IT ALL BEGINS AND ENDS IN YOUR MIND

t.me/danmarkvaagner

NoA er til dig, som fastholder retten til, at bestemme over egen krop og sind og derfor modsætter dig tvang. Det være sig test, vaccine, behandling, isolation eller andet.

Kodeord Fritaget

Læs også mere på https://danmarkvaagner.dk/gud-suveraen-fri-gsf/

Vidste du at alle i princippet kan være fritaget for både mundbind og test?! Nej? Men det er vi faktisk i følge bekendtgørelsen. Og du behøver ikke, at oplyse årsagen! Det er nok, at sige, at du er fritaget!

Så inden du kaster dig ud i en NoA kan det være nok at fortælle du er fritaget.

Klik på mig for, at finde ud af hvordan det fungerer.

Du er suveræn!

Vi i Danmark Vågner mener naturligvis at alle mennesker er suveræne, og ikke kan påtvinges noget.

At være suveræn handler om, at tage kontrollen tilbage til dig selv. Med dette følger også et ansvar. Når du vælger at du ikke længere vil være “slave” eller “offer”, så betyder det også, at du tager livet i egne hænder.

Vi kan ikke gøre dig til suveræn. Det skal du selv gøre!

Du kan ikke gå ind i en forretning eller på en hjemmeside og få en pille, der gør dig til suveræn. Hele forståelsen af at du er suveræn skal du skabe inde i dig selv <3

Hvad vi tilbyder er en gratis NoA* (Notifikation om ansvarspådragelse*). NoA gør dig heller ikke til suveræn, men kan benyttes, som et værktøj mens du øver dig i at være suveræn. NoA kan ligeledes benyttes til at forklare andre, at du er suveræn og den kan bruges til at sætte fokus på det ansvar vi alle har overfor hinanden og det samfund vi lever i.

NoA er til dig som fastholder retten til, at bestemme over egen krop og sind og derfor modsætter dig tvang under nogen form. Det være sig test, vaccine, behandling, isolation eller andet.

Hvad betyder Notifikation om ansvarspådragelse?

Det betyder på simpelt dansk, at du gør opmærksom på, at du forlanger at nogen tager ansvar for de potentielle skader eller uhensigtsmæssige risici, der kan være forbundet med, at andre fx udsætter dig for tvangstest eller tvangsvaccination. Regeringen har igangsat et kæmpe apparat af massiv testning og vaccination, men ingen tager ansvar for de eventuelle risici befolkningen udsættes for.

Du kan nu bede den eller de mennesker, der enten vil udføre eller kræve der bliver udført en tvangshandling på dig, om at tage ansvar for de eventuelle risici der er ved den pågældende handling (test, vaccine etc.) Forestil dig, at du selv blev bedt om, at påtage dig det ansvar. Ville det ikke få dig til, at tænke dig om en ekstra gang? Det er meget kraftfuldt, at bede sygeplejersken, lægen, din arbejdsgiver eller inspektøren på dit barns skole om, at tage det ansvar.

Det er derfor vi har skabt NoA til folket. Så du kan stå rank i din ret, og forlange at blive behandlet med respekt og værdighed, hvis der skulle ske dig noget.

Instruktion til udfyldning af

Notifikation om ansvarspådragelse, NoA:

Tusind tak fordi du vil tage aktivt del i arbejdet med, at notificerer beslutningstagere og opinionsdannere om deres ansvar.

Det er vigtig du er omhyggelig med, at udfylde den NoA du gerne vil sende eller aflevere. Derfor følg instruktionerne her nøje og skriv endelig til os hvis du er i tvivl eller har spørgsmål.

 1. Udfyld Modtageroplysninger med modtagerens titel / stillingsbetegnelse, fulde navn, adresse (enten arbejdspladens adresse eller privat adresse), CVR. NR. på den virksomhed modtageren arbejder for (husk, at også alle offentlige instanser, myndigheder, skoler, institutioner, kommuner m.m. opererer under et CVR. NR. er registreret som en handelsvirksomhed. CVR. NR. er virksomhedens registreringsnummer). Udfyld Afsenderoplysninger. Det vil sige dit eget navn og adresse.
  Indsæt dato.
 2. På første side: andet og tredje øverste afsnit udfyldes igen med Modtagerens oplysninger.
  Eksempel:
  Ærede Magnus Heunicke, forretningsdrivende som Sundheds- og ældreminister, Sundheds- og Ældreministeriet, CVR.NR. 12188668.
  Hermed orienteres modtageren af denne Notifikation om Ansvarspådragelse, Magnus Heunicke, om ansvar i forbindelse med udrulning af 5G mobilnetværket, som, videnskabeligt bevist, er skadeligt for mennesker, dyr og biodiversitet. Magnus Heunicke vil blive omtalt som modtager i resten af dokumentet.
 3. På sidste side indsættes navn på 2 vidner.
 4. Gem og print dokumentet ud.
 5. På sidste side underskriver Afsender.
 6. På sidste side underskriver 2 vidner.
 7. Dokumentet kan enten afleveres direkte til modtageren. Medbring vidner (gerne flere end de 2, som har underskrevet). Film eventuelt, at dokumentet afleveres til modtageren.
 8. Eller det sendes til modtager, som anbefalet post (Rekommanderet via Postnord).

Hvornår kan NoA bruges?

1) i selve situationen over for test eller vaccinationspersonalet, eller andre der truer med en nål eller en vatpind 😉

2) præventivt overfor eksempelvis lederen på dit barns skole eller institution

3) præventivt på din uddannelsesinstitution overfor din rektor el. lign.

4) præventivt overfor din arbejdsgiver

5) præventivt overfor din faggruppe el. lign

6) ved grænseovergange, lufthavne o.l.

7) overfor købmanden der forlanger du bruger maske

Men – NoA kan bruges i ALLE tilfælde hvor andre mennesker kræver nogen form for adgang til din krop

Hvordan bruges NoA? Husk at gå efter et “nej”

1) Mød selv op og medbring 2 vidner. Lad gerne et af vidnerne filme situationen, men uden at gøre det konfrontatorisk.

2) Vær meget venlig og imødekommende – SMIL..!

3) Bed vedkommende, som vil tvinge dig, om at læse NoA grundigt.

4) Spørg vedkommende om han/hun er opmærksom på deres eget menneskelige, etiske og strafretslige ansvar.

5) Hvis de siger “ja”, rækker du dem en pen og beder dem tydeligt udfylde deres oplysninger samt at de med deres underskrift påtager sig ansvaret.

HOV STOP LIGE! Er du stadig med?

6) Hvis punkt 5 går som beskrevet her, er der sket noget MEGET usandsynligt;) Det er nemlig IKKE hensigten med NoA at den skal underskrives. Rigtig mange tror at NoA skal underskrives, for at man slipper for tvangshandlingen. Tværtimod – for hver gang du IKKE modtager en underskrift – da kan du sige NEJ TAK til tvangshandlingen. Og hvem vil skrive under på en NoA?!

7) Vi forventer ikke, at nogen ønsker, at skrive under på NoA! og dermed acceptere at påtage sig ansvaret for eventuelle skader og helbredsricisi. Heldigvis, for vi er jo alle suveræne!

8) NoA giver dig det “Nej” du har brug for, til at du kan sige at sige “nej tak” til test, vaccine etc.

Lyt med her, hvordan du bruger en NoA – Lydfil

Føles det svært, at stå og kræve underskriften?

Der kan være en masse følelser involveret i denne situation. Både når det handler om dig selv, men også hvis det handler om dit barn. Her kan det være en god ide, at bede en ven eller veninde om at tage med for, at føre ordet for dig.

Hensigten med denne NoA er, at de der skal udføre test eller vaccination eller vil tvinge dig til en eller begge dele bliver gjort opmærksom på sit eget ansvar, som menneske, samt det etiske og strafferetslige ansvar, og dermed forhåbentlig opgiver sit forehavende.

Virker NoA?

NoA virker kun hvis du sætter dig ind i brugen af den. Du bør læse ovenstående punkter grundigt, og gerne sammen med en ven. Husk at du går efter et “Nej” til at underskrive.

Det kræver, at du står fast i din ret til at være et suverænt menneske med ret til, at bestemme over din egen krop dit eget sind.

—–

Forestil dig lige følgende scenarie:

En bilist siger: “nu kommer jeg og kører ind i din bil og jeg laver måske en bule”

For det første har du vel slet ikke lyst til, at få den bule i din bil, men du siger: “Fint, er du ikke lige rar at skrive under her, på at du tager hele ansvaret for skaden og, at du har en ansvarsforsikring?”

Bilisten: “Nej”

Du: Okidoke – jamen så siger jeg “nej tak” til at du kører ind i min bil.

Hent din NoA her

NoA PCR test

NoA Vacciner

NoA Mundbind

Support

Vi vil rigtig gerne hjælpe alle – men vi har hverken ressourcer til det eller troen på, at det er den rette vej frem.

Vi ved, at det danske folk er bekymrede for regeringens grumme krav og restriktioner. Det har gjort at vi har fået overvældende mange henvendelser med spørgsmål om enkeltsager. Vi takker for jeres henvendelser og håber at vores gennemgang her på siden kan hjælper jer videre.

Vi har gjort det så spiseligt, som vi føler vi kan, men grundlæggende skal du selv skabe din egen suverænitet.

Du er den..!

Nyttige links

Denne tid viser med tydelighed, hvor vigtigt det er at du tager ansvar for dig selv og dem du er værge for. Det er selvfølgelig ikke noget nyt, at det forholder sig sådan – men i øjeblikket sættes det hele lidt på spidsen – og jo mere du selv sætter dig ind i forholdene – jo stærkere kan du stå som et suverænt menneske.

Du kan f.eks. læse mere her:

OVIEDO Konventionen 

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

The Nuremberg Code

Retsinformation om den Internationale domstol

Juridisk Fakultet, Aarhus Universitet – om Forbrydelser mod menneskeheden og det individuelle ansvar

 

Forfatter

 • Lin Ajna G o m n t u

  fra danmarkvaagner.dk Indtil næste gang, bliv guidet af din sjæls lys, og elsk med hele dit væsen!
  Velsignelser og taknemmelighed, @Kesszero @Lisa @Lin @Thor @Laura @Anna-Maria.
  Videredistribution til ikke-kommerciel brug er udtrykkeligt ønsket.
  Som altid og overalt: Tro ikke på noget, test alt, og behold det bedste.
  Træk vejret dybt og lev i velstand og harmoni.
  🧐Encoder, 🧐Decoder and 🧐Deprogrammer

Translate »