We The People united not divided…

t.me/danmarkvaagner

NoA Privatliv

I 2018 trådte databeskyttelsesreglerne i kraft (GDPR)

Generelt må myndigheder og private virksomheder ikke registrere og videregive almindelige og følsomme oplysninger, uden din registrerede tilladelse til det. Det kræver altså dit samtykke og du kan vælge at sige “Nej”.

Følsomme oplysninger er oplysninger om rent private forhold som f.eks.helbredsoplysninger.

Hvis din skole eller din arbejdsplads forlanger det, kan du således – af flere årsager – sige Nej” til at oplyse eller bevise om du er testet for Covid-19.

Tag dine privatlivsrettigheder tilbage med NoA.

Download og del en Notifikation om ansvarspådragelse (NoA) for beskyttelse af dine private oplysninger.

Ved at medvirke til beslutninger pådrages et stort ansvar. Dette ansvar inkluderer både den fysiske og psykiske skade, og de potentielle fysiske og psykiske skader, som mennesker i Danmark udsættes for, når vores rettigheder krænkes eller vores sundhed udsættes for risiko.

Notifikation om ansvarspådragelse (NoA) giver modtageren mulighed for, at træffe foranstaltninger for enten at stoppe eller ændre sin medvirken i beslutningen eller i at udføre beslutningen – og den giver dig hjælp til, at stå i din ret til suverænt, at bestemme over din egen krop og dit eget sind.

Se mere om Hvordan og Hvorfor her

Notifikation om ansvarspådragelse (NoA)

Klik på billedet for at downloade et NoA dokument til deling.


Forfatter

  • Lin Ajna G o m n t u

    fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen! Velsignelser og taknemmelighed, 🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer