindst et par kilometer om dagen).

OPSUMMERING

Efterhånden som processen med cellulær transformation skrider frem, vil du blive tynget ned af en fejlagtig følelse af uværdighed. Alt det mørke, du har inde i dit hoved, betragter du som dine egne små synder. Disse følelser er ikke dine synder, men de er arven fra alle de arter, som du repræsenterer. På grund af den tyngde og det mørke, du bragte med dig, da du inkarnerede på denne planet, kunne du ikke forestille dig, at du var ren og guddommelig nok. I kunne ikke forestille jer, at I var gode nok og klare nok og lyse nok til at bære Kristus-lyset i jeres kroppe. I har at gøre med enorme biologiske forandringer, og I har også alle de psykologiske, mentale/konceptuelle og følelsesmæssige problemer, som I arvede, da I ankom, at gøre med. I er nødt til at håndtere mange komplicerede problemer i jeres liv, nogle af dem er I ikke bevidste om på nuværende tidspunkt, og de er alle indeholdt i jeres krop.

Efterhånden som du muterer, bliver alle disse ting kastet op af dit DNA. Du har dem ikke inde i dig, fordi du har gjort noget forkert. Når ting er kommet op fra de dybe steder i dig og ikke har føltes godt, er det ikke, fordi du gør noget forkert. Det er, fordi du er det rigtige, og de gamle ting inde i dine kroppe skal op til overfladen. I er nødt til at trække dem ud, og de vil komme ud af jeres kroppes DNA. De vil blive afstødt i jeres krop og også på de æteriske niveauer. Tidligere civilisationer har gjort gentagne forsøg på at regulere deres adfærd, at håndtere problemer med konflikt og adskillelse og destruktiv adfærd. De udviklede regler, love og måder at håndtere det destruktive aspekt af den konflikt, der udviklede sig i deres civilisationer. De opstillede love og lovgivere. Nogle gange oprettede de også en guddommelig kraft, der var i stand til at evaluere folks præstationer og derefter uddele straffe. Nogle gange blev dette anset for at være en meget verdslig del af samfundet, ligesom jeres retssystem, hvor du har en dommer, der dømmer dig. Nogle gange var det ophøjet gennem en guddommelig præstelig gruppe eller en religiøs guddom.

Religionen har fortalt dig, at Guddommen ønsker, at du skal opføre dig på denne måde. Du fik at vide, at Guddommen krævede, at du gjorde dette, og hvis du ikke gjorde det, ville Guddommen straffe dig på forskellige måder. Da du ankom hertil, havde du en fornemmelse af, at nogle ting var rigtige, og andre var forkerte. Du medbragte også en fornemmelse af, at nogle ting kunne være gode, og nogle ting kunne være onde. At dømme sig selv er ikke længere nyttigt.

Så du har en slags Fader/Moder/Gud-skikkelse inden i dig, en gammel udenjordisk en. Du har måske endda en udenjordisk lovgiver, i modsætning til en mor til Fader/Gud. Det er en, der evaluerer, fordi den ved alt, og den ved, hvad der er rigtigt, fordi den har set det hele før. Den opererer ud fra fortiden. Det er faktisk vævet ind i din DNA-struktur. Det er en del af dette materiale, som du skal frigøre, denne dømmekraft.

Du har et genetisk scorekort, og du har en scorekeeper, der bliver ved med at krydse af, om du gør det rigtigt eller forkert. Hver gang du ikke gør det rigtigt, knuger du dig sammen på alle niveauer af dit væsen. Hver gang du gør det rigtigt, blomstrer du på en måde, bortset fra at der altid er en FRYGT for, at du ikke vil være i stand til at holde fast i denne rigtighed. Så du kan se, at det er på tide at slippe den idé om guddommelighed. At dømme er ikke nyttigt for dig.

For at blive forenet med Kristusbarnet må du give afkald på vogteren. Der er en pris for Kristusbarnet, du skal give afkald på din vogter. Men der er en anden pris, som du skal betale. Du må opgive at evaluere alle dine handlinger, alle dine tanker, alle dine følelser, alle dine fornemmelser. Tror du, det ville være muligt at have hovedpine, og at det ville være godt? Tror du, at du kunne have fordøjelsesbesvær eller svimmelhed, og at det ville være fint? Tror du, at du kunne såre en anden, og at det stadig ville være rigtigt?

Der er en konstant forandring i dit energisystem, som registrerer, hvornår du har gjort det godt, og hvornår du har gjort det dårligt. Følelsen af at blive bedømt forårsager en vis sammenpresning i din biokemi, og der opstår en knude i dig. Denne sammenpresning forårsager en sammenklumpning af det materiale, du forsøger at frigøre på grund af mutationsprocessen. Sammenklumpningen forstyrrer afstødningsprocessen og den genopbygningsproces, der foregår i dig.

Hver gang du dømmer dig selv, forrykker du derfor Ph-balancen i din krop. Denne Ph-ændring forstyrrer det elektriske flow i kroppen. Du samler også engangsaffaldet i din krop i klumper, og de er sværere at få ud af kroppen. Dommen forstyrrer derfor den behagelige mutation, som skaber FRYGT. Hvis du planlægger at forbedre dig selv, og du bliver ved med at tage dig selv i gentagne gange at fejle i din selvforbedringsplan, vil der opstå reel FRYGT. Denne FRYGT kan antage følgende former:

a. Du får det aldrig rigtigt. b. Du bliver aldrig god nok. c. Du bliver aldrig værdig. d. Du får aldrig styr på processen med at være god. e. Du får aldrig styr på processen med at være rigtig. f. Du får aldrig styr på processen med at være spirituel.

Hver person vil i sin unikhed være mere indstillet på visse energier end andre personer. Man kan sammenligne det med at have en antenne, der er kalibreret til at modtage en bestemt radiostation. Mange mennesker vil resonere med forskellige bølgelængder på forskellige vibrationsfrekvenser end andre mennesker. Uanset hvilke bølgelængder dit særlige design er kalibreret til, er disse bølgelængder veje, der er skåret i din bevidsthed. Når du er begyndt at transmutere (forandre dig), vil energierne fra disse særlige frekvenser i universet udnytte disse veje til at transmutere flere og flere af de samme energier til dig.

Det kan se ud, som om problemer, du troede, du havde håndteret og løst, pludselig er dukket op i dit liv igen, større end nogensinde, med endnu mere intensitet og drama end før. Det er nyttigt ikke at identificere disse problemer som værende dine personlige ting. Du skal blot anerkende, at disse energier er til stede, og så lade dem bevæge sig gennem dig. Vid, at du transmuterer dem for de mange, der endnu ikke er bevidste nok til at gøre det for sig selv.

Du er nødt til klart at forstå de smertefulde handlinger og de ting, du har kaldt “dårlige og onde”. Hvis du vidste, hvad der virkelig foregik, og hvis du forstod essensen af handlingerne, ville du forstå, at de var nødvendige og passende for, at du kunne vokse og forandre dig. Religionens guddom fortæller dig, at der er mange ting, du ikke må gøre, og hvis du gør dem, er det synd eller en karmisk byrde for dig. Jeg siger jer, at jeg aldrig har set en synd på denne planet.

Jeg har set mange ting som f.eks:

 1. Væsener, der udlever deres arv
 2. Væsener, der forsøger at forstå deres arv
 3. Væsener, der genopfører deres kampe
 4. Væsener, der genopfører deres mord
 5. Væsener, der genopfører deres forræderi
 6. Væsener, der studerer energien i disse ting
 7. Væsener, der prøver at se en vej ud af alt det ovenstående.

Jeg ser ikke disse som synder. Jeg ser dem som et forsøg på at forstå jeres opgave på jorden og at arbejde jer igennem denne opgave ved at opleve, hvad I er kommet for at ændre. Det er en meget skræmmende tanke, at der ikke vil være nogen vogter til at beskytte andre mod dig. Der vil ikke være nogen vogter til at beskytte dig mod dig selv, og der vil ikke være nogen vogter til at beskytte dig mod andre. Domme vil ødelægge din fysiske struktur. I det kommende magnetiske polarakseskift vil domme ødelægge din krop, såsom de domme, du har fældet over dig selv, og alle dem, du har fældet dagligt i små ting.

Alle domme om noget som helst, f.eks. om mad, smerter i kroppen, tøj, din omgang med andre osv. vil påvirke din krop og den mutationsproces, der foregår i dine kroppe. Disse domme ødelægger balancen i jeres kroppe. De gør mutationsprocessen vanskelig, smertefuld og meget deprimerende, fordi I fortsætter med at dømme ikke bare jer selv, men også andre.

Det er noget, I bliver nødt til at holde op med. I bliver nødt til at acceptere både jer selv og andre for at skabe et biokemisk og elektromagnetisk miljø i jeres kroppe, som optimerer kroppens muligheder for at mutere let. Dette vil så ske med en vis balance og med en vis stabilitet og nogle gange med en følelsesmæssig følelse af velvære.

Det er ikke noget, der bliver taget fra jer under den cellulære transformation (mutation) uden jeres samtykke. Det er noget, der bliver udrenset fra dit system, fordi du ønsker at øge frekvensen af din vibration. Nogle lærere kalder dette for “opstigning”, hvilket blot er at øge frekvensen af din vibration. Der er en større opfattelse og et større ønske om kærlighed, harmoni og fred blandt mange mennesker.

Efterhånden som deres vibrationer stiger, må jordens befolkning selv tage hånd om, hvordan de ønsker at opbygge denne fred og harmoni samt denne kærlighed og denne sandhed. Det vil snart blive tydeligt, at i forhandlingerne mellem nationer og mellem individer (i forretningsmæssig og økonomisk forstand) vil der ikke længere være mulighed for, at den ene skjuler sig for den anden. For hvor de lyver, vil den anden opdage det. Jordens folk er ved at blive alt for opmærksomme. Det er det, der menes med at øge jordens vibration.

Der er en guddommelig orden i alt i livet. Det er derfor, at præcis der, hvor du er på et givent tidspunkt i livet, er præcis der, hvor du burde være i henhold til den guddommelige udfoldelse af din bevidsthed og dit liv.

Udarbejdet af House of David Teaching Centre

Bemærk: Jeg har inkluderet dette indhold på vores hjemmeside, da det kan være nyttigt og støttende for mange mennesker, der gennemgår fysiske forandringer som opstigningssymptomer. Jeg har fundet meget lidt velskrevet information tilgængelig om dette emne. Tak til dem, der skrev dette materiale for mange år siden, hvoraf mange af disse ting stadig er meget aktuelle i opstigningsprocessen. Jeg har ikke skrevet dette materiale, og jeg ved ikke, hvor det stammer fra, men jeg vil gerne udtrykke min taknemmelighed over for House of David Teaching Centre.

Forfatter

 • Lin Ajna G o m n t u

  fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen!
  Velsignelser og taknemmelighed, @Kesszero @Lisa @Lin @Thor @Laura @Anna-Maria.
  Videredistribution til ikke-kommerciel brug er udtrykkeligt ønsket.
  Som altid og overalt: Tro ikke på noget, test alt, og behold det bedste.
  Træk vejret dybt og lev i velstand og harmoni.
  🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer

  Vis alle indlæg
Translate »