We The People united not divided…

t.me/danmarkvaagner

FAQ Covid-19 – Spørgsmål og svar vedrørende Covid-19 og Corona virus

Vi har samlet en række af de mest stillede spørgsmål og svar omkring Covid-19 i vores FAQ Covid-19 herunder. Listen vil løbende blive opdateret med yderligere svar på spørgsmål omkring Covid-19 – også kaldet Coronavirus i daglig tale.

1. HVOR FARLIGT ER SARS-COV-2?

Frygt for, at SARS-cov-2 kunne være betydeligt farligere med hensyn til smitte, sygdomsbyrde og dødelighed end Influenza har vist sig at være forkert. 

I de fleste tilfælde er infektionen asymptomatisk eller med milde influenzasymptomer. 

Gamle og/eller svækkede mennesker med allerede eksisterende sygdomsforhold har en højere risiko for at udvikle Covid-19. Imidlertid skyldes mange af de meget alvorlige begivenheder i begyndelsen af sygdomsbølgen i marts 2020 panik forårsaget af behandlingsfejl (intubation/respirator osv.). 

Langsigtede konsekvenser er endnu ikke dokumenteret. En evaluering af i alt 23 undersøgelser udført over hele verden har vist, at dødeligheden af Corona-infektion (IFR) for personer over 70 år er ca. 0.12% for personer under 70 år, kun 0.04 %

2. ER SARS-COV2 en ny virus?

Der er meget bevis for, at ”Wuhan-virussen” kun er endnu en midlertidig Mutation af den længe og velkendte familie af kolde coronavirus. 

Undersøgelser af konserveret blod fra perioden før Covid-19 antyder, at mere end 80% af mennesker allerede 

 • er immun mod SARS-COV2 på grund af dets slægtsskab til andre kolde coronavirus 
 • eller har en cellulær krydsimmunitet, der også beskytter dem mod den aktuelle cirkulerende SARS coronavirus.

3. OPFØRER VIRUSSEN SIG ANDERLEDES I FORSKELLIGE LANDE?

Nationale grænser interesserer ikke vira. De spredes over hele verden, men forskellige sygdoms/dødsrater kan forklares med lokale forskelle:

 • Dårlige sundhedssystemer
 • Hospitalskim
 • Panikbeslutninger
 • Behandlingsfejl
 • Medikamenteksperimenter har i forskellige former ligeledes ført til, at patienter mange steder ikke er blevet plejet optimalt. 

Juridiske og organisatoriske grunde gør også landets sammenlignelighed vanskelig:

 • optællingsmetoderne er meget forskellige 
 • økonomiske incitamenter har fremmet diagnosticeringen af en patient som Corona-syg.

4. ER SYGDOMMEN COVID-19 ALVORLIG OG UDBREDT?

Nej, de fleste mennesker har ringe eller ingen influenzasymptomer. 

Børn og unge påvirkes meget sjældent. 

Obduktionerne fra en retsmedicinsk læge i Hamburg på mere end 100 ældre mennesker, der døde med en positiv Coronatest, afslørede mindst en anden alvorlig dødsårsag i alle tilfælde. 

Andre offentliggjorte tal er for det meste baseret på ikke-gennemsigtige attributter og antagelser der ikke formår, at udelukke andre dødsårsager.

5. ER SUNDE MENNESKER MED ET GODT IMMUNFORSVAR I FARE?

Nej, kroppen er beskyttet af krydsimmunitet, antistoffer og / eller på cellulært niveau af “killer lymfocytter”. 

Som med enhver influenza er gamle multimorbide mennesker med flere kroniske sygdomme og med lav modstand i fare.

6. DØR DU AF COVID-19?

Coronavirus kan også få ”bægeret til at løbe over”. 

I tilfælde med en positiv Corona-virustest, er dødsårsagen som regel en alvorlig underliggende sygdom. 

Den gennemsnitlige alder for døde med Corona ligger fra 80 år (Italien) til 86 år (Sverige). 

Langt de fleste dør ikke på grund af SARS-cov-2, men dør med en positiv SARS-cov2-test. 

Også USA’s, CDC (Centers for Disease Control and Prevention) beregner nu, at kun omkring 6% ud af de over 100.000 “Corona-døde”, der hidtil er optalt, udelukkende er døde af Covid-19. 

Sættes dettes i forhold til Danmark, ville kun 39 mennesker udelukkende være covid-19 døde (frem for omkring 660). For de andre 94% fandt CDC minimum én anden dødsårsag.

7. ER PCR-TESTEN VELEGNET TIL AT IDENTIFICERE EN VIRUSINFEKTION?

Nej, testen viser kun virusfragmenter og siger ikke noget om en infektion eller om smitte eller sygdom. 

Det er ”ikke-specifik” med hensyn til SARS-cov-2, og giver delvis også positive resultater for ældre vira og deres efterkommere, der stadig er i omløb. 

Positivt testede personer er sjældne (siden juni 2020 mindre end 1%, hvoraf langt de fleste er asymptomatiske) og et stort antal af dem vil sandsynligvis have et falsk positivt testresultat. 

Ifølge resultaterne af EAA-ordningen fra det tyske akkrediteringsorgan er den falske positive sats for en tom prøve 1, 4% og 7, 6% for en prøve udsat for en ufarlig Coronavirus. De positive resultater i sommeren 2020 bør derfor i vid udstrækning afspejle baggrundsstøj fra selve testen.

8. HVOR VALID ER PCR-TESTEN?

Biokemiker og Nobelprisvinder Kary Mullis udviklede PCR-testen i 1983 for at replikere DNA-sekvenser in vitro. Ifølge Mullis selv er hans test ikke egnet til diagnostiske formål og testen kan ikke bruges til at bestemme, om der findes en aktiv virusinfektion. 

Gen-sekvenserne fundet med testen kan lige så godt komme fra en tidligere og allerede bekæmpet virusinfektion eller en forurening, der slet ikke fører til en infektion. Hvorvidt den såkaldte Drosten-Test overhovedet finder den rigtige gen-sekvens, er imidlertid tvivlsomt. 

Mange tyske laboratorier bruger såkaldte interne test baseret på testprotokollerne offentliggjort af WHO. Sammenlign for eksempel den såkaldte Drosten-testanalyse af 17. januar 2020. Denne kræver generelt en officiel validering i overensstemmelse med europæiske standarder. I praksis er dette imidlertid stort set ikke gennemført på grund af Corona”nødsituationen”.

9. HAR MASSE-TEST AF BEFOLKNINGEN EN BETYDNING?

Nej, masse-test af befolkningen (rapporter om Robert Koch Institut-observationspraksis) er kendetegnet ved falske positive fund og gør kun skade. Dette bliver ikke bedre ved automatiseret evaluering, kun mere uigennemsigtig.

En gennemsigtigt udvidelse af influenza overvågning af Influenza arbejdsgruppe (efter Robert Koch Institut standard) ville være en god målestok for vurdering af risici og det pågældende patogens spektrum i de tilbagevendende årlige bølger af ”kolde” sygdomme.

10. KAN PCR-TEST-UDSKRAB ANVENDES TIL DNA-ANALYSE?

PCR-testud-udskrab indeholder ikke kun viralt materiale, men også DNA fra patienterne. En genetisk analyse ville derfor være mulig med prøven. En genetisk analyse af patientens DNA, der uundgåeligt er involveret i prøveudtagningen, kan udføres i henhold til databeskyttelsesbestemmelserne og må kun finde sted, hvis der er givet samtykke. 

Hvis DNA ‘ et skal bruges til forskningsformål, skal patienten informeres nøjagtigt om hvilket specifikt forskningsprojekt der er involveret. 

Patienter er imidlertid dårligt informeret i praksis og som regel får de ikke at vide, hvilken læge der er ansvarlig, hvilket laboratorium, der udfører undersøgelserne, endsige deres deressamtykke til yderligere undersøgelser af prøven. I denne Corona-virus’ trængsel og travlhed har næsten ingen kontrol med overholdelse af databeskyttelsesbestemmelserne fundet sted.

11. HVAD ER EN PANDEMI?

I henhold til WHO-kriterierne, der var gældende indtil 2009, krævede påvisning af en pandemi en begivenhed med alvorlig sygdomsspredning og ekstrem dødelighed. 

I maj 2009 blev definitionen af en pandemi ændret på en sådan måde, at den ikke længere afhang af sygdommens sværhedsgrad, men kun af om den udviste en verdensomspændende spredning. 

Ifølge den nye definition af kriteriet kan der nu forventes en pandemi med hver årlige influenzabølge.

12. ER DETTE EN “EPIDEMISK SITUATION AF NATIONAL BETYDNING FOR DANMARK?

De foranstaltninger, der blev truffet af de føderale og statslige regeringer, havde til formål at undgå overbelastning på hospitalerne (“udflade kurven”).. 

Som det fremgår af de løbende opdateringer var, der på intet tidspunkt en overbelastning af hospitalerne. Hverken sygdommen og dødsfrekvensen eller hospitalets belægning gav eller giver anledning til antagelsen om en epidemisk situation af national betydning. 

Alle foranstaltninger er baseret på antagelsen om en epidemi baseret på PCR-testresultater. 

PCR-testen kan ikke påvise en eksisterende infektion. Den kan kun bestemme om der er sekvenser af den pågældende virus i kroppen Sekvenser, som kan stamme fra tidligere corona-virus eller anden ”forurening” bekæmpet af immunsystemet for længe siden.

13. ER DEN NUVÆRENDE INFEKTIONSBØLGE FARLIGERE END TIDLIGERE INFLUENZABØLGER?

Nej, influenzabølgen 2017/2018 førte til omkring 1.644 (estimeret) dødsfald, på den anden side “i forbindelse med Covid 19” er der kun omkring 660 dødsfald fra februar til september 2020.

I 2018 døde 44 mennesker af kræft hver dag i Danmark. Omkring 8500 flere er døde af kræft i Danmark de sidste 200 dage end der er døde af COVID-19 i Danmark siden marts.

14. KAN DER VÆRE EN “ANDEN BØLGE”?

Fænomenet en ”anden bølge” er ikke et kendt epidemiologisk udtryk. Der er et naturligt sæsonbestemt forløb af alle kolde vira, således også Coronavira. 

Vinterinfluenzabølgerne løber normalt fra september til marts og vender tilbage som mutationer den næste vinter. 

Der er intet bevis for, at Corona-kolde vira generelt ville være mere aggressive, når de vender tilbage som en mutation. 

“Sommerinfluenza” er normalt baseret på andre vira (f. eks. Rhinovirus) der tilsyneladende havde et usædvanligt stærkt forløb i sommeren 2020 på trods af eller sågar på grund af maskerne.

15. ER DET FORNUFTIGT AT FORHINDRE SPREDNING AF VIRUSSEN FOR ENHVER PRIS?

Nej, kun de virkelig sårbare, for det meste ældre eller immunkompromitterede mennesker skal beskyttes. Det er som enhver influenzabølge: du kan ikke forhindre spredning af virussen, men du kan beskytte dem, der er i fare.

16. ER MASKER (MUND-NÆSE BESKYTTELSE) NYTTIGE?

Fire grunde taler imod brugen af masker:

a. SARS-cov-2-virusserne er meget mindre end porerne i de “normale masker” og filtreres ikke fra:

b. forøget indånding af CO2 (hypercapnia) forårsager lavere ydeevne og hovedpine;

c. fugtighed og temperatur under langvarig brug er en optimal yngleplads for bakterielle og virale infektioner;

d. den hyppige af- og påtagning, samt bortskaffelse af maskerne fører til spredning af virus.

e. de psykologiske, sociale og økonomiske konsekvenser er betydelige.

17. KAN MASKER GØRE OS PSYKISK SYGE?

Ja. Ifølge en nylig undersøgelse oplever 60% af de mennesker, der føler sig betydeligt belastet af reglerne, allerede alvorlige (psykosociale) følger. Dette afspejles i en stærkt reduceret deltagelse i det sociale liv på grund af aversion-relaterede forebyggelsesindsats, social tilbagetrækning, reduceret sundhed og selvpleje (udskydelse af medicinske aftaler eller nedsat indsats overfor tidligere sundhedsproblemer (posttraumatisk stresslidelse, herpes, migræne..)

18. GIVER ”SOCIAL DISTANCERING ” (AFSTAND PÅ 1 M ELLER MERE) MENING?

Nej, en infektion er også dosisafhængig, og med kortvarige kontakter på få minutter er transmission gennem en ikke-syg virusbærer usandsynlig. 

Uden forurening fra hoste, nys, spyt er der ringe fare. Symptomatiske inficerede personer bør dog undgå kontakt, især med svækkede personer og store folkemængder, såsom i busser, tog og venteværelser, og muligvis blive hjemme. Almindelig vejledning ved almindelig influenza.

19. ER FORANSTALTNINGER NØDVENDIGE FOR BØRN

Nej, børn og unge (og deres faste kontaktpersoner) påvirkes sjældent af sygdomssymptomer og lærer kontinuerligt nye vira at kende uden alvorlige problemer. 

Sårbare undervisnings-og tilsynspersonale kan kun beskyttes i nogle få berettigede tilfælde. Ordinering af masker til børn gør meget mere skade end gavn.

20. HVAD BETYDER DET MED RNA-VACCINATIONEN?

Såkaldte RNA / DNA-vacciner udvikles mod SARS-cov-2. Disse indføres delvist i cellerne via elektrostimulering og bruger derefter-potentielt-alle kroppens egne celler som en bioreaktor til produktion af antigener. Dette repræsenterer, selv om der er sprogligt forskellige i forhold til lovgivning, de facto en genetisk manipulation på mennesker. Det er også en procedure, der aldrig rutinemæssigt er blevet brugt på mennesker.

21. KAN EN SIKKER VACCINE UDVIKLES INDEN FOR FÅ MÅNEDER?

Under normale omstændigheder kræves en udviklingsperiode på seks til otte år for at fremstille en sikker konventionel vaccine. Den nye Corona-vaccine skal nu godkendes om få måneder i en såkaldt” Teleskopprocedure”, hvor sekventerede undersøgelsesdele udføres parallelt. 

Dette betragtes af mange eksperter som meget farligt og ikke foreneligt med det forsigtighedsprincip, der gælder i EU og Danmark. De negative virkninger af den nye teknologi er umuligt at forudsige. Hvilken type celler og hvor mange af disse celler der genetisk ville blive omdannet til RNA-bioreaktorer. 

Det kan bestemt ikke udelukkes, at mulige skader kan manifestere sig længe efter vaccinen og / eller muligvis hos næste generationer – vores børn og børnebørn.

De ekstremt forkortede observationstider forhindrer påvisning af mulige sene virkninger på grund af neoplasmer eller autoimmune sygdomme såvel som virkningen på forsvarsprocesser i andre infektionssygdomme eller vaccinationer.

22. HVORFOR DØDE SÅ MANGE KATTE UNDER EN CORONAVIRUS-VACCINATION?

I et forsøg på at udvikle en Corona-vaccine til katte døde alle katte, da de blev udsat for den vilde virus efter vaccination på grund af en immunreaktion uden kontrol (såkaldt overskydende antistofmedieret reaktion).. Eksperimenter med en SARS-vaccine indikerede, at et lignende problem kan opstå hos mennesker. Også på denne baggrund anser eksperter det for meget farligt at åbne for de afkortede godkendelsesruter for SARS cov2-vaccinen.

23. VAR NEDLUKNINGEN NØDVENDIG?

Nej, det var skadeligt i mange henseender, og ifølge SSI-data var infektionsbølgen allerede automatisk ved at klinge af, inden nedlukningen startede. 

Undersøgelser foretaget af den israelske matematiker Prof. Isaac Ben-Israel har vist, at både med og uden nedlukning var virussen, på verdensplan, afsluttet efter cirka 45 dage.

Selv den meget det højt besungne smittetal viser dette sig allerede fra påske. Smittetallet kan bestemmes ved øget test (og dermed kunstigt forvrænget af flere falske positive test – se ovenfor).

24. ER DØDELIGHEDEN FALDET EFTER NEDLUKNINGEN?

Nej, tværtimod viser de statistiske kurver, at dødsraterne er steget i mange lande efter indførelsen af nedlukningen. Dette kan kun forklares ved følgeskaderne af nedlukning: udsættelse af operationer, forebyggelse og behandling af akutte patienter, undgåelse af lægebesøg og hospitalsindlæggelse, isolation og omsorgssvigt af patienter, forøgelse af psykisk sygdom, selvmord osv.

25. HVAD MED KOMUNIKATIONEN FRA POLITIKERE OG MYNDIGHEDER?

I den officielle kommunikation, der benyttes i forhold “hvordan vi får stoppet Covid-19 ” benyttes en ”chokstrategi” for at motivere folk til at overholde hygiejnebestemmelserne. Vi konfrontereres med frygten at vore kære kan udsættes for en foruroligende død af kvælning, som vi kunne være ansvarlig for, hvis vi for eksempel ikke vasker vores hænder grundigt nok. 

En sådan manipulerende kommunikationsstrategi er kritisabel. Angst har immunsuppressive virkninger og er derfor ikke nyttigt i en fase med bekæmpelse af en Virus.

26. HVAD VAR / ER SÅ SLEMT VED SITUATIONEN PÅ PLEJEHJEMMENE?

På plejehjem er der opstået store lidelser på grund af nedlukningen. Der blev indført vidtrækkende besøgsforbud både i forhold til pårørende såvel som i forhold til læger, fysioterapeuter, taleterapeuter, fodpleje, etc. Som en konsekvens er mange af beboernes helbredstilstand forværret, nogle gange irreversibelt. Den pludselige ændring i levevilkårene – f.eks. fraværet af pårørende – har især påført dementramte meget stress og følelsesmæssig belastning. I denne situation har mange mistet modet til at leve. Mange plejehjemsbeboere er døde alene, uden deres pårørende, en frygtelig byrde også for de overlevende.

27. HVILKE GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER ER ELLER VIL BLIVE BERØRT AF FORANSTALTNINGERNE?

Foranstaltningerne påvirker stadig befolkningens grundlæggende rettigheder dybt. 

Ytringsfrihed, religionsfrihed, kunstfriheden, frihed til videnskab, forskning og undervisning, frihed til at vælge og udøve et erhverv, forsamlingsfriheden, ejendomsretten – navnlig retten til det etablerede og praktiserede forretningsforetagende, fri bevægelighed og valgfrihed for bopælsstedet, retten til uddannelse, de politiske partiers handlefrihed, retten til den frie udvikling af personligheden som en del af den generelle handlefrihed.

Med oplægget til en ny epidemilov skærpes dette yderligere med:

Sundhedsmyndighederne kan anvende magt og tvang – hvis blot de formoder du er smittet.

Tvangstestning

Tvangsbehandling (i 4 uger + 4 uger + 4 uger o.s.v.)

Tvangsisolation (i 4 uger + 4 uger + 4 uger o.s.v.)

Tvangsfjernelse fra hjemmet

Tvangsvaccination (findes allerede i den nuværende epidemilov vedtaget mod mod Sundhedsstyrelsens anbefalinger i marts 2020)

Myndigheder behøver ikke længere en retskendelse for at opnå adgang til dit hjem, tvangsfjerne dig og fængsle dig i op til 6 måneder.

Sundhedsmyndigheder og politi kan uden dommerkendelse bryde ind til alle arrangementer.

28. KAN STATEN FORTSÆTTE BEGRÆNSNINGER AF FRIHED PÅ UBESTEMT TID?

Især i tilfælde af massive frihedsbegrænsninger er staten forpligtet til konstant at kontrollere, om disse er absolut nødvendige for at afværge fare, om der er mildere midler, og/eller sikkerhedsskaderne vejer tungere end for eksempel sundhedsbeskyttelse. Staten skal være konstant aktiv for at få viden (f.eks. for altid at reducere indgreb i de grundlæggende rettigheder til det absolut nødvendige minimum) – altså overholde proportionalitetsprincippet.

29. HVORDAN SKAL RISIKOVURDERINGEN AF VIRUSHÆNDELSER OG MODFORANSTALTNINGER UDFØRES I OVERENSSTEMMELSE MED BESTEMMELSERNE I GRUNDLOVEN?

Det forfatningsmæssige juridisk relevante spørgsmål er: er at vurdere forholdet mellem reduktionen i risikoen for at udvikle Covid-19 og i værste fald at dø, og den (realiserede) risiko for, at de defensive foranstaltninger vil have negative konsekvenser. 

Så det handler i sidste ende om at afveje livsrisici. Kun hvis lægemidlet ikke er mere skadeligt end sygdommen, kan en foranstaltning begrundes.

30. KAN DET VÆRE, AT EN SUNDHEDSFORANSTALTNING GØR MERE SKADE END GAVN

Nej, princippet gælder også for læger inden for Folkesundhed: Primum nil nocere = gør frem for alt ingen skade. Foranstaltninger, der gør mere skade end godt, er uetiske og skal undgås.

31. KAN VITAMIN D BÅDE FOREBYGGE RISIKOEN FOR AT FÅ COVID-19 OG REDUCERE SYGDOMSSVÆRHEDSGRADEN?

Ja. D-vitamin – påvirker COVID-19 dødelighed: En publikation fra Dr. Eamon Laird og professor Rose Anne Kenny, School of Medicine, og den irske longitudinale undersøgelse om aldring (TILDA), i samarbejde med professor Jon Rhodes ved University of Liverpool, fremhæver sammenhængen mellem D-vitamin niveauer og dødelighed af COVID -19.

Forfatterne af artiklen analyserede alle europæiske befolkningsstudier afsluttet siden 1999, som målte D-vitamin og sammenlignede vitamin D og dødsrater fra COVID-19. Artiklen kan ses på: http://imj.ie/irish-medical-journal-may-2020-vol-113-no-5/

Dette bekræftes af en stor rapport fra Boston University publiceret den 17. september, 2020. Her kan overvære et zoom-webinar der nøje gennemgår studiet: https://youtu.be/8UzpvtRqleY 

Har du yderligere spørgsmål omkring Covid-19, som ikke er besvaret i vores FAQ Covid-19 herover, kan du sende en email. Vores ekspertpanel vil besvare dit spørgsmål hurtigst muligt.

Forfatter

 • Lin Ajna G o m n t u

  fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen! Velsignelser og taknemmelighed, 🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer