united not divided…

Email: info[æd]danmarkvaagner[dot]dk

Hvorfor bliver vi altid konfronteret med vores frygt?
Hvorfor har vi altid de samme oplevelser, der tyranniserer os?
Vi er blevet programmeret til at adlyde siden barndommen.

Til: Lydighed over for autoriteter/staten.
Vi blev mobbet, misbrugt.
Barnet kunne ikke forsvare sig selv, frygten blev programmeret ind i os.
De, der forsvarede sig, blev irettesat tilsvarende, af forældre, lærere osv. som ikke vidste bedre.
At være konform kan reguleres gennem frygt.
Medierne fortsatte med at programmere MKULTRA gennem konstante katastrofer.

Denne frygt kan opløses ved at spejle sig.
Enhver tanke, der gør os små, kan vi forvandle til det modsatte.
Vi har mavefornemmelse for dette. Hvis vores inderste strammer sig ved en tanke, er den forkert.
Hvis vi har det godt = rigtigt.

Vores frygt signalerer til verden: Gør med mig, hvad du vil, jeg holder mig i ro.
Følgelig vil vi tiltrække tilsvarende mennesker på den frekvens, der konstant ydmyger os.

Med ordet: Nej ! og det klare udtryk for, hvad jeg vil, forsvarer jeg mig! I forbindelse med Kommuner er det en fordel at have en tilsvarende grundviden om, at det altid drejer sig om den frie vilje. Jo mere jeg lærer at hævde mig selv, at være selvbevidst – jo mere mister andre deres magt over mig.

Roligt finde løsninger til den næste opgave, der stilles mig. Tiltrække mennesker, der kan hjælpe mig.

Vi får problemer (for mig) til os som en opgave at løse.

Lad mig sige det på denne måde: Det er ligesom i skolen. Eleverne får de næste opgaver at løse i overensstemmelse med deres vidensniveau.
Hvis jeg ødelægger opgaven, skal jeg gentage den. Jeg er måske nødt til at sætte mig ned og lave en ny runde i klassen.

Eller også ser jeg livet som et computerspil. Med min avatar (krop) overvinder jeg forhindringer for at komme til det næste niveau.

Forfatter