IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

Fra kontrakten mellem Pfizer og EU:

Fra kontrakten mellem Pfizer og EU:

Nogen i den danske regering skulle også underskrive vaccinebestillingsformularen
som indeholder følgende sætning:

Den deltagende medlemsstat (Bemærk: EU-lande, f.eks. Danmark)
anerkender, at vaccinens langsigtede virkninger og effektivitet på nuværende tidspunkt er ukendt
og at der kan være bivirkninger ved vaccinen, som ikke er kendt på nuværende tidspunkt!


From the leaked Pfizer-EU Contract:

Someone in the Danish government also had to sign the vaccine order form
which contains the following sentence:

The participating member state (note: EU states e.g. Denmark)
acknowledge that the long-term effects and efficacy of the vaccine are currently unknown
and that there may be side effects of the vaccine that are not currently known!


Så er vi i gang…
– Pfizer-leak fra side 30
– 5.3.6 Kumulativ analyse af rapporter om uønskede hændelser efter nødgodkendelse

Og en officiel undersøgelse, alt det finder du her:

https://leaks.danmarkvaagner.dk/leaks/Pfizer/

Forfatter

Translate »