We The People united not divided…

t.me/danmarkvaagner

Det hellige bånd mellem to sjæle

[Manden] kan kun fungere og stå op for det, der er [helligt] og kært for ham, med en [kærlig] [kvinde] ved sin side.
Mod, retfærdighedssans og anerkendelse af sig selv kan kun komme til udtryk, når [kærligheden] mellem [mand] og [kvinde] er [ægte] og [intens].

Så kan manden være mand. Gennem [kærligheden] finder han [styrke] til at bringe dette til udtryk i verden.

Gennem kvindens mildhed får manden lov til at smide sin hårde og stive rustning, som [beskyttede] ham mod verdens farer. Så han uophørligt kan modtage kvindens ømhed, før han igen påtager sig sin [hellige pligt] og tager sin rustning på.

Forfatter

  • Lin Ajna G o m n t u

    fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen! Velsignelser og taknemmelighed, 🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer